Pamětní kniha 6. díl

Milí čtenáři, rodáci,
6. díl pamětní knihy Obce Vyšehoří se začal sepisovat od roku 2011. Po listopadových volbách v roce 2010 se prakticky celé zastupitelstvo změnilo. Novou starostkou se stala Vařeková Ilona a jejím zástupcem se stal Blaha Milan. Ve vedení obce zůstaly jen dva dosavadní členové a to Straka František a Pourová Dana. Já jsem již nekandidoval, protože bylo zapotřebí nových sil a také z důvodu mých nepravidelných nástupů do zaměstnání, pozdní návraty domů a mnohdy nemožnosti něco vyřizovat po institucích a úřadech. Pamětní kniha, kterou právě čtete, je psána chronologicky dále a navazuje na předchozí díly.
Kronikář Zdeněk Hroch, Vyšehoří 10.7.2012