Pamětní kniha 5. díl

Rok 2006 - 2010

Rok 2006

Začátek letošního roku byl ve znamení zdražování. Cena elektřiny opět stoupla, tomuto se nevyhnul ani plyn. Na toto začali reagovat další výrobci, kteří taktéž zdražili prakticky vše.
Na letošní rok byly vyhlášeny troje volby, první parlamentní a druhé komunální společně se senátními. Takže to byl rok opět volební.
Parlamentní volby, které proběhly začátkem června, nevznesly do politiky žádné zklidnění. Během celého roku se parlament jen dohadoval a nedokázal vytvořit stabilní vládu. Koncem léta byl zvolen předseda parlamentu Mirek Topolánek se svojí ODS, který ovšem na podzim nedostal důvěru. Na příští rok by se měly vyhlásit nové parlamentní volby, protože tento parlament zklamal a nedovedl se v ničem domluvit. Voliči byli podvedeni, protože dali polovinu hlasů ODS a polovinu hlasů ČSSD. Z těchto stran měla být vláda vytvořena polovinami křesel a nakonec došlo jen k ostudě.
U obce Chromeč se začala budovat obrovská protipovodňová hráz, která měla za úkol zadržet povodňovou vodu, která by se vylila z řeky Moravy. Hráz se postavily podél silnice od mostu až za autobusovou zastávku směrem k „Loučení“. Vysoká byla asi 2 metry a měla by zachránit Chromeč od povodně.
Co se týká pamětních knih, čtvrtý díl, ve kterém jsou popsány události obce Vyšehoří od roku 2000 - 2005, byl zhotoven v červnu loňského roku a svázán v říjnu téhož roku v Kartotisku v Šumperku. Další, v pořadí 2. výtisk 4. dílu, byl vyroben v červenci letošního roku a svázán v témže měsíci v tiskárně v Grafotypu v Šumperku. Tento druhý výtisk 4. dílu slouží pro občany k zapůjčení do domácností. Třetí výtisk 4. dílu byl zhotoven kronikářem začátkem září letošního roku a svázán opět v Grafotypu v tiskárně v Šumperku a je uschován u kronikáře jakož i ostatní další kopie - výtisků pamětních knih.
Naše obec má již události zaznamenány celkem ve čtyřech dílech pamětních knih, které na sebe navazují od roku 1925 až po současnost.
Pro upřesnění:
Vedení pamětní knihy Kronikáři Poznámky
1885 - 1925 Tunys Jan Vzpomínky Tunyse Jana, které sepsal v roce 1973
1. díl 1925 - 1959 Stejskal Josef 1925 - 1931  
Krmela Josef 1931 - 1946  
Nantl Břetislav 1946 - 1950  
Kvapilík Bohuslav 1950 - 1955  
Tunys Jan 1955  
2. díl 1960 - 1968 Tunys Jan 1956 - 1967 Od roku 1969 se pamětní kniha nevedla
Janků Milada 1968  
3. díl 1969 - 1999 Hroch Zdeněk Pamětní knihu dopsal za léta zpět
4. díl 2000 - 2005 Hroch Zdeněk  
5. díl 2006 - dále Hroch Zdeněk Pamětní knihu vede dále
Všechny pamětní knihy jsou přepsány do elektronické podoby a uschovány u kronikáře Zdeňka Hrocha.
Rozpočet 2006:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 233.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 57.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 15.000 Kč
daň z příjmů  právnických osob 270.000 Kč
daň z přidané hodnoty 390.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
poplatek ze vstupného 1.000 Kč
daň z nemovitostí 46.000 Kč
neinvest. přijaté dotace ze stát. rozp. v rámci souhrnných dotačních vztahů 3.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 70.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy 2.000 Kč
příjmy z prodeje pozemků 3.000 Kč
z finančních operací úroky u peněžního ústavu 2.000 Kč

Příjmy celkem: 1 130.000 Kč.
Výdaje:
lesy pěstební činnost 40.000 Kč
ostatní pozemní výdaje 2.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 4.000 Kč
nákup ostatních služeb 20.000 Kč
opravy a udržování 45.000 Kč
silniční doprava neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 34.000 Kč
pitná voda úroky vlastní – splátka úvěru 40.000 Kč
služby peněžních ústavů 4.000 Kč
splátka vodovodu 144.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 65.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy, pomůcky 3.000 Kč
ostatní osobní výdaje 10.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 8.000 Kč
studená voda 3.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 33.000 Kč
pevná paliva 12.000 Kč
nákup ostatních služeb 5.000 Kč
opravy a udržování 40.000 Kč
pohoštění 5.000 Kč
věcné dary 5.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 19.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 90.000 Kč
péče o vzhled obce – veřejnejnou zeleň ostatní osobní výdaje 18.000 Kč
nákup ostatních služeb 4.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstev 180.000 Kč
cestovné 7.000 Kč
platy zaměstnanců 98.000 Kč
ostatní osobní výdaje 2.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 30.000 Kč
zdravotní pojištění 8.000 Kč
ostat. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 7.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
studená voda 2.000 Kč
elektrická energie 40.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
služby pošt 2.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikace 14.000 Kč
služby peněžních ústavů 9.000 Kč
konzultační – porad. a právní služby 3.000 Kč
služby školení a vzdělávání 6.000 Kč
nákup ostatních služeb 37.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
cestovné účetní 1.000 Kč
ostatní neinv. dotace nez. org. - FOD 1.000 Kč
ostatní neinv. dotace veř. rozp. - FOD 2.000 Kč
platby daní a poplatků 2.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 130.000 Kč.
Rozpočtová změna č.1:
Na jednání zastupitelstva č.28/2006 dne 26. července byla schválena první rozpočtová změna.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
daň z příjmů právnických osob 270.000/303.000/+33.000
odvody za odnětí zemědělské půdy 0/4.000/+4.000
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 0/22.000/+22.000
neinvestiční přijaté dotace na výkon státní správy 3.000/3.083/+83
příjmy z pronájmu kulturního domu 12.000/15.000/+3.000
příjmy z poskytování služeb 0/12.000/+12.000
příjmy z podílů a dividend 0/10.000/+10.000
ostatní nedaňové příjmy 2.000/5.917/+3.917

Příjmy celkem: +88.000 Kč.
Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
nákup ostatních služeb jinde nezařazené 20.000/30.000/+10.000
DHDM v kulturním domě 0/10.000/+10.000
pevná paliva 12.000/7.000/-5.000
nákup ostatních služeb 5.000/10.000/+5.000
opravy a udržování 40.000/114.000/+74.000
oprava a údržba VO 10.000/4.000/-6.000
ostatní osobní výdaje 18.000/10.000/-8.000
pohonné hmoty a maziva 0/2.000/+2.000
DHDM - hasiči 0/5.000/+5.000
ostatní osobní výdaje - volby 0/6.000/+6.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/11.000/+11.000
nákup ostatních služeb 0/1.000/+1.000
cestovné 0/1.000/+1.000
DHDM 25.000/12.000/-13.000
nákup materiálu 10.000/14.000/+4.000
pohonné hmoty a maziva 2.000/0/-2.000
opravy a udržování 10.000/3.000/-7.000

Výdaje celkem: +88.000 Kč.
Rozpočtová změna č.2:
Njednání zastupitelstva obce dne 22.11.2006 byla schválena 2. změna rozpočtu 2006. Opět bylo v příjmech navýšení a to o 264.000 Kč. Toto se muselo promítnout i do výdajů.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
daň z příjmů fyzických osob a ze závislé činnosti 233.000/283.000/+50.000
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 15.000/20.000/+5.000
daň z příjmů právnických osob 303.000/363.000/+60.000
DPH 390.000/499.000/+109.000
poplatek ze vstupného 1.000/0/-1.000
daň z nemovitostí 46.000/53.000/+7.000
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu UZ 98071 122.000/122.200/+200
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu UZ 98187 0/30.000/+30.000
příjmy z poskytování služeb a výrobků 0/3.000/+3.000
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 15.000/16.000/+1.000
ostatní nedaňové příjmy 5.917/6.717/+800
příjmy z prodeje pozemků 3.000/0/-3.000
příjmy z úroků 2.000/4.000/+2.000

Příjmy celkem: +264.000 Kč.
Výdaje:

Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
ostatní osobní výdaje 2.000/0/-2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 4.000/2.000/-2.000
opravy a udržování 45.000/256.000/+211.000
knihy, uč. pomůcky a tisk - knihovna 3.000/2.000/-1.000
ostatní osobní výdaje - KD 10.000/13.000/+3.000
3nákup materiálu jinde nezařazený 8.000/0/-8.000
studená voda 3.000/1.000/-2.000
elektrická energie 33.000/27.000/-6.000
pevná paliva 7.000/6.000/-1.000
nákup ostatních služeb 10.000/12.000/+2.000
opravy a udržování 114.000/139.000/+25.000
věcné dary – tělovýchovná činnost 0/12.000/+12.000
elektrická energie - VO 19.000/17.000/-2.000
opravy a udržování 4.000/0/-4.000
ostatní osobní výdaje - péče o veřejnou zeleň a vzhled 10.000/11.000/+1.000
nákup ostatních služeb 4.000/0/-4.000
pohoštění volby do PS PČR 0/1.000/+1.000
ostatní osobní výdaje – volby komunální + senátní 0/8.000/+8.000
drobný hmotný dlouhodobý majetek 0/1.000/+1.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/17.000/+17.000
cestovné 0/1.000/+1.000
pohoštění 0/1.000/+1.000
nákup materiálu jeden nezařazený - správa 14.000/20.000/+6.000
konzultační a poradenské služby 3.000/0/-3.000
služby školení a vzdělávání 6.000/4.000/-2.000
ostatní investiční dotace veřejných rozpočtů – MI - cyklostezky 0/2.000/+2.000
investiční dotace obcím - internet 0/10.000/+10.000

Celkem výdaje: +264.000 Kč.
Rozpočtová změna č.3:
13. prosince byla schválena 3. rozpočtová změna. Podle konečných údajů je jasně vidět, že letošní rozpočet byl hodně podhodnocený a do obecní pokladny přibyly další peníze navíc. Celkem ve všech třech rozpočtových změnách to dělalo 88.000 + 264.000 +71.000 = 423.000 Kč.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
daň z příjmů fyzických osob 57.000/125.000/+68.000
příjmy z provozování bytu č.50 22.000/25.000/+3.000

Příjmy celkem +71.000 Kč.
Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
úroky vlastní – pitná voda 40.000/28.880/-9.000
neinvestiční dotace obcím – Postřelmůvek ORG 6059 10.000/9.873/-127
neinvestiční dotace obcím – Bludov ORG 6009 21.000/26.950/+5.950
ostatní osobní výdaje KD 13.000/15.000/+2.000
nákup ostatních služeb 90.000/117.000/+27.000
ostatní osobní výdaje – zeleň 11.000/12.000/+1.000
nákup ostatních služeb – prořezávka líp 0/6.800/+7.000
odměny členům zastupitelstva 180.000/178.000/-2.000
cestovné 7.000/8.000/+1.000
ostatní platy - refundace 0/1.288/+1.000
ostatní osobní výdaje 6.000/4.974/-1.000
nákup materiálu 11.000/11.369/+286,50
ostatní osobní platy - refundace 0/1.307/+1.000
ostatní osobní výdaje 8.000/7.227/-1.000
nákup materiálu 17.000/15.820/-1.000
služby - školení 0/400/+413
platy zaměstnanců 98.000/105.000/+7.000
ostatní osobní výdaje 2.000/6.000/+4.000
sociální pojištění 30.000/28.000/-2.000
zdravotní pojištění 8.000/9.300/+1.000
knihy – časopisy - tisky 7.000/13.400/+6.000
DKP 12.000/14.400/+2.000
nákup materiálu 20.000/22.240/+2.000
elektrická energie 40.000/43.000/+3.000
služby peněžním ústavům 9.000/7.600/-1.000
nákup ostatních služeb 37.000/45.000/+8.477,50
neinvestiční dotace církvi – zabezpečovací zařízení kaple 0/8.000/+8.000

Celkem výdaje: +71.000 Kč.
Parlamentní volby:
Na den 2. a 3. června byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Starosta obce Zdeněk Hroch jmenoval dne 22. dubna zapisovatelku volební komise paní Markétu Šturmovou. Na den 12. května svolal starosta zasedání okrskové volební komise ve složení Bulawová Dana, Hanáková Miluše, Janošík Jan a Večeřová Eliška. Předsedou komise byl zvolen Janošík Jan. Dne 28. května byly občanům dodány hlasovací lístky. Jejich počet byl 20 kusů a právě tolik stran v olomouckém kraji kandidovalo do PČR. Volební místnost, která byla zřízena v zasedací místnosti obecního úřadu, se otevřela 2. června ve 14:00 hodin a ve 22:00 hodin byla uzavřena. Druhý den 3. června byla otevřena v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Potom následovalo sčítání hlasů s těmito výsledky:
Jméno strany Procentuální vyjádření Počet hlasů
Občansko demokratická strana 32,7 36
Česká strana sociálně demokratická 30 33
Křesťanská demokratická unie - Česká strana lidová 13,6 15
Komunistická strana Čech a Moravy 11,8 13
Strana zelených   4
Evropští demokraté   2
Moravané   2
Pravý blok   1
Albínova poetická strana   1
Nezávislí demokraté   1
Celkem bylo v obci ve stálém seznamu zapsáno 158 voličů. Volební komise vydala 113 obálek. Z těchto vydaných obálek bylo odevzdáno jen 111 obálek a v nich bylo 110 platných hlasů. Účast v naší obci byla 71,5%, což byla velmi vysoká.
Komunální volby:
Opět uplynuly čtyři roky a zastupitelstvo obce musí ukončit svoji činnost. Prezident republiky vyhlásil koncem června komunální a senátní volby na poslední chvíli na den 20. a 21. října. Všichni jsme si mysleli, že budou tradičně v listopadu a tak nás trochu zaskočil. Bylo nutné do 15. července, aby se všichni kandidáti zaregistrovali na Městském úřadě v Zábřehu.
Starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Františkem Krmelem obcházeli občany a přesvědčovali je, aby kandidovali. Nakonec se jim podařilo přemluvit mnoho občanů v celkovém počtu deseti, kterými byli:
1.  Zdeněk Hroch ml. dosavadní starosta obce
2. František Krmela ml. dosavadní místostarosta
3. Stanislav Šturm dosav. předs. kontrol. výboru
4. Jaromír Hýbl dosav. předs. finančního výboru
5. František Straka dosavadní člen zastupitelstva
6. Dana Pourová  
7. Jaromír Bezděk  
8. Karel Kvapil  
9. Tomáš Pavlík  
10. Karel Vařeka
Všichni tito kandidáti byli nakonec zaregistrováni ne Městském úřadě v Zábřehu. Dne 9. září starosta obce Zdeněk Hroch jmenoval zapisovatelku okrskové volební komise a to paní Šturmovou Markétu. Do 20. září byl termín, do kdy bylo určeno zákonem, že starosta musel jmenovat členy volební komise. Na tomto zasedání byla zvolena jako předsedkyně komise paní Krmelová Marta.
Ve dnech 14. a 15. října roznesla Jitka Hrochová voličům dvoje hlasovací lístky. Jedny lístky byly do senátu a druhé do zastupitelstva obce.
Volby nakonec proběhly důstojně a následující tabulka ukázuje, jak voliči volili a komu dali svoje hlasy.
1. Zdeněk Hroch ml. 99 hlasů
2.  František Krmela ml. 68 hlasů
3. Stanislav Šturm 80 hlasů
4.  Jaromír Hýbl 67 hlasů
5. František Straka 88 hlasů
6. Dana Pourová 72 hlasů
7.  Jaromír Bezděk 42 hlasů
8. Karel Kvapil 51 hlasů
9.  Tomáš Pavlík 58 hlasů
10. Karel Vařeka 89 hlasů
Celkem bylo ve volebních seznamech zapsáno 159 voličů. K volbám přišlo 117 voličů, což značí vcelku o velké účasti a je to vyjádřeno číslem 73,58%. V celém okrese Šumperku pak přišlo volit 47,87% voličů.
Následující tabulka představuje, kdo získal mandát do našeho zastupitelstva.
1.  Zdeněk Hroch ml. - starosta obce 99 hlasů
2. Karel Vařeka ml. 89 hlasů
3. František Straka 88 hlasů
4.  Stanislav Šturm - předseda kontrolního výboru 80 hlasů
5.  Dana Pourová 72 hlasů
6.  František Krmela ml. - místostarosta 68 hlasů
7.  Jaromír Hýbl - předseda finančního výboru 67 hlasů
A nyní fotografie nového zastupitelstva.

Hroch Zdeněk

Vařeka Karel

Straka František

Šturm Stanislav

Pourová Dana

Krmela František

Hýbl Jaromír

Krmelová Marta účetní
Nakonec všichni noví zastupitelé složili slib člena zastupitelstva.
Komunální volby v okolí:
V Postřelmůvku dopadly volby vítězně pro Dvořáka Stanislava, který dlouhá léta podniká ve dřevovýrobě a má pilu. Jeho zástupcem se stal Šanovec Jan.
V Chromči zase bývalý starosta Ing. Nezbeda František získal nejvíce hlasů, avšak jako novým starostou byl zvolen Čmakal Stanislav, který také podniká v autodopravě. Jeho zástupcem, místostarostou, se stal Ing. Brdečka František - taktéž podnikatel.
Senátní volby:
Společně ve stejné dny s volbami komunálními se konaly i volby senátní. Voliči dostaly pět hlasovacích lístků s kandidáty a do volební urny mohli vhodit jen jeden lístek. Jako vítězové v našem obvodu se dostaly do druhého kola Adolf Jílek a Zdeněk Zerzáň. Oba dva kandidáti kandidovali pro Jesenicko a Šumpersko. Celkem v prvním kole přišlo k senátním volbám 159 voličů, avšak jenom 87 voličů si vyzvedlo úřední obálky pro hlasování, takže účast byla 54,72%.
Ve druhém kole senátních voleb si voliči vybírali ze dvou hlasovacích lístků, kde zvítězil Adolf Jílek, bývalý přednosta tehdejšího okresního úřadu v Šumperku. Pro něj z naší obce hlasovalo 22 voličů a pro Zerzáně 6 voličů. Voleb se účastnilo jen 28 voličů, což je 17,61%.
Celková účast v senátních volbách za celý volební obvod č.65 - Šumperk byla 14,46%.
Krádež v kapli:
Série vykrádání kostelů na Šumperku má v poslední době vzrůstající tendenci. I naše místní kaple nezůstala stranou. Tentokrát se neznámý pachatel vloupal do naší barokní kaple z druhé poloviny 18. století zasvěcené svatému Janu Nepomuckému.
Vypáčených vstupních dveří u kaple si všimli místní občané v neděli 5. března, ale je možné, že kostel navštívil pachatel dříve. Pravidelné bohoslužby se zde nakonají. Zloděj ukradl dřevěnou sochu Jana Nepomuckého, dřevěný kříž, sošku bílé holubice, dva svícny a kropenku. Finanční hodnotu odcizených věcí odborníci na arcibiskupství vyčíslují.
I když situace není tak hrozná jak před deseti lety, stále velký počet krádeží v církevních objektech se zaznamenává na Šumperku a zejména na Jesenicku, kde se mnoho kaplí nachází na odlehlejších místech.
Bohužel, naše kaple nemá doposud žádné poplašné zabezpečení. Za poslední týdny se jedná o třetí podobnou krádež, policisté zatím nepotvrdili, že by se mohlo jednat o téhož pachatele. Zatím se ani jeden případ nepodařilo objasnit a vyšetřování stále pokračuje. Počátkem února se zloděj vloupal do kaple v Lesnici a koncem února do kaple v Hrabenově, kde vykradl kapli svatého Josefa. Hodnota odcizených věcí v této kapli v Hrabenově se odhaduje na 60.000 Kč.
Dne 4. října zastupitelstvo odhlasovalo příspěvek na vybudování bezpečnostního systému ve výši 8.000 Kč, který se poskytl Římskokatolické farnosti. Samotné práce proběhly začátkem měsíce prosince a celkové náklady byly vyčísleny na částku ve výši 11.387,20 Kč.
Velikonoce:
Dne 13. dubna chodili kluci po obci klapat. Začátek si stanovili na 13. hodinu. Celkem jich bylo asi 8 kluků.
Den mikroregionu v Postřelmově:
Na den 25. května byl stanoven v počtu již třetí „Den mikroregionu“. Tentokráte do Postřelmova. Naše obec se ho aktivně zúčastnila, což znamenalo připravit stánek. Byly požádány některé občanky z naší obce, kterými byly Hrochová Blažena, Hýblová Olga z domku a Krmelová Marta, aby napekli koláče, trubičky a jednohubky. Taktéž firma Kvapilíková Božena zapůjčila svoje zboží jako hasící přístroje a ochranné obleky. Velké poděkování si zaslouží děti Krmelová Marta ml. a Krušová Iveta, které překrásně ozdobily stánek a zároveň se dne mikroregionu zúčastnily. Věnovaly výzdobě mnoho času, což je vidět na stánku.
Starosta Postřelmova Velčovský všechny starosty pozval do upravené třídy místní školy, kde všechny přivítal a seznámil je s obcí. Potom následoval oběd v jídelně školy. Obec se postarala o veliký program. Nechyběla ani hasičská ukázka, střelba z děla, kulturní program s dechovkami na hřišti a další doprovodné programy. Počasí bylo příjemné, takže se nakonec akce Postřelmovu vydařila.
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-1.jpg (176,8 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-2.jpg (195,0 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-3.jpg (182,6 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-4.jpg (184,9 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-5.jpg (177,5 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-6.jpg (195,1 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-7.jpg (163,8 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-8.jpg (201,1 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-9.jpg (185,6 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-10.jpg (185,1 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-11.jpg (179,0 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-12.jpg (172,5 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-13.jpg (164,9 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-14.jpg (167,1 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-15.jpg (120,0 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-16.jpg (147,6 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-17.jpg (124,5 kB)
Den mikroregionu v Postřelmově 2006-18.jpg (119,3 kB)
Tříkrálová sbírka:
7. ledna byla opět uspořádána „Tříkrálová sbírka“. Této akce se pod vedením paní Krmelové Marie účastnili Straka Martin, Vařeka Radek a Vařeka Karel nejml.. Koledníci u každého domku odříkali koledu a vybírali do zapečetěných pokladniček finanční dary od občanů. Celkem občané darovali 5.656 Kč, což bylo opět více jak loni, kdy se vybralo 5.118 Kč.
Této akce se zúčastnilo celkem 254 tříkrálových skupinek, které do pokladniček vysbírali úžasných 917.626 Kč. Bylo o 15 skupinek více jak loni a sbírka se rozšířila do dalších 3 obcí.
Myslivci:
Myslivci v letošním roce uspořádali přehlídku trofejí, která se konala ve dnech 18. a 19. února ve zdejším kulturním domě. Nebýt mnoha sponzorů, které na akci věnovali finanční příspěvky, nebyla by se akce uskutečnit. Návštěvnost byla opět obrovská, přišlo 747 návštěvníků. Hodnotitelskou radou bylo podle jednotlivých druhů zvěře celkem hodnoceno z pohledu chovnosti trofejí:
Druh  zvěře Trofejí Chovní Průběrní
Jelen lesní 5 2 3
Jelen sika 31 9 22
Daněk evropský 26 14 22
Srnec obecný 375 19 353
Muflon 9 1 8
Prase divoké 314 - -
Liška obecná 7 - -
Jezevec lesní 3 - -
Psík mývalovitý 3 - -
Muntžak malý 1 - -
Podčeleď Muntžaci zahrnuje několik druhů a poddruhů. Muntžaci se vyskytují především v Indii, Indočíně, části východní Číny a v Indonésii. V Evropě se ve volných honitbách ve větším množství vyskytují v Anglii a Holandsku jen druh Muntžak Reveesi. Parožní typ vidláka, tělesná velikost - menší než srnec.
Rekonstrukce topení v KD:
Ústřední vytápění v místním kulturním domě bylo zhotoveno v letech 1975 a za tak dlouhou dobu prodělalo své. Na podzim loňského roku se zjistilo, že na sále již prosakují ventily a trubky jsou téměř prorezivělé. Voda se začala pomalu vsakovat do parket na podlaze a tropila škody.
Začátkem letošního roku zastupitelstvo rozhodlo, že bude provedena částečná rekonstrukce a kompletní výměna větve, která vede od kotle směrem do sálu, ale jen ke čtyřem radiátorům pod okny včetně jednoho radiátoru u jeviště, dvěma na jevišti a jednoho radiátoru v místnosti za ním. Taktéž byl vyměněn radiátor ve vinárně a v téže místnosti namontován jeden registr nad hlavní potrubí. Vyměněna byla i stará železná expanzní nádoba v místnosti za jevištěm za plastovou.
Kompletní částečnou rekonstrukci provedla firma Wágner z Rovenska a výše opravy se vyšplhala na částku 86.584,40 Kč. Dílo bylo předáno dle dohody přesně v den 20. března.
Také se zjistilo, že starý kotel již nemůže dlouho vydržet a obec se bude muset rozmýšlet, jaký druh a typ kotle zde v budoucnu namontuje.
Hřiště:
V letošním roce byla na hřiště přivezena a postavena na panely další buňka pro fotbalisty, která měla sloužit jako prodejní stánek. Střecha byla nakonec rekonstruována a uvedena do podoby, jako mají ostatní, již v budoucnu postavené, dva prodejní stánky. V příštím roce bude provedena elektrická přípojka.
Rekonstrukce místní komunikace za kaplí:
Z jara letošního roku zastupitelstvo obce odhlasovalo opravu místní komunikace od obecního úřadu kolem domků Dokoupila Františka až po silnici. Toto rozhodnutí zastupitelstva se odvíjelo od častých stížností majitelů domků pro stále blátivou komunikaci hlavně z jara, kdy roztává sníh. Jako firma, která měla práci provést, byla vybrána firma "STRABAG - Šumperk" s nabídkou 270.000,- Kč. Oprava komunikace byla zahájena 9. srpna odbagrováním zeminy do hloubky asi 40 cm a navezení štěrkodrtě. Práce byly ukončeny 10. srpna a čekalo se na volnou kapacitu stroje pro položení asfaltu. Toto bylo uskutečněno až 25. srpna. Po následném zjištění špatně napojené komunikace na starý asfalt u obecního úřadu včetně špatného usazení poklopů hydrantů bylo toto reklamováno. Dne 29. srpna bylo vše opraveno a uvedeno do pořádku. Komunikace byla předána dne 31. srpna do užívání.
Celkem se odbagrováním odvezlo 88,3 m3 zeminy vesměs kamení a hlíny na pozemek Blahy Milana na zahradu k novému domku. Na tuto plochu o velikosti 296 m2 se navezla štěrkodrť a byla uválcována. Asfaltový beton o síle 5 cm byl položen na celou plochu a na toto ještě jemnější asfaltový beton v množství 20 tun. Dále byly opraveny a zvednuty armatury poklopů hydrantů a vodovodních přípojek před domkem Hýbla Jaromíra.
Cena za celkovou opravu se oproti původní smlouvě trochu ponížila, protože se neprovedlo vyspravení kanálového svodu včetně položení nové mříže před domkem Jurenky Miroslava u silnice. Opravilo se pouze potrubí v napojilo v plastových rourách do potoka. Konečná cena rekonstrukce byla vyčíslena na částku 256.946,10 Kč.
Knihovna:
Po loňské kontrole se zjistilo, že se v naší knihovně nachází 1463 knih a 170 časopisů. Starosta obce Zdeněk Hroch uložil nové knihovnici Šturmové Markétě úkol, který spočíval v tom, že měla být provedena úplná digitalizace všech knih. Na podzim byly všechny názvy knih včetně jejich autorů a roků pořízení převedeny na diskety a vloženy do počítače. Následně byl úplný seznam knih umístěn i na webové stránky naší obce, takže již čtenáři mohli sledovat knihy i na svém počítači přímo doma.
Obecní knihovna v letošním roce půjčovala knížky, které jsou jednak majetkem obce, ale i knížky z výměnného fondu zapůjčené z Městské knihovny ze Šumperka. Obec přispěla dotací ve výši 1.000 Kč a celkem se za tyto peníze nakoupilo 10 nových knih. Naše knihovna také dostala dar v podobě 7 svazků knih v hodnotě 971 Kč.
Obecní knihovna půjčovala letos 1 hodinu za dva týdny. Knihovnicí zůstává pořád Markéta Šturmová. Knihovna měla 284 výpůjček, což bylo oproti roku 2005 o 231 výpůjček více. To značí o zvyšujícím se počtu návštěvníků na rovných 60. V roce 2005 jich bylo jen 12. Knihovna také zaregistrovala 7 čtenářů.
Prořezávka líp:
Na den 23. listopadu byla pozvána firma EKO-servis Zábřeh, která provedla prořezávku přerostlých líp, které stály na hrázi bývalého rybníka naproti domku u Navrátilových. Nejprve se musel vypnout elektrický proud od Navrátilových k Pavlů, protože dráty byly blízko stromů. Celkem se jednalo o 4 lípy a ty byly seřezány od spodu až ke korunám. Dostaly tak nový vzhled. Další pátá lípa se seřezávala také u domku u Hrochových. Všechnu práci provedla zmíněná firma se speciálním automobilem s plošinou za celkovou cenu 6.811,40 Kč. Dříví, kterého nebylo málo, si uklidili občané z okolí.
Odpadové hospodářství:
V letošním roce byl uspořádán sběr nebezpečných odpadů. Celkem bylo odvezeno 75 kg olověných akumulátorů, 40 kg pneumatik a 20 kg obalů, které obsahovaly zbytky nebezpečných látek.
Obecní les:
V dubnu byla zkontaktovaná firma Lesy Ruda nad Moravou a.s., aby provedla dosázení nevzešlých stromků v obecním lese. Samotné práce byly částečně provedeny až konce května.
Rychlý internet v obci:
Po vzniku „Mikroregionu Štítecko“, do kterého jsme jako obec taktéž vstoupili, byla jako první společná akce naplánována kompletní internetizace všech obcí, které měly o toto zájem. Samozřejmě, že jsme se i my, jako obec Vyšehoří, do této akce přihlásili.
Město Štíty s dalšími obcemi jako partnery projektu podalo k 29. červenci 2005 projekt pod názvem „Podpora rozvoje Informačních a komunikačních technologií Štítecka“ v rámci 4. kola výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP) ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt měl umožnit vytvoření kompletní infrastruktury pro bezdrátové připojení k internetu s možností telefonování přes internet hlavně pro domácnosti.
Navíc měl být vytvořený dostatečný počet veřejně přístupných míst s počítačem a připojení k internetu. Projekt se týkal města Štíty, obcí Březná, Bukovice, Heroltice, Crhov, Písařov, Horní Studénky, Zborov, Jedlí, Svébohov, Kosov, Hoštejn, Chromeč, Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko, Kolšov, Sudkov, Nový Malín, Mladoňov a Rapotín.
Potřebné technické vybavení (tzv. bezdrátový hardwarový kit) měl být Městem Štíty zdarma zapůjčen. Instalaci zařízení včetně dodávky drobného materiálu (kabely, konektory apod.) měla provést odborná firma či její smluvní partneři za úplatu (500 - 2000 Kč s DPH).
Měsíční paušály za datové služby byly stanoveny na částku 400 - 750 Kč včetně DPH za linku 512 kbit –1024 kbit a měly být splatné vždy předem. Nemělo být omezováno množství přenesených dat. V ceně paušálu mělo být možné přidělení jednoho regionálního telefonního čísla pro zřízení služby IPVOICE (telefonování přes internet).
Každý občan dostal do domku dotazník a v případě, že měl o tuto službu zájem, jej vyplnil a odevzdal na obecní úřad.
V lednu v letošním roce bylo zahájeno výběrové řízení zadáním podmínek na centrální adrese. Následovaly dlouhé čekací lhůty na odvolání a když se někdo odvolal, opět následovala vyhlášení nového VŘ. Takto to postupovalo asi třikrát, kdy se výběrová komise stále scházela. 7. června 2006 bylo vylosováno pět firem do užšího výběrového kola pod dohledem notářky. Nevěděli jsme, jak se jinak bránit útokům některých firem, které možná ani tak neměly zájem být vybrány, ale projekt zničit.
Nejvíce nás mrzelo to, že nám stále běžely termíny, stále se musely opravovat tiskopisy RA a obávali jsme se , že to nepůjde do nekonečna.
Poslední sezení komise proběhlo 29. června 2006 a protože se jedna firma opět odvolala, bylo nutno opět počkat do 28. července, jak rozhodne Úřad pro hospodářskou soutěž. Dne 4. srpna se komise znovu sešla, kde se mělo konečně rozhodnout, zda do akce půjdeme, nebo od ní ustoupíme a celou ji zrušíme. Starostové se sjednotili a akci nakonec podpořili. Nakonec bylo výběrové řízení zdárně ukončeno a dne 8. srpna byly na obecní úřady dodány počítače v krabicích.
Každý starosta nebo zástupce si je převzal a odpovídal za ně. Krabice jsme neotvírali,  kontrolu obsahu provedl RPS Rýznar - Olšany při montáži, který vyhrál výběrové řízení na poskytovatele služby, montáž sítě, provozování a celou servisní agendu včetně fakturace za dodaná data. Celé zařízení bude mít od Města Štíty pronajato podle nájemní smlouvy. Nic proto již nebránilo zahájení vlastní stavby.
Dne 7. září byla na střeše kulturního domu namontována parabolická anténa pro přivedení signálu do Vyšehoří z chromečského kostela. Pracovalo několik part a práce šla od ruky.
Na jednání starostů dne 8. září byla předběžně dohodnuta „Smlouva o pronájmu a provozování datové sítě regionu Štítecka“. Konečné znění této smlouvy bylo dojednáno až 5. prosince, protože se muselo počkat, až byla ve Štítech zvolena nová rada. Ta smlouvu nakonec odsouhlasila.
Během listopadu se také namontoval stožár na budově obecního úřadu včetně parabolické antény. Taktéž byly provedeny v budově rozvody kabeláže a začátkem prosince byl internet jako veřejně přístupné místo zprovozněn pro občany v zasedací místnosti.
Školství:
Děti z naší obce dojíždějí do různých škol. Nejvíce jich jezdí do škol v Zábřehu na dvě školy.
Aktuální stav do konce června 2006:
1 Pavlů Michaela 5 ZŠ - Zábřeh, Boženy Němcové
2 Navrátil Martin 6 ZŠ - Zábřeh, Boženy Němcové
3 Doubrava Martin 7 ZŠ - Zábřeh, Boženy Němcové
4 Doubrava Petr 7 ZŠ - Zábřeh, Boženy Němcové
5 Navrátil Jakub 9 ZŠ - Zábřeh, Boženy Němcové
6 Krmelová Veronika 4 ZŠ - Zábřeh, Školská
7 Krušová Iveta 6 ZŠ - Zábřeh, Školská
8 Šturm Petr 1 ZŠ - Zábřeh, Školská
9 Krmelová Marta 8 ZŠ - Zábřeh, Školská
10 Hojgrová Barbora 6 ZŠ - Zábřeh, Školská
11 Straka Kamil 1 ZŠ - Bludov - Karla staršího ze Žerotína
12 Hýbl Štěpán 2 ZŠ - Bludov - Karla staršího ze Žerotína
13 Straka Martin 5 ZŠ - Bludov - Karla staršího ze Žerotína
14 Vařeka Radek 7 ZŠ - Bludov - Karla staršího ze Žerotína
15 Vařeka Karel 9 ZŠ - Bludov - Karla staršího ze Žerotína
16 Kulil Tomáš 3 ZŠ - Postřelmůvek
17 Doubravová Anna 3 ZŠ - Postřelmůvek
18 Osladilová Eliška 1 ZŠ - Postřelmůvek
19 Gibiecová Dagmar 7 Jazyková škola Šumperk - Jeremenkova 8

Od září 2006 je stav dětí následující:
1 Straka Kamil 2 Základní škola Bludov - Jana Žižky 195
2 Osladilová Eliška 2 Základní škola Bludov - Jana Žižky 195
3 Hýbl Štěpán 3 Základní škola Bludov - Jana Žižky 195
4 Straka Martin 6 Základní škola Bludov - Jana Žižky 195
5 Vařeka Radek 8 Základní škola Bludov - Jana Žižky 195
6 Gibiecová Dagmar 8 Základní škola Šumperk - 8. května 63
7 Doubravová Anna 4 Základní škola Zábřeh - Boženy Němcové
8 Pavlů Michaela 6 Základní škola Zábřeh - Boženy Němcové
9 Navrátil Martin 7 Základní škola Zábřeh - Boženy Němcové
10 Doubrava Martin 8 Základní škola Zábřeh - Boženy Němcové
11 Doubrava Petr 8 Základní škola Zábřeh - Boženy Němcové
12 Krmelová Veronika 5 Základní škola Zábřeh - Školská
13 Krušová Iveta 7 Základní škola Zábřeh - Školská
14 Šturm Petr 2 Základní škola Zábřeh - Školská
15 Krmelová Marta 9 Základní škola Zábřeh - Školská
16 Hojgrová Barbora 7 Základní škola Zábřeh - Školská
Kulturní akce:
První akcí v letošním roce byl „4. sjezd netradičních vozidel“ ze zasněžené stráně. Sjezd byl naplánován na den 25. února na 14:00 hodin a počasí přálo. Moc závodníků se nesešlo, ale přesto se sjezd uskutečnil. Největší startovní číslo bylo 9 a to ještě někteří závodníci jeli společně. Po vyhlášení vítězů následovalo občerstvení, někteří občané upekli buchty nebo perník a také se všichni ohřívali rumem. Všichni závodníci nakonec dostali odměnu. Protože v tuto dobu bylo napadaného ještě mnoho sněhu, asi 60 cm, bylo nutno protáhnou přístupovou cestu až ke stráni. Práci provedla firma Čmakal z Chromče nakladačem.
Sjezd netradičních vozidel 2006-1.jpg (110,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-2.jpg (111,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-3.jpg (110,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-4.jpg (144,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-5.jpg (104,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-6.jpg (141,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-7.jpg (109,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-8.jpg (134,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-9.jpg (113,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-10.jpg (141,5 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-11.jpg (114,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-12.jpg (138,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-13.jpg (136,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-14.jpg (124,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-15.jpg (130,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-16.jpg (106,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2006-17.jpg (139,4 kB)
Druhou akcí byla oslava „Dne matek“, která se uspořádala 13. května v místním kulturním domě ve 14:00 hodin. Úvod akce zahájil starosta obce Zdeněk Hroch a potom již vystoupily naše děti. V letošním roce si svůj program velmi hezky připravily. Přednášely básničky a také se některé předvedly v aerobiku. Všem hostům se toto velice líbilo a zastupitelstvo konstatovalo, že takovýto program se dětem moc povedl.
Po dětském vystoupení šel starosta s místostarostou Františkem Krmelem poblahopřát všem matkám k jejich svátku s kytičkou karafiátů. Nakonec následovala volná zábava. Oslava se protáhla do 17 hodin. Mezi tím šli starosta a místostarosta poblahopřát matkám, které se nedostavily, nebo se nemohly dostavit, po obci. Toto se odehrává každoročně, protože některé občanky již nemohou do kulturního domu přijít.
Den matek 2006-1.jpg (73,7 kB)
Den matek 2006-2.jpg (147,3 kB)
Den matek 2006-3.jpg (132,4 kB)
Den matek 2006-4.jpg (123,2 kB)
Den matek 2006-5.jpg (116,3 kB)
Den matek 2006-6.jpg (111,1 kB)
Den matek 2006-7.jpg (144,6 kB)
Den matek 2006-8.jpg (168,5 kB)
Den matek 2006-9.jpg (156,0 kB)
Den matek 2006-10.jpg (126,6 kB)
Den matek 2006-11.jpg (141,5 kB)
Den matek 2006-12.jpg (137,2 kB)
Den matek 2006-13.jpg (126,2 kB)
Den matek 2006-14.jpg (112,3 kB)
Den matek 2006-15.jpg (147,5 kB)
Den matek 2006-16.jpg (145,1 kB)
Den matek 2006-17.jpg (163,4 kB)
Den matek 2006-18.jpg (162,4 kB)
Den matek 2006-19.jpg (141,0 kB)
Den matek 2006-20.jpg (152,3 kB)
Den matek 2006-21.jpg (155,2 kB)
Den matek 2006-22.jpg (116,7 kB)
Den matek 2006-23.jpg (135,3 kB)
Den matek 2006-24.jpg (131,8 kB)
Den matek 2006-25.jpg (137,0 kB)
Den matek 2006-26.jpg (116,3 kB)
Den matek 2006-27.jpg (161,4 kB)
Den matek 2006-28.jpg (156,8 kB)
Den matek 2006-29.jpg (136,6 kB)
Den matek 2006-30.jpg (134,8 kB)
Den matek 2006-31.jpg (158,4 kB)
Den matek 2006-32.jpg (145,0 kB)
Den matek 2006-33.jpg (167,6 kB)
Den matek 2006-34.jpg (170,1 kB)
Den matek 2006-35.jpg (182,7 kB)
Třetí akcí byl dne 23. června "letní karneval". Byla pozvána kapela "ARCONAT", která přijela až od Uničovska. Hrát začala od 21. hodiny, ale návštěvnost příliš velká nebyla. Sešlo se celkem asi 62 platících občanů, takže karneval byl prodělečný. Kapele bylo zaplaceno dle dohody 7.000 Kč a na autorská práva OSE bylo ještě vyplaceno 433 Kč. Celkem se vypily jen dvě bečky piva a také nějaký ten alkohol. Akce se ukončila v 03:00 hodiny ráno. Taktéž se pekly i klobásy, kterých se snědlo jenom asi 4 kg.
Čtvrtou akcí byl „dětský den“, který se konal 1. července na místním hřišti. Akce byla připravena a naplánována na 13:00 hodin, kdy se děti posílaly po skupinkách do lesa. Celkem bylo v lese 9 stanovišť, kde na děti čekaly postavičky v podobě různých řemeslníků. Návrat zpět na hřiště byl asi v 17:00 hodin. Potom následovalo vystoupení šermířů, při čemž se děti hodně pobavily. Střílelo se i z pušek a také z děla. Celkem se zaregistrovalo 74 dětí z celého okolí. Na hřiště a jeho okolí přijelo mnoho aut a byly vidět i auta s cizími SPZ. Děti také musely na hřišti vytvářet různé ozdoby a věci. O vše se postarala tradičně Jana Valentová - Osladilová společně s dalšími lidmi a přáteli.
Tento pohádkový les byl opět trochu lepší než ten minulý. Každoročně se schází více dětí se svými rodiči a stále zaznamenáváme větší návštěvnost. Tentokráte byla na stole u prezentace připravena krabička, do které návštěvníci vhazovali peněžní příspěvky. Celkem takto občané darovali přes 800 Kč. Postaráno bylo o návštěvníky také na samotném hřišti. Prodávalo se točené pivo, celkem se vypila jedna bečka, také minerálky a pekly se klobásy. Ty se potom dětem rozdávaly a také se prodávaly ostatním zájemcům.
Dětský den 2006-1.jpg (141,5 kB)
Dětský den 2006-2.jpg (128,5 kB)
Dětský den 2006-3.jpg (141,2 kB)
Dětský den 2006-4.jpg (169,1 kB)
Dětský den 2006-5.jpg (118,0 kB)
Dětský den 2006-6.jpg (139,3 kB)
Dětský den 2006-7.jpg (163,6 kB)
Dětský den 2006-8.jpg (167,3 kB)
Dětský den 2006-9.jpg (174,9 kB)
Dětský den 2006-10.jpg (188,5 kB)
Dětský den 2006-11.jpg (154,7 kB)
Dětský den 2006-12.jpg (176,9 kB)
Dětský den 2006-13.jpg (133,9 kB)
Dětský den 2006-14.jpg (142,0 kB)
Dětský den 2006-15.jpg (161,6 kB)
Dětský den 2006-16.jpg (160,3 kB)
Dětský den 2006-17.jpg (139,6 kB)
Dětský den 2006-18.jpg (156,2 kB)
Dětský den 2006-19.jpg (181,6 kB)
Dětský den 2006-20.jpg (175,6 kB)
Dětský den 2006-21.jpg (148,8 kB)
Dětský den 2006-22.jpg (193,8 kB)
Dětský den 2006-23.jpg (206,9 kB)
Dětský den 2006-24.jpg (176,4 kB)
Dětský den 2006-25.jpg (126,5 kB)
Dětský den 2006-26.jpg (161,0 kB)
Dětský den 2006-27.jpg (151,9 kB)
Dětský den 2006-28.jpg (162,5 kB)
Dětský den 2006-29.jpg (168,5 kB)
Dětský den 2006-30.jpg (146,8 kB)
Dětský den 2006-31.jpg (175,7 kB)
Dětský den 2006-32.jpg (186,6 kB)
Dětský den 2006-33.jpg (139,2 kB)
Dětský den 2006-34.jpg (133,6 kB)
Dětský den 2006-35.jpg (132,5 kB)
Dětský den 2006-36.jpg (151,9 kB)
Dětský den 2006-37.jpg (132,8 kB)
Pátou akcí byl "4. ročník sjezdu z vyšehorských drah“, který byl uspořádán dne 21. srpna. Ve 14 hodin se začali scházet závodníci se svými stroji. Nejprve bylo naplánováno malování dětí po silnici, potom následoval vlastní sjezd. Celkem se sjezdu zúčastnilo 15 závodníků, kteří všichni dojely do cíle. Soutěžících bylo ve skutku trochu více, protože někteří jeli po skupinkách. Po sjezdu se všichni shromáždili na hřiště a následovalo vyhodnocení závodníků včetně předání cen v ceně asi 1.100 Kč. Pak následovalo sousedské posezení včetně občerstvení a točeného piva. Také se grilovaly klobásy. Akce byla ukončena asi v 21:30 hodin.
Sjezd z vyšehorských drah 2006-1.jpg (158,6 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-2.jpg (127,9 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-3.jpg (149,5 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-4.jpg (182,9 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-5.jpg (145,5 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-6.jpg (129,3 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-7.jpg (138,1 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-8.jpg (182,9 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-9.jpg (165,3 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-10.jpg (103,2 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-11.jpg (170,8 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-12.jpg (136,5 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-13.jpg (131,9 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-14.jpg (155,5 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-15.jpg (166,0 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-16.jpg (148,6 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-17.jpg (166,3 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-18.jpg (130,9 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-19.jpg (126,8 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-20.jpg (125,1 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-21.jpg (99,5 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-22.jpg (191,8 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-23.jpg (66,0 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-24.jpg (68,6 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-25.jpg (68,1 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-26.jpg (70,8 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-27.jpg (83,7 kB)
Sjezd z vyšehorských drah 2006-28.jpg (78,8 kB)
Šestou akcí byla "mikulášská nadílka" pro děti, kterou uspořádal obecní úřad dne 9. prosince v místním kulturním domě. Program zahájil starosta Zdeněk Hroch a po jeho úvodu přišli na řadu děti. Děti letos vystoupily s velmi hezkým programem, který trval asi půl hodiny. Po jejich vystoupení přišel Mikuláš se čertem a andělem. Děti musely přednášet básničky a nakonec byly všechny obdarovány sladkostmi. Potom následovala volná zábava s občerstvením. Sešlo se hodně občanů a dětí. Nálada byla výborná a dětem se toto moc líbilo.
Významná výročí:
Dne 26. března oslavil 80. narozeniny pan Josef Kop. Poblahopřát mu přišli Zdeněk Hroch a Marta Krmelová. Pan Kop se již bez berlí neobejde, ale stále je svěží života.
Dne 1. dubna se dožili významného životního jubilea zlaté svatby manželé Zdeněk a Blažena Hrochovi. Blahopřát jim přišli František Krmela a Marta Krmelová. Paní Hrochová si před měsícem zlomila nohu, a protože zlomenina byla vážná, museli jí nohu operovat. Zástupce obecního úřadu přivítala o berlích.
Další zlaté svatby se 2. dubna dožili manželé Marie a František Chaloupkovi.
Dne 22. dubna se dožila 82 roků paní Pavlíková Jiřina. Blahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch a Marta Krmelová. Paní Pavlíková je stále veselá a velmi přívětivá žena.
Dne 2. června oslavila své 82. narozeniny paní Rozlowská Ludmila. Blahopřáli jí starosta Zdeněk Hroch a Marta Krmelová
Dne 5. června se dožila 75. výročí narozenin paní Kopová Věra. Milá to paní hezky přivítala zástupce obecního úřadu starostu Zdeňka Hrocha a místostarostu Krmelu Františka.
Dne 2. července oslavila 83. narozeniny paní Anna Jánětová. Poblahopřát jí přišli František Straka a Marta Krmelová.
V listopadu oslavil 75. narozeniny pan Bartoš Jan. Blahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a místostarosta František Krmela.
Dne 22. prosince slavila své 87. narozeniny paní Dokoupilová Emilie. Stále veselá a milá paní mile přivítala zástupce obecního úřadu starostu Zdeňka Hrocha a Martu Krmelovou, kteří jí přišli poblahopřát.
Pronájmy pozemků:
Na podzim byla pronajata část obecního pozemku p.č. 725/10 o výměře 10 m2 Františkovi Nejedlému na uskladnění dříví. Jednalo se o místo mezi olšemi na otočce před domkem Štodta Jaromíra. Roční pronájem činil 10 Kč.
Stavba domu:
Stavba nového domku Blahy Milana na zakoupené parcele pod obcí pokračovala i letos. Ještě na podzim loňského roku byly do nově zastřešené novostavby osazena plastová okna a dveře. Postupně se začal domek vybavovat i uvnitř. Taktéž byla zahájeno postupné vyrovnávání pozemku kolem domku.
Změna jména:
Ode dne 8. dubna si nechala změnit svoje jméno Pechová Soňa za své původní rodné jméno - Krobotová. Toto se stalo po rozvodu se svým bývalým manželem Lukášem, který bydlí v Zábřehu.
Přistěhovali se do obce:
Dne 2. ledna se do obce přistěhovala Johnová Veronika k Poláchovým k Martinovi.
Dne 4. ledna se do nově postaveného přihlásil k trvalému pobytu ing. Macek Aleš z Bludova.
Dne 2. června se do domku ke své manželce Šárce přistěhoval Nedoma Pavel, který doposud bydlel v Senici na Hané.
Odstěhovali se z obce:
Dne 29. března se z naší obce odstěhovala Rozlowská Petra se svou dcerou Žváčkovou Natálií do Chromče.
Dne 3. dubna se odstěhovala Vařeková Jana do Šumperka do nájemního bytu na Náměstí Míru.
Dne 11. května se také odhlásil Charvát Jiří, který následoval Vařekovou Janu, která již bydlí v Šumperku.
Dne 2. října se z obce odstěhovala Doležalová Božena (Kvapilíková) za svým manželem.
Dne 13. října se odstěhovala Hojgrová Anna se svými dětmi Bestou Jiřím, Hojgrem Janem a Hojgrem Alexandrem do Sudkova.
Narodili se:
V dubnu se Doleželové Šárce narodila dcera Nedomová Markéta. Oba již bydlí v nově postaveném domku na zahradě po paní Taláčkové.
V dubnu se narodil manželům Josefovi a Lucii Kvapilíkovým syn Kvapilík Matěj, kteří bydlí v obecním nájemním bytě.
V září se manželům Jaromírovi a Silvii Hýblovým narodila dcera Hýblová Kateřina.
V prosinci se narodila manželům Lence a Petrovi Unzeitigovým dcera Unzeitigová Karolína.
Svatba:
V červnu se provdala Doleželová Šárka. Za manžela si vzala Pavla Nedomu ze Senice na Hané. Společné příjmení - Nedomovi.
V září se provdala Kvapilíková Božena ml.. Za manžela si vzala Doležala Davida z Úsova a jejich společné příjmení bylo Doležalovi.
Zemřeli:
Dne 19. srpna zemřela paní Krmelová Anežka. Paní Krmelová byla delší dobu v Sobotíně v ústavu, kde se o ni starali. Navštěvovat ji střídavě chodili celá rodina. Pohřeb měla 25. srpna v chrámu Páně v Klášterci za velké účasti občanů.
Dne 9. prosince zemřela paní Jánětová Anna. V letošním roce v červenci se dožila 83 roků.
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Ihned začátkem ledna přišla obleva. Sníh stále popadával, ale moc jej nepřibývalo. Noční teploty klesaly na 0°C, denní vystupovaly na až +6°C. Počasí bylo pořád stejné až do 7. ledna. Dne 8. ledna klesla ranní teplota na -3°C až -5°C, přes den bylo inverzní počasí. Toto trvalo až do 17. ledna. Dne 18 ledna do rána napadlo asi 20 cm prachového sněhu a noční teplota klesla na -7°C. Přes den sníh pořád popadával a ještě ho přibylo asi 8 cm. Denní teplota vystoupala na -1°C. Stále bylo zataženo. Sněhu je v obci asi 50 cm. Dne 21.ledna přišla krátká obleva, která trvala jen tento den. Denní teplota se vyšplhala na +3°C. Druhý den 22. ledna do rána klesla ranní teplota na -16°C a foukal velmi studený vítr. Celý den bylo slunečno a mrazivo s denními teplotami hluboko pod bodem mrazu kolem -9°C. Dne 23. a 24. ledna klesala ranní teplota až na neuvěřitelných -25°C. Přes den bylo slunečno s teplotami -10°C. Dne 25. ledna klesla ranní teplota na -19°C. V dalších dnech klesala noční teplota mezi -13°C až -17°C, přes den vystupovala na -6°C až -3°C za slunečné oblohy. Od 28. ledna do konce měsíce přišla nová inverze počasí. Bylo stále zataženo, noční teplota klesala na -8°C až -12°C, přes den stále mrzlo a teplota zůstávala pořád pod bodem mrazu kolem -3°C.
Únor:
Inverzní počasí se drželo i v začátku února. Noční teploty klesaly na -10°C až -14°C, přes den za zatažené oblohy bylo kolem -3°C. Dne 4. února se v odpoledních hodinách začalo vyjasňovat a do rána dne 5. února klesla ranní teplota na -20°C. Přes den bylo jasno. Dne 7. února do rána začalo sněžit a sníh hustě padal celý den. Ranní teplota klesla na -11°C a denní teplota vystoupala na -5°C. V obci je již asi 70 cm sněhu. Místní komunikace se musela protáhnout a také přijel nakladač, který shrnoval sníh od horního konce až po kapli do potoka. Druhý den 8. února připadlo dalších asi 7 cm sněhu a 9. února ještě asi 5 cm. Komunikace se musí stále prohrnovat. Dne 10. února padalo celý den a sněhu přibylo dalších asi 8 cm. V obci je již asi 90 cm sněhu, nadílka letos abnormální. Dne 11. února přišla obleva, noční teplota se udržela kolem 0°C, přes den bylo téměř zataženo s teplotami kolem +5°C. V dalších dnech bylo stále zataženo, noční teplota klesala na 0°C, denní vystupovala na +2°C až +4°C. Dne 15. února ve večerních hodinách začal padat sníh. Do rána na 16. února ho napadlo dalších asi 18 cm a byl mokrý. Komunikace se musela opět protahovat a zase již není kam sníh odhrnovat. Celkem je sněhu asi 90 cm. Pamětníci nepamatují takovou nadílku za posledních 50 roků. V dalších dnech bylo stále zataženo, noční teploty klesaly na 0°C, denní vystupovaly na +5°C až +7°C. Slunce občas zasvítilo, ale jen málo. Sníh začal rychle tát. Dne 24. února se počasí trochu změnilo, noční teplota klesla až na -4°C, přes den bylo jasno s teplotami +8°C. Ode dne 26. února se noční obloha vyjasnila a teploty k ránu klesly na -8°C a v dalších dnech až na -14°C. Přes den bylo polojasno s teplotami kolem -1°C. Takto bylo až do konce měsíce.
Březen:
1. března klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo oblačno se sněhovými přeháňkami, které přinesly asi 3 cm sypkého sněhu. Odpolední teploty vystoupaly na -2°C. Dne 2. března klesla ranní teplota na -12°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem 0°C. V dalších dnech bylo oblačno. Dne 4. března do rána napadlo asi 4 cm nového sněhu a komunikace se musela opět protáhnout. Ve dnech 5. až 7. března klesaly ranní teploty na - 6°C až -8°C, přes den bylo stále slunečno s teplotami 0°C až +2°C. Sníh vůbec netaje a v obci je ho stále ještě asi 60 cm. Dne 8. března večer začal opět padat sníh. Do rána na 9. března jej napadlo asi 5 cm a přes den ještě dalších asi 5 cm. Komunikace se musela zase protáhnout. Dne 10. března přišla obleva, z rána pršelo a teplota klesla jen na +1°C, denní teplota vystoupala až na +8°C za oblačné až zatažené oblohy. Dne 11. března bylo oblačno až zataženo s ranními teplotami +1°C, přes den teplota vystoupala na +6°C. V odpoledních hodinách až do večera padal mokrý sníh a do rána na den 12. března jej připadlo dalších asi 10 cm. Přes den stále sníh popadával a cesta se opět musela protáhnout. V dalších dnech 13. a 14. března foukal velmi silný studený nárazový vítr se slabými sněhovými přeháňkami. Noční teplota klesala na -5°C, přes den nevystoupala na více jak -1°C. Bylo stále velmi zima. Sníh vůbec netaje a spíše ho stále přibývá. Od 17. března se začalo pomalu oteplovat. Noční teplota klesala až na -5°C, ale denní vystupovala až na +8°C. Bylo oblačno až zataženo. Sněhu je v obci stále asi 60 cm. Na tuto dobu nevídaná vrstva. Dne 21. března na „první jarní den“ bylo přes den celkem teplo s odpoledními teplotami až +9°C, ale k večeru se obloha začala zatahovat. Dne 23. března foukal přes den studený severák a za jasné oblohy bylo velmi zima. Do rána na den 24. března klesla ranní teplota na -7°C. Od 25. března se začalo oteplovat. Dne 26. a 27. března bylo stále mlhavo s deštěm. Teploty do rána klesaly na +3°C, denní vystupovaly na +8°C. Dne 27. března denní teplota vystoupala až na +11°C a k večeru spadla mlha. Dne 28. března pršelo celý den a bylo opět mlhavo s denní teplotou jen +5°C. Pršelo i následující den 29. března. Dne 30. března se počasí trochu vybralo, přes den bylo oblačno s denními teplotami +14°C. K večeru se opět obloha zatáhla a začalo pršet až do rána 31. března. V celé republice začaly velké povodně a na mnoha místech museli být občané z vesnic evakuováni. Byly i 2 ztráty na lidských životech. Na horách v Jeseníkách leží tuto dobu ještě mnoho sněhu, na Pradědu hlásí 2 metry. U nás v obci je ho ještě asi 30 cm, ale ve stínu i více. Rychle taje, protože denní teploty stále vystupují hodně nad nulu a ani přes noc pod ni neklesají.
Na většině horních toků dochází již ke kulminacím, nebo k mírnému poklesu hladin. Výjimkou jsou dolní úseky (Sázava, Lužnice, Labe, Morava). Nejkomplikovanější byla situaci na Dyji, kde přítok do VD Vranov překročil hodnotu 400 m3/s-1. a vodní dílo nebylo nadále schopno zachycovat přitékající vodu a na toku Dyje pod nádrží docházelo k prudkému nárůstu průtoku (přesahující 50 l.p.). Přítok do VD Vranov v této době začal mírně kulminovat, pod vodním dílem nárůst hladiny dále pokračoval.
Duben:
Dne 1. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno slunečno s teplotami až +17°C. V obci je asi 15 cm sněhu a velmi rychle taje. Svahy obrácené k jihu jsou dávno holé. Na ostatních plochách se také tvoří holá místa. Povodně v celé republice nadále pokračují. Město Olomouc vyhlásilo evakuaci občanů v určitých částech města. Průtok řekou Moravou je obrovský a zaplavila celé čtvrtě. Stále stoupá řeka Labe v Ústí nad Labem a na Děčínsku. Záplavy si letos na celém území republiky vyžádaly mnoho lidských životů a cena všech oprav se bude pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Ke dni 4. dubnu je v naší obci sníh jen ve stínu a to jenom trochu. Pole jsou již holá a začíná prorůstat malá tráva. Počasí přes den je stále proměnlivé a oblačné, většinou svítí slunce, ale také přijde i dešťová přeháňka. V dalších dnech bylo počasí ustálené, teplota noční klesala na 0°C až -5°C, přes den vystupovala za oblačné až slunečné oblohy na +12°C až +15°C. Sněhu v obci už není. Dne 9. a 10. dubna bylo zataženo s denními teplotami +5°C až +7°C. Od 10. dubna do 11. dubna foukal velmi studený a silný nárazoví vítr s deštěm. Noční teplota klesla na +1°C, denní vystoupala jen na +5°C a byla velmi zima. Na horách v Krkonoších a na Šumavě napadlo asi 20 - 30 cm sněhu. I u nás v Jeseníkách připadl sníh. Meteorologové hlásí, že taková dlouhá zima nebyla celých sto let a je za poslední roky jedna z nejhorších. Na Pradědu hlásí ještě 145 cm sněhu. V dalších dnech od 14. dubna se počasí začalo ještě více zlepšovat. Do rána klesala teplota na +4°C až +2°C, přes den za slunečné oblačné oblohy vystupovala až na +22°C. Dne 21. dubna byly v obci vidět první vlaštovky. Ve dnech od 22. dubna noční teplota klesala jen na +8°C až +5°C a denní vystupovala až na +24°C. Ode dne 28. dubna se začalo ochlazovat, přes den foukal studený vítr a k večeru začalo pršet. Denní teplota vystoupala jen na +12°C a noční klesala na +7°C. Na horách od nadmořské výšky 900 m padal sníh. Pršelo až do konce měsíce.
Květen:
Dne 1. května stále ještě ráno pršelo a prakticky nepřetržitě od 28. dubna. Ranní teplota klesla na +7°C, denní vystoupala po dešti na +12°C. K večeru svítilo slunce. Řeka Morava a ostatní řeky v celé republice se opět začaly rozvodňovat. Od tohoto data se počasí opět zlepšilo. Ranní teploty klesaly na +7°C až +5°C, denní vystupovaly na +20°C až +22°C. Obloha byla oblačná až polojasná. Taktéž přišla přeháňka, ale jenom ojediněle. Ode dne 10. května se trochu ochladilo. Noční teplota klesala na +5°C, denní vystupovala za severního studeného větru na +19°C. Dne 13. května přišla ve 14 hodin bouře s deštěm. V dalších dnech se počasí drželo vcelku na stejných hladinách teplot. Noční teploty klesaly na +9°C až +7°C, denní vystupovaly na +19°C až +21°C. Obloha byla oblačná a občas přišel i déšť. Ode dne 21. května stále přes den foukal studený vítr a to trvalo několik dní. Na horách v Jeseníkách v lesích ve stínu leží ještě sníh. Ode dne 24 května se ještě více ochladilo. Noční teploty klesaly na +7°C až +5°C, denní vystupovaly na +16°C až +18°C. Oblohy byla oblačná až zatažená a občas zapršelo. Foukal stále velmi studený vítr. Ve dnech od 30. - 31. května se ještě více ochladilo. Ranní teplota klesala na +7°C, denní vystupovala jen na +12°C. Obloha byla zatažená a občas přišel i déšť. Ne horách se objevily smíšené přeháňky a také napadl i sníh.
Červen:
Velmi studené počasí pokračovalo i začátkem června. Občas dešťové přeháňky a stále větrno. Noční teplota klesala na +7°C, denní vystupovala jen na +12°C až +14°C. Dne 6. června klesla ranní teplota až na +4°C. Přes den bylo oblačno s teplotami +14°C až +16°C. Stálé větrné počasí vysychá půdu ale deště moc není. Když zaprší, tak jen trochu a to jen pár kapek. Toto počasí se udrželo až do 10. června. Pak se v dalších dnech začalo rapidně oteplovat. Za polojasné oblohy se denní teplota pomalu šplhala na skoro tropické teploty. Dne 11. června vystoupila denní teplota na +25°C, dne 12. června na +28°C a 13. června až na +31°C. Ranní teplota klesala na +15°C až +13°C. Ve dnech od 14. června až do 20. června panovalo přes den tropické počasí a bylo stále velmi horko. Noční teploty klesaly jen na +20°C až +15°C, denní vystupovaly na +29°C až +31°C. Obloha byla oblačná až polojasná, občas v okolí zapršelo. Do obce deště moc nepřišlo, bylo trochu sucho. Dne 22. června ve 3:00 hodin přišla slabá bouře s deštěm, ale moc jej nebylo, tak na zalití zahrádek. Denní teplota vystoupala na +30°C. Dne 23. června bylo z rána zataženo s ranní teplotou +18°C. Přes den se začalo vyjasňovat a teplota se vyšplhala na +31°C. V dalších dnech bylo tropické počasí s denními teplotami až +33°C. Dne 26. června bylo od rána zataženo. Ranní teplota neklesla více jak na +25°C. Do konce měsíce bylo přes den pořád velmi horko, ranní teplota klesala jen na +19°C až +17°C, denní vystupovala na +31°C až +33°C. Dne 29. a 30. června bylo pršlavo, denní teplota vystupovala jen na +21°C až +23°C. Na mnoha místech naší republiky se jako tradičně opakovaly lokální záplavy.
Červenec:
1. července dopoledne bylo ještě zataženo, avšak obloha se protrhala. Přes den teplota vystoupala na +24°C a již nepršelo. V dalších dnech bylo zase polojasno, ranní teplota klesala na +13°C a také i níže až na +9°C dne 4. července. Denní vystupovala na +28°C. Dne 8. července bylo od rána oblačno, v poledne přišla bouře s lijákem, která trvala asi hodinu. Denní teploty však po bouři vystoupaly na +30°C s polojasnou oblohou. V dalších dnech panovalo tropické vedro. Noční teplota klesala jen na +20°C až +18°C, denní vystupovala až na +32°C. Dne 12. července v 11 hodin přišla bouře s lijákem, ale trvala opět asi hodinu. Krásně se během ní ochladilo, ale potom se teplota odpoledne vyšplhala opět na +30°C. Dne 14. července odpolední teplota vyšplhala jen na +27°C. Dne 15. července klesla ranní teplota na +14°C a denní teplota za polojasné oblohy stoupla na +25°C. Dne 16. července klesla ranní teplota až na +12°C a denní vystoupala jen na +24°C. V dalších dnech stoupala denní teplota stále na tropických +33°C až +37°C. Bylo již sucho, protože vůbec nepršelo. Dne 29. července přišla v 15 hodin bouře s lijákem. Také po celé Evropě panovala tato nesnesitelná vedra a mnoho lidí zemřelo. Meteorologové hlásí již ukončení veder.
Srpen:
Dne 1. srpna klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo jasno, větrno s teplotami +28°C. Ode dne 2. srpna se již počasí konečně začalo umoudřovat a citelně se ochladilo. Dne 3. srpna klesla ranní teplota až na +11°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen +22°C. V dalších dnech bylo stále pršlavo i s občasným silným deštěm. Noční teplota klesala na +16°C až +14°C, denní vystupovala jen na +18°C až +22°C. Od 5. srpna se počasí zlepšilo, ale toto netrvalo dlouho. Dne 12. srpna se obloha v odpoledních hodinách opět zatáhla a začalo hustě pršet.  Pršelo až do druhého  dne do odpoledně. Obilí na polích je už dávno dozrálé, avšak pro rozbahněná pole není možno jej pokosit. Pšenice a ječmen jsou úplně černé a zemědělci je budou muset zkrmit. Takovéto škaredé a chladné počasí pokračovalo stále. Dne 14. srpna bylo od rána zataženo s mlhami. Noční teplota klesala na +14°C až +12°C, denní vystupovala na +19°C až +21°C. V dalších dnech se počasí opět začalo zlepšovat. Noční teplota klesala na +15°C až +13°C, denní vystupovala na až +29°C. Počasí stále kolísalo a občas i zapršelo. Toto ovšem netrvalo dlouho. Dne 22. srpna v poledne přišel lijavec, který trval asi 20 minut. Dne 23. srpna pršelo celý den. Obilí na polích je už skoro všechno vysypané do země a klásky polámané. Taktéž začalo prorůstat novým obilím, které v zemi klíčí. Nejvíce se daří kukuřici a řepě, protože je vcelku v zemi hodně vody. Takováto neúroda postihla celou republiku a zemědělci toto nepamatují hodně dlouho. Na polích se začalo obilí zaorávat. Ode dne 26. srpna se počasí opět začalo zhoršovat a denní teploty vystupovaly jen na +19°C až +21°C. Dne 29. srpna bylo celý den větrno a pršelo. Noční teplota klesla až na +10°C, denní vystoupala jen na +13°C. Byla zima jako na podzim. Nejvíce se letos daří houbám. Zástupy houbařů putují po celé republice s plnými košíky hub. „Praváků“ je všude, jakoby se doslova naselo. Houby rostou téměř všude v lese.
Září:
Stejné počasí jako v srpnu pokračovalo i začátkem září. Bylo stále oblačno až zataženo s občasnými slabými přeháňkami. Dne 2. září bylo celkem teplo a slunečno, noční teplota klesla na +15°C, přes den vystoupala na až +25°C. Dne 4. září klesla ranní teplota jen na +19°C, přes den bylo oblačno a velmi větrno s teplotami +24°C. Dne 6. září bylo z rána zataženo, přes den polojasno s teplotami +26°C. Dne 7. září byl krásný slunečný a teplý den. Ranní teplota klesla na +18°C, přes den vystoupala až na +29°C. Dne 8. září se již počasí zkazilo, k ránu asi ve 3:00 hodin vydatně zapršelo, přes den bylo zataženo s teplotami jen +18°C. Druhý den již bylo krásně s denními teplotami +22°C. V dalších dnech se počasí ještě začalo zlepšovat, ranní teplota klesala na +12°C až +10°C, přes den bylo stále jasno s teplotami od +23°C až 25°C. Dne 15. září se v odpoledních hodinách zatáhlo. Dne 16. září bylo skoro zataženo, ranní teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala na +25°C. V dalších dnech bylo opět oblačno až polojasno a velmi teplo. Takovéto počasí se udrželo prakticky až do konce září. Vůbec nezapršelo a bylo již hodně sucho.
Říjen:
Dne 1. a 2. října byla obloha od rána zatažená. Noční teplota klesala jen na +15°C, přes den bylo zataženo s teplotami +20°C. Od 3. října klesaly ranní teploty až na +5°C, přes den bylo oblačno, slunečno s teplotami +17°C až +19°C. Dne 9. října klesla již ranní teplota na +4°C. Takovéto počasí se opakovalo i v dalších dnech až do 11. října. Od 12. října ranní teploty začaly pomalu klesat. Dne 15. října klesly až na -1°C s četnými přízemními mrazíky. Přes den bylo stále jasno s teplotami kolem +15°C. Od 17. října denní teploty nevystupovaly na více jak +13°C. Stále jasná obloha s nádherným počasím připomínala „babí léto“. Ovšem je dosti sucho, protože během září, až na jednu výjimku, a během října vůbec nezapršelo. Ode dne 20. října se opět začalo oteplovat, ranní teploty klesaly jen na +8°C až 6°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +18°C. Dne 24. října bylo celý den zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 25 října klesla ranní teplota jen na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami +18°C. Dne 27. října vystoupala denní teplota za oblačné oblohy na +20°C. Dne 28. října bylo oblačno, k večeru se obloha zatáhla a začalo pršet. Dne 29. října pršelo celý den a foukal studený vítr s denními teplotami kolem +12°C. Dne 30. října bylo z rána polojasno, avšak k poledni se obloha zatáhla. Ranní teplota klesla na +3°C, přes den vystoupala na jen na +10°C. Dne 31. října klesla ranní teplota na 0°C, přes den foukal čerstvý studený vítr, bylo oblačno a zima s teplotami jen +8°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu bylo přes den ještě chladněji. Ranní teplota klesla na +2°C, přes den foukal silný studený nárazový vítr velikosti vichřice s teplotami jen +4°C. Dne 2. listopadu napadl do rána poprašek prvního sněhu a teplota klesla na -1°C. Přes den bylo velmi větrno, občas proletoval sníh s teplotami jen kolem 0°C. Dne 3.listopadu napadlo do rána asi 4 cm sněhu, noční teplota klesla na -4°C, přes den bylo větrno se sněhovými přeháňkami. K večeru se začalo oteplovat a druhý den 4. listopadu klesla, nebo vystoupala ranní teplota na +8°C. Protože bylo větrno, všechen sníh úplně roztál. Dne 5. listopadu celý den pršelo s teplotami kolem +8°C. Na horách na Ramzové je již asi 8 cm souvislé sněhové pokrývky, který v dalších dnech vlivem oteplení roztál. Ode dne 7. listopadu bylo velmi stálé inverzní počasí. Noční teploty klesaly na +8°C až +6°C, denní teploty se prakticky neměnily a zůstávaly úplně stejné jako v noci. Dne 11. až 13. listopadu pršelo celé dny. Teploty přes den klesala na +4°C, noční se taktéž neměnila. Dne 14. listopadu bylo zataženo s denními teplotami až +14°C. V dalších dnech bylo přes den stále zataženo, trochu se ochladilo, avšak bylo vcelku teplo s denními teplotami kolem +12°C. V dalších dnech bylo stále zataženo, ranní teplota klesala na +8°C až +6°C, přes den vystupovala na +10°C až +12°C. Dne 20. listopadu bylo celý den mlhavo s mrholením a teploty se pohybovaly kolem +10°C. Dne 22. listopadu propršelo celý den s teplotami kolem +0°C. Počasí se do konce měsíce nezlepšovalo. Noční teploty klesaly jen na +10°C až +8°C, přes den byla obloha stále zatažená s teplotami kolem +12°C. Konečně dne 30. listopadu začalo z rána svítit Slunce. Noční teplota klesla na +8°C, přes den bylo opět zataženo se stejnými teplotami.
Prosinec:
I v začátku prosince se počasí opakovalo tak, jako v listopadu. Stále bylo zataženo, občas s mlhami a mrholením, noční teplota klesala na +9°C až +7°C, přes den se prakticky držela na stejné úrovni jako v noci. Typická inverze počasí už trvá velmi dlouho. Dne 9. prosince bylo zataženo s občasnými přeháňkami. Ode dne 11. prosince se citelně ochladilo. Noční teplota klesla na 0°C a bylo vidět přízemní mrazíky, přes den vystoupala na +2°C se zataženou oblohou. Dne 12. prosince napadlo do rána asi 2 cm sněhu a teplota klesla na 0°C. Přes den bylo zataženo a sníh stále popadával s teplotami +2°C. V dalších dnech bylo stále zataženo s inverzním sychravým počasím a celodenními mlhami, ranní teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala na +1°C. Dne 20. prosince se objevily přízemní mrazíky. V dalších dnech bylo počasí stále stejné. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala na +2°C. Dne 24. prosince na Štědrý den se obloha vyjasnila, noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala za slunečné oblohy na +4°C. Po sněhu není ani památka ani na horách. Dne 26. prosince bylo jasno celý den s denními teplotami až +7°C. K večeru teplota začala pomalu klesat a do rána na 27. prosince klesla na -7°C. Zrána bylo jasno, přes den mlhavo a denní teplota nevystoupala na více jak 0°C. Ve čtvrtek 28. prosince k večeru začal padat sníh. Do rána na 29. prosince ho napadlo asi 2 cm. Sníh se pak v obci udržel až do 31. prosince. Noční teplota klesla na +1°C, přes den vystupovala na +4°C.
 

Rok 2007

Opět skončil jeden rok a my se musíme poohlédnout po tom, jaký byl. Naše vláda se nedokázala během roku po volbách dohodnout na tom, jaká vlastně bude a ani po mnoha neúspěšných pokusech nesestavila po volbách vládu novou. Takovéto bezvládí tu ve státě ještě nebylo. Naše republika měla velkou ostudu po celém světě, protože je tímto vidět, že nemáme ve státě schopné a rozumné lidi, které by se na něčem dokázali domluvit. Samé napadání stran a věčné dohady mezi s sebou působí nestabilním státem na veřejnosti a my jako občané se za toto stydíme. Nakonec se přece jen dohodli po dlouhých tahanicích až koncem roku.
Rok 2006 byl pro naši obec opravdu budovatelský. Na hřiště byla postavena další buňka, kterou zde nainstalovali naši fotbalisté a začala sloužit jako sociální zařízení při všech akcích. K nově postavenému rodinnému domku č.61 na spodním konci obce bylo rozšířeno veřejné osvětlení, taktéž další sloup se postavil naproti domku Šajové Marie. Mohl bych popisovat dále, ale občané sami vidí, jak se v obci budovalo.
Co se týká kulturního dění v obci, to také zaznamenalo mnoho akcí nejen pro děti, ale i pro ostatní občany. V letošním roce bylo znovu po dvaceti letech obnoveno „vítání občánků“, které mělo velký ohlas, protože byly pozvání všechny děti s rodiči tři roky nazpět. Sjezd rodáků, který byl uspořádán po deseti letech, měl opět velikou odezvu. Přijelo se do obce podívat mnoho občanů. Ještě dlouho byla akce chválena a vzpomínána.
Rozpočet 2007:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 283.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 43.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 19.000 Kč
daň z příjmů  právnických  osob 320.000 Kč
daň z přidané hodnoty 450.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 53.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
náhrady o EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 8.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 70.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7.000 Kč
z finančních operací úroky u peněžního ústavu 4.000 Kč

Příjmy celkem: 1 301.000 Kč.
Výdaje:

ostatní pozemní výdaje 1.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 2.000 Kč
nákup ostatních služeb 30.000 Kč
opravy a udržování 176.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 34.000 Kč
pitná voda úroky vlastní – splátka úvěru 28.000 Kč
služby peněžních ústavů 4.000 Kč
splátka vodovodu 168.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 61.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy, učební pomůcky 2.000 Kč
ostatní osobní výdaje 13.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 1.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 29.000 Kč
pevná paliva 6.000 Kč
nákup ostatních služeb 10.000 Kč
opravy a udržování 50.000 Kč
pohoštění 5.000 Kč
věcné dary 4.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 17.000 Kč
opravy a udržování 40.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 100.000 Kč
péče o vzhled obce – veřejnou zeleň ostatní osobní výdaje 10.000 Kč
nákup ostatních služeb 1.000 Kč
pohonné hmoty a maziva  2.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstev 180.000 Kč
cestovné 8.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 114.000 Kč
ostatní osobní výdaje 1.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 27.000 Kč
zdravotní pojištění 9.000 Kč
ostat. povinné pojistné hrazené zaměstnav. 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 7.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 12.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 15.000 Kč
studená voda 2.000 Kč
elektrická energie 40.000 Kč
služby pošt 2.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 14.000 Kč
služby peněžních ústavů 8.000 Kč
služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
nákup ostatních služeb 37.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
cestovné účetní 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejných rozpočtů - FOD 1.000 Kč
platby daní a poplatků 2.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 301.000 Kč.
Na konci roku ke 31.12. měla obec zůstatek na účtě ve výši 449.206,43 Kč.
Rozpočtová změna č.1:
Dne 19. února přijalo zastupitelstvo obce na svém zasedání 1. změnu rozpočtu. Jednalo se o dotaci na výkon státní správy, která musela být do rozpočtu zahrnuta.

Příjmy:
dotace ze státního rozpočtu na výkon stát. správy a školství 0/6.958/+6.958
Příjmy celkem: +6.958 Kč.
Výdaje:
opravy a udržování 10.000/+16.958/+6.958
Výdaje celkem: +6.958 Kč.
Rozpočtová změna č.2:
Dne 28. května schválilo zastupitelstvo obce druhou rozpočtovou změnu.

Příjmy:
DPH 450.000/463.367/+13.367
Příjmy celkem: +13.367 Kč.
Výdaje:

Školné - Šumperk 61.000/65.367/+4.367
Věcné dary - vítání občánků 4.000/14.000/+10.000
Mikroregion Zábřežsko 2.000/1.000/-1.000

Výdaje celkem: +13.367 Kč.
Rozpočtová změna č.3:
Dne 21. listopadu schválilo zastupitelstvo obce 3. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
DPH 450.000/463.367/+13.367
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 15.000/20.000/+5.000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8.000/17.000/+9.000
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7.000/9.000/+2.000
Příjmy z prodeje pozemků 0/6.000/+6.000
Příjmy celkem: +22.000 Kč.

Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
Nákup materiálu jinde nezařazený 2.000/0/-2.000
Nákup ostatních služeb 30.000/20.000/-10.000
Opravy a udržování 176.000/135.000/-41.000
Knihy, tisk 2.000/1.000/-1.000
DKP 0/11.000/+11.000
Pevná paliva 6.000/3.000/-3.000
Nákup ostatních služeb 10.000/14.000/+4.000
Opravy a udržování 5.000/1.000/-4.000
Věcné dary 14.000/20.000/+6.000
Nákup ostatních služeb 0/2.000/+2.000
Ostatní osobní výdaje 10.000/12.000/+2.000
Cestovné 8.000/12.000/+4.000
Ostatní osobní výdaje 1.000/6.000/+5.000
Nákup materiálu 15.000/33.000/+18.000
Studená voda 2.000/4.000/+2.000
Služby pošt 2.000/3.000/+1.000
Služby TELEKOMU 14.000/16.000/+2.000
Služby školení a vzdělávání 5.000/3.000/-2.000
Opravy a udržování 17.000/42.000/+24.999,50
Ostatní neinvestiční náklady mikroregionu 1.000/1.500/+500
Platby daní a poplatků 2.000/0/-2.000
Finanční vypoř. z min. let - vratka OK 2x volby 2006 0/4.500,50/+4.500,50

Výdaje celkem: +22.000 Kč.
Rozpočtová změna č.4:
Dne 12. prosince schválilo zastupitelstvo obce 4. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
DPFO - závislá činnost 283.000/271.000/-12.000
DPFO - do rozpočtu obcí 320.000/311.000/-9.000
Daň z nemovitostí 53.000/57.000/+7.000
Příjmy z poskytování služeb 0/1.520/+2.000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 0/6.000/+6.000
Příjmy z dividend 0/5.100/+5.000
Přijaté nekapitálové příspěvky 0/1.300/+1.000
Příjmy celkem: 0 Kč.

Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
Nákup ostatních služeb 20.000/10.000/-10.000
Opravy a udržování 135.000/93.300/-41.700
Školství Zábřeh (6007 OR6) 34.000/45.185/+11.000
Školství Bludov (6009 OR9) 27.000/31.200/+4.200
Ostatní osobní výdaje 13.000/7.000/-6.000
Elektrická energie - KD 29.000/24.000/-5.000
Opravy a udržování 46.000/1.000/-45.000
Tělovýchovná činnost 0/6.500/+6.500
Péče o zeleň - služby 1.000/0/-1.000
Odměny členům zastupitelstva 180.000/190.000/+10.000
Cestovné zastupitelstvu 12.000/13.000/+1.000
Knihy a tisk 7.000/6.000/-1.000
Nákup materiálu 33.000/36.000/+3.000
Elektrická energie - správa 40.000/33.000/-7.000
Opravy a udržování 42.000/122.000/+80.000
Neinvestiční dotace církvím a společnostem 0/1.500/+1.500
Ostatní neinvestiční dotace 1.500/500/-1.000
Ostatní neinvestiční dotace mikroregionu 1.000/1.500/+500

Výdaje celkem: 0 Kč.
Sjezd rodáků po 610 letech:
Velká  kulturní  akce  v  letošním  roce  byla uspořádána ve dnech 13. - 14. - 15. července. Právě letos obec Vyšehoří oslavila 610. výročí od svého vzniku, tedy od roku 1397, kdy dal vesničku Vyšehoří zapsat markrabě Jošt v léno svému švagrovi Petrovi z Kravař z Plumlova. Od této doby je to první zmínka, kdy se obec Vyšehoří stala obcí a také začátek o její existenci.
Oslava sjezdu rodáků v roce 1998 (po 601 letech - zastupitelstvo se tehdy v roce 1997 nemohlo dohodnout a oslavu uspořádat v termínu) měla veliký ohlas a návštěvnost ve všech třech dnech byla obrovská.
V samém začátku byla zhotovena pozvánka pro všechny občany a rodáky, kterou občané rozesílali svým blízkým a rodinám. Další zviditelnění akce bylo pomocí e-mailů, rozvozem plakátů a také zasláním pozvánky Mikroregionu Zábřežsko, kde byla pozvánka rozeslána všem obcím v daném regionu.
Počasí bylo přes celé oslavy nádherné, slunečné a denní teplota se dne 14. července vyšplhala na +28°C, dne 15. července dokonce až na +32°C.
V pátek 13. července od 16 hodin byl zahájen program oslav sousedským posezením na hřišti, kde hrála reprodukovaná hudba, kterou zajistil Straka Michal z Postřelmůvka jako „Dj Boddak“. Občané se na hřišti začali scházet již od 14 hodin. Na to, že byl pátek, přišlo mnoho návštěvníků a hostů.
Od 20 hodin následovala diskotéka se stejným diskžokejem. Ve 23 hodin byl zapálen ohňostroj, který řídil Bláha Martin z Bludova. Obecní úřad vybíral jen dobrovolné vstupné na diskotéku. Diskotéka skončila v sobotu ráno ve 3 hodiny.
Celé občerstvení tohoto dne zorganizovali myslivci společně s fotbalisty a prodávali pečené makrely a kuřata.
V sobotu 14. července byl na hřišti uspořádán fotbalovým klubem „Šiša Vyšehoří“ zápas mezi ženatými a svobodnými.
Sjezd rodáků 2007-25.jpg (169,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-26.jpg (153,0 kB)

Tento trval do 11. hodiny a ihned od 14 hodin následovala zahradní slavnost, kde bylo k vidění a pro děti připraveno mnoho zajímavého.
Současně byla na obecním úřadě instalována výstava mysliveckých trofejí společně s výstavou „Naše obec“, kde mohli občané shlédnout fotografie z dob dávných, všechny pamětní knihy včetně jednoho originálu a dále trofeje našich myslivců. Návštěvnost této akce byla veliká a přišlo se na ni podívat mnoho rodáků z okolí a našich místních občanů. Výstava „Naše obec“ byla původně naplánována jen na neděli od 13 - 15 hodin, ale pro velký zájem se musela instalovat společně s myslivci již v sobotu a pokračovala i v neděli do 16 hodin.
Taktéž se do naší obce přijela podívat i televize a se starostou obce a zástupcem myslivců Pavlíkem Bohumilem natočila krátký šot přímo na obecním úřadě u vystavených pamětních knih a trofejí. Dále potom filmaři odešli na hřiště, kde natáčeli krátké rozhovory s rodáky a celé dění.
Pro děti byl připraven velký skákací hrad, na kterém se hodně vydováděly. Ani se jim z něho nechtělo, když objednaná doba uplynula a hrad se musel složit. Taktéž byly objednány 4 koně, které jezdily po cestě za hřištěm a vozily zájemce. Přijela i zmrzlina jako pojízdný stánek, který přivezl pan Kristek z Hrabenova. Prodalo se asi 160 točených zmrzlin.
Od 18 hodin starosta obce slavnostně všechny rodáky a občany přivítal svým proslovem, který trval 20 minut. Seznámil návštěvníky s historií obce a také se současným děním. Dále všem poděkoval, že se do naší obce přijeli podívat a popřál do dalších let.
Ve 20 hodin byl zahájen letní karneval, na kterém zahrála kapela Postylion, kde zpívala naše občanka Vařeková Ilona. Návštěvnost byla veliká a vypilo se mnoho tekutin. Karneval byl ukončen v neděli ráno až ve 4 hodiny.
Občerstvení tohoto dne bylo rozplánováno trochu složitěji. Od rána přes fotbalový zápas do napoledne si prodej organizovali fotbalisti, po obědě zase obecní úřad společně s myslivci, kteří prodávali guláš a uzené klobásy.
V neděli 15. července od 10 hodin byla uspořádána mše svatá spojená se svěcením nového praporu obce Vyšehoří. Celou mši vedl zábřežský děkan, který potom prapor posvětil a popřál všem lidem hodně štěstí a zdraví na další cestě životem. Starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Františkem Krmelou prapor přinesli do kaple ke slavnostním vysvěcení. Lidí přišlo hodně a někteří museli stát i mezi dveřmi.
Od 11 hodin jezdil po obci ozdobený kočár tažený koňmi, který vozil zájemce v úseku od kaple až na horní konec na otočku u Štodtových, kde se otáčel. Zájemců bylo opět velmi mnoho včetně dospělých. Ani se dětem nechtělo se s koňmi rozloučit a stále chtěly jezdit.
Na úplný závěr starosta obce a dvě krasavice z obce v maškarním obleku projeli obec a loučili se s místními obyvateli.
Sjezd rodáků 2007-78.jpg (119,6 kB)
Sjezd rodáků 2007-79.jpg (123,0 kB)
Sjezd rodáků 2007-80.jpg (119,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-81.jpg (122,0 kB)
Sjezd rodáků 2007-82.jpg (123,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-83.jpg (123,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-84.jpg (119,9 kB)
Sjezd rodáků 2007-85.jpg (147,5 kB)
Sjezd rodáků 2007-86.jpg (147,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-87.jpg (121,8 kB)
Sjezd rodáků 2007-88.jpg (115,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-89.jpg (121,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-90.jpg (132,5 kB)
Sjezd rodáků 2007-91.jpg (139,8 kB)
Sjezd rodáků 2007-92.jpg (121,9 kB)
Sjezd rodáků 2007-93.jpg (135,8 kB)
Sjezd rodáků 2007-94.jpg (126,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-95.jpg (120,9 kB)
Sjezd rodáků 2007-96.jpg (115,1 kB)
Sjezd rodáků 2007-97.jpg (118,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-98.jpg (123,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-99.jpg (125,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-100.jpg (113,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-101.jpg (117,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-102.jpg (114,3 kB)
Sjezd rodáků 2007-103.jpg (121,4 kB)
Sjezd rodáků 2007-104.jpg (119,2 kB)
Sjezd rodáků 2007-105.jpg (85,4 kB)
Současně probíhala ještě výstava na obecním úřadě až do 16 hodin.
Nakonec se občané pozvaly místním rozhlasem zpět na hřiště, kde oslavy ještě dozněly u piva a zbytku kuřat. Ještě se také upekly makrely, které prodávali fotbalisti.
Letošní oslavy 610. výročí založení obce měly velmi důstojný průběh. V celkových třech dnech nebyla zaznamenána žádná událost narušení veřejného pořádku, ani nebyly žádné problémy na obci. Občané velmi kladně hodnotili přípravy a všem se akce líbila. Brožury, které vyrobil starosta, byly všechny prodány za cenu 20 Kč za kus. Zakoupené zboží, které zbylo a které bylo dovezeno z různých obchodů, bylo nakonec vráceno zpět, takže se nemuselo platit.
Vyúčtování nákladů a výdajů:

TRŽBA
Pivo - 6 ks. beček 9.615 Kč.
Alkohol 12.278 Kč.
Nealko 5.286 Kč.
Brožury 956 Kč.
Vstupenky - diskotéka 58 ks. 1.160 Kč.
Vstupenky - karneval 121 ks. 4.840 Kč.
Vstupné dobrovolné 2.190 Kč.
Příjmy CELKEM: 36.325 Kč.

VÝDAJE
Koně 4x 2.250 Kč.
Diskotéka - pátek a sobota Straka Michal - Postřelmůvek 3.200 Kč.
Ohňostroj - Bláha Martin - Bludov - pátek 4.000 Kč.
Příspěvek na kapli - neděle 500 Kč.
Pohoštění pro kapelu a koňaře - sobota 430 Kč.
Kapela Postylion - sobota 6.500 Kč.
Skákací hrad - sobota 3.000 Kč.
Kočár s koňmi - neděle 3.000 Kč.
Nákup občerstvení - Hýbl 16.184 Kč.
Dovoz a odvoz laviček a stolů z Chromče - Doubrava 300 Kč.

Výdaje CELKEM 39.364 Kč.
Ztráta 3.039 Kč.
Velikonoce:
Průvod klapačů šel poprvé po obci 5. dubna napoledne.
Den mikroregionu v Hoštejně:
Letošního dne mikroregionu v Hoštejně dne 26. května se naše obec neúčastnila pro vytíženost starosty v zaměstnání a také pro dlouhodobé zdravotní potíže místostarosty. Předseda finančního výboru Hýbl Jaromír s manželkou se ale účastnili závodu na kole ze Zábřeha do Hoštejna, kde byl cíl.
Tříkrálová sbírka:
Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická charita. Koleda všude začíná v kostelích požehnáním a posvěcením křídy, kterou tři králové píší nad dveře iniciály K+M+B, jež nejsou iniciálami jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako „Ať Kristus žehná tomuto domu“.
Tříkrálová sbírka proběhla i letos na začátku roku 2007, kolem církevního svátku Třech králů. Celorepublikově se v olomoucké arcidiecézi konala již po sedmé.
Sbírka je opět určena výhradně na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází ve stavu nouze. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi bez domova, maminky s dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociální potřebnosti. Charita se tak snaží získat prostředky na rozsáhlé spektrum aktivit, které realizuje ve prospěch lidí potřebných. Chudoba má totiž v každé době svoji novou, aktualizovanou podobu. Nemalý díl také letos poputuje do zahraničí, lidem, které postihne nějaká přírodní či humanitární katastrofa.
V obcích i městech vyšly do ulic skupinky dětí, které se snažily navštívit přidělené domácnosti v rodinných domcích a bytech. Všechny skupinky koledníků doprovázela dospělá osoba s pověřením k provádění sbírky a se zapečetěnou pokladničkou.
Dne 5. ledna chodili po naší obci „Tři králové“ a vybírali do pokladniček dary od občanů. Jako dospělá osoba s nimi chodila Marta Krmelová, která na vše dohlížela. Počet „králů“ se nakonec změnil, protože králové nebyli tři, ale jenom dva. Naše občané přispěli částkou 5.479 Kč. V zábřežské děkanátu to potom bylo celkově 1, 002.190,- Kč od všech skupinek, kterých bylo 259.
Knihovna:
Na zasedání zastupitelstva dne 28. května bylo domluveno, že se do knihovny do kulturního domu zakoupí starší počítač. Tento by měl sloužit pro lepší zviditelnění nabídky knih a rychlejší přístup pro občany. Starší počítač byl do knihovny dodán z Městské knihovny ze Šumperka konce roku. Protože s počítačem nebyly dodány některé komponenty, muselo se ještě něco dokoupit. O vše se postaral starosta Zdeněk Hroch se synem Tomášem a 30. prosince počítač do knihovny nainstalovali.
Nyní trochu ze zprávy o činnosti obecní knihovny tak, jak to vyplynulo ze zápisů Městské knihovny v Šumperku.
Zůstatek z roku 2006 byl 0 Kč, obec přispěla dotační částkou ve výši 1.000 Kč, z této dotace bylo zakoupeno 12 svazků v hodnotě 990 Kč. Městská knihovna nám darovala 7 svazků v hodnotě 662 Kč a tedy zůstatek ke 31.12.2007 byl 10 Kč.
Obecní knihovna ve Vyšehoří půjčovala  v roce 2007 1 hodinu jedenkrát za 2 týdny. Funkci vykonávala stále paní Markéta Šturmová. Knihovna dosáhla 145 výpůjček, zaregistrovala 7 čtenářů a celkový počet návštěvníků byl 35.
Odpady:
V letošním roce, začátkem zimy, se zakoupil další plastový velkoobjemový kontejner na plasty. Objem měl 3,2 m3 a byl převezen k velkému kontejneru na horním konci obce u Vařekových. Občané z horního konce obce takto nemusí již docházet ke kapli. Kontejner stál necelých 21.000 Kč.
Produkce odpadů v naší obci v letošním roce jaksi stagnovala. Celkový objem odpadu vyvezený v popelnicích zůstal ve stejné váze jako v roce 2006. Celkem se letos roce z obce vyvezlo 46,32 tuny odpadu v popelnicích, což bylo jen o 93 kg méně než v roce 2006. Obec ovšem za tuto váhu zaplatila o 1.300 Kč více než v roce 2006. Je vidět, že cena za všechny služby stále roste.
Co se týká nákladů na tříděný odpad, tyto zůstaly prakticky stejné a činily 18.599 Kč. Nepatrně se zvýšila váha plastů o 190 kg, váha bílého skla poklesla o 320 kg, váha barevného skla klesla o 130 kg a váha drobného kovového odpadu se zvedla o 200 kg.
Množství odpadu ve velkoobjemových kontejnerech zůstal téměř také stejný, jen trochu poklesl a to o 900 kg, ale cena odvoz tohoto odpadu se opět zvedla o 330 Kč.
Celkem se tedy z obce vyvezlo 62,58 tuny odpadu, což je o 1,89 tuny méně, než v roce 2006, ale také o 1.720 Kč více, jak v roce 2006.
Obecní les:
Začátkem letošního roku se nad našim katastrem přehnala velká vichřice, která natropila v našem obecním lese nemalé škody. Celkem bylo polámáno asi 10 vzrostlých stromů, které musely být vytahány a prodány. Práci provedl místní občan Pavlík Bohumil, kterému bylo dříví nakonec prodáno.
Hřiště:
Letos se na hřišti mnoho udělalo. Spolek fotbalistů ve spolupráci s obecním úřadem provedli další zkulturnění a zkvalitnění tohoto sportovního a kulturního areálu. Na hřiště byla zakoupena další buňka, která sloužila jako sociální zařízení pro občany a hosty. Stávající a nevyhovující dřevěné WC bylo odvezeno za obecní úřad. V buňce bylo umyvadlo včetně elektrického bojleru a také splachovací záchod a sprchový kout. Pod tuto buňku byla zakopána kovová nádoba, která sloužila jako uzavřený septik. Voda byla po hřišti rozšířena plastovým potrubím, které bylo zakopáno do země, takže se již nemusí natahovat hadice, která zásobila vodou jednu stávající buňku. Dále bylo provedeno protažení přívodu elektrického proudu přímo do dalších buňek a vybudována elektroinstalace. Do stávající - z pohledu příchodu od cesty - levé buňky byla namontována starší kuchyňská linka pro lepší vymývání sklenic a nádobí. Taktéž byly opraveny dřevěné lavičky a stoly, protože některé desky byly již prohnilé a polámané. Tuto práci provedl Doležel Ladislav.
Největší zásluhu na všech těchto opravách a rekonstrukcích měl mimo jiné občany Vařeka Karel, který jako člen zastupitelstva, mysliveckého sdružení a fotbalového spolku, organizoval tyto akce a podílel se na všech pracích.
Rozšíření veřejného osvětlení:
Protože na spodním konci obce pod Valentem Štěpánem již osvětlení nestačilo, bylo nutno postavit nový betonový sloup v zatáčce na odbočce ze silnice a osvětlit celou komunikaci pod tímto domkem. Toto bylo učiněno z důvodu postavení nového domku Milana Blahy na bývalém poli pod potokem. Osvětlovací těleso mezi domky č.58 a 60 bylo posunuto směrem více dolů k domku pana Baslera na další sloup a na nový sloup zakoupeno nové osvětlovací těleso.
Dále byla tma před domkem, kde bydlí Šajová Marie. Tam se zrušil dřevěný sloup nad domkem pana Jurenky a byl zakopán sloup nový betonový, právě před zmíněný domek. Na tento sloup bylo namontováno původní osvětlovací těleso a celý přívod byl napojen kabelem.
Rychlý internet:
Pro velmi příznivé teplé počasí se od samého začátku roku se pokračovalo v budování internetu. Během března však přišla velmi špatná informace v podobě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj. V dopise nám jako Mikroregionu Štítecko sdělili, že nám byla  zkrácena dotace ze státního rozpočtu o částku 29.398,95 Kč a dále nám byla zkrácena dotace ze strukturálních fondů EU v částce 220.492,10 Kč, tedy nám bylo ve věci projektu IKT Štítecko vyplaceno pouze 4 747.929,95 Kč místo částky 4 998.000 Kč. Zkrácením jsme přišli o 5% dotací, což tvoří částku ve výši 249.891,05 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi vážnou věc a částku o kterou jsme přišli, museli jsme ji společně uhradit.
Tento krok ministerstvo zdůvodnilo nepovedenou veřejnou zakázkou a nedodržení zákona o veřejných zakázkách, která byla od samého začátku protahována a bojkotována ze strany některých zúčastněných firem a takto byly porušeny termíny, které si ministerstvo dalo před zahájením výběrového řízení.
Naše obec tedy musela ještě doplatit 3.783 Kč k částce 12.184 Kč, kterou jsme již uhradili. Suma doplatku byla vypočtena podle procentuálního zastoupení počtu obyvatel dle jednotlivých obcí. Na naši obec toto dělalo 1,51% z celkové částky 249.891,05 Kč.
Na společném jednání ve Štítech dne 30. října bylo vyhodnoceno provozování internetu za období od začátku spuštění, tj. od ledna 2007. Z těchto výpočtů bylo zřejmé, že si na sebe internet začíná vydělávat již od října letošního roku.
Celkem bylo připojeno 522 účastníků a zbývá ještě připojit asi 60 uživatelů. V naší obci je připojeno 12 domků, kteří internet využívají.
Čistička a kanalizace:
Na den 29. května na 18 hodin domluvil starosta Zdeněk Hroch společně se starosty obce Postřelmůvka a Chromče schůzku na obecním úřadě v Chromči. Toto setkání mělo objasnit vybudování společné čističky odpadních vod pod Chromčí, do které by se postupně napojily zmíněné obce.
Z tohoto jednání vyplynulo, že Chromeč chce vybudovat velkokapacitní čističku, do níž se obce připojí, ale za svoje vlastní finanční náklady. Toto bylo pro ostatní obce něco nového, protože si myslely, že se finančně přičiní.
Dohodlo se, že obce Vyšehoří a Postřelmůvek zašlou zastupitelstvu Chromče žádost o vyjádření k budoucímu napojení na jejich čističku.
Starosta Chromče Čmakal Stanislav slíbil, že po obdržení žádosti o vyjádření toto projedná na zastupitelstvu a neměl by být problém, aby tento záměr prošel. Dále byl v žádosti vyjádřen požadavek, aby si byli, po připojení obcí, všichni občané rovni náklady na čištění odpadních vod do této čističky. Nechtěli jsme, aby poplatky v Chromči byly jiné než v ostatních obcích a aby nebyli naši občané znevýhodněni.
Začátkem července přišel dopis z Chromče, že zastupitelstvo jejich obce souhlasí s budoucím napojením na jejich čističku a že souhlasí s transparentními podmínkami účtování nákladů mezi další jednotlivé připojené obce.
Uzemní plán:
Na jednání zastupitelstva obce dne 24. října bylo schváleno pořízení územního plánu obce Vyšehoří. Tato nutnost vyplynula z problému, který nastane v příštím roce. Podle nového stavebního zákona nebudou moci v dalších letech obce stavět nové domy, které nemají územní plán.
Starosta obce Zdeněk Hroch ještě před tím zkontaktoval možného zhotovitele Ing. Sohra ze Šumperka, který bleskově zpracoval nabídkovou cenu a zastupitelstvo tuto nabídku schválilo. Cena za zhotovení se odvíjí od počtu obyvatel v obci a velikosti katastru obce. Nabídka pořízení ÚP byla v ceně 145.000 Kč a Ing. Sohr byl tedy schválen jako zhotovitel.
Následně s tímto zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo. Taktéž byly na katastrálním úřadě bezplatně objednány nové mapy celého našeho katastru pro jeho potřeby.
Školství:
Děti z naší obce dojíždí do základních škol v celém okolí. Nejvíce dětí dojíždí do škol do Zábřeha, protože je tam dostupnější dojíždění. Tento seznam je platný od září.
1 Doubravová Anna 5 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
2 Pavlů Michaela 7 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
3 Navrátil Martin 8 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
4 Doubrava Martin 9 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
5 Doubrava Petr 9 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
6 Krmelová Veronika 6 ZŠ Školská - Zábřeh
7 Krušová Iveta 8 ZŠ Školská - Zábřeh
8 Šturm Petr 3 ZŠ Školská - Zábřeh
9 Krmelová Marta 9 ZŠ Školská - Zábřeh
10 Hojgrová Barbora 7 ZŠ Školská - Zábřeh
11 Pavlíková Leona 1 ZŠ Severovýchod - Zábřeh
12 Gibiecová Dagmar 8 ZŠ 8. května 63 - Šumperk
13 Straka Kamil 3 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
14 Osladilová Eliška 2 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
15 Hýbl Štěpán 4 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
16 Kulil Tomáš 5 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
17 Straka Martin 7 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
18 Vařeka Radek 9 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
Kulturní akce:
Dne 12. května obec zorganizovala „den matek“. Začátek byl stanoven na 14:00 hodin. Jako kulturní program bylo uspořádáno dětské vystoupení ze základní školy z Postřelmůvka. Žáci pod vedením ředitelky Rulíškové, učitelky Bartošové a Valentové předvedli svůj program, který se líbil. Ženám na začátku akce popřál starosta obce Zdeněk Hroch a potom přišli na řadu žáci ze školy. Po jejich vystoupení bylo oficiálně všem ženám poblahopřáno s kytičkou a také občerstvením. Účast byla veliká, protože se akce také zúčastnily někteří občané z Postřelmůvka s jejich školáky.
Den matek 2007-1.jpg (98,9 kB)
Den matek 2007-2.jpg (100,7 kB)
Den matek 2007-3.jpg (149,8 kB)
Den matek 2007-4.jpg (143,4 kB)
Den matek 2007-5.jpg (104,6 kB)
Den matek 2007-6.jpg (151,4 kB)
Den matek 2007-7.jpg (109,1 kB)
Den matek 2007-8.jpg (118,3 kB)
Den matek 2007-9.jpg (120,5 kB)
Den matek 2007-10.jpg (123,3 kB)
Den matek 2007-11.jpg (134,9 kB)
Den matek 2007-12.jpg (114,7 kB)
Den matek 2007-13.jpg (134,9 kB)
Den matek 2007-14.jpg (146,8 kB)
Den matek 2007-15.jpg (160,6 kB)
Den matek 2007-16.jpg (137,3 kB)
Den matek 2007-17.jpg (179,0 kB)
Den matek 2007-18.jpg (160,6 kB)
Den matek 2007-19.jpg (144,2 kB)
Den matek 2007-20.jpg (103,4 kB)
Den matek 2007-21.jpg (110,8 kB)
Den matek 2007-22.jpg (106,8 kB)
Den matek 2007-23.jpg (133,6 kB)
Den matek 2007-24.jpg (101,2 kB)
Den matek 2007-25.jpg (115,4 kB)
Den matek 2007-26.jpg (126,4 kB)
Den matek 2007-27.jpg (155,7 kB)
Den matek 2007-28.jpg (133,9 kB)
Dne 9. června obecní úřad uspořádal „vítání občánků“. Tato tradice se držela až do roku 1987, kdy byla ukončena. Po dvaceti letech, tj, od letošního roku, se bude pravidelně dodržovat a noví občánkové vítat na obecním úřadě starostou.
Akce byla naplánována na 15:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Nejprve bylo zahájení mládeží, kde dvě děvčata v první kulturní vložce, Michaela Pavlů a Marta Krmelová, přednesla básničky. Potom se dostavil do síně starosta obce Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou, která mu představila rodiče s dětmi. Starosta se pak ujal slova a v krátkém projevu popřál všem rodičům a dětem. Následovalo podepsání rodičů do pamětní kmihy. Starosta obce všechny děti oficiálně přivítal do naší obce jako nové občánky. Potom nastoupila děvčata s druhou kulturní vložkou a nakonec byly všem rodičům pro jejich děti rozdány upomínkové předměty v podobě zlatého přívěšku, ne kterém bylo začáteční písmeno každého dítěte. Samozřejmě, že maminkám byla podána růže a popřáno k narození dítěte.
Akce se účastnili téměř všichni rodičové s dětmi, kterými byli:
Lenka a Tomáš Pavlíkovi se synem Tomášem a dcerou Karinou
Helena Fišerová a Oldřich Bárta s dcerou Kristýnou
Pavlína a Pavel Opravilovi se synem Vojtěchem
Lucie a Josef Kvapilíkovi se synem Matějem
Silvie a Jaromír Hýblovi s dcerou Kateřinou
Lenka a Petr Unzeitigovi s dcerou Karolínou
Radka Navrátilová a Leoš Soural se synem Šimonem
Lada a Jiří Vepřkovi se synem Patrikem
Na vítání občánků nepřišli Šárka a Pavel Nedomovi s dcerou Markétou.
Vítání občánků 2007-1.jpg (118,6 kB)
Vítání občánků 2007-2.jpg (108,0 kB)
Vítání občánků 2007-3.jpg (99,5 kB)
Vítání občánků 2007-4.jpg (123,0 kB)
Vítání občánků 2007-5.jpg (114,2 kB)
Vítání občánků 2007-6.jpg (117,4 kB)
Vítání občánků 2007-7.jpg (99,6 kB)
Vítání občánků 2007-8.jpg (108,1 kB)
Vítání občánků 2007-9.jpg (101,1 kB)
Vítání občánků 2007-10.jpg (127,5 kB)
Vítání občánků 2007-11.jpg (119,3 kB)
Vítání občánků 2007-12.jpg (116,4 kB)
Vítání občánků 2007-13.jpg (124,3 kB)
Vítání občánků 2007-14.jpg (122,5 kB)
Vítání občánků 2007-15.jpg (100,6 kB)
Vítání občánků 2007-16.jpg (117,3 kB)
Vítání občánků 2007-17.jpg (104,0 kB)
Vítání občánků 2007-18.jpg (118,6 kB)
Vítání občánků 2007-19.jpg (119,2 kB)
Vítání občánků 2007-20.jpg (123,6 kB)
Vítání občánků 2007-21.jpg (125,9 kB)
Vítání občánků 2007-22.jpg (135,0 kB)
Vítání občánků 2007-23.jpg (139,2 kB)
Vítání občánků 2007-24.jpg (133,2 kB)
Vítání občánků 2007-25.jpg (119,4 kB)
Vítání občánků 2007-26.jpg (127,8 kB)
Vítání občánků 2007-27.jpg (119,6 kB)
Vítání občánků 2007-28.jpg (151,6 kB)
Vítání občánků 2007-29.jpg (138,3 kB)
Vítání občánků 2007-30.jpg (113,0 kB)
Vítání občánků 2007-31.jpg (110,9 kB)
Vítání občánků 2007-32.jpg (152,9 kB)
Vítání občánků 2007-33.jpg (132,3 kB)
Vítání občánků 2007-34.jpg (117,1 kB)
Vítání občánků 2007-35.jpg (129,0 kB)
Vítání občánků 2007-36.jpg (144,9 kB)
Dne 25. srpna se v obci konal již v počtu 5. „Sjezd z vyšehorských Drah“. Počasí nám tentokráte velmi přálo a tak se akce dobře vydařila. Od 14:30 hodin začala presentace účastníků a děti nejprve malovaly po komunikaci. Obrázky byly opět velmi zdařilé. Celkem se akce zúčastnilo 18 závodníků a všichni jeli i sjezd, který byl zahájen asi v 15:30 hodin. Nakonec následovalo vyhodnocení všech zúčastněných na hřišti.
V kategorii dětí ve věku do 5 roků zvítězil Vařeka Marek jako „ZOO“ s překrásným vozidlem, které napodobovalo zoologickou zahradu. Na druhém místě se umístila Valentová Štěpánka ze Šumperka jako „princezna“ a na třetí místo se probojoval Pavlík Adam jako „mumie“.
V kategorii dětí ve věku od 6 do 8 roků se na prvním místě umístila Opravilová Klára z Chromče jako „papoušek“, na druhém místě skončila Hlaváčková Nikola z Chromče jako „kocour Tom“ a na třetím místě se uspěla Doubravová Barbora z Nemile jako „Mexičanka“.
V té nejstarší věkové kategorii dětí od 9 roků a více až po dospělé se na prvním místě umístila Hojgrová Barbora jako „princezna koloběžka“, na druhém místě skončil Straka Kamil jako „Harry Potter“, na třetí místo se dostaly Krmelová Veronika a Hanyšová Tereza z Postřelmůvka jako „drsný holky“.
Nejlepším malířem byla vyhlášena Hojgrová Barbora, nejlépe oblečeným závodníkem se stala Pavlíková Leona jako „Bílá paní“ a nejlepší vozidlo měl Vařeka Marek jako „ZOO“. Cenu útěch potom dostal Opravil Vojtěch.
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-1.jpg (181,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-2.jpg (179,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-3.jpg (169,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-4.jpg (198,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-5.jpg (129,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-6.jpg (139,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-7.jpg (184,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-8.jpg (176,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-9.jpg (211,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-10.jpg (165,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-11.jpg (152,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-12.jpg (153,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-13.jpg (175,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-14.jpg (187,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-15.jpg (165,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-16.jpg (177,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-17.jpg (173,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-18.jpg (186,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-19.jpg (172,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-20.jpg (186,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-21.jpg (174,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-22.jpg (182,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-23.jpg (169,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-24.jpg (172,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-25.jpg (174,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-26.jpg (203,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-27.jpg (180,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-28.jpg (174,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-29.jpg (171,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-30.jpg (123,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-31.jpg (161,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-32.jpg (150,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-33.jpg (176,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-34.jpg (79,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-35.jpg (180,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-36.jpg (136,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-37.jpg (182,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-38.jpg (83,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-39.jpg (180,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-40.jpg (189,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-41.jpg (148,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2007-42.jpg (77,2 kB)
Dne 8. prosince se uskutečnila v kulturním domě "besídka s Mikulášem", třemi čerty a andělem. Letos se musela obejít bez dětského vystoupení, protože se děti nepodařilo dát dohromady pro malý počet a také pro nemožnost některých nacvičovat. Přesto se akce podařila, děti opět přednášely Mikulášovy básničky a ten je tradičně obdarovával balíčkem. Návštěvnost byla veliká a rodičové s dětmi přišli v hojném počtu. Jako občerstvení se podávaly dětem párky s rohlíkem a limonádou.
Prodeje pozemků:
Obec prodala začátkem letošního roku sourozencům Milanovi Kvapilovi a Martě Kratochvílové pozemek do společného užívání, který se nacházel pod domkem Kvapilové Libuše. Jednalo se o pozemek p.č. 725/8 o výměře 36 m2 za cenu 720 Kč. Tento pozemek byl kdysi oddělen z původní této parcely.
Obec prodala části obecních pozemků Unzeitigové Aleně st., Unzeitigové Aleně ml., Unzeitigové Veronice do společného užívání:
část p.č. 864/1 díl „a“ o výměře 129 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 2.580 Kč
část p.č. 865 díl „b“ o výměře 130 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 2.600 Kč.
Jednalo se o prodej pozemků v majetku obce, které měla paní Unzeitigová dlouhá léta zaplocené do svoji zahrádky.
Koupě pozemku:

Obec koupila část pozemku od Unzeitigové Aleny st., Unzeitigové Aleny ml., Unzeitigové Veroniky:
část p.č. 108/3 díl „e“ o výměře 16 m2 ostatní plocha - neplodná půda od za cenu 320 Kč.
Tento pozemek byl zbytkový po zaměření a byl vystrčen do vjezdu k domku Blahy Milana.

Obec koupila část pozemku od Blahy Milana:
část p.č. 108/4 díl „f“ o výměře 39 m2 ostatní plocha - neplodná půda za cenu 1 Kč.
Jednalo se o vjezd k domku Blahy Milana, který tímto přepisem zůstal obci.
Úder blesku do domku:
Dne 28. května přišla bouře. Vše se odehrálo asi v 19:30 hodin, když blesk udeřil do domku u Bartošových. Ihned došlo k zapálení štítu domku od strany ze silnice. Bartošovi si toho naštěstí zavčas všimli a okamžitě zavolali hasiče. Naštěstí velmi silně pršelo a požár se Bartošovým podařilo uhasit vlastními silami. Hasiče ještě dokázali odvolat. Bohužel, na tomto stavení nebyl umístěn hromosvod, a proto blesk napáchal škody.
Historie domku:
Z důvodu získání dalších údajů a pro doplnění pamětní knihy obce Vyšehoří nyní popíši historii domku Unzeitigových.
Prarodičové Františka Unzeitiga nejml. (ročník 1951) se jmenovali Magdalena a František a původně bydleli na domku - dnes u Janičových. Magdalena zemřela v roce 1943. Po rekonstrukci domku v roce 1974 se praděda František stěhuje k synovi Františkovi nejst. do opraveného domu. Praděda Františka nejml. vyráběl nedaleko „strouhy“ směrem na Chromeč cihly v dřevěných formách - dnes se tam říká „cihelna“ (také kdysi skládka obce).
Unzeitigová Marie nejstarší - babička Františka nejml. - (zemřela v roce 1967) pocházela ze Zborova. Její muž František nejst. zemřel v roce 1980 v Písařově.
František st. - otec Františka nejml. - pracoval u silnic a zemřel v roce 1997 na silnou chřipku a selhání srdce. Měl manželku Marii, která se narodila v roce 1930 a pocházela z Drozdova.
O tři roky později v roce 2000 umírá František nejml. na zákeřnou rakovinu. Ještě v únoru tohoto roku, jako velitel družstva „Sboru dobrovolných hasičů Vyšehoří“, se podílel na uspořádání posledního plesu v obci. František nejml. do konce života opravoval auta zn. ŠKODA, protože to byl jeho celoživotní koníček.
František nejm. se vyučil automechanikem a měl ještě bratra Zdeňka, který se vyučil zedníkem. František nejml. se v roce 1971 oženil s Fojtovou Alenou z Postřelmůvka. Zdeněk se oženil s Doubravovou Bohumilou z Rovenska taktéž v roce 1971.
František nejml. měl dvě dcery - Veroniku a Alenu. Veronika po ukončení gymnázia v Zábřehu odešla studovat na Universitu Karlovu do Prahy přírodovědu. Dcera Alena ukončila v roce 1996 studium na SZTŠ v Šumperku.
Stavba nového domku:
Během léta se na pozemku bývalé drůbežárny, který koupili manželé Fojtovi ze Zábřehu, začal stavět nový domek. Koncem září bylo již postaveno celé přízemí domku. Domek to má být jednopodlažní s přístavkem kůlny. Místo je tam pěkné a i přístupová cesta k němu. Do konce roku byl domek provizorně pod střechou.
Významná výročí:
V březnu oslavila svoje 70. narozeniny paní Eva Pourová. Navštívit ji přišli starosta Zdeněk Hroch a Krmelová Marta.
Dne 26. března oslavil 81. narozeniny pan Josef Kop. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a Marta Krmelová
V březnu oslavil své 80. narozeniny Miroslav Macek. Navštívit a poblahopřát mu byli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou. Pan Macek byl ve velmi dobré náladě a plný energie. Rozhovor s ním byl nabytý elánem a chutí do života a práce. Bydlí na zahradě ve výměnku naproti, kdysi svému, rekonstruovanému domku, který opravil jeho syn Aleš.
Dne 22. dubna oslavila 83. narozeniny paní Jiřina Pavlíková. Navštívit jí přišli starosta Zdeněk Hroch společně s účetní Martou Krmelovou.
Dne 2. června přišli poblahopřát starosta Zdeněk Hroch a Jaromír Hýbl paní Rozlowské Ludmile k jejím 83. narozeninám.
V červnu se dožil významného životního jubilea 80 roků Jaroslav Vařeka. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch s Martou Krmelovou. Pan Vařeka je v celkem v pohodě, avšak léta jsou na něm znát. Rodina zástupce obecního úřadu mile přivítala a pohostila.
V září oslavil krásných 80 roků Urban Zdeněk. Poblahopřát mu přišli starosta obce Zdeněk Hroch a Marta Krmelová s kytičkou. Pan Urban je stále plný životního optimismu a elánu do práce. Mile zástupce obecního úřadu rodina přivítala a pohostila.
V listopadu oslavila 75. narozeniny paní Valentová Božena. Poblahopřát jí přišli Krmelová Marta a Hýbl Jaromír.
Dne 21. prosince oslavila krásné životní jubileum 88 roků paní Dokoupilová Emilie. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou. Paní Dokoupilová byla v dobré náladě a hezky se s ní povídalo.
Přistěhovali se do obce:
V únoru se do obce přistěhoval do Unzeitig Petr ze Zábřeha ke své manželce Unzeitigové Lence - Osladilové.
K 1. červnu se do naší obce oficiálně přihlásila k trvalému pobytu Malíčková Jana do nového k Brokešovi Markovi, kde již delší dobu bydlí. Původně bydlela v Zábřehu.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci lednu se z obce odstěhovala Krmelová Petra do Šumperka.
Taktéž se v tomto měsíci odhlásil Čulík František, kde již léta nebydlel. Jeho bydliště bylo ve Václavově.
V říjnu se z obce z trvalého pobytu odhlásil Gibiec Martin do Prahy Vysočan.
V listopadu se odstěhovala Krňávková Michaela se synem Danielem do Olšan.
Dne 23. července se odhlásil z trvalého pobytu Blaha Milan, kde byl hlášen u rodičů. Jeho oficiální nové bydliště a tam se také přihlásil, bylo v novém domku pod obcí.
Změna trvalého pobytu:
Taktéž se v listopadu přestěhovali Martin Polách a Veronika Johnová, kde bydleli u Martinových rodičů, do staršího domku naproti domku Janičové Boženy po prarodičích. Domek si postupně zpravovali.
Narodili se:
V únoru se narodil Souralové Radce - Navrátilové syn Šimon Soural.
V březnu se narodil manželům Ladě a Jiřímu Vepřkovým syn Patrik Vepřek.
V dubnu se narodila manželům Tomášovi a Lence Pavlíkovým dcera Karina Pavlíková.
V srpnu se Janě Malíčkové a Markovi Brokešovi narodil syn Marek Brokeš.
V září se manželům Pavlíně a Pavlovi Opravilovým narodila dcera Lucie Opravilová.
V říjnu se narodil manželům Milanovi a Miroslavě Blahovým syn Milan Blaha.
V listopadu se Martinovi Poláchovi a Veronice Johnové narodil syn Ondřej Polách.
Svatba:
Dne 7. července se oženil Blaha Milan z nového domku pod obcí. Za manželku si vzal Coufalovou Miroslavu ze Zábřeha. Nové společné příjmení je Blahovi.
Zemřeli:
Dne 6. dubna zemřel Valenta Štěpán ve věku 78 roků. Pohřeb byl uskutečněn dne 13. dubna v obřadní síni šumperského krematoria.
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Na Nový rok pršelo od rána. Noční teplota klesla na +2°C, přes den bylo zataženo, pršlavo s teplotami kolem +4°C. V dalších dnech takovéto počasí pokračovalo. Noční teplota klesala na +3°C až +1°C, přes den stále zataženo, pršlavo s teplotami do +5°C. Dne 5. ledna klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo zataženo a pršlavo. Dne 6. ledna vystoupala dokonce denní teplota na +9°C. Obloha byla stále zatažená a občas přicházely dešťové přeháňky. K ránu se tvořily mlhy. V dalších dnech se ještě více oteplovalo, ale obloha byla stále zatažená. Dne 10. ledna klesla ranní teplota jen na +7°C, přes den bylo až +15°C. Nebývalé teplé to počasí nepřispívalo obilí na polích. Pole a louky se začaly zelenat a na stromech pupeny se nalévaly sílou. Ani pamětníci si na takovouto teplou zimu nepamatují. V dalších dnech bylo pořád stejně, ale bylo velmi větrno. Dne 14. ledna svítilo přes den slunce s teplotami +12°C. Dne 15. ledna klesla ranní teplota na -1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo slunečno s teplotami +7°C. Dne 16. ledna klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo zataženo s teplotami +3°C. I druhý den 17. ledna bylo od rána zataženo, mlhavo s teplotami jen +2°C. Dne 18. ledna bylo přes den zataženo s přeháňkami s teplotami kolem +7°C. K večeru se začalo oteplovat až na +14°C ve 20 hodin a začalo silně foukat. Ve 23 hodin přišla velmi silná bouře se hřměním a blesky, která byla doprovázena krupobitím a silným větrem o síle orkánu. Druhý den pořád stále pršelo a foukal nárazový silný vítr s teplotami +8°C. Dne 22. ledna se začalo ochlazovat. Ranní teplota klesla na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami +5°C. Dne 23. ledna odpoledne začalo sněžit. K večeru jej napadlo asi 1 cm a teplota klesla na 0°C. Během dopoledne 24. ledna napadlo dalších asi 5 cm sněhu. Ranní teplota klesla na -2°C. Komunikace se musela nechat poprvé v letošní zimě protáhnout. Přes den stále sníh popadával s teplotami kolem -1°C. Dne 25. ledna klesla ranní teplota na -5°C a na komunikaci se vytvořila ledovka, která byla chemicky ošetřena. Během dne sněžilo s teplotami 0°C. Dne 26. ledna klesla ranní teplota na -12°C. Dne 27. ledna taktéž sněžilo, ranní teplota klesla na -1°C, pak se přes den začalo oteplovat s teplotami kolem +5°C. V dalších dnech bylo počasí proměnlivé. Občas pršelo, foukal vítr a bylo pořád zataženo s denními teplotami kolem +4°C. Dne 28. ledna navečer začal foukat silný vítr síly vichřice.
Únor:
I v začátku února bylo počasí stejné. Noční teplota klesala na +3°C, denní vystupovala na +5°C. Obloha byla zatažená s občasnými dešťovými přeháňkami. Velmi proměnlivé počasí trvalo i nadále. Občas svítilo slunce, pak se obloha zatáhla s deštěm, nebo bylo větrno. Noční teplota klesala na +2°C, přes den vystupovala až na +7°C. Dne 6. února bylo z rána slunečno, přes den zataženo s teplotami kolem +6°C. Dne 7. února do rána napadlo asi 2 cm sněhu, dne 8. února napadlo asi 3 cm sněhu, avšak vždy přes den roztál. Denní teplota dne 8. února vystoupala na +8°C za slunečné oblohy. Toto trvalo až do 10. února. Dne 11. února se troch přes den ochladilo a slabě pršelo s teplotami kolem +4°C. Dne 12. února z rána mrholilo a bylo mlhavo s teplotami kolem +3°C. Přes den a v dalších dnech bylo počasí proměnlivé s občasným deštěm, který střídal slunečno a denní teploty šplhaly až na 10°C. Příroda se už dávno začala probouzet a uvidíme, co to udělá během roku. Sníh leží jen na horách od 1000 metrů a to ještě dosti rozbředlý. Dne 15. února propršelo celý den s teplotami +7°C. V dalších dnech bylo počasí opět proměnlivé, noční teplota klesala na +4°C, přes den vystupovala na +6°C až 8°C. Dne 22. února vystoupala denní teplota dokonce až na +10°C. V dalších dnech přes den bylo jarní počasí. Noční teplota klesala na +3°C až +1°C, denní vystupovala na +5°C až +7°C. Dne 25. února začal v nočních hodinách padat sníh. Do rána na den 26. února ho napadlo asi 2 cm. Potom se opět začalo oteplovat s denními teplotami kolem +4°C a sníh zmizel. Dne 27. a 28. února přes den pršelo s teplotami +4°C.
Březen:
Začátkem března bylo přes den stále teplo. Noční teploty klesaly na +4°C až +2°C, přes den za občasných přeháněk stoupaly na +6°C až +8°C. Dne 3. března napadly přes den asi 2 cm sněhu, který přes noc na 4. března úplně zmizel. Dne 5. března se začalo oteplovat ještě více. Denní teplota se za slunečné oblohy vyšplhala až na +12°C. V dalších dnech bylo stále tepleji. Dne 7. března denní teplota vystoupala až na +17°C za jasné oblohy. Dne 8. března propršelo celý den s teplotami +9°C. V dalších dnech se počasí vylepšilo, přes den bylo jasno až polojasno s teplotami kolem +13°C. Ranní teplota klesala k 0°C. Od 12. března se oteplilo ještě více. Teploty přes den vystupovaly až na +18°C. Od 17. března se počasí zhoršilo, od rána pršelo s teplotami +8°C. Dne 20. března se silně ochladilo, do rána poletoval sníh, ranní teplota klesla na +2°C, přes den foukal silný nárazový vítr se sněžením s teplotami kolem +1°C. Na horách a na mnoha místech republiky napadlo mnoho sněhu. V Branné leží 20 cm sněhu. Dne 22. března klesla ranní teplota na +2°C a přes den proletoval sníh s teplotami kolem +6°C. Dne 23. března klesla ranní teplota na -1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo zataženo s teplotami +8°C. V dalších dnech se počasí opět zlepšilo, teplota v noci klesala na +2°C až 0°C, přes den za krásného slunečného počasí vystupovala až na +17°C. Dne 29. března bylo přes den zataženo s teplotami +11°C. Počasí se od 30. března opět vylepšilo, přes den bylo krásně slunečno s teplotami až +18°C.
Duben:
I začátkem dubna bylo překrásně. Dne 1.dubna denní teplota vystoupala až na +19°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +1°C až 0°C, místy se objevovaly přízemní mrazíky. Přes den bylo oblačno s čerstvým větrem s teplotami +10°C až +12°C. V těchto dnech začaly rozkvétat stromy. Vše vypadalo jako začátkem května. Ode dne 11. dubna se počasí začalo zlepšovat. Přes noc i den bylo jasno, noční teplota klesala zpočátku na +1°C, přes den vystupovala až na +18°C. Dne 12. dubna denní teplota vystoupala až na +20°C.Dne 13. dubna klesla ranní teplota na +5°C, přes den za jasné oblohy vystoupala na +21°C, dne 14. dubna až na +24°C. Ode dne 18. dubna se ochladilo. Noční teplota sice moc neklesla +7°C, ale v noci trochu zapršelo. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +14°C. V dalších dnech bylo přes den chladno. Teplota v noci klesala k +2°C, dne 21. dubna dokonce teplota klesla na -3°C. přes den foukal velmi studený vítr s teplotami kolem +14°C. Denní teplota se pomalu začala zvedat. Dne 27. dubna vystoupala až na +26°C za krásné slunečné oblohy. Noční teplota klesala na +9°C až +7°C. Je již pořádné sucho, však také dlouho už pořádně nezapršelo. Pole jsou úplně prašná bez vláhy. Dne 29. dubna se citelně ochladilo. Ranní teplota se ještě udržela na +8°C, avšak přes den foukal silný studený vítr s teplotami kolem +16°C. Toto pokračovalo až do konce měsíce.
Květen:
Na 1. máje bylo jasno s teplotami kolem +14°C. Noční teplota klesala na +2°C. Stromy už pomalu začaly odkvétat a vše se krásně zelenalo. Bohužel bylo velmi sucho. V dalších dnech se opět začalo oteplovat, noční teplota klesala stále k bodu mrazu, avšak denní vystoupala dne 4. května až na +22°C. Dne 5. května klesla ranní teplota jen na +10°C a přes den bylo zataženo. V dalších dnech byla obloha velmi proměnlivá. Chvílemi svítilo slunce, občas bylo oblačno s denními teplotami kolem +18°C. Dne 9. května do rána trochu zapršelo, přes den bylo oblačno až zataženo občas s deštěm s teplotami +16°C. Dne 11. května přišla ve 14 hodin slabá bouře s deštěm. Ranní teplota klesla jen na +13°C, denní se udržela na +24°C za oblačné oblohy. Dne 14. května vystoupala denní teplota na +29°C. V dalších dnech se opět začalo ochlazovat. Ranní teplota klesala na +9°C, přes den vystupovala za oblačné až zatažené oblohy na +14°C až +18°C. Občas přišly dešťové přeháňky. Dne 17. května bylo od rána zataženo s občasným deštěm. Ranní teplota klesla na +5°C. Ode dne 19. května se denní teploty začaly zvedat, které stoupaly na +27°C až +29°C. Dne 22. května vystoupala až na +30°C. Dne 23. května bylo od rána zataženo. V 10 hodin přišla slabá bouře s deště, který trval asi hodinu. V dalších dnech bylo jen vedro bez vláhy. Dne 26. května bylo celý den oblačno s občasnými slabými bouřkami a deštěm. Denní teploty se držely stále kolem +30°C. V noci klesaly jen na +18°C. Dne 28. května se počasí změnilo. K večeru v 19 hodin přišla bouře s lijákem a druhý den 29. května od rána pršelo. Noční teplota klesla na +17°C. Dne 30. května bylo přes den oblačno až zataženo s teplotami jen kolem +17°C. Dne 31. května vystoupala denní teplota již na +20°C.
Červen:
Dne 1. června bylo celý den oblačno s teplotami +22°C. Dne 2. června od rána zataženo s deštěm s ranními teplotami kolem +17°C. Přes den bylo zataženo a později už bez deště s teplotami +21°C. V dalších dnech se počasí stále opakovalo, jen denní teplota pomalu stoupala až na +28°C. Dne 7. června ve 14 hodin přišla bouře s velkým lijákem, který trval asi půl hodiny. Voda opět spláchla bláto a kamení z komunikace z „oséčí“ na silnici a také z cesty z „kloboučku“ k Osladilovým. V dalších dnech klesala noční teplota na +15°C až +13°C, přes den vystupovala až na +30°C. Dne 13. června bylo od rána oblačno až zataženo s ranními teplotami +19°C. V dalších dnech byla opět přes den vedra s teplotami 15. června až +32°C. V dalších dnech bylo počasí stále stejné, noční teplota klesala na +19°C až +15°C, přes den bylo většinou polojasno s teplotami až +32°C. Dne 21. června bylo od rána oblačno až zataženo, ve 13 hodin přišla krátká bouře s deštěm. V dalších dnech bylo oblačno denními s teplotami kolem +24°C. Dne 25. června klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo polojasno s teplotami +30°C. V noci v 1 hodinu ráno na 26. června přišel krátký lijavec s větrem. Přes den bylo zataženo, větrno s teplotami kolem +22°C. Dne 28. června bylo zataženo, větrno, ranní teplota klesla na +8°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen +21°C. Občas přišla přeháňka.
Červenec:
Začátkem července se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +15°C až +13°C, přes den vystupovala za občasných přeháněk na +21°C. Od 3. července neochladilo ještě více. Denní teplota vystoupila jen na +18°C. Dne 5. července bylo od rána zataženo až oblačno s velmi častými přeháňkami s denními teplotami jen kolem +19°C. Takovéto počasí pokračovalo i nadále. Občas přišly lijáky, které neštěstí netrvaly více jak pět minut a foukal stále nárazový studený vítr. Ode dne 8. července se počasí zlepšilo, ranní teplota klesla na +9°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +26°C. Druhý den 9. července bylo počasí horší, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +24°C. Odpoledne v 18 hodin přišel lijavec. Dne 10. července bylo od rána zataženo s teplotami +16°C. Dne 11. července bylo oblačno s teplotami až 22°C. Dne 12. července od rána slabě pršelo s teplotami jen +17°C. Potom se počasí začalo vylepšovat a dne 13. července bylo oblačno až zataženo s denními teplotami +25°C. V dalších dnech se denní teploty stále šplhaly nahoru. Dne 14. července vystoupala denní teplota na +29°C, dne 15. července na +32°C, dne 16. července na +37°C. Takovéto pařáky pokračovaly dále až do konce 29. týdne. Začátkem 30. týdne od 23. července se citelně ochladilo, noční teplota klesala na +18°C až +15°C, přes den bylo oblačno a větrno s teplotami kolem +22°C. Dne 25. července klesla ranní teplota na +14°C a přes den bylo polojasno s teplotami +13°C. Dne 26. července klesla ranní teplota až na +10°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +29°C. Dne 28. července v 18:30 hodin přišla bouře s lijákem. Dne 29. července klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo oblačno s teplotami +25°C, k večeru se obloha úplně zatáhla a ve 21 hodin začalo pršet. Dne 30. července pršelo od rána a foukal studený vítr s denními teplotami kolem +18°C.
Srpen:
Začátkem měsíce srpna bylo dosti proměnlivé počasí. Přes den teplota vystupovala jen až na +22°C, v noci klesala na +14°C. Vůbec nezapršelo a bylo dosti sucho a větrno. Ode dne 3. srpna se denní teplota pomalu šplhala nahoru. Dne 4. srpna již bylo teplo s denními teplotami kolem +26°C a stále stoupala. Dne 7. a 8. srpna bylo přes den +32°C. V dalších dnech se počasí zhoršilo. Dne 9. srpna již denní teplota vystoupala na +29°C, v 15 hodin slabě zapršelo. Dne 10. srpna přišla ve 12 hodin bouře s vydatným deště, který trval hodinu. Denní teplota klesla na +22°C. Teplota v dalších dnech kolísala mezi +24°C až +27°C za oblačné oblohy. V dalších dnech bylo stále velmi teplo. Denní teplota stoupala až na +30°C a bylo sucho. Dne 16. srpna bylo tropické vedro s teplotou až +33°C. Ve večerních hodinách začalo pršet až do rána. Dne 17. srpna bylo zataženo s denními teplotami kolem +25°C, odpoledne od 16 hodin se rozpršelo. Dne 18. srpna klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami až +24°C. Dne 19. srpna vystoupala denní teplota na +28°C. Dne 20. srpna ráno ve 4 hodiny přišla krátká bouře s deštěm. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +25°C. Dne 21. srpna bylo celý den zataženo, dopoledne pršelo, denní teplota vystoupala na +26°C. Dne 22. srpna bylo přes den velmi hezky s teplotami +26°C. Takovéto počasí panovalo až do 27. srpna. Dne 28. srpna klesla noční teplota na +11°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen +21°C. Do konce měsíce bylo počasí stejné.
Září:
Začátkem září se začalo pomalu ochlazovat. Občas přišla dešťová přeháňka. Noční teplota dne 1. září klesla na jen +9°C a takovéto počasí pokračovalo dále. Teplota přes den vystupovala na +19°C. Dne 4. září vystoupila denní teplota jen na +17°C za zatažené oblohy. V Krušných horách na Božím Daru a na Klínovci napadl první sníh, který se udržel asi hodinu. Byla zaznamenána i sněhová vichřice. Je to vůbec první zmínka o sněhové nadílce v tomto místě tak brzy. Dne 5. září se do rána ochladilo a teplota klesla na +7°C. Přes den občas pršelo a teplota vystoupala jen na +14°C. K večeru začal foukat velmi silný nárazový vítr, který dosahoval síly vichřice. Do rána na 6. září občas pršelo a noční teplota klesla na +11°C. Přes den bylo zataženo s deštěm a větrno s teplotami +13°C. Na Moravě a ve Slezsku se začaly rozvodňovat řeky, protože v Jeseníkách napršelo přes 20 mm srážek za poslední noc. Dne 7. září již se počasí umoudřilo, noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo větrno a oblačno s občasným slunečním svitem s teplotami až +18°C. Proměnlivé počasí panovalo nadále. Občas přišla i krátká přeháňka. Dne 10. až 12. září bylo od rána zataženo s teplotami kolem +16°C a občas i krátce zapršelo. Ode dne 13. a 14. září se počasí trochu vylepšilo. Ranní teplota klesla na +10°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +19°C. Dne 14. září klesla ranní teplota na +5°C. Dne 15. září do rána trochu pršelo. Přes den bylo oblačno až zataženo s větrem s teplotami kolem +17°C. Ve dnech 16. a 17 září bylo nádherné počasí. Denní teplota vystupovala až na +23°C za slunečného oblohy. Dne 18. září se počasí rapidně změnilo. Noční teplota klesla jen na +14°C, ale přes den bylo pršlavo s větrem. Denní teplota vystoupala na +17°C. K večeru pršelo intenzivněji. V dalších dnech od 19. září se velice ochladilo. Noční teplota klesla na jen +8°C, přes den foukal studený vítr s teplotami kolem +17°C. Dne 20. září klesla ranní teplota dokonce až na +3°C, přes den bylo slunečno s teplotami +17°C. V dalších dnech se počasí opakovalo. Za jasné noční oblohy teplota klesala na +6°C až +3°C, přes den jasno s teplotami kolem +18°C až +20°C. Ode dne 26. září se počasí zhoršilo. Do rána slabě pršelo, přes den bylo zataženo s teplotami +15°C. Dne 27. září pršelo celý den. Dne 28. září se počasí začalo vylepšovat. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem +16°C. Dne 29. září bylo ještě tepleji. Dne 30. září byl překrásný den. Noční teplota klesla na +7°C, přes den bylo jasno s teplotami +21°C.
Říjen:
Počasí dne 1. října bylo nádherné. Denní teplota vystupovala na +20°C. Dne 2. října bylo hezky, ale od 22:00 hodin začalo trochu pršet. V dalších dnech bylo stále oblačno s denními teplotami kolem +20°C. Dne 5. října bylo od rána zataženo, dopoledne přišla krátká bouře s lijavcem a celý den se deště opakovaly. Odpoledne v 16 hodin přišla další krátká bouře s lijákem. Denní teplota vystoupala na +16°C. V dalších dnech 6. až 7. října bylo oblačno až zataženo s denními teplotami kolem +15°C. V dalších dnech se počasí zlepšovalo. Noční teplota klesala až na +2°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem +16°C. Ve dnech 14. až 17. října klesala noční teplota až na -1°C a střechy domů byly bílé. Přes den teplota vystupovala na +17°C. Dne 18. srpna se počasí zhoršilo. Přes den bylo oblačno až zataženo, chvílemi se slabým deštěm s teplotami kolem +12°C. Dne 19. srpna do rána trochu pršelo, ranní teplota klesla na + 3°C, přes den byla zima  teplotami kolem +7°C s občasným deštěm a také padaly krupky s první krátkou sněhovou přeháňkou. V dalších dnech se ještě více ochladilo. Noční teplota klesala na +3°C, přes den bylo oblačno s teplotami jen kolem +6°C. Dne 22. října začal v odpoledních hodinách foukat silný studený vítr. Na Šeráku napadlo 33 cm sněhu a prakticky celé Jeseníky jsou pod sněhem. Dne 23. října bylo od rána zataženo s větrem o síle vichřice. Ranní teplota klesla na +5°C, přes den vystoupala na +6°C. Dne 24. října již bylo téměř bez větru a denní teplota vystoupala na +11°C. V dalších dnech se počasí a teplota ani nehnula. Ve dnech 25. - 30. října klesla ranní teplota na +8°C až 10°C, přes den bylo zataženo s teplotami +10°C až +12°C. Přes den občas trochu mrholilo. Dne 31. října se počasí umoudřilo, přes den bylo oblačno, místy slunečno s teplotami až +13°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota k 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +9°C. Dne 2. listopadu klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +12°C. Dne 3. listopadu bylo od rána zataženo s mrholením s teplotami +11°C. Ode dne 4. listopadu se trochu ochladilo. Přes den bylo zataženo s občasnými slabými přeháňkami s teplotami ještě kolem +8°C. Dne 5. listopadu klesla ranní teplota na +2°C. Dne 6. listopadu se ochladilo ještě více. Ranní teplota klesla na -3°C, během dopoledne padal mokrý sníh a celkem jej napadlo asi 2 cm. Denní teplota vystoupala jen na +3°C. Dne 7. listopadu pršelo od rána s denními teplotami kolem +6°C. Dne 8. listopadu bylo již oblačno s denními teplotami kolem +8°C. Dne 9. a 10. listopadu bylo ještě více chladněji. Přes den bylo zataženo s občasným deštěm, později odpoledne se sněhovými přeháňkami s teplotami kolem +6°C. Dne 11. listopadu klesla ranní teplota na +1°C, od rána padal mokrý sníh s denními teplotami kolem +2°C. Přes den jej napadlo asi 18 cm. Večer se komunikace musela poprvé protáhnout. Opět, jako vloni, protahuje firma GRENT – Žváček Chromeč. Dne 12. listopadu bylo od rána zataženo se slabými sněhovými přeháňkami s teplotami kolem +5°C. V dalších dnech bylo většinou zataženo, stále občas slabě popadával mokrý sníh. Noční teplota klesala k 0°C, přes den bylo větrno s teplotami kolem +1°C. Dne 16. listopadu klesla ranní teplota na -1°C. Dne 17. a 18. listopadu klesla ranní teplota na -8°C. Přes den bylo zataženo, občas se slunečním svitem s teplotami +1°C. Dne 19. listopadu klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem až +4°C. Dne 20. až 25. listopadu bylo stejné počasí. Teplota do rána klesala jen na +2°C, přes den za zatažené oblohy vystoupala na +4°C až +5°C. Dne 26. listopadu napadlo k ránu asi 3 cm mokrého sněhu za foukání silného nárazového větru. Státní silnice se v okamžiku stala nesjízdnou a za obcí skončil kamion v příkopě. Přes den bylo zataženo se silným větrem s teplotami kolem 0°C. Dne 27. listopadu klesla ranní teplota na 0°C, celou noc a ještě skoro celý den foukal silný nárazový vítr o síle vichřice. Denní teplota se udržela kolem 0°C. Dne 28. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem -1°C. Dne 29. listopadu klesla ranní teplota na -6°C, z rána bylo zpočátku slunečno, později zataženo s teplotami +2°C. Dne 30. listopadu začal ráno v 6 hodin padat hustě sníh. Během krátké chvilky ho napadlo asi 8 cm a komunikace se musela protáhnout.
Prosinec:
Začátkem prosince se noční teploty pohybovaly kolem +3°C až +5°C, přes den bylo pořád zataženo s teplotami od +4°C až +7°C. Sníh, který napadl 30. listopadu, zmizel během dvou dnů. Na den 3. prosince pršelo celou noc a i celý den. Dne 6. prosince bylo od rána zataženo, k ránu trochu mlhavo, pršlavo s teplotami +5°C. Dne 7. prosince do rána pršelo a i celý den. Denní teplota stoupla na +7°C. Dne 8. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +9°C. V dalších dnech bylo počasí skoro stejné, stále zataženo s denními teplotami kolem +7°C. Dne 13. prosince začal od rána foukat studený vítr a teplota klesla na -1°C. Přes den bylo slunečno, větrno s teplotami jen kolem +2°C a proletoval slabě sníh. V dalších dnech panovala nízká inverze, kdy na horách denní teploty vystupují až k +6°C, v nížinách zase klesají pod bud mrazu. Dne 14. prosince klesla ranní teplota na 0°C, napadl slabý poprašek sněhu, přes den bylo zataženo s teplotami +1°C. V dalších dnech klesala noční teploty na -5°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami jen kolem 0°C. Dne 18. prosince klesla ranní teplota na -6°C a 19. prosince na -8°C. Dne 21. a 22. prosince bylo od rána mlhavo, noční teplota spadla na -6°C, přes den zataženo. V dalších dnech bylo pořád stejně. Noční teplota klesala na -5°C, přes den zataženo s teplotami -3°C. Dne 28. prosince do rána se komunikace změnila v jedno kluziště. Proto se musely všechny cesty posypat štěrkem, což provedli starosta Zdeněk Hroch a Karel Vařeka se syny. Počasí se do konce roku nezměnilo. Na den 31. prosince do rána napadlo asi 2 cm sněhu. Denní teplota vystoupala na +2°C za občasného slunečního svitu.
 

Rok 2008

Úvodem:
Ke konci roku 2007 přišel na občany děs a hrůza. Zdražení v podobě nebývalé představy připravili naši zákonodárci před vánocemi. Všechny potraviny, zdravotní péče, služby a ostatní bylo zdraženo a to tak drasticky, že to hrubě pociťovaly naše peněženky. Chleba se zdražil na 35 Kč, máslo na 40 Kč, tedy o 50%, dále byla zpoplatněna zdravotní péče, pacienti musely platit za každou návštěvu doktora a také i za výdej léků na recept, za každou položku v receptu 30 Kč. Ležení v nemocnici se také zpoplatnilo a i pobyt po narození dítěte a pobyt v inkubátoru. Nehorázné zdražení pokračovalo i začátkem letošního roku, kdy se zvýšila DPH z 5 na 9%. Toto znamenalo, že veškeré služby šly nahoru. Hnědé uhlí „kostka“ podražilo přes 210 Kč za metrák.
Začátkem roku se volil další prezident. Až teprve ve druhém kole dne 15. února byl zvolen opět Václav Klaus. Celou volbu se jednotlivé strany a i poslanci mezi s sebou urážely a napadaly. Taktéž byly několika poslancům, jako výhrůžka, zaslány dopisy a v nich byl v balíčcích střelný prach a kulky. I po volbách panoval mezi některými poslanci strach z toho, že by mohli být nějakým způsobem odstraněni z politického života z důvodu jiného hlasování, něž si to přála jejich strana.
Dovážení obědů z Bludovské a.s. taktéž podražilo. Obědy dováží "Bludovská a.s." sama až do obce a cena jednoho obědu se vyšplhala na 42 Kč. Dovoz hradí obec.
Rozpočet 2008:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 280.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 35.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 18.000 Kč
daň z příjmů  právnických  osob 320.000 Kč
daň z přidané hodnoty 460.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 53.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 15.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 75.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8.000 Kč
z finančních operací úroky u peněžního ústavu 4.000 Kč

Příjmy celkem: 1 315.000 Kč.
Výdaje:

ostatní pozemní výdaje 0 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč
nákup ostatních služeb 5.000 Kč
opravy a udržování 190.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 34.000 Kč
pitná voda úroky vlastní – splátka úvěru 19.000 Kč
služby peněžních ústavů 4.000 Kč
splátka vodovodu 180.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 72.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy, učební pomůcky 2.000 Kč
ostatní osobní výdaje 10.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 1.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 25.000 Kč
pevná paliva 6.000 Kč
nákup ostatních služeb 12.000 Kč
opravy a udržování 50.000 Kč
pohoštění 5.000 Kč
věcné dary 4.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 15.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 100.000 Kč
péče o vzhled obce – veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 12.000 Kč
nákup ostatních služeb 1.000 Kč
pohonné hmoty a maziva  2.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstev 190.000 Kč
cestovné 13.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 110.000 Kč
ostatní osobní výdaje 8.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 27.000 Kč
zdravotní pojištění 9.000 Kč
ostat. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 7.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 12.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 20.000 Kč
studená voda 5.000 Kč
elektrická energie 33.000 Kč
služby pošt 3.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 16.000 Kč
služby peněžních ústavů 8.000 Kč
služby školení a vzdělávání 3.000 Kč
nákup ostatních služeb 38.000 Kč
opravy a udržování 40.000 Kč
cestovné účetní 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace neziskových organizací - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejných rozpočtů - FOD 1.000 Kč
platby daní a poplatků 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 315.000 Kč.
Rozpočtová změna č.1:
Dne 20. února zastupitelstvo odhlasovalo 1. změnu rozpočtu.

Příjmy:
dotace ze státního rozpočtu na výkon stát. správy a školství 0/7.200/+7.200
Příjmy celkem: +7.200 Kč.
Výdaje:

opravy a udržování 190.000/182.800/+7.200
Výdaje celkem: +7.200 Kč.
Rozpočtová změna č.2:
Dne 21. května byla schválena 2. rozpočtová změna.

Příjmy:
dotace ze státního rozpočtu na výkon stát. správy a školství 0/7.200/+7.200
DPH 460.000/276.000/+29.000
Pěstební činnost 0/9.660/+10.000
Příjmy z prodeje pozemku 0/3.160/+3.000

Příjmy celkem: +42.000 Kč.
Výdaje:

Školné Štíty ORG 6005 0/13.424/+13.424
Školné Šumperk ORG 6004 0/ 4.643/+4.643
Nákup materiálu KD 1.000/2.222/+1.000
Pevná paliva KD 6.000/0/-6.000
Odměny členům zastupitelstva 190.000/197.000/+7.000
DKP 12.000/32.113/+20.933
Služby školení a vzdělávání 3.000/4.000/+1.000

Výdaje celkem: +42.000 Kč.
Rozpočtová změna č.3:
Dne 21. července zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
příjmy z podílů na zisku z dividend 0/5.100/5.100
příjmy z lesního hospodářství - poskytování služeb 10.000/2.700/-5.000

Příjmy celkem: 0 Kč.
Výdaje:

lesní hospodářství - služby 0/6.960/+7.000
silnice – opravy a údržba 197.200/141.200/-56.000
knihovna - knihy 2.000/1.000/-1.000
tělovýchova - materiál 0/937,50/+1.000
péče o zeleň - materiál 0/857/+1.000
péče o zeleň - služby 1.000/7.646,70/+7.000
správa - ZP 9.000/12.459/+6.000
správa - DKP 33.000/53.000/+20.000
správa - školství 4.000/4.500/+1.000
správa - služby 38.000/52.000/+14.000

Výdaje celkem: 0 Kč.
Rozpočtová změna č.4:
Dne 24. listopadu zastupitelstvo schválilo 4. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosu 18.000/23.730/6.000
daň z příjmů právnických osob 320.000/429.000/100.000
daň z přidané hodnoty 489.000/593.000/104.000
správní poplatky 0/880/1.000
daň z nemovitostí 53.000/62.000/9.000
neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0/20.000/20.000
příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000/2.700/-7.000
příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 18.000/19.000/2.000
příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 0/3.200/3.000
příjmy z podílů na zisku a dividend 0/5.100/5.000
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8.000/9.808/2.000
příjmy z úroků 4.000/5.433/2.000

Příjmy celkem: 247.000 Kč.
Výdaje:

nákup ostatních služeb 0/6.960/7.000
opravy a udržování 197.200/0/199.000
výdaje na dopravní územní obslužnost 34.000/36.220/2.000
úroky vlastní 19.000/14.225/-2.000
neinvestiční transfery obcím 90.067/79.417/20.000
elektrická energie 25.000/28.044/3.000
nákup ostatních služeb 12.000/2.880/-9.000
opravy a udržování 5.000/0/-50.000
věcné dary 4000/14.416/16.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/937/1.000
opravy a udržování 10.000/0/-10.000
územní plánování 0/25.000/25.000
ostatní osobní výdaje 12.000/7.241/-2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/1.526/2.000
nákup ostatních služeb 1.000/13.970/-13.000
volby - ostatní platy 0/253/253
volby - ostatní osobní výdaje 0/7.413/7.413
volby - zdravotní pojištění 0/258/258
volby - nákup materiálu jinde nezařazený 0/6.215/6.215
volby - nákup ostatních služeb 0/1.332/1.332
volby - pohoštění 0/455/455
povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění 9.000/22.709/16.000
drobný hmotný dlouhodobý majetek 32.933/59.304/27.000
nákup materiálu jinde nezařazený 20.000/9.449/-8.000
elektrická energie 33.000/46.635/14.000
služby pošt 3000/1.530/-1.000
služby školení a vzdělávání 4.000/4.994/2.000
nákup ostatních služeb 38.000/62.235/25.690
opravy a udržování 40.000/6.315/-33.000
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000/0/-1.000

Výdaje celkem: 247.000 Kč.
Rozpočtová změna č.5:
Dne 15. prosince zastupitelstvo schválilo 5. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z příjmů právnických osob 320.000/430.000/110.000
daň z nemovitostí 53.000/62.000/10.000
příjmy z poskytování služeb a výrobků 0/6.000/6.000
příjmy z poskytování služeb a výrobků 75.000/71.000/4.000
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15.000/16.000/1.000

Příjmy celkem: 26.000 Kč.
Výdaje:

nákup ostatních služeb 14.000/7.000/-7.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/2.000/2.000
nákup ostatních služeb 5.000/1.000/-4.000
opravy a udržování 190.000/0/61.000
knihy, učební pomůcky a tisk 1.000/2.000/2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 2.000/1.000/-1.000
opravy a udržování 0/7.000/7.000
ostatní osobní výdaje 0/19.000/19.000
cestovné 13.000/15.000/2.000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31.000/30.000/-1.000
drobný hmotný dlouhodobý majetek 79.000/59.000/-20.000
studená voda 5.000/4.000/-1.000
služby telekomunikací a radiokomunikací 16.000/19.000/3.000
nákup ostatních služeb 77.000/39.000/-38.000
cestovné 1.000/2.000/1.000
neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0/2.000/2.000
ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 1.000/0/-1.000

Výdaje celkem: 26.000 Kč.
Zastupitelstvo:
Pro dlouhodobou a vleklou nemoc podal v letošním roce místostarosta František Krmela rezignaci na svoji funkci. Stalo se tak také proto, že již nedocházel na úřední hodiny a byl v poslední době stále v nemocnici. Na veřejném jednání dne 21. května byl zvolen nový místostarosta František Straka. Své funkce se ujal od 1. června.
Dle nařízení vlády č.79/2008 Sb. zastupitelstvo na svém veřejném jednání dne 25. dubna odhlasovalo změnu odměn neuvolněným členům od 1. května ve výši:
- starosta - 8.780 Kč
- místostarosta - 7.220 Kč
- předseda výboru - 840 Kč
- člen zastupitelstva - 260 Kč
Dne 17. září se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém podal dosavadní místostarosta František Straka rezignaci. Stalo se to po vzájemné dohodě s Františkem Krmelem, který byl doposud v léčebně ve Šternberku. Pan Krmela se o tuto funkci znovu ucházel, protože se začal cítit o hodně lépe, než před téměř půl rokem. Funkce se ujal od 1. října.
Celkem se zastupitelstvo v tomto roce sešlo 7x na veřejných zasedáních. V dalších neveřejných schůzkách řešilo problémy, které byly potom předneseny na řádných veřejných schůzích.
Krajské volby:
Dne 17. a 18. října proběhly v celé České republice volby do krajů a jedné třetiny senátu. V naší obci se volilo jen do krajů.
V pátek a sobotu 17. až 18. října se po letech opět volili zastupitelé do krajského zastupitelstva. Nové výsledky voleb zamíchali kartami. Olomoucký kraj začal vést nový hejtman. ČSSD získala o 10 mandátů více než minule, ODS 8 krajských radních ztratila.

Jak se volilo ve Vyšehoří:
• Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů 163
• Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 67
• Počet odevzdaných úředních obálek 67
• Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 67

Jak se hlasovalo:
Strana Počet hlasů
KSČM 9 hlasů
Šance pro náš kraj  1 hlas
KDU-ČSL 9 hlasů
Nezávislí 7 hlasů
Strana zelených 2 hlasy
Moravané 5 hlasů
SDŽ - strana důstojného života 1 hlas
Volte pravý blok 2 hlasy
Občanská demokratická strana 9 hlasů
ČSSD 22 hlasů
Den mikroregionu v Dubicku:
Den mikroregionu v Dubicku byl dohodnut v le
tošním roce na 31. května. Naše obec se jej účastnila aktivně, tj. že si připravila reklamu na naši obec a společně ji prezentovala v samostatném stánku. Fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“ se akce také účastnil svým zápasem v malé kopané. Návštěvnost byla veliká a sešlo se hodně občanů z celého okolí. V našem stánku bylo k vidění mnoho. Pamětní knihy obce ve všech dílech, pohlednice a různá výzdoba, kterou provedli děvčata z obce. Taktéž se obec chlubila napečeným cukrovím, které napekli Hrochová Blažena - koláče a Olga a Jaromír Hýbl - trubičky. Vše se rozdávalo zdarma. Starosta obce Josef Sobotík všechny představitele obcí pozval do školy, kde všichni poobědvali. Akce se protáhla do pozdních odpoledních hodin.
Velikonoce:
Dne 20. března ve 12 hodin začali chodit po obci kluci se svými klapači. Celkem v tuto dobu šlo osm chlapců, kterými byli: Vařeka Radek, Straka Martin a Kamil, Navrátil Martin, Doubravovi kluci Petr a Martin, Hýbl Štěpán a Adam.
Tříkrálová sbírka:
Dne 5. ledna ve večerních hodinách chodili „tři králové“ po obci a lidem koledovali písničku. Jako starší osoba to měla pod vedením Krmelová Marta ml.. Tři králové ve složení Straka Martin, Veřeka Radek a Navrátil Martin byli hezky nastrojeni. Sbírka se velmi povedla, protože občané byli štědří a bylo vybráno 5.442 Kč. Celkem se v republice vykoledovalo 1 028.602,50 Kč, což bylo o 26.000,Kč více jak v roce 2006.
Knihovna:
Dne 20. února rozhodlo zastupitelstvo obce, že knihovna se přestěhuje z kulturního domu do zasedací místnosti obecního úřadu. Hlavní důvod byl ten, že knihovny musí být připojeny na internet. Musely by se totiž v kulturním domě platit další platby za připojení a zastupitelstvu se zdály tyto poplatky zbytečné, protože celková doby půjčování v měsíci jsou jenom dvě hodiny. Taktéž se všichni domluvili, že se provede celková revize knih a staré knihy, které se nepůjčují, nebo jsou již neatraktivní, se vyřadí. Toto se provede za asistence odborníka z městské knihovny v Šumperku.
Dne 19. dubna se sešla stěhovací skupina v kulturním domě a knihy včetně regálů přestěhovala do zasedací místnosti obecního úřadu. Stěhování se účastnili Hroch Zdeněk, Krmelová Marta, Šturm Stanislav s manželkou Markétou, Hýbl Jaromír a Straka František. Dále byly přebrány všechny knihy a některé se úplně vyřadily. Celkem jich bylo 200 ks.

Letecký pohled na Vyšehoří:
S rozrůstající se technikou a možnostmi se naskytuje mnoho vymožeností, které přispívají k rozšiřování psaní kroniky obce. Jeden z těchto příkladů jsou i letecké pohledy na obce. Také u nás se podařilo získat snímek na naši obec z letadla. Na tomto snímku jsou dobře vidět domky a zahrady občanů.
Odpadové hospodářství:
Dne 29. května uspořádala obec odvoz nebezpečného odpadu. Občané sváželi svůj odpad za budovu obecního úřadu, kterou potom odvezla firma EKO-servis Zábřeh. Občané odevzdali nebezpečný odpad a obec za toto zaplatila zmíněné firmě částku 3.132 Kč.
Celkem se z obce vyvezlo 32 ks. osobních pneumatik, 1 ks. pneumatika z nákladního auta, 1 ks. pneumatika z traktoru, 20 kg barev, 10 kg vyřazeného elektroodpadu a 130 kg starých akumulátorů.
Rybník pod obcí:
Asi před osmi lety byl zbudován pod obcí kousek od silnice rybník, který založil Fojt z Postřelmůvka. Plocha tohoto vodního díla není nijak veliká, avšak v dnešní době je rybník již ve velmi hezkém stavu. Vodou se prohánějí ryby a kolem začíná růst rákos. Rybník je na katastru obce Postřelmůvka, avšak s naší obcí těsně sousedí.
Kaplička pod obcí:
Kaplička se také nachází na katastru obce Postřelmůvka. Po skácení starých líp byly na ta samá místa vysazeny mladé lípy. Kaplička byla po revoluci opravena včetně nové fasády a vyrobeny byly také nové vrata.
Novostavby v obci:
Pod naší obcí se v letošním roce stavěly další dva rodinné domky. Na bývalém poli pod potokem si postavil Milan Blaha nový domek, který již letos slouží k bydlení.
Na pozemku bývalé drůbežárny si postavil další nový domek pan Fojt Luděk ze Zábřeha. Dům je to velmi veliký, což je vidět na dalších snímcích na druhé straně.
Rychlý internet:
Když se v roce 2006 začal realizovat projekt „Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií Štítecka“, nikdo nepředpokládal tak masový zájem ze strany uživatelů. Do projektu se zapojilo 16 obcí včetně jejich místních částí, aby každý občan mohl využívat výhod internetu. Z finanční podpory ze Společného regionálního a operačního programu (SROP) bylo zakoupeno 620 ks Lan kitů pro bezdrátové připojení potenciálních zákazníků. Úspěšnost projektu a spokojenost uživatelů byla potvrzena potřebou nákupu dalších 100 kusů Lan kitů v lednu 2008.
Na systematickou a koordinovanou realizaci projektu dohlíží správní rada IKT Štítecko složená ze starostů obcí Štíty, Jedlí, Nový Malín, Svébohov, Hoštejn a firmy RPS Computers. Pozitivní externalitou projektu je zvyšující se návštěvnost internetových prezentací jednotlivých obcí, a to díky tak rozsáhlé internetizaci místních obyvatel. V každé obci je také k dispozici místo s veřejným připojením k internetu, který mohou zájemci užívat zdarma. Bezdrátové připojení k internetu v rámci IKT Štítecko nadále úspěšně pokračuje.
Zapojené obce a počet uživatelů připojených v rámci IKT Štítecko (údaje k 23.1.2008)
Vyšehoří – 14, Kosov – 14, Zborov – 14, Horní Studénky – 17, Písařov – 22, Svébohov – 26, Postřelmůvek – 27, Chromeč – 27, Rovensko – 34, Jedlí – 40, Hoštejn – 45, Kolšov – 46, Sudkov – 46, Štíty, Crhov, Březná, Heroltice, Bukovice – 77, Rapotín – 80, Nový Malín, Mladoňov – 101

Celkem: 630 připojených uživatelů.
Prohlížení internetových stránek, vyhledávání potřebných informací (kontaktů, jízdních řádů, atd.), zjišťování aktuálních zpráv, posílání e-mailové pošty, ale také telefonování nebo chatování přes internet patří k běžným úkonům současnosti.
U bezdrátového internetu poskytovaného „vzduchem“ (WiFi) se k přenosu informací využívá mikrovln na frekvencích 2,4 nebo 5 GHz. Nutnou podmínkou pro přenos signálu je přímá viditelnost mezi přístupovým bodem poskytovatele a anténou uživatele. Připojení k internetu je dostupné nepřetržitě a bez omezení stažených dat.
Během měsíce května byl internet zapojen dalším občanům.
Čistička a kanalizace:
Dne 20. ledna byla uskutečněna v Chromči schůzka představitelů obcí Vyšehoří Zdeňka Hrocha, Postřelmůvka Stanislava Dvořáka a Chromče místostarosty Františka Brdečky za účelem se dohodnout na jakési společné dohodě, která by byla všemi zastupitelstvy a následně všemi zástupci obcí podepsána. Jednalo se především o budoucí napojení na čističku do Chromče, fakturaci ze strany Chromče vůči dvěma obcím a také společnou komunikaci do budoucna. Bylo dohodnuto, že obce si připraví svoje požadavky do smlouvy, které budou na příštím jednání projednány, předběžně odsouhlaseny a takto připraveny pro sepsání konečné podoby smlouvy.
Dne 20. července byla se zástupci obcí dohodnuta jasná podoba smlouvy, podle které by se mělo postupovat v dalších letech. Jednání se účastnili Stanislav Dvořák za Postřelmůvek, Zdeněk Hroch a František Straka za Vyšehoří a František Brdečka za Chromeč.
Dne 17. září byla smlouva podepsána všemi představiteli obcí.
Územní plán:
Dne 11. ledna se uskutečnilo jednání na Městském úřadě v Zábřehu, kde se měl dohodnout společný postup přípravy územního plánu. Tato schůzka byla vyvolána také z důvodu požadavků pověřeného úřadu vůči zhotoviteli územního plánu, jak bude dokument vypadat po jeho zhotovení. Jednání se účastnili starosta obce Zdeněk Hroch, ing. Sohr Miloslav – architekt a zhotovitel územního plánu a vedoucí odboru rozvoje ing. Václav Doležal. Jednání bylo velmi pozitivně vyhodnoceno a vše se domluvilo a bylo přislíbeno, že hrubá podoba bude předložena na jaře letošního roku.
Dne 17. září bylo obci doručeno „Zadání územního plánu“ ve 33 vyhotoveních a následně podáno Městskému úřadu v Zábřehu.
Dne 1. října přišla z Městského úřadu v Zábřehu „Veřejná vyhláška“ společně s orazítkovaným zadáním Územního plánu.
Výměna dopravních značek:
V letošním roce proběhla výměna starých dopravních značek u kaple. Byly to značky omezující vjezd od kaple na horní konec obce. Jednalo se o značku začátek a konec obytné zóny a také o značku „dej přednost v jízdě“. Značky byly zhotoveny u firmy Luděk Kauer v Libivé za cenu 6.315,50 Kč.
Z jara zastupitelstvo rozhodlo, že se do kanceláře obecního úřadu zakoupí nový počítač, který by sloužil pro starostu a místostarostu. Stávající počítač zůstal jen pro účetní, ve kterém je nainstalován účetnický program KEO. Toto rozhodnutí bylo nutné z důvodu již zastaralého počítače, ve kterém se prakticky vše odehrávalo a byl za ta dlouhá léta asi 10 roků zahlcen různými programy a jeho práce se stala býti velmi pomalá.
Nový počítač:
Nový počítač sestavila firma "RPS - Olšany" v celkové ceně 15.994 Kč. I tento počítač byl připojen na internet. Monitor byl zakoupen širokoúhlý o velikosti 20“.
Na dalším jednání zastupitelstva bylo odsouhlaseno, že se také zakoupí nová laserová tiskárna včetně skeneru a kopírky v jednom. Stará tiskárna se stále ucpávala a vysychala a její použitelnost byla někdy nemožná. Kopírka, kterou obec vlastnila byla již velmi stará a její provoz byl finančně drahý. Navíc byla tiskárna síťová a bylo ji možno propojit s dvěma počítači najednou. Cena tiskárny byla 15.861 Kč.
Počítač, na kterém pracovala účetní byl později také zrekonstruován. Byla posílena paměť z původních 128 Mb o dalších 256 Mb na 384 Mb. Dále byl zakoupen nový LCD monitor o velikosti 20“.
Dne 17. září se zastupitelstvo dohodlo, že počítač, na kterém pracuje účetní, již nestačí co do kapacity disku a bylo odsouhlaseno, že se musí v počítači nějakým způsobem zvýšit jeho kapacita. To ale znamenalo zálohovat veškerá data včetně programu KEA, který slouží pro účetnictví. Starosta obce Zdeněk Hroch nabídl prodej svého počítače obci, který byl několikrát předimenzovaný za cenu 5.000 Kč. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že se od něj počítač zakoupí a ten starý, který byl zakoupen před dvanácti lety, byl odprodán zájemci z obce za cenu 1.000 Kč.
Školství:
1 Doubravová Anna 5 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
2 Pavlů Michaela 7 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
3 Navrátil Martin 8 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
4 Doubrava Martin 9 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
5 Doubrava Petr 9 ZŠ Boženy Němcové - Zábřeh
6 Šturm Petr 3 ZŠ Školská - Zábřeh
7 Krmelová Veronika 6 ZŠ Školská - Zábřeh
8 Krušová Iveta 8 ZŠ Školská - Zábřeh
9 Hojgrová Barbora 7 ZŠ Školská - Zábřeh
10 Pavlíková Leona 1 ZŠ Severovýchod - Zábřeh
12 Gibiecová Dagmar 9 ZŠ 8. května 63 - Šumperk
13 Hýbl Štěpán 4 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
14 Kulil Tomáš 5 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
15 Osladilová Eliška 3 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
16 Straka Kamil 3 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
17 Straka Martin 7 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
18 Vařeka Radek 9 ZŠ Bludov - Jana Žižky 195
19 Valentová Barbora 7 ZŠ Štíty - Školní 98
20 Valentová Kateřina 9 ZŠ Štíty - Školní 98
Kulturní akce:
Dne 11. května uspořádala obec „den matek“. Akce se odehrála od 15 hodin v kulturním domě. Starosta obce Zdeněk Hroch na úvod přivítal všechny hosty a ženám popřál hodně zdraví a úspěchů v osobním životě. Pak přišly na řadu děti z obce ve složení Hojgrová Barbora, Pavlů Michaela a Doubravová Anna, které ženám přednesly básničky. Nakonec dětského vystoupení zatančily Krmelová Veronika a Hányšová z Postřelmůvka „mažoretky“. Potom jim s členy zastupitelstva osobně poblahopřál s kytičkou. Na závěr následovalo pohoštění s volnou zábavou. Všem matkám byl podán zákusek s kávou a dalším občerstvením. V letošním roce přišlo málo našich žen. Když počasí bylo nádherné, jakoby se jim nechtělo přijít.
Dne 28. června se uspořádal na místním hřišti „dětský den“. Akce začala ve 14 hodin a obloha byla polojasná. Dobrovolníci a občané ochotní pomáhat připravili pro děti mnoho her. Taktéž byl postavena trampolína a děti se v ní doslova vydováděly. Všem dětem bylo přichystáno občerstvení v podobě vařených párek s rohlíkem. Pan Kristek z Hrabenova přijel se zmrzlinou a cukrovou vatou. Od samého začátku vyhrávala muzika, kterou provozoval Michal Straka z Postřelmůvka jako Dj Boddak. V 19 hodin byla uspořádána diskotéka a návštěvníci tancovali na postaveném parketu. Vypily se 3 bečky piva a také něco ostrého alkoholu. Opět se grilovaly klobásy. Akce se nakonec protáhla až do tří hodin do rána. Druhý den se uklízelo hřiště.
Dne 23. srpna se uskutečnil tradiční již v počtu "šestý sjezd z vyšehorských Drah“. Návštěvnost byla veliká, přišlo i mnoho dětí se svými rodiči z Postřelmůvka. Dokonce přijela natáčet i zábřežská televize. Děti nejprve malovaly po silnici, potom se sjíždělo na vozidlech z kopce od Hrochových dolů k Navrátilovým. Nakonec se všichni přemístili na hřiště, kde následovalo vyhodnocení závodníků. Samozřejmě, že nechybělo tečené pivo, nealko a trochu i toho alkoholu. Akce skončila asi ve 20 hodin.
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-1.jpg (154,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-2.jpg (153,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-3.jpg (148,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-4.jpg (177,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-5.jpg (163,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-6.jpg (174,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-7.jpg (161,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-8.jpg (159,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-9.jpg (160,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-10.jpg (140,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-11.jpg (161,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-12.jpg (162,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-13.jpg (141,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-14.jpg (154,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-15.jpg (166,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-16.jpg (127,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-17.jpg (139,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-18.jpg (140,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2008-19.jpg (179,8 kB)
Dne 27. září se konalo „vítání občánků“. Sešly se všichni rodiče se svými dětmi. Na závěř programu vystoupily naše děti s básničkami. Dále Marta Krmelová představila všechny rodiče a děti starostovi obce Zdeňkovi Hrochovi, který je všechny přivítal jako nové občánky do naší obce. Byli přivítání Pavel a Pavlína Opravilovi s dcerou Lucií, Milan a Miroslava Blahovi se synem Milanem, Ivo a Věra Navrátilovi s dcerou Adélou a Martin Basler a Soňa Krobotová s dvojčaty Natálií a Martinem, Jan Polách a Veronika Johnová se synem Ondřejem a Marek Brokeš a Jana Malíčková se synem Markem. Nakonec se všem dětem jako dar dal zlatý přívěšek.
Dne 6. prosince uspořádal obecní úřad pro naše děti mikulášskou nadílku“. Na úvod vystoupil starosta Zdeněk Hroch a všechny přivítal. Dále do sálu přišel Mikuláš se třemi čerty a andělem. Děti musely potom jednotlivě přednášet básníčky Mikulášovi a za dobré chování dostaly dárky. Na akci se sešlo hodně občanů i z okolí. Tato akce má vždy velikou návštěvnost, protože přijdou hlavně děti se svými rodiči.
Prodeje pozemků:
Obec prodala Blahové Evě do užívání:
novou p.č. 863/12 o výměře 42m2 z původního obecního pozemku p.č. 863/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 820 Kč.
novou p.č. 909/2 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 116 m2 z původní p.č. 909 - ostatní plocha - ostatní komunikace za cenu 2.320 Kč.
Koupě pozemku:

Obec koupila část pozemku od Blahové Evy:
novou p.č. 34/4 - zahrada o výměře 16 m2 za cenu 320 Kč
Stavba nového domu:
Stavba nového domku manželů Fojtových pokračovala i letos. Domek z jara dostal kompletní střechu a tím byly veškeré práce zastaveny. Až během podzimu byly do domku zasazeny nová plastová okna a dveře. Do konce roku se již nestavělo a ani v domku nic nedělalo.
Stavba srubu:
Na pozemku dříve Vařeky Jana ze Zábřeha, syna Vařeky Vlastimila, za pozemkem Vařeky Jaroslava, se začal stavět dřevěný srub. Tento pozemek koupila Urbanová Petra ze Štítů. Nejprve se musela odbagrovat velká část zeminy, protože celý pozemek je na spádu. Srub začala stavět ještě v létě tohoto roku.
Stavba opěrné zdi:
Na pozemku Vařeky Vlastimila se v dubnu letošního roku začala stavět opěrná zeď, která měla za úkol zabránit sesuvům půdy ze zahrady Kvapilové Libuše na pozemek Vařeka Vlastimila. Práce byly zahájeny z jara a prováděl je občan z Chromče  Kamlar František se svým bagrem.
Zanedlouho Vařeka postavil asi čtyř metrovou betonovou opěrnou zeď, která se ihned první zimu naklonila z důvodu mrazu a špatného uložení na tak vysokou stavbu. Tlak zeminy působil hodně a zeď nebyla prakticky nijak ukotvena do půdy.
Vykácení stromů na "Drahách":
Na Drahách před domkem, kde bydlí Ilkovi, se nacházelo několik přerostlých stromů, vesměs jasanů a olší. Tyto stromy se za léta začaly nebezpečně naklánět na zmíněný domek včetně domku, kde bydlí Strakovi.
Zastupitelstvo proto rozhodlo o jejich odstranění. Práce započaly v dubnu za pomoci jednoho soukromého občana z Olšan, který měl na tuto nebezpečnou práci zkoušky. Veškeré dříví se přenechalo bezplatně Ilkové Anně, protože náklady byly veliké a obec by byla prodělečná, kdyby to měla zaplatit. Takže bylo takto dohodnuto a zastupitelstvo to tak schválilo.
Sakury u obecního úřadu:
Vysazené mladé stromky mezi kaplí a obecním úřadem u potoka krásně vzrostly. Každým rokem kvetou růžovými květy, které jsou velmi krásné. Byly tam nasazeny po starých lípách, které musely být odstraněny pro svoje stáří. Škoda jenom, že tyto stromy tam nebyly zasazeny dříve. Mohla tam být nádherná alej, pod kterou by se dalo v létě sedat. To nás ale čeká za několik roků, protože se tyto stromy každým rokem o mnoho zvětší a povyrostou.

Česká synonyma: višeň pilovitá, slivoň pilovitá, třešeň sakura, třešeň okrasná, třešeň japonská.
Když se řekne višeň pilovitá, vybaví se nám jistě chutný koláč nebo nějaký dobrý likér. Ale chyba lávky!. Tento strom totiž známe rovněž pod jiným jménem, které s ním do Evropy připutovalo až z daleké východní Asie, a to zní sakura. Vidinu ovocného koláče pojednou vystřídá představa krásně rozkvetlého stromu, jež přímo vyzývá k májovému políbení. A protože sakury opravdu patří k velkým krasavicím, naše očekávání krásných stromů má pevné základy. Právě k druhu Prunus serrulata patří nejznámější odrůdy sakur.
Významná výročí:
V lednu oslavil 75. narozeniny pan Vařeka Karel. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch s Martou Krmelovou. Pan Vařeka je v celkem dobré kondici a posezením s ním bylo příjemné.
V lednu oslavila svoje 75. narozeniny paní Hrochová Blažena. Poblahopřát jí přišli Marta Krmelová s manželem Františkem. Paní Hrochová je plná elánu do života, chová drobnou drůbež a se svým manželem Zdeňkem pracují celý rok na zahradě, kde pěstují zeleninu a ovoce.
V února se dožila 70 roků paní Bartošová Bohuslava. Poblahopřát s kytičkou jí přišli starosta Zdeněk Hroch a Marta Krmelová.
Dne 26. března se dožil významného životního jubilea 82. narozenin pan Kop Josef. Navštívit ho přišli Marta Krmelová a Hýbl Jaromír. Pan Kop má již zdravotní problémy a zástupce obecního úřadu přivítal na lůžku. I přesto si dosti pamatuje.
V březnu oslavil svoje 81. narozeniny pan Macek Miroslav. Zástupce obecního úřadu Martu Krmelovou a starostu obce Zdeňka Hrocha přivítal s radostí. Pan Macek je v dobré zdravotní pohodě a plný elánu do života. Vyprávěl, jako si na svoji domácnost vystačí sám a jak umí zavařovat zeleninu. Sám se o sebe stará a vše si organizuje sám.
Dne 22. dubna oslavila hezké životní výročí paní 84 roků Pavlíková Jiřina. Tato velmi milá a přívětivá paní srdečně přivítala zástupce obecního úřadu starostu Zdeňka Hrocha a Martu Krmelovou. Paní Pavlíková je stále veselá a plná elánu do života.
V červnu se dožil 81 roků pan Vařeka Jaroslav. Poblahopřát s kytičkou mu přišli Jaromír Hýbl a Marta Krmelová.
V červnu oslavil 70. narozeniny pan Hojgr Jan. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a Marta Krmelová.
Dne 28. srpna se dožila významného jubilea 70 roků paní Vařeková Anna. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch společně s paní Martou Krmelovou.
V září byli zástupci obce Zdeněk Hroch a Marta Krmelová popřát panu Urbanovi Zdeňkovi, který se dožil 81 roků.
Dne 11. října oslavila 70 roků Navrátilová Jarmila. Poblahopřát s kytičkou jí přišli starosta Zdeněk Hroch a Krmelová Marta.
V prosinci oslavil 70. narozeniny pan Nejedlý František. Poblahopřát a popovídat si sním přišli Hýbl Jaromír a Krmelová Marta.
Dne 21. prosince oslavila krásné životní jubileum 89 roků paní Dokoupilová Emilie. Poblahopřát jí přišli Krmelová Marta společně s Františkem Krmelem.
Přistěhovali se do obce:
V březnu se do naší obce přihlásil k trvalému bydlení Mazák Milan z Postřelmůvka do domku ke Kopové Věře.
V červenci se k Jurenkovým přihlásila manželka Miroslava ml. Helena Jurenková – Dvořáková z Postřelmova.
V září se do naší obce přistěhovali ze Zábřeha manželé Hana a Jan Hladilovi s dcerou Zuzanou.
V září se do obce z Haňovic zpět přistěhovala Hojgrová Marta.
Odstěhovali se z obce:
V březnu se odhlásila z trvalého bydliště Baslerová Lucie do Milovic.
Přestěhovali se v obci:
V září se přestěhovala Krobotová Soňa za svým druhem Baslerem Martinem do jejich domku.
Narodili se:
V únoru se narodila manželům Ivo a Věře Navrátilovým dcera Adéla Navrátilová.
V srpnu se Krobotové Soňi a Baslerovi Martinovi narodili dvojčata Martin a Natalie Baslerovi.
Svatba:
V červenci se provdala Navrátilová Věra. Za manžela si vzala Papajka Jana z Litovle.
V červenci se oženil Jurenka Miroslav ml.. Za manželku si vzal Helenu Dvořákovou z Postřelmova.
Úmrtí v Postřelmůvku:
Dne 28. ledna zemřel v Postřelmůvku bývalý starosta Dvořák Miloslav ve věku 48 roků. Delší dobu se trápil s nevyléčitelnou nemocí – rakovinou, které nakonec podlehl. Byl to obětavý člověk pro rodinu a za jeho starostování se udělalo v oné obci mnoho věcí. Největší akcí byla společná stavba vodovodu, která slouží dodnes i naší obci. Měl tři děti, z toho dvě dcery a jednoho syna. Pohřeb měl 2. února v kapli v Postřelmůvku a jeho ostatky byly uloženy na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Zemřeli:
Dne 11. června zemřel Kop Josef ve věku 82 roků. Pohřeb měl v chrámu Páně v Klášterci dne 14. června. Po smutečním obřadu byl uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu. Rozloučit se s ním přišlo mnoho občanů z obce.
Dne 4. července zamřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 78 roků pan Hroch Zdeněk. Pohřeb se uskutečnil v obřadní síni šumperského krematoria dne 11. července v 10 hodin. Pan Hroch byl do poslední chvíle aktivním milovníkem své zahrádky a stále něco pěstoval. Rozloučit se s ním přišlo mnoho občanů a přátel.
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Na Nový rok klesla ranní teplota na -4°C. Sníh, který napadl do konce loňského roku se udržel, avšak bylo jej celkem asi 3 cm. Dne 5. ledna klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo zataženo s teplotami -2°C. Dne 6. ledna klesla ranní teplota na -2°C, od rána padal slabě sníh, přes den ho napadlo asi 4 cm. Celkem je v obci asi 8 cm sněhu. Odpoledne začalo znovu padat a mokrého sněhu přibylo asi 4 cm. Dne 8. ledna se musela komunikace z rána protáhnout. Tohoto dne vystoupala denní teplota na +4°C. Takovéto počasí se drželo stále, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +3°C až +5°C. Dne 13. ledna se konečně počasí v odpoledních hodinách začalo vylepšovat. Teplota dosáhla +7°C za oblačné až zatažené oblohy. Dne 14. ledna klesla ranní teplota na -3°C s mlhami, přes den bylo skoro jasno s teplotami +7°C. V dalších dnech se opět počasí zhoršilo. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami +6°C. Dne 18. ledna od rána mrholilo a občas i pršelo. Pořád stejné počasí se opakovalo nadále, kdy obloha byla stále zatažená a mlhavá. Noční teplota klesala jen na +4°C, přes den vystupovala až na +7°C. Dne 19. ledna klesla noční teplota jen na +7°C, denní vystoupala až na +11°C. I 20. ledna bylo stejně. Stále pršelo a bylo mlhavo. Na den 21. ledna noční teplota prakticky vůbec neklesla a udržela se na +10°C. Sníh již v obci není, všechen roztál. Ode dne 22. ledna se trochu ochladilo, noční teplota klesla na +8°C, přes den bylo zataženo s deštěm a větrno s teplotami kolem +4°C. Dne 23. ledna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo jasno s teplotami +6°C. V dalších dnech od 24. ledna do 26. ledna bylo opět zataženo. Dne 27. ledna pršelo celý den a foukal silný nárazový vítr s teplotami +5°C. Dne 28. ledna bylo jasno, ranní teplota klesla na -2°C, přes den vystoupala na +6°C. Dne 29. ledna bylo opět zataženo s denními teplotami kolem +3°C. Dne 30. ledna bylo opět slunečno, 31. ledna zase zataženo.
Únor:
Dne 1. února klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami +4°C. Dne 2. února opět slunečno. Ranní teplota klesla na -5°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem +5°C. Dne 3. února bylo opět zataženo s denními teplotami +6°C. Dne 4. února oblačno s teplotami +7°C. Dne 5. února jasno s teplotami +11°C. Dne 6. února zataženo s deštěm s teplotami +6°C. Počasí se stále střídalo, ale noční teplota neklesala pod nulu. V dalších dnech od 8. února se opět počasí začalo zlepšovat ještě více. Noční teplota klesala na až -5°C, přes den vystupovala za slunečné oblohy na +8°C až +10°C. Takto bylo až do 11. února. V dalších dnech od 12. února bylo velmi mlhavo, noční teplota klesala na -6°C, přes den vystupovala na 0°C. Na stromech rostla námraza. Toto trvalo až do 15. února. Dne 16. února se počasí změnilo. Noční teplota klesla na -6°C, přes den nevystoupala více jak na 0°C. Dne 17. února klesla teplota k ránu až na -10°C. Přes den bylo jasno s teplotami kolem 0°C. Dne 18. února se počasí opět změnilo. Ranní teplota klesla na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami +3°C. Dne 19. února bylo oblačno s denními teplotami až +8°C. Dne 23. února vystupovala denní teplota až na +12°C. Dne 24. února až na +16°C. Dne 25. února klesla noční teplota na 0°C, přes den bylo zpočátku skoro jasno, později oblačno s teplotami až +11°C. V dalších dnech se trochu začalo ochlazovat. Ranní teplota klesala na +3°C až +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +7°C. Dne 29. února klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo s teplotami +8°C.
Březen:
Dne 1. března do rána pršelo. Noční teplota klesla na +5°C, během dopoledne v 11 hodin přišel silný nárazová vítr a začaly padat kroupy a i zahřmělo. Celý den i v noci na druhý den 2. března foukal silný vítr o síle vichřice a lilo jako z konve. Dne 2. března stále lilo a foukal nárazový vítr s teplotami kolem +7°C. V dalších dnech se počasí zlepšilo, bylo jasno až polojasno. Ranní teplota dne 5. března klesla na -5°C, dne 6. března až na -8°C. Přes den bylo stále jasno s teplotami kolem +10°C. Potom se opět začalo oteplovat. Od 7. března klesala noční teplota jen k 0°C. Dne 11. března bylo celý den zataženo s teplotami kolem +9°C, v odpoledních hodinách začalo slabě poprchávat. Dne 12. a 13. března klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo oblačno až zataženo, začal foukat vítr a poprchávalo. Teplota vystoupala na +13°C. Dne 14. března bylo zataženo s občasným deštěm s teplotami kolem +5°C. Dne 15. března klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo slunečno s teplotami až +11°C. Dne 16. března klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo zataženo, občas pršlavo s teplotami kolem +11°C. Dne 17. března bylo celý den zataženo se slabým deštěm s teplotami +10°C. Dne 18. března se obec probudila do bílé přikrývky. Slabý poprašek změnil okolí. Teplota v noci klesla na +1°C, přes den bylo střídavě slunečno až zataženo s krátkými sněhovými vánicemi s teplotami kolem +3°C. Dne 19. března přišla v 15 hodin sněhová vánice a bylo slyšet i hřmění. Během 15 minut napadlo 3 cm mokrého sněhu. Toto se opakovalo i 20. března celý den. Noční teplota klesla na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami +3°C. V obci je asi 4 cm sněhu. Dne 21. března do rána připadlo asi 3 cm sněhu, noční teplota klesla na +1°C, přes den sníh stále popadával s teplotami +3°C. V dalších dnech se střídání padání sněhu se studeným větrem opakovalo. Dne 25. března klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo se sněhovými přeháňkami s teplotami kolem +1°C. V obci bylo bíle o síle sněhu asi 2 cm a to jen ve stínu. Na slunci sníh okamžitě tál. Takovéto počasí se stále opakovalo. Ranní teplota klesala na 0°C, přes den bylo chvíli zataženo, chvíli až polojasno se sněhovými přeháňkami s teplotami kolem +3°C. Na horách napadlo mnoho sněhu. Ode dne 27. března se začalo oteplovat. Noční teplota klesala k 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +7°C. Dne 29. března přes den občas trochu zapršelo. Denní teplota se vyšplhala až na +14°C. Dne 31. března denní teplota vystoupala až na +17°C.
Duben:
Dne 1. dubna pokračovalo hezké počasí. Ranní teplota klesla na +2°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami +18°C. Ode dne 2. dubna se počasí zhoršilo. Noční teplota klesala na +2°C, přes den vystupovala za občasného deště na +8°C. Dne 3. dubna přišel v poledne lijavec s malými krupkami a potom do večera stále pršelo. V dalších dnech bylo oblačno až zataženo s denními teplotami kolem +12°C. Dne 6. dubna klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +11°C. Potom se začalo opět pomalu oteplovat. Dne 8. dubna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +12°C. Dne 9. dubna vystoupala denní teplota až na +15°C. Dne 10. dubna bylo ještě tepleji. Noční teplota klesla na jen +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +20°C. Dne 12. dubna se citelně ochladilo. Noční teplota klesla na +5°C, přes den bylo oblačno se studeným větrem s teplotami jen +10°C. V dalších dnech se denní teplota začala zvedat až na +15°C. Dne 14. dubna klesla noční teplota na 0°C, přes den bylo oblačno a větrno s teplotami +13°C. Dne 15. dubna přišly v odpoledních hodinách přeháňky, které trvaly až do druhého dne. Dne 16. dubna pršelo od rána s denními teplotami jen kolem +8°C. Odpoledne již pršet přestalo. Dne 17. dubna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +12°C. Odpoledne od 15 hodin začalo pršet až do večera. Dne 18. dubna klesla ranní teplota na 0°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo polojasno s teplotami kolem +16°C. Dne 19. dubna do rána trochu zapršelo, noční teplota klesla jen na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +13°C. Odpoledne zapršelo. Dne 20. dubna do rána zapršelo s teplotami +8°C, přes den bylo nejprve zataženo, potom oblačno s teplotami kolem +13°C. Takovéto počasí se stále den co den opakovalo. Dne 23. dubna klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +15°C. Dne 24. dubna vystoupala denní teplota až na +19°C za polojasné oblohy. V tuto dobu byly již třešně v plném rozkvětu. I tráva rostla, protože vody bylo začátkem roku dosti. Do konce měsíce bylo celkem pěkné počasí. Noční teplota klesala na +5°C až +1°C, přes den bylo občas oblačno, někdy svítilo Slunce a bylo hezky s teplotami kolem +18°C až +21°C. Prakticky vůbec nezapršelo. Všechny stromy již rozkvetly.
Květen:
Dne 1. května bylo od rána zataženo s občasným slabým mrholením. Noční teplota klesla na +7°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +15°C. V dalších dnech bylo stále slunečno až oblačno. Noční teplota klesala na +6°C až +4°C, přes den vystupovala na +16°C až +18°C. Dne 6. května klesla noční teplota na +12°C, přes den bylo oblačno až polojasno, větrno s teplotami +20°C. Dne 7. května klesla noční teplota na jen +3°C, přes den bylo oblačno s teplotami +21°C. V dalších dnech klesala noční teplota jen na +8°C, přes den bylo slunečno s teplotami až +23°C. Dne 13. a 15. května v odpoledních hodinách přišla slabá bouře s deštěm. Navečer se opět vyjasnilo. Dne 16. května bylo od rána zataženo. Dne 18. května odpoledne přišla opět slabá bouře s deštěm, avšak teplota klesla na +12°C. Počasí od tohoto dne změnilo. Dne 19. května bylo od rána do napoledne zataženo s deštěm a větrno s teplotami kolem +11°C. Dne 20. května klesla ranní teplota na +5°C, dopoledne bylo oblačno, odpoledne začalo pršet a pršelo i druhý den 21. května s denními teplotami jen +11°C. V dalších dnech se počasí pomalu začalo vylepšovat. Noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo oblačno, občas i polojasno s teplotami kolem +18°C. Dne 26. května vystoupala denní teplota až na +24°C. Dne 27. května dokonce až na +30°C. Dne 28. května klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +30°C. Do konce měsíce se denní teplota ještě zvyšovala až na +32°C. Bylo sucho, protože vůbec nezapršelo. Zato trávy narostlo velmi hodně.
Červen:
Dne 1. až 3. června klesala ranní teplota na +17°C, přes den bylo polojasno s teplotami až +31°C. Dne 3. června ve 14 hodin přišla bouře s lijákem. Do večera se asi dvakrát opakovala. Dne 4. června ve 12 hodin se obloha zatáhla a opět bouřilo. Celé odpoledne bouřilo a pršelo. Takovéto počasí se opakovalo každý den. Dne 7. června v 17 hodin přišla větší bouře s lijákem. Noční teploty klesaly na +13°C, denní vystupovaly na +25°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala za oblačné oblohy na +20°C. Dne 11. června přišla v odpoledních hodinách bouře s lijákem. Dne 14. června klesla ranní teplota na až +5°C, přes den bylo oblačno, občas až zataženo s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech bylo stejné počasí až do dne 17. června. Dne 18. června klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C. V dalších dnech se denní teplota začala zvyšovat. Dne 22. června se denní teplota za polojasné oblohy vyšplhala na +31°C. Dne 23. června se obloha v 7 hodin ráno zatáhla a začalo poprchávat. Přes den bylo oblačno, odpoledne v 15 hodin přišla bouře s deštěm. Denní teplota vystoupala na +31°C. Dne 24. června bylo od rána zataženo a bouřilo. Přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +26°C. Dne 26. června v 19 hodin přišla z ničeho nic velmi silná bouře. Vítr byl tak silný, že v obci pokácel mnoho stromů jak na obecních pozemcích, tak i na zahradách občanů. Ve „Smolince“ také spadlo několik stromů a některé z nich se skácely téměř až na domek č.72, kde bylí Pavlů Radomír. Další stromy spadly o kus dále na jeho pole. Když vítr nefoukal dlouho, dosahoval síly větrné smršti. I v „Bahnách“ spadli asi dva stromy, avšak škodu nenadělaly. V obecním lese spadlo asi 6 stromů a dalších pár menších náletových. Bouři doprovázel i silný liják, naštěstí jen asi 15 minut. Dne 27. června bylo nádherné počasí, noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo slunečno s teplotami až +26°C. V dalších dnech bylo pořád polojasno, noční teplota klesala na +15°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +26°C až +28°C.
Červenec:
Dne 1. až 2. července klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo jasno až polojasno s teplotami +31°C. Dne 4. července se počasí změnilo. Dopoledne pršelo s teplotami jen +18°C, odpoledne již déšť ustal a bylo větrno. Dne 5. července klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 6. července vystoupala denní teplota na +29°C. Večer o půl noci přišel lijavec. Dne 7. července bylo od rána oblačno s teplotami kolem +24°C, odpoledne v 15 hodin přišel lijavec. V dalších dnech bylo počasí proměnlivé, chvíli svítilo Slunce, občas přišly mraky, přišla bouře a zapršelo. Dne 13. července bylo od rána zataženo s teplotami kolem +18°C, přes den bylo oblačno s odpolední bouří s teplotami kolem +27°C. Dne 14. července bylo celý den zataženo s teplotami +23°C. V dalších dnech bylo oblačno, noční teplota klesala na +14°C, denní vystupovala na +22°C a občas i zapršelo. Dne 21. července klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo oblačno a větrno s teplotami kolem +22°C. Dne 23. až 24. července bylo od rána zataženo větrno s teplotami kolem +18°C. Dne 25. července klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo oblačno větrno s teplotami kolem +16°C. Odpoledne přišla bouře s lijákem. Dne 26. až 31. července bylo velmi horko s teplotami až +32°C.
Srpen:
Dne 1. srpna klesla noční teplota na +18°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +32°C. Od 11 hodin do asi 12:30 hodin bylo částečné zatmění Slunce Měsícem. Dne 2. srpna bylo od rána oblačno. Dne 4. srpna klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +25°C. Ve 14 hodin přišel liják, který trval asi 15 minut. Dne 5. srpna klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo oblačno a velmi větrno s teplotami kolem +16°C. V dalších dnech se počasí střídalo s deštěm a se slunečnou oblohou. Dne 8. srpna začalo dopoledne pršet a odpoledne přišla slabá bouře s průtrží mračen. Denní teplota vystoupala na +24°C. Dne 9. srpna bylo od rána zataženo a pršlavo s teplotami kolem +23°C. Dne 10. srpna se počasí zlepšilo, noční teplota klesla až na +8°C, přes den bylo překrásně s oblačnou oblohou s teplotami kolem +24°C. Dne 11. srpna bylo nádherné slunečné počasí s teplotami kolem +29°C. Dne 12. srpna vystoupila denní teplota až na +31°C. Dne 14. srpna bylo oblačno s denními teplotami kolem +28°C. Odpoledne se obloha zatáhla a po 15. hodině začalo opět pršet. Přišla bouře s lijákem a kroupami. Celý večer a na druhý den se blýskalo a občas přišel i liják. Dne 16. srpna klesla ranní teplota na +13°C, ráno ještě byly bouřky s lijáky, denní teplota vystoupala na jen +15°C. V dalších dnech bylo celkem hezké počasí s denními teplotami kolem +23°C až +25°C. Dne 19. srpna klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo jasno, později oblačno s teplotami kolem +28°C. Až do dne 21. srpna klesala noční teplota na +16°C až +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +26°C. Dne 22. srpna klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +27°C. Dne 23. srpna klesla noční teplota na +17°C, přes den bylo zataženo až oblačno s teplotami kolem +23°C. V dalších dnech bylo počasí pořád stejné. Noční teplota klesala na +13°C až +9°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C.
Září:
Krásné počasí pokračovalo i začátkem září. Noční teplota klesala na +13°C až +9°C, přes den bylo většinou oblačno až slunečno s teplotami kolem +24°C až +27°C. Dne 6. září vystoupala denní teplota až na +30°C. Od 7. září se počasí zhoršilo. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +22°C. Večer začalo pršet až do rána na 8. září. Dne 8. září bylo oblačno s denními teplotami kolem +23°C. Takovéto počasí pokračovalo až do 11. září. Ode dne 12. září se již citelně ochladilo. Noční teplota začala klesat a přes den bylo chladno a větrno. Dne 13. září klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo polojasno, větrno s teplotami jen kolem +13°C. Dne 14. září se do rána ochladilo ještě více, teplota klesla na až na +2°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo oblačno, k večeru až zataženo, s teplotami kolem +12°C. V dalších dnech byla stále zima. Dne 15. září bylo zataženo a větrno s mrholením s denními teplotami kolem +9°C. Ode dne 18. září se začalo pomalu oteplovat. Celý den bylo zataženo, avšak denní teplota vystoupala až na +14°C. V dalších dnech bylo pořád zataženo, ranní teplota klesala na +9°C, přes den vystupovala jen na +17°C. Dne 24. září slabě pršelo od rána. Ode dne 26. září se počasí konečně vylepšilo. Ranní teplota klesala na +10°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +18°C. Dne 28. a 29. září vystoupala denní teplota až na +20°C. Ode dne 30. září se již začalo pomalu ochlazovat. Denní teplota vystoupala na +14°C.
Říjen:
Dne 1. října klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno až zataženo, odpoledně větrno s teplotami kolem +13°C. K večeru začalo pršet. Dne 2. října z rána pršelo, noční teplota klesla na +8°C, později bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. Dne 3. října začalo během dopoledne pršet. Dne 4. října klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +13°C. Dne 5. října bylo krásné počasí. Noční teplota klesla k ránu až na -1°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +18°C. Dne 6. října bylo od rána zataženo s teplotami kolem +6°C. Přes den bylo taktéž zataženo a chladno. Ode dne 8. října se počasí opět zlepšilo. Ranní teploty klesaly na +4°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +19°C. Dne 10. října klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech přes den panovalo inverzní počasí. Noční teplota klesala na +8°C až +6°C, přes den bylo zataženo, mlhavo s teplotami kolem +13°C. Dne 15. října se počasí konečně začalo zlepšovat. Noční teplota klesla na +7°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +17°C. Dne 16. října od rána pršelo. Dne 17. a 18 října bylo slunečno, ranní teplota klesla na +4°C, přes den vystoupala na +13°C. V dalších dnech bylo počasí krásné. Noční teplota klesala na 0°C, objevovaly se přízemní mrazíky, přes den teplota vystupovala až na +17°C. Dne 22. října denní teplota vystoupala až na +20°C. Dne 23. října od noci pršelo, během dopoledne pršet přestalo. Denní teplota vystoupala na +12°C. V dalších dnech bylo počasí proměnlivé. Noční teplota klesala na +2°C a níže, z rána byly mlhy, které se občas udržely i celé dopoledne, odpoledne bylo většinou zataženo, někdy i slunečno s teplotami kolem +12°C. Dne 25. října noční teplota klesla na -2°C. Dne 27. října bylo z rána zataženo s teplotami kolem +5°C. Dne 29. října pršelo od rána s teplotami přes den kolem +12°C. Dne 30. října klesla noční teplota jen na +14°C, přes den bylo zataženo, foukal silný nárazový vítr s teplotami až +18°C.
Listopad:
Od samého začátku listopadu nádherné počasí pokračovalo dále. Noční teplota klesala na +14°C až +10°C, přes den bylo velmi pěkně, slunečno, s teplotami, které vystupovaly až ke +20°C. Ode dne 8. listopadu se počasí začalo zhoršovat. Noční teplota se stále držela na +10°až +8°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +17°C. Dne 13. listopadu klesla noční teplota na +1°C. Bylo stále zataženo s denními teplotami kolem +9°C. Dne 17. listopadu bylo dopoledne oblačno s občasnými přeháňkami, odpoledne se počasí začalo měnit a na večer se vyjasnilo. Dne 18. listopadu klesla noční teplota na -7°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +1°C. Dne 19. listopadu do rána napadlo asi 2 cm mokrého sněhu. Obec se probudila do bílé peřiny. Noční teplota klesla na +1°C, přes den se teplota vyšplhala na +7°C a všechen sníh roztál. Dne 20. listopadu od rána slabě pršelo, odpoledne začal foukat silný studený nárazový vítr a začalo silně pršet s teplotami kolem +6°C. Dne 21. listopadu se přes den začalo ochlazovat až k 0°C. Odpoledne do večera napadlo asi 4 cm sněhu a to vše za silného studeného nárazového větru. Teplota k večeru klesla na -5°C. Dne 22. listopadu byla i přes den zima opět se studeným nárazovým větrem a sněžením. I dne 23 listopadu bylo stejné počasí. Dne 24. listopadu do rána teplota klesla na -6°C. V dalších dnech bylo opět stejné počasí, teplota v noci klesala na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +1°C. Dne 27. až 30. listopadu klesla ranní teplota na +4°C až +1°C, přes den bylo zataženo s teplotami až +5°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +8°C. V dalších dnech bylo počasí téměř stejné. Noční teplota klesala na +2°C až 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +3°C až +5°C. Dne 8. prosince klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami +4°C. Ode dne 12. prosince se začalo oteplovat. Noční teplota klesala na +6°C až +4°C, přes den bylo pořád zataženo s nízkou oblačností s teplotami, které vystupovaly až na +8°C. Ode dne 19. prosince se ochladilo. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo zataženo, slabě pršelo a proletoval sníh s teplotami kolem +3°C. V dalších dnech bylo pořád zataženo, noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala na jen +1°C. Dne 27. prosince k večeru se začalo ochlazovat. Teplota stále klesala a ráno dne 28. prosince bylo v obci -10°C. Přes den bylo slunečno a teplota se udržela slabě pod nulou. Toto stejné počasí se udrželo až do konce roku.
 

Rok 2009

Úvodem:
Máme tu další rok a sním spojeno mnoho povinností k obci, k životnímu prostředí a také k našemu okolí. Tak jako každý rok, tak i letos musím zhodnotit to, co se nám povedlo a také, co se nepovedlo. Zhodnocení úspěchů a neúspěchů v obci by mělo být důležitým skutkem, který nám všem odhalí práci Vámi zvoleného zastupitelstva a jemu důvěru předanou.
Navíc se mění stále zákony a je problém se v tom všem orientovat. Prakticky se v tom orientovat nedá. Většinou nikdo nechápe, co tím „autor“ chtěl říci a tak nastávají problémy v praktickém životě obce i samotných občanů. Chaos v zákonodárství se stále zvyšuje a i samotní tvůrci se v tom už přestávají orientovat a mnohdy schválí zákon, který si odporuje dalšímu předchozímu zákonu. My v obci už vše necháváme na vyšších instancích, které nás jen upozorňují na případné chyby a omyly, které pak musíme dodatečně napravovat.
Letošní rok, který nebyl pro nás zastupitele bezstarostný, se hodně muselo vyřešit a postarat se o velmi důležité věci pro obec potřebné. Tyto nemalé problémy také vyplynuly z nových zákonů, které nám parlament přichystal.
Velmi důležitou akcí bylo celoroční řešení územního plánu pro naši obec, který se v letošním roce konečně dodělává. Jeho příprava trvala více jak dva roky a samotný návrh ÚP se musel třikrát předělávat pro stálé připomínky ze strany Krajského úřadu v Olomouci. I přes dopis, který jsem zaslal prostřednictvím Městského úřadu v Zábřehu, nám kraj nevyhověl a původní mnou a projektantem navržené plochy pro budoucí zástavbu podstatně zmenšil. Komentoval to stále vysokou bonitou půdy pod obcí a také vysokým elektrickým vedením nad těmito pozemky. Tímto nám zbylo jen pár ploch, které bude možno v budoucnu využít pro stavění.
Velkou rekonstrukci koncem roku si vyžádala oprava místní komunikace „Ke kloboučku“. Pro stále neutěšený stav a splavování zeminy dolů do obce muselo zastupitelstvo k tomuto kroku přistoupit. Oprava si ovšem vyžádala velké finanční prostředky jak pro samotné asfaltování, ale také pro mnoho zeminy, která se musela dovést a vyrovnat komunikaci. Velkou finanční částkou bylo zhotovení a vybetonování odvodňovacího žlabu, který bude zachytávat přitékající vodu a bahno z horních částí lokality. Tím by se nemělo již bláto na níže položené komunikaci od žlabu objevit, protože je celá spádována do potoka. Náklady na tuto rekonstrukci přesáhly částku 328.000 Kč.
V půli roku začala rekonstrukce i místní komunikace „Za Jurenkem“. Toto se stalo z důvodu blátivého stavu hlavně po zimě, kdy občané museli chodit kalužemi. Na celou akci byla najata firma "GRENT Žváček" z Chromče za nabídnutou částku téměř 50.000 Kč. Cesta se musela nejprve odbagrovat do hloubky asi 10-15 cm a následně navézt vyfrézovanou drť ze silnice - recyklát s asfaltem. Vše se muselo zválcovat a zhutnit.
Místní kaple, která byla postavena začátkem minulého století, byla na tom již dosti špatně po stránce vlhkosti. Kolem obvodových zdí uvnitř budovy prostupovala vlhkota. Muselo se proto přistoupit k celkovému odizolování základů. Práce prováděla opět firma "GRENT Žváček" z Chromče. Základy se musely odkrýt do hloubky asi 80 centimetrů a vše zasypat drobným štěrkem. Do tohoto odkrytého místa se ještě položily odvodňovací plastové roury od okapových svodů a dále další potrubí pro odvodnění celého předzákladového tělesa. Část odváděné vody se musela svést do stávajícího kanálu, který teče z místní komunikace od Blahových a další část do stávajícího potrubí za kaplí do potoka. Dále se zbudoval nový vchod před vstupními dveřmi ze zámecké dlažby. Cena za tyto práce byly vyčísleny na částku přesahující 50.000 Kč.
Výstavba v naší obci, jak je vidět, stále pokračuje. To je ale jenom dobře, protože je vidět stále zájem o naši vesnici jak ze strany našich občanů, ale také i ostatních občanů, kteří si v naší obci chtějí postavit domek. Například se již dostavěl domek na pozemku bývalé drůbežárny, z bývalé stodoly po Vařekových se stal obytný dům, nad kterým se začala stavět i roubená stavba - dřevostavba - srub. Později by měla snad sloužit také pro bydlení. Je vidět, že občané mají zájem se stěhovat do vesnic a zde si stavět, nebo upravovat domky. Tento případ se také stal na domku u Navrátilových, který v loňském roce podstatně změnil podobu a stal se z něj patrový dům pro dvě rodiny.
I samotní občané mají zájem v obci na svých pozemcích stále něco vylepšovat nebo zdokonalovat. Na zahradě u Blahových vyrostla fotovoltaická elektrárna. Skládá se z pěti stojanů s fotovoltaickými články, které vyrábějí elektrický proud do sítě. Tato veliká investice pana Blahy byla jakousi zkouškou do budoucnosti, kde se ukáže, jak celý systém bude finančně návratný a pro něj ziskový. V dnešní době se na tyto projekty dostávají nemalé dotace a je toto podporováno. Celý systém jakési elektrárny funguje za pomocí čidel, která celé obrovské plochy článků natáčejí za Sluncem a jsou trvale a samostatně ovládány. Celá stavba pro výrobu elektriky nepotřebuje lidský zásah, vše se řídí automaticky a samo. Panely se natáčí jak v horizontální poloze, tak i ve vertikální a kopírují běh Slunce.
Nesmíme také zapomenout na naše občany, kteří se letos dožili významného životního jubilea. Mimo jiné si obecní úřad připomíná výročí těch, kteří slaví jakési významnější narozeniny od určitého věku a navštěvuje je s kytičkou přímo u nich doma.
Rozpočet 2009:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 300.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 35.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 30.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 450.000 Kč
daň z přidané hodnoty 600.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 65.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 90.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 20 000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (pozemky) 1.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10.000 Kč
z finančních operací úroky u peněžního ústavu 6.000 Kč

Příjmy celkem: 1 654.000 Kč.
Výdaje:
nákup ostatních služeb - protahování MK 5.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 36.000 Kč
pitná voda úroky vlastní - splátka úvěru 7.000 Kč
služby peněžních ústavů 4.000 Kč
splátka vodovodu 208.000 Kč
projektová dokumentace kanalizace 365.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 92.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 3.000 Kč
ostatní osobní výdaje 10.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 2.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 28.000 Kč
pevná paliva 4.000 Kč
nákup ostatních služeb 5.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
pohoštění 5.000 Kč
věcné dary 8.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 16.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
územní plánování územní plán 120.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 100.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 12.000 Kč
pohonné hmoty a maziva   2.000 Kč
nákup ostatních služeb 10.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva 210.000 Kč
cestovné 14.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 110 .00 Kč
ostatní osobní výdaje 6.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 27.000 Kč
zdravotní pojištění 26.000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 8.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 15.000 Kč
studená voda 5.000 Kč
elektrická energie 40.000 Kč
služby pošt 3.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 16.000 Kč
služby peněžních ústavů 8.000 Kč
služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
nákup ostatních služeb 60.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
cestovné účetní 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace neziskovým organ. - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
platby daní a poplatků 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 654.000 Kč.
Rozpočet na letošní rok byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. prosince 2008. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 25.11.2008 a sejmut z úřední desky dne 10.12.2008
Rozpočtová změna č.1:
Dne 16. února zastupitelstvo odhlasovalo 1. změnu rozpočtu.

Příjmy:
Položka - Původní rozpočet - Upravený rozpočet - Zvýšení, snížení o kolik
příspěvek na výkon státní správy 0/7.400/+7 400

Příjmy celkem: +7.400 Kč.
Výdaje:
odměny členů zastupitelstva 210.000/217.400/+7.400
Výdaje celkem: +7.400 Kč.
Rozpočtová změna č.2:
Dne 16. dubna byla schválena 2. rozpočtová změna.

Příjmy:
DPH 600.000/636.000/+36.000
příjmy z pěstební činnosti 0/7.000/+7.000
příjmy z pronájmu 19.000/24.000/+5.000

Příjmy celkem: +48.000 Kč.
Výdaje:

nákup ostatních služeb – protahování komunikace 5.000/18.000/+13.000
OR6 6004 – školné – Město Šumperk 0/6.144/+6.144
OR6 6005 – školné Štíty 0/6.662/+6.662
DKP – kulturní dům 0/8.000/+8.000
nákup materiálu do KD 2.000/4.000/+2.000
pevná paliva – uhlí 4000/13.000/+9.000
nákup ostatních služeb 5.000/8.194/+3.194

Výdaje celkem: +48.000 Kč.
Rozpočtová změna č.3:
Dne 22. července zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
neinv. příjmy ze státního rozpočtu - volby - ÚZ 98348 0/20.000/20.000
příjmy z pěstební činnosti 7.000/8.000/1.000
příjmy z podílů na zisku a dividend 0/17.000/17.000

Příjmy celkem: +38.000 Kč.
Výdaje:

nákup materiálu - silnice 0/6.000/6.000
opravy a udržování - silnice 0/57.000/57.000
budovy, haly, stavby - kanalizace 365.000/274.981/-90.019
ostatní osobní výdaje 10.000/15.000/5.000
nákup materiálu do KD 4.000/34.000/30.000
nákup ostatních služeb 8.000/15.000/7.000
VOLBY ÚZ 98348
ostatní osobní výdaje 0/901/901
drobný hmotný dlouhodobý majetek 0/6.500/6.500
nákup materiálu jinde nezařazený 0/2.778/2.778
služby pošt 0/20/20
nákup ostatních služeb 0/1.634/1.634
cestovné 0/321/321
pohoštění 0/475/475
odměny OVK 0/5.501/5.501
zdravotní pojištění OVK 0/199/199
cestovné 1.000/2.000/1.000
vratky veřejným rozpočtům z minulého rozpočtového období 0/3.690/3.690

Výdaje celkem: +38.000 Kč.
Rozpočtová změna č.4:
Dne 23. září zastupitelstvo schválilo 4. rozpočtovou změnu.
Příjmy:
daň z příjmů právnických osob 450.000/376.163/-73.837
správní poplatky 0/1.000/1.000
účelová neinvestiční dotace na realizaci CzechPoint ÚZ 14008 0/79.837/79.837
účelová investiční dotace na realizaci projektu - návrh ÚP Vyšehoří 0/72.000/72.000
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 24.000/27.000/3.000
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0/3.000/3.000
ostatní daňové příjmy jinde nezařazené 10.000/2.000/-8.000

Příjmy celkem: +77.000 Kč.
Výdaje:
nákup ostatních služeb 10.000/0/-10.000
nákup materiálu jinde nezařazený ÚZ 98348 - volby do EP 2.778/2.451/-327
DKP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000/96.000/81.000
nákup materiálu jinde nezařazený 15.000/21.327/6.327

Výdaje celkem: +77.000 Kč.
Rozpočtová změna č.5:
Dne 11. listopadu zastupitelstvo schválilo 5. rozpočtovou změnu. V podstatě jen došlo k přesunu položek.

Příjmy:
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20.000/18.000/-2.000
příjmy z úroků 6.000/8.000/2.000

Příjmy celkem: 0 Kč.
Výdaje:

nákup materiálu jinde nezařazený 6.000/8.000/2.000
úroky vlastní 7.000/4.000/-3.000
služby peněžních ústavů 4.000/3.000/-1.000
budovy, haly, stavby 274.981/256.981/-18.000
ostatní osobní výdaje 15.000/19.000/4.000
DKP - drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000/10.000/2.000
opravy a udržování 10.000/0/-10.000
opravy a udržování 10.000/0/-10.000
nákup ostatních služeb 100.000/120.000/20.000
ostatní osobní výdaje 12.000/14.000/2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 0/3.000/3.000
nákup ostatních služeb 0/2.000/2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 21.000/26.000/5.000
elektrická energie 40.000/55.000/15.000
služby telekomunikací 16.000/12.000/-4.000
opravy a udržování 10.000/0/-10.000
neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0/1.000/1.000

Výdaje celkem: 0 Kč.
Rozpočtová změna č.6:
Dne 14. prosince zastupitelstvo schválilo 6. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 300.000/400.000/+100.000
daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 35.000/21.000/-14.000
daň z příjmů právnických osob 376.000/424.000/+48.000
daň z nemovitostí 65.000/75.000/+10.000
příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí 27.000/31.000/+4.000
příjmy z prodeje pozemků 0/1.000/+1.000

Příjmy celkem: +149.000 Kč.
Výdaje:

opravy a udržování 57.000/385.000/+328.000
výdaje na dopravní obslužnost 36.000/39.000/+3.000
budovy, haly, stavby 256.981/0/-256.981
neinvestiční transfery obcím OR6 6007 Zábřeh -7.000
neinvestiční transfery obcím OR6 6009 Bludov +3.000
neinvestiční transfery obcím OR6 6004 Šumperk -3.072
elektrická energie KD 28.000/29.000/+1.000
nákup ostatních služeb 15.000/17.000/+2.000
elektrická energie VO 16.000/23.000/+7.000
nákup ostatních služeb 120.000/125.000/+5.000
cestovné 14.000/17.000/+3.000
platy zaměstnanců 110.000/115.000/+5.000
povinné pojistné na sociální zabezpečení 27.000/22.000/-5.000
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26.000/28.000/+2.000
knihy a učební pomůcky 8.000/12.000/+4.000
nákup materiálu jinde nezařazený 26.000/29.000/+3.000
studená voda 5.000/3.000/-2.000
elektrická energie 55.000/62.000/+7.000
služby pošt 3.000/2.000/-1.000
nákup ostatních služeb 60.000/111.053/+51.053

Výdaje celkem: +149.000 Kč.
Zastupitelstvo:
Zastupitelstvo obce se poprvé letos sešlo dne 16. února. Na tomto jednání se projednávalo mnoho důležitého. Velmi důležitým bodem bylo projednávání návrhu zadání územního plánu obce. Dále se zastupitelstvo zabývalo programem obnovy obce, schválilo podání žádosti na financování územního plánu, domluvilo se na zakoupení nového materiálu do kulturního domu a také zvedlo ceny za pronájem nemovitostí.
Zastupitelstvo také odhlasovalo navýšení odměn pro svoje členy. Toto vyplynulo dle nařízení vlády č.20/2009 Sb. a tato změna odměňování platila od 1. března.
starosta - 9.131 Kč
místostarosta - 7.509 Kč
předseda výboru - 880 Kč
člen zastupitelstva - 280 Kč
Zastupitelstvo se letos sešlo celkem 8x na veřejných zasedáních. Mimo jiné se ještě scházelo v pracovních poradách, kde řešilo další věci a problémy v obci.
Každým rokem se zastupitelstvo schází na jakési neveřejné výroční schůzi s občerstvením. Vždycky se přichystá večeře, kterou připraví Hýblová Olga a zároveň servíruje na stoly. Při ukončení slavnostního přípitku a proslovu starosty obce Hrocha Zdeňka se všichni baví až do pozdních večerních hodin.
Volby do EP:
V letošním roce proběhly volby do Evropského parlamentu. Termín konání voleb byl vyhlášen na dny 5. a 6. června. Starosta obce jmenoval dne 25. dubna Osladilovou Janu jako zapisovatelku okrskové volební komise. Politické strany měly termín do 6. května delegovat svoje zástupce do okrskových volebních komisí. Nakonec byli jmenováni Janošík Jan ze Zábřeha, Hanák Pavel z Chromče a Krmela František z Vyšehoří - místostarosta. Všem voličům byly rozdány hlasovací lístky, které rozdala Hrochová Jitka.
Celkem se k volbám dostavilo ze 167 registrovaných voličů jenom 34 občanů, což představovalo 20% účast.
Nejvíce hlasů a to 11 dostala strana ČSSD, na druhém a třetím místě s počtem 6 hlasů se umístily strany ČSL a ODS. Čtvrté místo obstála strana KSČM, která získala 4 hlasy, na páté místo se dostala strana „Suverenita“ s počtem 3 hlasů, na šesté místo spadla strana „Věci veřejné“ s počtem 2 hlasů a na poslední místo se umístily dvě strany „Moravané“ a „Dělnická strana“ s počtem 1 hlasu.
Změny cen pronájmů pozemků:
Dne 16. února se zastupitelstvo dohodlo, že ceny pronajatých pozemků, které občané využívají pro svoje potřeby, musí být změněny. Již asi patnáct let zpátky se ceny určily a do dneška se nechaly ve stejné výši. Ceny byly směšně nízké, protože tehdy to tak bylo adekvátní výše cenám.
Další věcí bylo to, že občané mají pronajato spoustu obecních pozemků, mají je oploceny, které využívají jako zahrady a platí z nich pakatel. Bylo úkolem zastupitelstva je přesvědčit, aby si tyto pozemku odkoupili do svého vlastnictví, protože stejně nikdy obci již tyto pozemky nic nepřinesou.

Zastupitelstvo určilo nové ceny za pronájem takto:
nájemné za pozemky – zaplocené nebo jinak uzavřené či ohraničené obecní pozemky a zahrady včetně ohraničených vjezdů k domům, garážím a ostatním budovám 10 Kč/m2 rok
nájemné za pozemky – nezaplocené obecní pozemky a zahrady – udržované pro obec 0,10 Kč/m2 rok
nájemné za pozemky – nezaplocené obecní pozemky a zahrady – neudržované, nebo zabrané materiálem 5 Kč/m2 rok
Dále se zastupitelstvo zabývalo cenami za pronájem místností a budov. Jejich pronájmy dnes neodpovídaly cenám obvyklým v místě.
nájemné sál – svatby v zimě s topením 2.500 Kč akce
nájemné sál – svatby bez topení 2.000 Kč akce
nájemné sál – zábavy, oslavy, plesy, ne reklamy v zimě s topením 2.000 Kč akce
nájemné sál – zábavy, oslavy, plesy, ne reklamy bez topení 1.500 Kč akce
nájemné sál – reklamní akce všeho druhu v zimě s topením 1.000 Kč hodina
nájemné sál – reklamní akce všeho druhu bez topení 600 Kč hodina
nájemné sál – pohřební hostina pro místní občany 600 Kč akce
nájemné sál – pohřební hostina pro ostatní občany 1.200 Kč akce
nájemné klubovna nahoře – oslavy, besedy, ne reklamy v zimě s topením 600 Kč den
nájemné klubovna nahoře – oslavy, besedy, ne reklamy bez topení 300 Kč den
nájemné klubovna nahoře – reklamní akce všeho druhu v zimě s topením 800 Kč hodina
nájemné klubovna nahoře – reklamní akce všeho druhu bez topení 400 Kč hodina
nájemné klubovna nahoře – pohřební hostina pro místní občany 300 Kč akce
nájemné klubovna nahoře – pohřební hostina pro ostatní občany 600 Kč akce
nájemné budova obecního úřadu – zasedačka v zimě s topením všechny akce 300 Kč hodina
nájemné budova obecního úřadu – zasedačka bez topení všechny akce 200 Kč hodina
nájemné hřiště – buňka 300 Kč den
kronika obce Vyšehoří – 1 kniha 20 Kč týden
Den mikroregionu v Zábřehu:
Den mikroregionu v Zábřehu se letos uskutečnil již 1. května. Naše obec se ho opět účastnila aktivně, což představuje, že měla svůj stánek a v něm šest lidí, kteří zajišťovali jeho provoz. Letos se akce moc obcí nezúčastnilo aktivně, bylo jich tam jen asi deset. Starosta Města Zábřeha Zdeněk Kolář na úvod všechny přivítal a zahájil oslavu. Potom následovaly různé akce, které se odehrávaly na různých místech. Naše fotbalové družstvo Šiša Vyšehoří sehrálo zápas a hezky se umístilo. Opět se na akci přivezlo pečivo, které upekly Hrochová Blažena, Hýblová Olga a Marta Krmelová udělala očka. Na akci byly opět vystaveny pamětní knihy a další materiály z obecního úřadu. Akce byla spojená s tradičním jarmarkem a tudíž návštěvnost byla obrovská. Ve všech stáncích byly připraveny pro hosty různé dobroty a speciality, ale pro velkou invazi občanů bylo velmi rychle vše snězeno.
Velikonoce:
Dne 9. dubna v 18 hodin chodili kluci po obci a klapali svými klapači. Nejstarší kluci Martin Straka a Martin Navrátil to všechno vedli. Dalšími kluky byli Straka Kamil, Kulil Tomáš, Šturm Petr, Hýbl Štěpán, Šturm Jiří, Vařeka Marek a Pourovi kluci Michal a Marek.
Tříkrálová sbírka:
Dne 3. ledna proběhla v naší obci „Tříkrálová sbírka“. Jako osoba starší 18-ti roků na vše dohlížela Pavlíková Zdeňka. Tři krále představovali kluci Straka Martin, Pavlíková Leona a Hýbl Štěpán.
Sbírka se velmi zdařila. Naši občané byli opět velice štědří a celkem bylo vybráno 8.080 Kč.
Knihovna:
Začátkem února došlo konečně na digitalizaci naší obecní knihovny. Všechny knihy byly ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku převedeny pomocí počítače a čárových kódů do digitální podoby. Následně je starosta Zdeněk Hroch vložil na internetové stránky obce. Takto bylo docíleno toho, že občané si mohli vysněnou knížku zjistit přímo ze svého počítače, jestli je kniha nabízena v naší knihovně.
Co se týče zprávy o činnosti knihovny, tak ta letos dopadla výtečně. Můžeme za to poděkovat knihovnici paní Šturmové Markétě, která se o knihovnu celý rok velmi dobře starala.
Obec letos vyčlenila na nákup nových knih částku 3.000 Kč a za toto se nakoupilo 25 svazků knih v hodnotě 3.751 Kč. Dalších 11 svazků v hodnotě 1.446,40 Kč bylo předáno knihovně jako dar. Zůstatek ke 31. prosinci v částce 275 Kč byl použit na doplacení časopisů remitend na rok 2010 a na nákup dalších knih.
Obecní knihovna letos půjčovala každé pondělí od 18:00 - 18:30 hodin a dosáhla celkem 931 výpůjček, což bylo neuvěřitelné. Bylo zaregistrováno 14 čtenářů a celkem přišlo fyzicky do knihovny 265 návštěvníků. Z toho se také 104 čtenářů brouzdalo po stránkách internetu, kde jsou naše knihy v elektronické podobě.
Pokud bych měl zrekapitulovat a zhodnotit knihovnu ve Vyšehoří za poslední roky, tak máme skutečně dobré výsledky.
2007 7 čtenářů - 2009 14 čtenářů + 7 čtenářů
2007 35 návštěvníků - 2009 265 návštěvníků + 230 návštěvníků
2007 145 výpůjček - 2009 931 výpůjček + 786 výpůjček
Z těchto čísel je zřejmé, že naše knihovna byla velmi úspěšná a přestěhování knihovny do zasedací místnosti obecního úřadu byl dobrým krokem kupředu. Letos byl také objednán časopis „Maminka“ za sníženou cenu. Do knihovny byly dodány knihy z výměnných fondů v celkovém počtu 115 svazků a vráceno 96 z dřívějších souborů.
V únoru se knihovnice Markéta Šturmová zúčastnila aktivu knihovníků ve Městské knihovně v Šumperku.
Hasiči:
V letošním roce došlo konečně k veliké rekonstrukci JSDH Vyšehoří a také celého aparátu. Protože ve složce panovala jakási nevole a nechuť ke všemu, co kdysi bývalo úplně normálním programem a záměrem, bylo nutno udělat jakousi radikální změnu. Toho všeho se ujal Pour Radek, který se na tento stav nechtěl dívat a celou složku začal přebudovávat.
Ke konci roku zakoupil obecní úřad starší hasičský automobil zn. AVIA v ceně 35.000 Kč a předal jej hasičům. Dále se dosavadní velitel JSDH Vyšehoří Valenta Zdeněk své funkce vzdal a starosta obce Zdeněk Hroch jmenoval právě Radka Poura jako nového velitele.
Starosta obce proto situace využil a v několika jednáních s novým velitelem se dohodli, že se vytvoří úplně nová jednotka, která bude akceschopná nejen při požáru, ale také ve veškeré pomoci našim občanům v různých životních situacích. Toto právě záviselo na pořízení zmíněného vozidla. Bez něj by se toto vše nemohlo udělat.
Do sboru byli přibráni další mladí členové, kteří chtěli sboru pomoci. Navíc vznikly internetové stránky sboru, které nechal vytvořit Pour Radek. V začátku příštího roku bude mít starosta obce za úkol jmenovat novou jednotku a shromáždit novou dokumentaci JSDH Vyšehoří.
Zpomalovací práh:
Na spodní konec obce pod Valentovými byl v měsíci červnu namontován zpomalovací práh. Toto se tak stalo z důvodu stížností mnoha občanů na motoristy, kteří sjížděli z hlavní silnice a krátily si tak cestu do Chromče. Nebylo by na tom nic špatného, ale jejich jízda byla velmi rychlá a hrozila srážka s hrajícími si dětmi. Společně s zpomalovacím prahem bylo však nutno dodat nové dopravní značky. Ty byly zakoupeny u firmy Kauer Luděk v Libivé v ceně 1.833 Kč.
Celou akci schválilo zastupitelstvo obce a o vše se potom postaral Blaha Milan včetně montáže do vozovky v ceně 4.231 Kč, kterou panu Blahovi obec nakonec proplatila.
Lípy v obci:
Dne 21. a 22. ledna došlo na uřezání některých starých líp po obci. Jednalo se o 4 stromy naproti domku Navrátilových na bývalém rybníku na Drahách a dále o jednu lípu u domku u Hrochových. Lípy byly děravé a některé i prasklé. Do nich potom zatěkala voda, v zimě mráz udělal svoje a stromy se staly být nebezpečnými. Na tuto nebezpečnou práci byla objednána firma EKO servis s.r.o. Zábřeh. Kmeny si pořezali uklidili místní občané zdarma. Cena za provedené práce byly vyčísleny na částku 17.549,20 Kč.
Odpadové hospodářství:
Doba se mění a s ní i způsob odevzdávání odpadu. Po obcích jezdí auty občané - většinou romské národnosti - a vykupují od občanů prakticky vše, co se jim hodí a z čeho ještě získají další peníze.
Taktéž svůj odpad občané odvážejí do sběrných surovin. Avšak stále je tu ještě obec, která ve velké míře zajišťuje jeho likvidaci. Ve velkých autech, s technikou s presováním odpadu, projíždí obcemi a sbírají jej. Vše zajišťuje stále firma EKO servis Zábřeh.
Dne 3. listopadu se z obce odvezl nebezpečný odpad, který odvezla svozová firma EKO servis Zábřeh. Občané odevzdávali nebezpečný odpad do připravené AVIE. Celkem se z obce odvezly 2 ks. pneumatik, 2 ks. ledniček, 8 ks. televizorů, 3 ks. monitorů, 1 ks. mraznička, 1 ks. pračka a 1 ks. vysavač.
Bohužel se setkáváme i s takovými občany, kteří nebezpečný odpad netřídí a klidně jej vhazují do směsného odpadu. Stalo se i to, že do velkoobjemového kontejneru byl zastrčen pytel, který byl z půli vysunut ven z poklopu pro nemožnost jej dále zasunout. Ovšem v poklopu vedlejším bylo dosti místa na jeho vhození. V tomto pytli byly samé plasty a plechovky, které patří vytřídit. Jakoby to někteří občané dělali naschvál.
Přemístění kontejnerů:
Zastupitelstvo se dohodlo, že se provede změna umístění velkoobjemového kontejneru, který je umístěn na ploše bývalého rybníka na Drahách u Vařekových. Toto se stalo z důvodu plánovaného prodeje zmíněného pozemku Krušovi Jaromírovi. Kontejner včetně panelů pod ním byl převezen na horní konec obce k otočce na Drahách. Tam byla půda pod ním upravena a dosypána šotolinou pro snazší najíždění auta pro něj.
Taktéž z důvodu zajištění nového plastového modrého kontejneru na papír se muselo přistoupit k záměnám stávajících kontejnerů na tříděný odpad. Plastový žlutý kontejner na plasty od kulturního domu se přemístil na horní konec na Draha k Vařekovým, plechový žlutý kontejner na plasty od kaple se postavil ke kulturnímu domu, z horního konce obce od Vařekových se žlutý plastový kontejner na plasty odvezl ke kapli a k nim se postavil nový plastový modrý kontejner na papír.
Plocha pod kontejnery u kaple se navrhla zvýšit z původních 5,10 m na 8,60 m a dodat nové betonové panely. Toto se již do konce roku nezvládlo a bude se řešit až v příštím roce.
Dále byl opraven velkoobjemový kontejner na spodním konci obce u Rozlowských. Práce provedla firma EKO servis Zábřeh za cenu 5.355 Kč.
Čistička a kanalizace v obci:
V letošním roce se s touto akcí nepokračovalo, protože se všichni zastupitelé usnesli na tom, že dokud v Chromči nezačnou kopat, nebudeme nic připravovat z důvodu velkých možných změn v technologickém zařízení stavby.
Územní plán obce:
I v letošním roce pokračovala další fáze v pořízení konečné podoby územního plánu. Po rozeslání návrhu zadání územního plánu mnoha institucím, se tyto vyjádřily a jejich připomínky musely být do návrhu zadání ještě zapracovány. Toto se také stalo a v měsíci dubnu projektant ing. Sohr předal nové zadání obci.
Starosta obce Zdeněk Hroch potom podal žádost o dotaci na Krajský úřad v Olomouci a ta byla kladně vyřízena.
Dne 4. června byl starostovi obce návrh územního plánu předán na městském úřadě v Zábřehu ing. Sohrem za účasti ing. Doležala.
Potom následovalo mnoho jednání s Krajským úřadem v Olomouci a městským úřadem v Zábřehu. V listopadu bylo zahájeno další jednání s Krajským úřadem v Olomouci. Po konečné domluvě, jak by měl územní plán vypadat, bylo předáno naší obci konečné vyhotovení tohoto díla. Toto se stalo až koncem roku v prosinci. Na měsíc únor 2010 bylo naplánováno společné jednání na našem obecním úřadě se zástupci Městského úřadu v Zábřehu a samotným projektantem a občany naší obce.
Co se týkalo dotací, veškerá administrativa se bude řešit až v lednu 2010.
Kulturní akce:
Dne 9. května obec opět uspořádala „den matek“. Zahájení bylo naplánováno na 14:00 hodin v kulturním domě. Děti z Vyšehoří si připravily hezký program a po přivítání starostou obce přišly ihned na řadu. Celé dětské vystoupení zorganizovala Hojgrová Božena z domku č.56. Celkem bylo 12 dětí a všechny přednášely maminkám básničky.
Potom starosta obce poblahopřál s místostarostou Krmelem Františkem všem matkám s kytičkou. Každý dostal občerstvení a pohoštění. Nakonec následovala volná zábava s hudbou.
Den matek 2009-1.jpg (80,0 kB)
Den matek 2009-2.jpg (191,8 kB)
Den matek 2009-3.jpg (179,6 kB)
Den matek 2009-4.jpg (187,4 kB)
Den matek 2009-5.jpg (185,6 kB)
Den matek 2009-6.jpg (185,2 kB)
Den matek 2009-7.jpg (153,6 kB)
Den matek 2009-8.jpg (177,9 kB)
Den matek 2009-9.jpg (165,1 kB)
Den matek 2009-10.jpg (167,6 kB)
Den matek 2009-11.jpg (154,2 kB)
Den matek 2009-12.jpg (176,5 kB)
Den matek 2009-13.jpg (175,0 kB)
Den matek 2009-14.jpg (188,1 kB)
Den matek 2009-15.jpg (182,8 kB)
Den matek 2009-16.jpg (156,9 kB)
Den matek 2009-17.jpg (182,1 kB)
Den matek 2009-18.jpg (174,7 kB)
Den matek 2009-19.jpg (129,7 kB)
Den matek 2009-20.jpg (160,1 kB)
Den matek 2009-21.jpg (149,8 kB)
Den matek 2009-22.jpg (163,5 kB)
Den matek 2009-23.jpg (194,7 kB)
Den matek 2009-24.jpg (145,5 kB)
Den matek 2009-25.jpg (164,8 kB)
Den matek 2009-26.jpg (166,8 kB)
Den matek 2009-27.jpg (183,3 kB)
Den matek 2009-28.jpg (156,7 kB)
Den matek 2009-29.jpg (205,1 kB)
Den matek 2009-30.jpg (162,9 kB)
Den matek 2009-31.jpg (164,4 kB)
Den matek 2009-32.jpg (179,6 kB)
Dne 23. srpna se uspořádal 7. ročník sjezdu z vyšehorských „Drah“. Sjezd byl původně naplánován na 22. srpna, ale pro špatné počasí se odložil ne neděli. 23. srpna. I když to byl poslední den víkendový, přišlo celkem dosti soutěžících, rodičů, dětí i ostatních občanů. Celkem se účastnilo 9 závodníků a malířů. Celé odpoledne moderovala Hýblová Olga. Po malování a sjezdu z kopce se všichni přemístili na hřiště, kde následovalo vyhodnocení soutěžících.
Na sjezd přišli tito závodníci a jejich umístění:
Kategorie dětí do 5 roků: Vařeka Jan jako Hajný Robátko na jelenu Větrníkovi se umístil na prvním místě, Brokeš Marek jako Pilot na druhém místě.
Kategorie dětí od 6 - 8 roků: Vařeka Marek jako Černá perla z Karibiku obsadil první místo, Brokeš Martin jako Toaleta se umístil na druhém místě, Pour Michal a Marek jako Vojenská policie skončili na třetím místě.
Kategorie dětí od 9 roků a více:
Brokeš Ladislav (56 roků) jako Sáňkař se umístil na prvním místě, na druhém místě skončil Hojgr Jan jako Závodník
Dále byly rozdány bonusové ceny pro nejlepší:
Nejlepší malíř byl vyhodnocen jako Vařeka Jan
Nejlepší kostým obdržel opět Vařeka Jan
Nejlepší vozidlo bylo vyhodnoceno jako Černá perla z Karibiku na kterém jel Vařeka Marek.
Cenu útěchy dostal Hojgr Alexandr jako Sportovec.
Na hřišti se všechny děti občerstvily a všem ostatním divákům a občanům bylo podáváno občerstvení v podobě točeného piva a nealko. Grilovaly se i klobásy na rožni. Akce skončila asi v 19 hodin.
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-1.jpg (148,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-2.jpg (169,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-3.jpg (131,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-4.jpg (167,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-5.jpg (165,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-6.jpg (162,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-7.jpg (158,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-8.jpg (182,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-9.jpg (180,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-10.jpg (164,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-11.jpg (162,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-12.jpg (133,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-13.jpg (171,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-14.jpg (143,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-15.jpg (185,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-16.jpg (170,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-17.jpg (152,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-18.jpg (168,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-19.jpg (146,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-20.jpg (170,0 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2009-21.jpg (15,71 kB)
Dne 12. prosince se uskutečnila „mikulášská nadílka“. Akci uspořádal obecní úřad. Po uvítání dětí a hostů starostou obce Zdeňkem Hrochem přišli do sálu Mikuláš, anděl a čert a děti trochu strašily. Pak děti musely na pódium k Mikuláši, kde mu přednášely básničky. Za to dostaly balíček v podobě sladkého a trochu ovoce.
Návštěvnost byla obrovská, sešli se snad všichni občané se svými dětmi z obce. Akce skončila asi v 18 hodin.
Mikulášská nadílka 2009-1.jpg (180,4 kB)
Mikulášská nadílka 2009-2.jpg (120,5 kB)
Mikulášská nadílka 2009-3.jpg (93,7 kB)
Mikulášská nadílka 2009-4.jpg (107,5 kB)
Mikulášská nadílka 2009-5.jpg (116,4 kB)
Mikulášská nadílka 2009-6.jpg (111,2 kB)
Mikulášská nadílka 2009-7.jpg (110,5 kB)
Mikulášská nadílka 2009-8.jpg (93,4 kB)
Mikulášská nadílka 2009-9.jpg (101,9 kB)
Mikulášská nadílka 2009-10.jpg (118,0 kB)
Mikulášská nadílka 2009-11.jpg (118,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-12.jpg (144,7 kB)
Mikulášská nadílka 2009-13.jpg (134,0 kB)
Mikulášská nadílka 2009-14.jpg (137,4 kB)
Mikulášská nadílka 2009-15.jpg (138,1 kB)
Mikulášská nadílka 2009-16.jpg (157,8 kB)
Mikulášská nadílka 2009-17.jpg (113,1 kB)
Mikulášská nadílka 2009-18.jpg (138,8 kB)
Mikulášská nadílka 2009-19.jpg (166,5 kB)
Mikulášská nadílka 2009-20.jpg (150,9 kB)
Mikulášská nadílka 2009-21.jpg (145,8 kB)
Mikulášská nadílka 2009-22.jpg (145,9 kB)
Mikulášská nadílka 2009-23.kpg (146,9 kB)
Mikulášská nadílka 2009-24.jpg(115,4 kB)
Mikulášská nadílka 2009-25.jpg(105,8 kB)
Mikulášská nadílka 2009-26.jpg (99,0 kB)
Mikulášská nadílka 2009-27.jpg (103,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-28.jpg (125,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-29.jpg (125,0 kB)
Mikulášská nadílka 2009-30.jpg (119,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-31.jpg (104,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-32.jpg (115,1 kB)
Mikulášská nadílka 2009-33.jpg (122,0 kB)
Mikulášská nadílka 2009-34.jpg (112,3 kB)
Mikulášská nadílka 2009-35.jpg (134,0 kB)
Výstavba fotovoltaických článků:
Na pozemku Blahy Milana u jeho domku se v letošním roce objevilo pět stojanů, na kterých byly zakrátko namontovány veliké panely - fotovoltaické články. Ty měly vyrábět elektrickou energii a pomocí kabelů ji odesílat do centrální sítě ČEZ. Tato veliká investice pana Blahy byla jakousi zkouškou do budoucnosti, kde se ukáže, jak celý systém bude finančně návratný a pro něj ziskový.
V dnešní době se na tyto projekty dostávají nemalé dotace a je toto podporováno.
Celý systém jakési elektrárny funguje za pomocí čidel, která celé obrovské plochy článků natáčejí za Sluncem a jsou trvale a samostatně ovládány. Celá stavba pro výrobu elektriky nepotřebuje lidský zásah, vše se řídí automaticky a samo. Panely se natáčí jak v horizontální poloze, tak i ve vertikální a kopírují běh Slunce. Při větším větru se naopak panely sklopí vodorovně se zemí z důvodu náporu síly větru a zamezení tak poškození stojanů.
Stavba nového domku:
Nový domek na pozemku bývalé drůbežárny měl letos stejnou podobu jako loni. Na podzim bylo vydáno stavební povolení na čističku k tomuto domku. Práce se celý rok prováděly už uvnitř domku. Koncem roku byl domek zkolaudován a majitelé tam začali bydlet.
Rekonstrukce domku:
Domek, ve kterém bydlí Navrátilovi na horním konci obce již nevyhovoval celé rodině, protože se do něj nastěhoval manžel Věry a posléze s dítětem. Chtěli si tak vytvořit novou domácnost. Nakonec se rozhodli, že celý domek zvednou a na bývalé půdě vytvoří novou bytovou jednotku. To se také stalo a během června až října byla stržena celá střecha, na obvodové zdi byly vyzděny další řady cihel, čímž se zeď zvedla o asi 1,2 m. Nakonec byla postavena nová střecha se střešními okny. Dále se v domku vyměnily všechny okna za plastová. Práce se ovšem potom zastavily na dlouhou dobu několika týdnů z důvodu problémů s firmou, která jim práce prováděla. Začátkem září byla firma hotova a střecha dokončena. Další práce čekaly v podobě vnitřního dodělání zdiva, topení a elektrické instalace. Domek touto přestavbou dostal úplně novou hezkou podobu, avšak do konce roku ještě bez nové omítky.
Stavba srubu:
Stavba srubu se neobešla s potížemi. Protože však majitelka pozemku Urbanová Petra neměla stavební povolení a celou stavbu zahájila bez platného povolení, přišlo ze stavebního úřadu nařízení o odstranění stavby. V zápětí ovšem přišel dopis, že se zahajuje znovu stavební řízení s tím, že majitelka pozemku musí doložit veškerou dokumentaci. Také se proslýchalo, že vznikly potíže s deskou, která nebyla dle požadavků stavebníka. Přivezly se další trámy a jeřáb je začal usazovat na obvodové stěny. V září se začalo pokračovat se stavbou dále až po provizorní zakrytí střechou.
Rekonstrukce stodoly:
Urbanová Petra, která koupila pozemek od Vařeky Jana včetně budovy začala s rekonstrukcí stávající staré stodoly. Po její opravě zde měl vzniknout nový domek. Na podzim bylo vše hotové. Dále byl postaveno nové oplocení kolem celého pozemku. Kolaudace domku proběhla koncem listopadu a domek dostal číslo 75. Je to v pořadí další číslo na nový dům, protože poslední bylo č.74. Nový domek byl zkolaudován koncem listopadu.
Rekonstrukce MK „Za Jurenkem“:
Dne 5. června začala rekonstrukce místní komunikace „Za Jurenkem“. Toto se stalo z důvodu blátivého stavu hlavně po zimě, kdy občané museli chodit kalužemi. Na celou akci byla najata firma Žváček z Chromče za nabídnutou částku 49.980 Kč včetně DPH. Cesta se musela nejprve odbagrovat do hloubky asi 10-15 cm a následně navézt vyfrézovanou drť ze silnice - recyklát s asfaltem. Vše se muselo zválcovat a zhutnit. Celá rekonstrukce byla ukončena až další týden v sobotu 13. června. Následně byl opraven roštový kanál u silnice výměnou novými rošty za nové v ceně 6.545 Kč.
Bagrování potoka:
V týdnu od 8. června začala pověřená firma čistit místní potok od bláta a nánosu. Práce začaly na horním konci pod Strakovými a pokračovaly směrem dolů po obci. Nejprve dělníci vyřezali vzrostlý nálet a potom následovalo bagrování. Bahno se nejprve odváželo na horní konec na otočku na hromadu, kde se po odvodnění následně odváželo nějaké soukromé osobě na skládku do Rudy nad Moravou. Veškeré čištění potoka bylo potom ukončeno u domku Pourových z důvodu povodní v určitých částech republiky. Nejhůře dopadla lokalita Vidnavy a Javornicka. Technika a dělníci se proto museli přemístit na tato místa aby pomohli lidem v nouzi. I finanční prostředky byly na veškeré práce zastaveny a vše se soustředilo na poškozená území.
Oprava základů na kapli:
Místní kaple, která byla postavena začátkem minulého století, byla na tom již dosti špatně po stránce vlhkosti. Kolem obvodových zdí uvnitř budovy prostupovala vlhkota. Muselo se proto přistoupit k celkovému odizolování základů. Práce prováděla firma "GRENT Žváček" z Chromče. Základy se musely odkrýt do hloubky asi 80 centimetrů a vše zasypat drobným štěrkem. Do tohoto odkrytého místa se ještě položily odvodňovací plastové roury od okapových svodů a dále další potrubí pro odvodnění celého předzákladového tělesa. Část odváděné vody se musela svést do stávajícího kanálu, který teče od Blahových a další část do stávajícího potrubí za kaplí do potoka. Dále se zbudoval nový vchod před vstupními dveřmi ze zámecké dlažby. Cena za tyto práce byly vyčísleny na částku 50.658,30 Kč s DPH.
Oprava místní komunikce „Ke kloboučku“:
Zastupitelstvo také rozhodlo o rekonstrukci místní komunikace „Ke kloboučku“. Opravu opět provedla firma "GRENT Žváček" s původní nabídkovou cenou 223.930 Kč bez DPH. Potom se ale zjistilo, že v této nabídce byly plánovány betonové žlaby o malých rozměrů - 30 cm, než se původně naplánovalo - 50 cm. Proto se musela nabídka znovu přepočítat a nová cena se vyšplhala na částku asi 300.000 Kč.
Práce začaly začátkem listopadu, ale nakonec se vše začalo protahovat. Nejprve se odbagrovala zemina do hloubky asi 20 cm, na toto místo se navezla šotolina, která se uválcovala. Horní žlab se vybagroval a postavilo bednění, které se oblilo betonem. Vznikl tak velký sběrný kanál o čisté šíři vtoku asi 50 cm. Jako roštnice byly zhotoveny a svařeny z jeklů.
Původně naplánovaný spodní žlab u brány Osladilových se nakonec nevybudoval. Toto bylo zrušeno z důvodu vzniknutí by jakéhosi hrbu pro zhoršení protahování této komunikace. Dále byla celá plocha komunikace nakloněna směrem do potoka a takto bylo zabráněno vodě stěkání níže po ploše dolů. Voda takto okamžitě stekla do potoka. Nový asfalt se na spodním konci odborně napojil na stávající a dále se zaasfaltoval i mostek k domku Urbanové Petry včetně vjezdu do brány k Osladilovým. Celé okolí komunikace bylo upraveno.
Dne 7. prosince byla rekonstrukce komunikace konečně dokončena. Přijela firma "KARETA" ze Zábřeha, která provedla zaasfaltování celé komunikace. Práce se prováděly již na pokraji zimy, kdy drobně mrholilo a teplota klesla na +5°C. Nakonec se vše podařilo a konečně je komunikace v pořádku.
Protože se vybudování spodního žlabu neuskutečnilo, musela být znovu nabídková cena přepočítána. Nakonec zastupitelstvo schválilo upravenou navýšenou cenu a starosta proto dal pokyn k proplacení faktury v konečné částce 328.142,50 Kč.
Vykácení „Smolinky“:
Během měsíce února byla zahájena těžba ve Smolince. Protože se po letošním vichru vyvrátilo mnoho stromů, bylo rozhodnuto zastupitelstvem o jejím vykácení. Stromy, které spadly, ohrozily domek pana Pavlů a téměř se dotýkaly zdí. navíc došlo k poškození skleníku a celé zahrádky se zeleninou.
Nejprve bylo dohodnuto, že veškeré práce bude provádět nějaká firma, která nám zaplatí dříví. Ovšem, záhy se zjistilo, že tyto náklady by převýšily cenu dřeva a ještě by obec musela zaplatit asi 15.000 Kč.
Protože o dříví začal být velký zájem ze strany místních občanů, nakonec se zastupitelstvo rozhodlo, že dříví si natěží občané z obce za cenu 100 Kč za jeden prostorový metr.
Významná výročí:
V únoru se dožila krásného věku 80 roků paní Štodtová Kristýna. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch a Krmelová Marta.
V březnu oslavil 82. narozeniny Macek Miroslav. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch společně s manželi Františkem a Martou Krmelovými. Pan Macek je ve výborné kondici, všechno řeší s humorem a rozvahou.
Dne 22. dubna oslavila hezké výročí 85. narozenin paní Pavlíková Jiřina. Poblahopřát jí přišel starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou. Paní Pavlíková je stále velmi veselá a humorná dáma.
Dne 2. června slavila svoje 85. narozeniny paní Rozlowská Ludmila. Přesto, že již ve Vyšehoří nebydlí, byli ji zástupci obce Zdeněk Hroch a Marta Krmelová navštívit v Leštině, kde bydlí u své dcery Ludmily. Paní Rozlowská je na tom po zdravotní stránce dosti špatně. Už vůbec nechodí a stále jen leží na posteli. Ani chuť na jídlo již nemá a hodně zeslábla.
V červnu oslavil 82 roků pan Vařeka Jaroslav. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch, František Krmela a jeho manželka Marta.
V červenci přišli navštívit s blahopřáním starosta obce Zdeněk Hroch, František Krmela a Marta Krmelová paní Janičovou Boženu. Tato milá paní se dožila 75 roků. Vychovala celkem čtyři děti, Jaroslavu, Ludmilu, Věru a Luďka. Paní Janičová je v dobré kondici a stále veselá.
Dne 29. srpna oslavila 75. narozeniny paní Chaloupková Marie. Poblahopřát jí přišly František Krmela se svou manželkou Martou.
V září oslavil svoje 82. narozeniny pan Urban Zdeněk. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a manželé Marta a František Krmelovi. Pan Urban je v dobré kondici a stále něco kutí na své zahrádce.
Dne 21. prosince slavila své 90. narozeniny paní Dokoupilová Emilie. Tato milá paní je pořád ve stále v dobré kondici. Poblahopřát jí přišli Krmela František se svou manželkou Martou.
Sraz zastupitelstva obce na závěr roku:
I v letošním roce se zastupitelstvo sešlo na neveřejné oslavě, která se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu. Na tuto závěrečnou oslavu všechno jídlo připravila paní Hýblová Olga společně se svým manželem Jardou. Členové zastupitelstva se svými protějšky takto mají jedinečnou příležitost si společně popovídat. Finanční náklady na tyto akce nejdou nikdy z rozpočtu obce. V letošním roce se sraz pořádal 27. listopadu.
Přistěhovali se do obce:
V měsíci lednu se z Hranic na Moravě do obce trvale přihlásila Kubíková Lenka do domku k Janičové Boženě. V obci již léta bydlela u Jurenky Stanislava.
V březnu se do obce také přistěhoval ze Zábřeha ke svým rodičům Hladilovým Hladil Lukáš.
V květnu se také do obce ze Sudkova přistěhoval Honemann Petr ke své manželce Hladilové Zuzaně. Zuzana je dcera Vařekové Hany.
Kulhajová Anna se po smrti matky odstěhovala a prodala svůj domek. Domek koupila mladá rodina se čtyřmi dětmi. Novými majiteli se stala Havlenová Jitka s dětmi Havlenou Tomášem, Havlenovou Petrou a Lenčéšovou Pavlínou.
Odstěhovali se z obce:
Letos se z obce odstěhovala Kulhajová Anna do Zábřeha, který prodala novým majitelům.
V září se z naší obce odhlásila Kvapilová Libuše. Jejím novým bydlištěm byl byt v paneláku blízko její dcery Marty v Březně u Chomutova. Ve Vyšehoří ovšem ještě nějaký čas chtěla bydlet z důvod přidělení nového bytu.
Změna adresy trvalého pobytu:
Od září se změnila adresa trvalého pobytu Kulhaje Milana, který bydlel dlouhá léta v Zábřehu. Bohužel, v naší obci měl stále trvalé bydliště a z důvodu prodeje tohoto domku novým majitelům jej obecní úřad na žádost Kulhajové Anny přehlásil na obecní úřad Vyšehoří. Toto je podle zákona možné a musí se přitom udělat mnoho kroků, aby vše bylo legálně.
Toto samé bylo provedeno u Fišerové Zuzany, která bydlela v Praze. Opět má od října trvalé bydliště na obecním úřadě ve Vyšehoří.
Narodili se:
V lednu se manželům Janovi a Věře Papajkovým narodil syn Papajk Jan.
V červenci se narodila Jurenkovi Stanislavovi a Kubíkové Lence Jurenková Nikol.
V prosinci se manželům Lence a Petrovi Unzeitigovým narodil syn Unzeitig Václav.
V prosinci se v opravené a zrekonstruované stodole po Vařekových narodili trojčata. Tyto děti přivedla na svět Urbanová Petra se svým přítelem Šilarem Martinem. Devětatřicetiletá maminka je ze Štítů a děti Šilar Martin, Šilarová Eliška a Šilarová Anežka jsou jejich prvními potomky. Petra otěhotněla umělým oplodněním. Bohužel v naší obci již od podzimu bydlí, ale trvalé bydliště Petry je ve Štítech.
Svatba:
Dne 25. dubna se provdala Hladilová Zuzana za Honemanna Petra ze Sudkova.
Rozvod v obci:
V měsíci říjnu bylo rozvedeno manželství Hany Běhůnkové - rozené Mazákové.
Počasí letos:
Leden:
Začátkem letošního roku se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala až na -12°C, přes den bylo slunečno a mrazivo s teplotami kolem -4°C. Ode dne 4. ledna do 5. ledna začal padat slabě sníh a padal stále. Dne 5. ledna se musela komunikace nechat protáhnout, protože ho bylo asi 8 cm. Dne 6. ledna klesla ranní teplota až na -16°C. V dalších dnech stále mrzlo. Noční teplota klesala na -5°C až -10°C, přes den bylo zataženo a teplota se nevyšplhala více jek na -4°C. Dne 14. ledna padal slabě sníh. Od 20. ledna přišla slabá obleva. Noční teplota klesala na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Sněhu bylo v obci asi 10 cm. Dne 21. ledna vystoupala denní teplota až na +6°C. V dalších dnech klesala noční teplota k 0°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +4°C. Dne 28. a 29. ledna bylo velmi větrno.
Únor:
I začátkem února se počasí neměnilo. Noční teplota klesala na -2°C až 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. Sněhu v obci bylo asi 6 cm. V dalších dnech od 3. února se trochu oteplilo. V dalších dnech sníh úplně roztál, protože noční teplota neklesala pod nulu a denní vystupovala na +7°C až +9°C. Dne 8. února pršelo celý den. Dne 10. února se trochu ochladilo, noční teplota klesla na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +2°C a začal podat sníh. Dne 12. února klesla ranní teplota na -7°C, přes den bylo oblačno, slabě proletoval sníh s teplotami slabě nad 0°C. V dalších dnech sníh pořád proletoval. Dne 16. února bylo sněhu v obci asi 10 cm a komunikace se musela protáhnout. Dne 18. února do rána připadlo asi 10 cm sněhu, noční teplota klesla na -5°C a cesta se musela opět protáhnout. Sníh padal pořád. Do rána dne 20. února ho připadlo dalších asi 8 cm a komunikace se musela opět protáhnout. Sněhu je v obci již asi 20 cm. A další sněhová nadílka přišla i dne 23. února do rána, kdy připadlo ještě asi 8 cm sněhu. Komunikace se opět protahovala a protože padalo i přes celý den, musela se večer protáhnout znovu. Ode dne 24. února přišla obleva, kdy denní teplota vystupovala až na +5°C. Dne 27. února dokonce až na +8°C. Komunikace se musela ještě protáhnout, protože tloušťka uježděného sněhu byla veliká a protože sníh byl měkký, nebylo skoro možno vyjet na horní konec. Do konce měsíce se již jenom oteplovalo.
Březen:
V začátku měsíce se konečně počasí umoudřilo a začalo být stále tepleji. Noční teplota klesala na +7°C až +5°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +7°C až +11°C. Dne 6. března v obci sněhu již nebylo. V dalších dnech se ochladilo. Noční teplota klesala na +4°C až +2°C, přes den bylo zataženo a foukal studený vítr s teplotami kolem +4°C až +7°C. Dne 10. a 11. března pršelo, občas i se sněhem, noční teplota klesala na +3°C, přes den vystupovala na +6°C. Toto počasí se udrželo až do 15. března. Ode dne 16. března klesla noční teplota na +6°C, přes den bylo oblačno až zataženo, odpoledne až polojasno s teplotami kolem +10°C. Dne 17. března padal od rána a celé dopoledne sníh. Noční teplota klesla na -1°C, přes den odpoledne bylo zataženo, větrno s teplotami +7°C. V dalších dnech bylo proměnlivé počasí. Většinou zataženo a větrno s teplotami kolem +7°C. Ode dne 20. března se opět ochladilo. Noční teplota klesala na až -3°C, přes den bylo oblačno s proletujícím sněhem s teplotami kolem +6°C. Dne 21. března bylo celý den jasno s teplotami +7°C. Dne 22. března se opět počasí zhoršilo, noční teplota klesla na 0°C, přes den bylo větrno a zataženo s teplotami kolem +8°C. V dalších dnech bylo počasí velmi proměnlivé. Oblohou se proháněly sněhové přeháňky. Dne 24. března ve večerních hodinách začal padat hustě sníh a obec byla v krátké chvíli úplně bílá. V dalších dnech se počasí opakovalo. Dne 28. března se oteplilo. Noční teplota klesla jen na +5°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +13°C. Stále občas poprchávalo.
Duben:
Od začátku dubna se počasí konečně umoudřilo. Noční teplota klesala ještě k +1°C, přes den bylo většinou jasno s teplotami až +20°C. V dalších dnech se oteplovalo ještě více. Noční teplota klesala na +7°C, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami až +24°C. Od 8. dubna do 15. dubna klesala noční teplota až k +2°C a objevovaly se přízemní mrazíky. Přes den bylo většinou jasno s teplotami kolem +21°C. Ode dne 16. dubna se přes den trochu ochladilo. Noční teplota klesala na +3°C, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami kolem +18°C. Dne 17. dubna v odpoledních hodinách přišla slabá bouře s velkým krupobitím. Kroupy byly velké skoro jako třešně a květy na stromech téměř posrážely. Půda byla v jeden okamžik bílá kroupami. Z okapů na domech crčely proudy krup s vodou. V dalších dnech klesala noční teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +18°C. později vystupovala denní teplota až na +21°C. Dne 26. dubna se počasí změnilo. Během dopoledne začal foukat velmi silný nárazový studený vítr, který dosahoval síly až vichřice. Noční teplota klesala na +7°C, přes den bylo oblačno, dne 27. dubna až zataženo s teplotami kolem +21°C.
Květen:
I v prvních květnových dnech bylo stejné počasí jako koncem dubna. Noční teplota klesala na +8°C až +6°C, přes den bylo větrno, oblačno s teplotami kolem +20°C. Ode dne 3. května se přes den trochu ochladilo, denní teplota klesala na +16°C, ale stále nepršelo. Bylo velmi sucho. Dne 4. května ve večerních hodinách trochu zapršelo, ale jen trochu. I druhý den bylo zataženo s občasnými přeháňkami. Ode dne 7. května se počasí trochu zlepšilo. Noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +20°C. Dne 11. května přišla v odpoledních hodinách bouře s lijákem. Bouře přešla přes celou republiku a místy natropila mnoho škod. Druhý den dna 12. května se velmi ochladilo. Bylo celý den zataženo a větrno s teplotami jen kolem +17°C. V následujících dnech se počasí se velmi rychle střídalo. Občas i zapršelo. Dne 18. května v odpoledních hodinách přišla slabá bouře s deštěm. Dne 19. května bylo od rána klesla teplota jen na +17°C, přes den bylo zataženo s deštěm s teplotami kolem +22°C. Ode dne 19. květne se ještě více oteplilo. Noční teplota klesala na +15°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +26°C. Dne 21. května bylo od rána oblačno až zataženo. Dne 26. května se vyšplhala denní teplota až na +30°C. Dne 27. května se prudce ochladilo. Noční teplota klesla sice jen na +18°C, ale ihned během dopoledne se začalo ochlazovat ještě více až na +14°C. Z rána trochu zapršelo. V dalších dnech se ochladilo ještě více. Noční teplota dne 29. května klesla na +5°C, přes den bylo oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami, větrno s teplotami jen kolem +13°C. Na horách napadl sníh.
Červen:
Ochlazení pokračovalo i v začátku června. Noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo, občas deštivo a větrno s teplotami kolem +17°C. Ode dne 5. června se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +12°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +20°C. Dne 6. června přišla ve večerních hodinách kolem 19:30 bouře s lijákem. To samé se opakovalo i druhý den 7. června. V dalších dnech bylo stále oblačno s denními teplotami kolem +23°C. Dne 8. června vystoupala denní teplota až na +27°C. Dne 10. června se počasí změnilo. Od rána panovaly dešťové přeháňky s teplotami jen kolem +21°C. V dalších dnech bylo velmi proměnlivé počasí. Noční teplota klesala na +12°C až +9°C, přes den bylo většinou velmi větrno, obloha byla oblačná až zatažená s občasným deštěm. Denní teplota vystupovala jen na +14°C až +17°C. Dne 12. června vystoupala denní teplota jen na +13°C. Dne 15. června klesla ranní teplota na +16°C, od rána bylo oblačno, později až zataženo s teplotami kolem +27°C. Od 16. června se opět ochladilo. Noční teplota klesala na +11°C, přes den bylo polojasno, občas oblačno až občas zataženo s teplotami kolem +19°C. Dne 22. června bylo od rána zataženo s občasným deštěm s teplotami jen +17°C. Červnové počasí se letos moc nevydařilo. Stále bylo větrno a chladno. Sena se špatně sušila a většinou se musela shrabat na hromady a zkompostovat. Po území celé republiky se začaly prohánět silné bouře. Největší dopad měly na území Jeseníků, Beskyd a také v Jižních Čechách. Dne 25. června se celý den na naší oblohou proháněly bouřkové mraky, bylo slyšet v dáli hřmění. Denní teplota již vystoupala až na +27°C. Dne 26. června teplota vystoupala až na +30°C. V dalších dnech bylo počasí pořád stejné. Silné bouře si i letos vyžádaly mnoho obětí. Celkem na následky povodní zahynulo 13 lidských životů, velká spousta vesnic byla úplně odříznutá od okolního světa, spadlo mnoho domů a mnoho občanů utrpělo trauma. Počasí do konce měsíce se ani nezměnilo. Noční teplota klesala jen na +18°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +28°C až +30°C.
Červenec:
I začátkem tohoto měsíce bylo počasí stále stejné jako koncem června. Noční teplota klesala na +18°C, denní vystupovala až na +30°C. Ovšem přes den bylo stále oblačno s bouřkovými mraky a občas i zapršelo. Sena se letos nedala vůbec sušit. Téměř vše se muselo vyházet na hnůj. Dne 7. července ve večerních hodinách přišla slabá bouře s lijákem. Pršelo asi hodinu a půl a spadlo hodně vody. Druhý den 8. července bylo od rána zataženo se slabým deštěm. Noční teplota klesla na +15°C, přes den vystoupala na jen +19°C. V dalších dnech bylo velmi horko. Dne 13. července vystoupala denní teplota na +29°C, dne 14. července dokonce až na +31°C a k večeru přišla slabá bouře s deštěm. Vedra pokračovala až do 17. července. V dalších dnech bylo počasí ještě více proměnlivé. Dne 18. července přišla v odpoledních hodinách bouře s deštěm. Dne 19. a 20. července klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s občasným deštěm s teplotami jen kolem +19°C. Ode dne 21. července se začalo opět oteplovat. Denní teplota vystoupala na +25°C. Dne 22. července se oteplilo ještě více. Noční teplota klesla na +17°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +33°C. V dalších dnech bylo počasí až do konce měsíce stále letní. Noční teplota klesala na +151C, přes den bylo oblačno až jasno s teplotami kolem +29°C až +32°C.
Srpen:
Dne 1. srpna bylo nádherné letní počasí. Denní teplota vystoupila na +27°C. Dne 2. srpna se v odpoledních hodinách začala obloha zatahovat. Večer kolem 23. hodiny přišla slabá bouře se slabým deštěm. Dne 3. srpna bylo oblačno s teplotami kolem +28°C. Takovéto počasí trvalo až do 10. srpna. Dne 11. srpna do rána pršelo. Noční teplota klesla na +13°C, dopoledne bylo zataženo s deštěm, odpoledne se obloha vyjasnila a bylo skoro jasno s teplotami kolem +28°C. Teplé a krásné počasí trvalo až do 21. srpna. Dne 22. srpna ve 14 hodin začalo pršet. Pršelo až do večera. Dne 23. srpna se počasí zlepšilo, noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +28°C. Takto bylo až do 25. srpna. Dne 26. srpna se opět během dopoledne obloha začala zatahovat. To se ale druhý den změnilo a bylo opět hezky až do konce měsíce.
Září:
Dne 1. září se počasí vydařilo. Ráno klesla teplota na +10°C, přes den bylo jasno s letními teplotami kolem +30°C. Dne 2. září bylo z rána zataženo se slabou přeháňkou, přes den se vyjasnilo s teplotami kolem +27°C. Dne 3. září opět z rána zataženo s teplotami +16°C, přes den bylo oblačno s teplotami až 27°C. Toto se udrželo až do rána 6. září. Pak během dopoledne se obloha začala protrhávat a bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. V dalších dnech denní teplota pomalu stoupala až dne 10. září dokonce na +25°C. Dne 11. září se obloha začala zatahovat, noční teplota klesla na +16°C, přes den bylo oblačno až zataženo, foukal slabý vítr s teplotami kolem +21°C. V dalších dnech se opět obloha vyjasnila. Noční teplota klesala na +15°C až +13°C, přes den bylo většinou polojasno až jasno s teplotami, které vystupovaly až na +24°C. Dne 17. září bylo od rána zataženo, s denními teplotami kolem +20°C. Ode dne 18. září se oteplilo ještě více. Noční teplota klesala na +12°C, přes den bylo jasno s teplotami až +27°C. Vůbec nepršelo a je již strašné suchu. Tráva je skoro vypálená s hnědými fleky na loukách a stráních.
Říjen:
Začátkem října noční teplota klesala na +8°C až +5°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +13°C až +16°C. Dne 5. října se obloha vyjasnila, noční teplota klesla na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +20°C. Stále bylo velmi sucho, vůbec nezapršelo. Dne 7. října vyšplhala denní teplota až na +28°C. Dne 8. října se počasí zase změnilo, noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo oblačno, později zataženo s občasnými přeháňkami s teplotami kolem +21°C. Dne 9. října se ochladilo. Noční teplota klesla na +9°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +16°C. Dne 10. října se ochladilo ještě více. Denní teplota vystoupala jen na +11°C a skoro celý den se oblohou proháněly mraky, ze kterých občas pršelo. Takto bylo i 11. října, ale přes den bylo o trochu tepleji až +15°C. Dne 12. října se ochladilo ještě více. Noční teplota klesla na +8°C, přes den bylo zataženo s deštěm a teplotami kolem +11°C. Dne 13. října klesla ranní teplota na +3°C a v Jeseníkách se objevil první sníh. Přes den bylo větrno, oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami s teplotami jen kolem +8°C. Stále foukal silný nárazový studený vítr. Dne 14. října byla ještě větší zima. Noční teplota klesla na +1°C, přes den bylo zataženo a stále popadával mokrý sníh s větrem s teplotami kolem +4°C. Po okolí na kopcích byla vidět sněhová pokrývka. Dne 15. října se obec probudila do bílé přikrývky. Napadlo asi 2 cm mokrého sněhu. Noční teplota klesla na +1°C, přes den bylo zataženo s proletujícím sněhem s teplotami kolem +5°C. Dne 16. října bylo zataženo, stále padal velmi slabý déšť.
Obrovská kalamita v České republice. To je letošní říjen. Na horách napadlo mnoho sněhu, Jeseník hlásí 50 cm, Českomoravská vrchovina byla úplně odříznutá od světa. I celé severní Čechy a severní Morava byly pod sněhem. Spadlo hodně stromů, protože je na nich ještě mnoho listí a ty působí jako deštník. Některé vesnice jsou úplně bez proudu, protože dráty potrhaly padající stromy. V mnoha místech se zastavila i drážní doprava a i silnice byly v těchto místech uzavřené. V Jedlí do rána na 15. října napadlo asi 30 cm sněhu. Takové počasí si nepamatují ani pamětníci 50 roků dozadu.
Kalamitní situace na Šumpersku a Jesenicku v Olomouckém kraji se v pátek 16. října o něco zlepšila. Kvůli popadaným stromům je nicméně stále uzavřeno několik silnic nižších tříd. Ve vyšších polohách leží na vozovkách sněhová kaše, hlavní komunikace jsou ale mokré a holé. Neprůjezdné zůstávají cesty na Rejvíz od Jeseníku, z Hanušovic na Králíky, z Bedřichova na hranice okresu Bruntál, a část silnic v okolí Malé Moravy a Starého Města. Ve Studené Loučce navíc platí na silnici I/35 kvůli uzavřenému Hřebečskému tunelu zákaz jízdy pro vozidla nad 3,5 tuny. V dalších dnech se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +5°C až +3°C, přes den vystupovala na +6°C až +7°C. Bylo stále zataženo s nízkou inverzí. V dalších dnech po 21. říjnu se přes noc a den trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo inversní počasí s teplotami kolem +12°C až +14°C. Ode dne 29. října se počasí pomalu začalo měnit. Noční teplota klesala na + 5°C, přes den bylo ještě zataženo s teplotami +9°C a v noci se začalo vyjasňovat. Dne 30. října klesla ranní teplota na -1°C a za jasné oblohy přes den vystoupala na +11°C.
Listopad:
Začátkem listopadu se počasí začalo zhoršovat. Noční teplota klesala na +3°C až +1°C, přes den bylo stále zataženo s nízkou oblačností s teplotami kolem +3°C až +6°C. Občas trochu zapršelo. Dne 7. listopadu a v dalších dnech se oteplilo. Noční teplota klesala jen na +8°C až +6°C, přes den bylo zataženo s teplotami až +9°C. Dne 9. listopadu pršelo od rána s teplotami kolem +9°C. Dne 10. listopadu bylo od rána zataženo, k večeru opět začalo pršet. Denní teplota vystoupala až na +11°C. V dalších dnech bylo počasí skoro stejné. Zatažená obloha s občasnými ranními mlhami, noční teplota klesala jen na +8°C až +6°C, přes den vystupovala na +10°C až dne 14. listopadu na +14°C. Dne 16. listopadu bylo od rána mlhavo. Ode dne 19. listopadu se počasí trochu zhoršilo. Noční teplota se pohybovala na +5°C a i denní se držela ve stejné výši jako v noci. Ráno bylo mlhavo, které se většinou udrželo i přes den. Ke konci měsíce bylo pořád přes den zataženo bez slunečního svitu. Většinou samé mlhy a když se rozpustily, stejně bylo škaredě. Noční teplota klesala na +8°C až 6°C, přes den vystupovala až na +12°C. Bylo poměrně velmi teplo na tento měsíc a teploty v České republice překračovaly limity.
Prosinec:
I začátkem tohoto měsíce se stejné počasí opakovalo. Dne 3. prosince klesla ranní teplota za jasné oblohy na 0°C a objevily se přízemní mrazíky. Ihned nato se ale obloha zatáhla, přes den bylo mlhavo s teplotami kolem +4°C. V dalších dnech bylo pořád stejně až do 11. prosince. V ten den klesala denní teplota až na 0°C. V dalších dnech se ještě více ochlazovalo. Dne 14. prosince klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo pořád zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 16. prosince klesla ranní teplota až na -10°C a i přes den popadával sníh a mrzlo s teplotami kolem -5°C. Dne 18. prosince klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo ještě chladněji s teplotami -6°C. Sníh stále slabě padal a v obci ho je již asi 5 cm. Dne 20. Prosince klesla noční teplota na -14°C, k večeru klesla ještě více na -17°C. Do rána dne 21. prosince připadlo asi 5 cm sněhu. Celkem je v obci asi 10 cm sněhu. Komunikace se musela poprvé protáhnout. Sníh ale dlouho nevydržel. Asi za tři dny bylo po oblevě po něm. V dalších dnech bylo na tuto dobu teplo. Noční teplota klesala na +3°C až 0°C, přes den vystupovala až na +á°C. Dne 25. prosince vystoupala dokonce až na +13°C. Vánoce byly tedy na blátě. Koncem prosince se počasí zhoršilo. Dne 30. prosince do rána napadlo asi 8 cm mokrého sněhu a ten se musel z komunikace odstranit odhrnutím. Druhý den 31. prosince bylo od rána mlhavo se slabým mrholením s teplotami slabě nad 0°C. Přes den nebylo nijak lépe s teplotami kolem +5°C.
 

Rok 2010

Úvodem:
Začátek letošního roku nám připravil nemalé problémy s počasím. Noční teploty v půli ledna klesaly hluboko pod bod mrazu až na -20°C a ani přes den nevystoupaly mnoho nahoru. Stále byly pod nulou. Letošní zima trvala velmi dlouho. Až v březnu se začalo oteplovat a sníh mizel. Náklady na zimní udržování místní komunikace se letos vyšplhaly na závratnou částku kolem 50.000,- Kč. Většinou to bylo asi 20.000,- Kč.
Velmi důležitou událostí byly říjnové volby. Bylo zvoleno nové zastupitelstvo, ve kterém zůstali jenom dva dosavadní členové starého zastupitelstva. Všichni ostatní byli noví. Složení zastupitelstva je velmi mladé. Lidé mezi 30 a 45 roky věku budou snad přínosem pro obec. Do konce roku ještě nové zastupitelstvo uspořádalo tři kulturní akce ve spolupráci se složkou dobrovolných hasičů a dalšími dobrovolníky.
Rozpočet 2010:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 300.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 20.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 28.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 370.000 Kč
daň z přidané hodnoty 550.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 65.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 90.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 16.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000 Kč

Příjmy celkem: 1 500.000 Kč.
Výdaje:
nákup materiálu jinde nezařazený 5.000 Kč
nákup ostatních služeb - protahování MK 18.000 Kč
opravy a udržování MK 50.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 36.000 Kč
projektová dokumentace kanalizace 407.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 88.000 Kč
kultura činnosti knihov. - knihy - učeb. pom. a tisk 3.000 Kč
ostatní osobní výdaje 20.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 28.000 Kč
pevná paliva 12.000 Kč
nákup ostatních služeb 15.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
pohoštění 5.000 Kč
věcné dary 8.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 22.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 120.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
nákup ostatních služeb 3.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva 210.000 Kč
cestovné 15.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 120.000 Kč
ostatní osobní výdaje 4.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 25.000 Kč
zdravotní pojištění 26.000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 8.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 20.000 Kč
studená voda 5.000 Kč
elektrická energie 55.000 Kč
služby pošt 2.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000 Kč
služby peněžních ústavů 8.000 Kč
služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
nákup ostatních služeb 60.000 Kč
cestovné účetní 2.000 Kč
ostatní nein. dotace nezis. organ. - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
platby daní a poplatků 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 500.000 Kč.
Rozpočet na letošní rok byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. prosince 2009. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 12.11.2009 a sejmut z úřední desky dne 30.11.2009
Rozpočtová změna č.1:
Dne 1. dubna zastupitelstvo odhlasovalo 1. změnu rozpočtu.

Příjmy:
příspěvek na výkon státní správy a školství 0/79.800/79.800
Příjmy celkem: +79.000 Kč.
Výdaje:
elektrická energie - KD 28.000/50.000/22.000
protahování MK v zimě 18.000/28.000/10.000
školné Štíty - ORG 6005 0/6.700/6.700
školné Šumperk - ORG 6004 0/5.061/5.061
školné Postřelmůvek - ORG 6059 0/10.000/10.000
výměna kotle ÚT do KD 10.000/32.039/22.039
dopravní obslužnost 36.000/40.000/4.000

Výdaje celkem: +79 000.
Rozpočtová změna č.2:
Dne 24. května byla schválena 2. rozpočtová změna.

Příjmy:
účel. neinvest. dotace na volby do PS PČR ÚZ 98 071 0/21.000/21.000
Příjmy celkem: +21.000 Kč.
Výdaje:

ostatní osobní výdaje KD 20.000/22.000/2.000
nákup materiálu jinde nezařazený 10.000/15.000/5.000
nákup ostatních služeb 32.000/40.000/8.000
nákup materiálu jinde nezařazený 20.000/26.000/6.000

Výdaje celkem: +21.000 Kč.
Rozpočtová změna č.3:
Dne 26. července zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
správní poplatky 0/655/655
daň z nemovitosti 65.000/77.000/12.000
ÚZ 14004 - neinvestiční účelová dotace pro JSDH 0/345/345
příjmy z poskytování služeb a výrobků 0/2.150/2.000
příjmy z podílů na zisku a dividend 0/5.100/5.000
příjmy z prodeje pozemků 0/15.440/16.000

Příjmy celkem: +36.000 Kč.
Výdaje:

nákup ostatních služeb 10.000/46.000/36.000
budovy, haly, stavby 407.000/0/-75.000
nákup ostatních služeb 15.000/56.000/41.318
hadice pro SDH 0/19.890/20.000
volby ÚZ 98071   
ostatní osobní výdaje 0/7.694/7.694
pojistné VZP 0/771/771
nákup materiálu jinde nezařazený 0/3.615/3.615
služby pošt 0/20/20
služby, školení a vzdělávání 0/600/600
nákup ostatních služeb 0/27/27
cestovné 0/477/477
pohoštění 0/478/478

Výdaje celkem: +36.000 Kč.
Rozpočtová změna č.4:
Dne 22. září zastupitelstvo schválilo 4. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z PFO 20.000/12.000/-8.000
daň z nemovitosti 77.000/96.500/19.500
příjmy z pronájmu 25.000/30.000/5.000
správní poplatek 665/1.165/500
ostatní nedaňové příjmy 2.000/20.000/18.000
příjmy z prodeje pozemků 16.000/26.000/10.000
příjmy z úroků 0/3.000/3.000

Příjmy celkem: +48.000 Kč.
Výdaje:
nákup materiálu 5.000/1.000/-4.000
školné Bludov ORG 6009 36.000/37.800/1.800
ostatní osobní výdaje 22.000/28.000/6.000
ostatní nákup materiálu 37.000/18.842/-18.158
elektrická energie 50.000/66.000/16.000
nákup ostatních služeb 56.000/92.000/36.000
věcné dary 8.000/18.000/10.000
cestovné 15.000/20.000/5.000
ostatní osobní výdaje ÚZ 98071 7.694/7.952/258
služby - školení ÚZ 98071 600/0/-600
DKP 15.000/5.000/-10.000
nákup materiálu 26.000/34.000/8.000
služby - telefon 15.000/12.000/-3.000
ostatní neziskové transfery a organizace 1.000/1.700/700

Výdaje celkem: +48.000 Kč.
Rozpočtová změna č.5:
Dne 8. listopadu zastupitelstvo schválilo na ustavujícím zasedání 5. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z příjmu právnických osob 370.000/367.000/-3.000
neinvestiční příjmy, transfery 0/24.000/24.000
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20.000/13.000/-7.000

Příjmy celkem: +14.000 Kč.
Výdaje:
pohonné hmoty a maziva 0/345/345
nákup ostatních služeb 0/2.000/2.000
ostatní osobní výdaje 0/6.889/6.889
povinné pojistné veřejné 0/513/513
nákup materiálu jinde nezařazený 0/3.597/3.597
cestovné tuzemské i zahraniční 0/492/492
pohoštění 0/485/485
voda 5.000/4.679/-321

Výdaje celkem: +14.000 Kč.
Rozpočtová změna č.6:
Dne 8. prosince zastupitelstvo schválilo 6. rozpočtovou změnu.
Příjmy:
DPP 367.000/337.000/-30.000
DPH 550.000/666.830/116.830
sčítání lidu 0/1.170/1.170

Příjmy celkem: +88.000 Kč.
Výdaje:

školné Zábřeh ORG 6007 52.000/38.445/-13.000
KD - DKP 5.000/1.088/-3.912
KD - pevná paliva 12.000/17.000/5.000
věcné dary 18.000/20.000/2.000
opravy a údržba 10.000/5.000/-5 .000
nákup ostatních služeb 128.000/147.000/19.000
mzda zastupitelům 210.000/265.000/55.000
ZP - volby do parlamentu UZ 98 071 771/513/-258
přípravné práce - sčítání lidu 0/1.170/1.170
soc. pojištění 25.000/31.000/6.000
ZP 26.000/29.000/3.000
knihy, tisk 8.000/10.000/2.000
nákup materiálu 34.000/36.000/2.000
nákup ostatních služeb 60.000/67.000/7.000
cestovné 2.000/1.000/-1.000
Hvězdička Mohelnice o.p.s. 0/1.500/1.500
Charita Zábřeh 0/7.500/7.500

Výdaje celkem: +88.000 Kč.
Zastupitelstvo:
První veřejným zasedáním byl den 19. února, kdy zastupitelstvo projednávalo řešení územního plánu obce, dále vyřadilo několik kusů nepotřebného majetku obce a schválilo dotaci místní knihovně ve výši 3.000 Kč.
Dále na dalším jednání se zastupitelstvo dohodlo s JSDH + SDH Vyšehoří o používání požární zbrojnice a zásahového automobilu a jeho úhrad na opravy a používání. Podařilo se konečně vyřešit administraci kolem nové JSDH Vyšehoří a dát do souladu se skutečností. Zastupitelstvo také stanovilo počet členů nového zastupitelstva na sedm, schválilo 1. rozpočtovou změnu a vydalo územní plán obce. Nově se počet odvozů odpadu v popelnicích zvýšil 1x za 14 dnů od května 2010.
Dne 24. května schválilo výměnu kotle ústředního topení v kulturním domě Vyšehoří pro jeho prorezivění a příspěvek JSDH Vyšehoří na zakoupení nových hadic a savic v hodnotě 19.260 Kč a prodeje částí obecních pozemků kupními smlouvami šesti občanům včetně 2. rozpočtové změny.
Dne 26. června zastupitelstvo schválilo smlouvu o části společného přivaděče na čističku odpadních vod do obce Chromeč mezi obcemi Postřelmůvek a Vyšehoří včetně 3. rozpočtové změny.
Dále pověřilo starostu obce Zdeňka Hrocha v zastupování ve všech věcech provedení 1. změny územního plánu obce Vyšehoří a ve všech řízeních s tím souvisejících. Na podzim přišla nabídka k vyřízení dotací na bezdrátový rozhlas do obce formou získání dotací ve výši až 80% všech nákladů. Dosavadní starosta Zdeněk Hroch toto hodně prosazoval a nakonec staré zastupitelstvo rozhodlo, že se toto přenechá zastupitelstvu novému. To nakonec pořízení bezdrátového rozhlasu zamítlo. Po zvolení nového zastupitelstva v říjnu byly naplánovány různé akce kulturního charakteru.
Dosavadní zastupitelstvo se letos sešlo celkem 6x na veřejných zasedáních. Také se scházelo v pracovních poradách, kde řešilo další problémy v obci. Po říjnových volbách se poprvé zastupitelstvo sešlo na ustavujícím zasedání již 8. listopadu. Do konce roku se sešlo ještě 2x, takže celkem bylo letos 9 veřejných zasedání.
Audit v obci:
Dne 10. září se uskutečnilo „Dílčí přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří“ za letošní rok. Komise konstatovala, že nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření. Dne 9. února 2011 byla na obecním úřadě provedena kontrola za celý rok 2010. Ani tehdy komise neobjevila žádné prohřešky a nevyskytly žádné nedostatky v účetnictví obce. Takže vše bylo po stránce financování v pořádku. Tento skutek jsem mohl ještě do této kroniky za rok 2010 zapracovat, protože ji sestavuji až v roce 2011 a znám skutečnosti auditu.
Komunální volby:
Na letošní rok byly vyhlášeny řádné komunální volby do zastupitelstev. I naše obec se začala připravovat na tento akt, který je významný v historii a v životě naší obce. Je to už volba pátého zastupitelstva ve Vyšehoří po listopadové revoluci v roce 1989.
Na letošní rok byly tyto volby vyhlášeny tradičně prezidentem republiky na den 15. a 16. října.
Celou akci příprav dostal na starost místostarosta obce Krmela František. Všeho se ochotně ujal a obcházel naše občany a přesvědčoval je ke kandidatuře do zastupitelstva. Nakonec se mu podařilo sehnat celkem deset občanů, kteří chtějí obci pomoci.
Dosavadní starosta Hroch Zdeněk již nekandidoval z důvodu zaměstnání na ČD a velmi obtížných nástupů do zaměstnání. Před sedmi roky změnil povolání, kdy pracoval jako signalista. Tato jeho funkce byla zrušena z důvodu přestavby a modernizace nádraží. Nyní pracuje jako vlakvedoucí osobních vlaků v regionech na Šumperku, Olomoucku, Jesenicku a Přerovsku.
Termín, kdy se museli všichni kandidáti zaregistrovat a podat kandidátní listiny se svou kandidaturou, byl stanoven na 10. srpna do 16:00 hodin na Městském úřadě v Zábřehu. Celkem se zde zaregistrovali tito kandidáti:
Straka František, MUDr. Papajk Jan, Vařeková Ilona DiS., Ing. Opravil Pavel, Pavlík Tomáš, Krmela František, Krobot Miroslav, Ing. Vepřková Lada, Pourová Dana a Blaha Milan.
Starosta obce stanovil dne 16. srpna potřebný počet členů komise na jednoho zapisovatele a tři členy a 4. září jmenoval zapisovatelku okrskové volební komise slečnu Krmelovou Martu. Ne společném jednání komise dne 24. září se sešli všichni členové okrskové volební komise a zvolili si ze svých řad předsedu, místopředsedu a všichni složili slib. Okrsková volební komise byla ve složení: Krmelová Marta ml. – zapisovatelka, Krmelová Marta st. - předseda OVK, Kvapilík Josef – člen a Fišerová Helena – členka.
Tři dny před volbami byla všem občanům-voličům dodána do schránek obálka s hlasovacím lístkem, kde byla napsána jména deseti kandidátů, ze kterých voliči mohli volit maximálně sedm kandidátů do zastupitelstva obce.
Volební místnost se otevřela v pátek 15. října od 14:00 hodin. Občané přicházeli do volební místnosti, kde jim po ověření totožnosti volební komise umožnila vstoupit do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků a poté odhlasovat vhozením hlasovacího lístku do volební urny. Za občany, kteří se z vážných důvodů nemohli dostavit do volební místnosti, byla vyslána volební skupina, aby mohli dohlasovat doma.
Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno 169 voličů a z nich přišlo odvolit 112 občanů a všechny hlasy byly platné. Volební účast v naší obci v přepočtu na procenta byla 66,27%.

Jak tedy občané hlasovali:
Poř. č. Jméno kandidáta volební strana počet hlasů
1. Ing. Vepřková Lada nezávislý kandidát 89
2. MUDr. Papajk Jan nezávislý kandidát 88
3. Pourová Dana nezávislý kandidát 70
4. Straka František nezávislý kandidát 70
5. Blaha Milan nezávislý kandidát 67
6. Vařeková Ilona DiS. nezávislý kandidát 65
7. Krobot Miroslav nezávislý kandidát 54
8. Ing. Opravil Pavel nezávislý kandidát 52
9. Krmela František nezávislý kandidát 48
10. Pavlík Tomáš nezávislý kandidát 42
Z těchto kandidátů se tedy do zastupitelstva obce dostali tito občané:
Poř. č. Jméno kandidáta volební strana počet hlasů
1. Ing. Vepřková Lada nezávislý kandidát 89
2. MUDr. Papajk Jan nezávislý kandidát 88
3. Pourová Dana nezávislý kandidát 70
4. Straka František nezávislý kandidát 70
5. Blaha Milan nezávislý kandidát 67
6. Vařeková Ilona DiS. nezávislý kandidát 65
7. Krobot Miroslav nezávislý kandidát 54
Dosavadní starosta Zdeněk Hroch svolal na den 8. listopadu ustavující zasedání nového zastupitelstva. Na toto zasedání se dostavilo jen pár občanů. Nejprve se určil zapisovatel zasedání a ověřovatelé zápisu a to: Zapisovatel zasedání – Vařeková Ilona DiS.
Ustavující zasedání 2010-1.jpg (112,5 kB)
Ustavující zasedání 2010-2.jpg (107,7 kB)
Ustavující zasedání 2010-3.jpg (100,8 kB)
Ustavující zasedání 2010-4.jpg (97,3 kB)
Ustavující zasedání 2010-5.jpg (106,2 kB)
Ustavující zasedání 2010-6.jpg (104,6 kB)
Ustavující zasedání 2010-7.jpg (96,4 kB)
Ustavující zasedání 2010-8.jpg (130,1 kB)
Ustavující zasedání 2010-9.jpg (109,4 kB)
Ustavující zasedání 2010-10.jpg (103,4 kB)
Dalším bodem programu nového zastupitelstva bylo složení slibu.
Ověřovatele zápisu zasedání – Pourová Dana a Straka František
Zastupitelstvo konstatovalo, že se bude dále řídit platným jednacím řádem již schváleným starým zastupitelstvem. Potom schválilo program jednání.
Potom byla zvolena mandátová komise ve složení: Ing. Vepřková Lada jako předseda komise a Blaha Milan a Krobot Miroslav jako členové komise.
Dále následovalo schválení a kontrola osvědčení o zvolení členů zastupitelstva vydaného registračním úřadem v Zábřehu.
Zastupitelstvo si dále zvolilo mandátovou komisi ve složení: Ing. Vepřková Lada jako předseda komise a Blaha Milan a Krobot Miroslav jako členové komise. Zvolení členové komise provedli ověření platnosti voleb členů zastupitelstva (kontrolu osvědčení o zvolení vydaného registračním úřadem).
Předseda mandátové komise - Ing. Vepřková Lada konstatovala, že mandátová komise ověřila platnost volby všech členů zastupitelstva obce Vyšehoří a provedla kontrolu osvědčení vydaného registračním úřadem v Zábřehu. Protože neshledala žádné pochybnosti, navrhla zastupitelstvu tuto zprávu schválit, která byla následně odsouhlasena.
Následovala volba volební a návrhové komise ve složení: Ing. Vepřková Lada jako předseda komise a Blaha Milan a Krobot Miroslav jako členové komise. Předseda volební a návrhové komise Ing. Vepřková Lada oznámila, že se zastupitelstvo obce předem na pracovní poradě dohodlo na obsazení místa starosty a místostarosty obce a určilo, že hlasování bude veřejné a že se po volbě starosty bude volit pouze jeden místostarosta.
Dále se dohodli, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty. Toto vše bylo schváleno.
Dále přednesla návrh zastupitelstva, že starostu obce by měla vykonávat paní Vařeková Ilona DiS, s čímž zastupitelstvo vyslovilo souhlas. Následovala volba místostarosty. Byl podán návrh, že místostarostu obce by měl vykonávat Blaha Milan. Opět zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Dosavadní starosta Zdeněk Hroch oznámil, že tímto okamžikem ukončuje svoji funkci starosty obce a předsedajícího tohoto zasedání a předal vedení zasedání nové starostce obce paní Vařekové Iloně DiS.

Vařeková Ilona

Blaha Milan

Pourová Dana

Vepřková Lada

Papajk Jan

Krobot Miroslav

Straka František

Krmelová Marta účetní
Vařeková Ilona DiS – nová starostka obce přednesla návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru. Na návrh zastupitelstva obce by měly být výbory tříčlenné, jeden předseda a dva členové. Toto bylo schváleno.
Dále oznámila, že se zastupitelstvo obce také na pracovní poradě dohodlo na obsazení místa předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru a určilo, že hlasování bude veřejné. Opět bylo schváleno.
Na návrh zastupitelstva obce proto navrhla, aby předsedou finančního výboru byla zvolena Ing. Vepřková Lada, která byla následně zvolena.
Dále na návrh zastupitelstva obce navrhla, aby se předsedou kontrolního výboru stal a byl zvolen pan Straka František. Zastupitelstvo toto opět schválilo bez výhrad.
Oznámila také, že v tuto chvíli není možné na dnešním ustavujícím zasedání zvolit členy výborů pro nedostatek kandidátů, bylo by vhodné, aby zastupitelstvo deklarovalo tuto skutečnost přijetím usnesení, což bylo schváleno.
Nová starostka obce Vařeková Ilona DiS. na návrh zastupitelstva obce vznesla požadavek na rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Navrhla, aby odměny zastupitelů zůstaly v té výši, v jaké členové starého zastupitelstva tyto odměny pobírali. Tento bod programu byl opět schválen.
Dosavadní starosta Zdeněk Hroch na závěr popřál celému zastupitelstvu hodně úspěchů v jejich nelehké práci, hodně těch dobrých rozhodnutí pro rozmach naší obce a co nejméně problémů. Dále poděkoval všem občanům za podporu v předešlých čtyřech volebních obdobích v letech 1994 až 2010.
Nová starostka obce Vařeková Ilona DiS. měla slovo na závěr. Poděkovala bývalém starostovi Zdeňku Hrochovi za práci za minulá volební období, za to co pro obec udělal, dále poděkovala již odstoupenému zastupitelstvu, občanům za důvěru ve volbách a popřála novému zastupitelstvu hodně elánu a úspěchů v jejich práci.

Jméno člena zastupitelstva Funkce v zastupitelstvu
Vařeková Ilona DiS. starostka
Blaha Milan místostarosta
Ing. Vepřková Lada předsedkyně finančního výboru
Straka František předseda kontrolního výboru
Pourová Dana členka zastupitelstva
MUDr. Papajk Jan člen zastupitelstva
Krobot Miroslav člen zastupitelstva
Den mikroregionu ve Štítech:
Den mikroregionu ve Štítech se uskutečnil již 22. května. Naše obec se ho původně měla účastnit aktivně, což potvrdila městu Štíty. Bohužel organizátoři Hýbl Jaromír a Krmela František onemocněli, navíc starosta Zdeněk Hroch byl v zaměstnání, a tak se akce musela odřeknout.
Volby do PS PČR:
Dne 28. a 29 května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Starosta obce Zdeněk Hroch před volbami jmenoval zapisovatele okrskové volební komise Františka Krmelu. Jako další členové byli postupně delegováni Janošík Jan ze Zábřeha, Hanák Jaroslav z Chromče a jako na doplnění do tříčlenné volební komise byla jmenována Krmelová Marta ml..
V naší obci bylo zapsáno 167 voličů a do volební místnosti se dostavilo jen 116 občanů, což představovalo 69% všech občanů s právem volit. Všech 116 občanů odevzdalo platné hlasy. Nakonec občané v celé České republice hlasovali takto:
A jak se v naší obci hlasovalo?
ČSSD - 19,82%
VV - 18,96%
TOP 09 - 14,65%
KDU-ČSL - 11,20%
KSČM - 7,75%
ODS - 7,75%

Počet odevzdaných hlasů podle stran ve Vyšehoří a procentuální zastoupení:
ČSSD - 23 - 19,82%
VV - 22 - 18,96%
TOP 09 - 17 - 14,65%
KDU-ČSL - 13 - 11,20%
KSČM - 9 - 7,75%
ODS - 9 - 7,75%
SPOZ - 8 - 6,89%
Suverenita - 6 - 5,17%
M - 4 - 3,44%
Svobodní - 2 - 1,72%
PB - 1 - 0,86%
SZ - 1 - 0,86%
DSSS - 1 - 0,86
Velikonoce:
Dne 1. dubna v 18 hodin se v obci objevili klapači. Vyklapávali po místní komunikaci a před domky si dali zvláště záležet. Letos jich bylo hodně. Celkem se akce zúčastnilo 12 kluků, kterými byli: Pavlík Tomáš, Vařeka Marek, Pavlík Adam, Pour Marek, Pour Michal, Šturm Jiří, Hýbl Adam, Kulil Tomáš, Straka Kamil, Hýbl Štěpán, Šturm Petr, a Straka Martin.
Tříkrálová sbírka:
Obecní úřad ve Vyšehoří ve spolupráci s Charitou Zábřeh uspořádal dne 9. ledna ve večerních hodinách další „Tříkrálovou sbírku“. Po obci chodili „tři králové“, kteří lidem koledovali a vybírali finanční příspěvky do zalepených pokladniček. Na regulérnost, jako starší osoba, dohlížela Marta Krmelová.
Tři králové ve složení Hýbl Štěpán, Pavlíková Leona a Hýbl Adam byli hezky nastrojeni. Sbírka se opět velmi povedla. Občané byli letos opět velmi štědří a darovali celkem 5.577 Kč. Celkem se v obcích v děkanátu Zábřeh vybralo 1 158.155 Kč.
Knihovna:
Obecní knihovna v loňském roce velmi dobře pracovala. Protože jsme měli velmi dobrých výsledků, byl nám přidělen siglu, pomocí kterého můžeme využívat informací i na „Souborném katalogu České republiky“.
Souborný katalog ČR soustřeďuje ve své bázi údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven a institucí, které do Souborného katalogu ČR přispívají svými katalogizačními záznamy nebo poskytují informace o odběru periodik. V elektronické podobě je souborný katalog ČR budován od r. 1995 a obsahuje cca 3,8 mil. záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí…).
Ve vyhledaných záznamech uživatel najde informaci o dostupnosti dokumentu resp. o knihovně nebo knihovnách, ve kterých si může vyhledaný dokument vypůjčit. Informace o knihovně (vlastníkovi dokumentu) je vyjádřena jednak siglou, jednak zkratkou knihovny. Kliknutím na siglu získá uživatel více informací o vlastníkovi dokumentu (adresu, telefonní čísla, e-mailové adresy a URL adresy). Jedná se o informace, které jsou za tímto účelem shromažďovány v bázi ADR (Adresář knihoven a institucí ČR).
Z řady vyhledaných záznamů je možno propojit se přímo do lokálních katalogů knihoven (vlastníků dokumentů) a získat tak aktuální informaci o momentální dostupnosti dokumentu v konkrétní knihovně (např. zda je dokument v knihovně k dispozici nebo je právě vypůjčen). V záznamech seriálů jsou kromě sigly a zkratky knihovny uvedeny také údaje o odebíraných ročnících a době uchování. U některých titulů seriálů je možné propojení na plný text.
Myslivci:
Ve dnech 13. až 14. února pořádali myslivci tradiční přehlídku trofejí. Akce se uskutečnila ve zdejším kulturním domě za účasti mnoha myslivců z celého okolí. Na přehlídku se přišlo podívat mnoho návštěvníků z Moravy a i snad z celé republiky.
Hasiči:
Členové sboru se pravidelně scházejí v požární zbrojnici a upravují svoje hasičské vozidlo zn. AVIA. Stále něco vylepšují, aby se v jarních měsících mohli pochlubit celé naší veřejnosti.
Starosta obce Zdeněk Hroch dne 1. dubna jmenoval novou zásahovou jednotku pod vedením velitele Poura Radka. Jednotka byla složena z jednoho velitele, z dvou strojníků a tří hasičů.

Členové jednotky byli:
Jméno Funkce
Pour Radek velitel
Doubrava Petr strojník
Kvapil Karel strojník
Brokeš Marek hasič
Kvapil Aleš hasič
Basler Josef hasič
Ve sboru dobrovolných hasičů ještě zůstali Dokoupil František, Osladil Jan a Pavlík Bohumil. Takže SDH Vyšehoří měl celkem devět členů.
Protože si tato změna vyžádala mnoho příprav, museli všichni členové jednotky absolvovat zdravotní vyšetření. Taktéž byli všichni členové jednotky pojištěni pro případ úrazu.
Dále byla se SDH a JSDH sepsána nová dohoda o užívání požární zbrojnice, která již neobsahovala žádná omezení vůči o obci ani sboru ohledně rozdělování plochy pletivem a vstupu na určitá místa. Toto bylo odstraněno.
První akcí v letošním roce dne 10. dubna byl sběr starého železa. Hasiči jezdili po obci a sbírali připravené hromádky železa od občanů. Celkem odvezli 2,360 tuny. Železo shromáždili na zahradě velitele Poura Radka a následně bylo odvezeno do sběrných surovin.
Dne 15. května uspořádal SDH Vyšehoří akci, která byla jejich první v letošním roku. Na místním hřišti byl program spojen s ukázkou hasičské techniky, soutěže pro děti, vystoupení mažoretek a ukázka leteckých modelů. Protože však pršelo, musela být akce částečně přemístěna i do kulturního domu, kde hrála hudba „F-Band“.
V neděli 16. května sbor zorganizoval vysvěcení zásahového vozidla. Po mši svaté v místní kapličce se průvod občanů společně s děkanem přemístili k požární zbrojnici, kde akci zahájil starosta obce Zdeněk Hroch svým proslovem. Vyzvedl snahu nové jednotky pod vedením velitele Radka Poura a celého SDH. Potom starosta předal slovo děkanovi, který zásahové vozidlo posvětil do života. Následovalo pokřtění zásahového vozidla, které provedl starosta šumivým vínem. Nakonec byli všichni občané pozváni do požární zbrojnice k pohoštění. Hlavním jídlem by výborný guláš, domácí koláče včetně veškerého občerstvení. K poslechu byl přizván harmonikář, který všem zpíval k dobré náladě. Bohužel se počasí nevydařilo, protože foukal velmi silný studený vítr a občas přišla i slabá přeháňka.
Odpadové hospodářství:
V naší obci se stále setkáváme s neukázněnými občany, kteří svůj odpad netřídí a vhazují jej do velkoobjemových kontejnerů společně s jiným odpadem. Jejich nerozumným počínáním obci tropí samé problémy. Odpad patří do kontejneru celý a pokud do něj nevleze svým objemem je zapotřebí jej upravit. Toto jaksi někteří občané nechtějí pochopit. Toto se stalo mezi vánočními svátky, kdy z kontejneru čněl černý plastový pytel i přesto, že vedle v kontejneru bylo dostatek místa pro jeho uložení. Chápeme to jako schválnost, ale nevíme z jakého důvodu takto majitel odpadu učinil. Navíc byl v tomto plastovém pytli takový odpad, který je nutno vytřídit (plastové láhve a plechovky od krmení pro psa atd..)
Pokud by se toto ještě opakovalo, starosta obce se rozhodl, že budeme muset přistoupit k zamykání těchto velkoobjemových kontejnerů s dobou provozu přesně určenou tak, jak tomu bylo kdysi. To se také stalo pro neukázněnost některých občanů a kontejner musel být uzamčen. Provozní doba, kdy bylo možno do tohoto kontejneru vhazovat odpad, byla stanovena na každý pátek v době od 16-17 hodin.
V letošním roce bylo rozhodnuto, že se svozy komunálního odpadu přes letní období budou uskutečňovat pravidelněji, po čtrnácti dnech. Bylo to z důvodu přeplněných popelnic u některých občanů a také z důvodu, že zápach jdoucí z nich po tak dlouhé, původní měsíční době v letních měsících je neúnosný.
Krádež roštů:
Dne 30. dubna 2010 byly v době asi kolem 13:00 hodin na místní komunikaci „Za Chaloupkem“ v naší obci ukradeny ocelové poklopy na odvodňovacím žlabu. Celkem se jich ztratilo 13 kusů. Zloději museli nejprve přeštípnout spojovací ocelový řetěz, který tyto poklopy zajišťoval proti odcizení. Ale to ani zlodějům nedělalo problémy. Naší obci způsobili škodu ve výši 18.138 Kč. Zloději byli ještě tentýž den dopadeni, ale poklopy se jim podařilo ještě před tím prodat v kovošrotu. Takže se nenašly. Zloději byli dva, otec a syn, nějací Petr a Pavel Jakubčíkovi z Lešan u Prostějova. Soud se uskutečnil 30. června v Šumperku.
Zastupitelstvo se proto muselo rozhodnout o zhotovení poklopů nových. Ovšem Bludovská a.s. potřebovala projíždět přes tento kanál svými vozidly, a proto bylo obci nabídnuto, že zhotoví poklopy nové pro svoje potřeby, které si potom odvezou. Obec souhlasila a nakonec Bludovská a.s. nabídla naší obci, že nám poklopy přenechá bezplatně. S tím naše obec souhlasila. Poklopy byly nakonec přivařeny k základovému tělesu, aby nemohly být znovu ukradeny.
Čistička a kanalizace v obci:
V letošním roce se s touto akcí nepokračovalo, protože se všichni zastupitelé usnesli na tom, že dokud v Chromči nezačnou kopat, nebudeme nic připravovat z důvodu velkých možných změn v technologickém zařízení stavby.
Výstavba základnové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.:
V roce 2007 se na obec obrátila firma "KN PROJECT" ze Zábřehu v zastoupení společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. o souhlas se stavbou základnové stanice radiotelefonní sítě v k.ú. Vyšehoří. Mělo se jednat se o sdílení plánované základnové stanice společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., která měla být postavena na pozemku ve zjednodušené evidenci dle PK na parcele číslo 763/1 na „Oséčí“.
Stavba měla spočívat v umístění kontejneru s technologií v oplocené části plánované stanice TMCZ, v umístění výložníků pro antény na budoucím stožáru, dále v umístění přípojky NN, která měla být provedena zemním kabelem ve stejné trase jako přípojka NN pro společnost TMCZ a v umístění elektroměrného pilíře poblíž místa napojení, které mělo být stejné jako místo napojení společnosti TMCZ.
Stavbou dotčené pozemky ve vlastnictví obce měly být parcely číslo: 896/1 (přístup a přípojka NN), p.č. 896/2 (přístup a přípojka NN) a p.č. 862/1 (přípojka NN a umístění elektroměrného pilíře).
Tehdy byla celá akce jaksi pozastavena ze strany zmíněné firmy a nic se nedělo. Jen naše obec připravila podzemní plastové potrubí pod opravenou komunikací pro napojení elektrického přívodu před domkem Jurenky Miroslava.
Až v letošním roce se akce konečně rozběhla. Během měsíce července byla naší obcí stavba předána pro zamýšlenou stavbu. Během měsíce srpna byly práce zahájeny. Nejprve se zakopaly kabely od sloupu naproti domku Jurenky Miroslava, které vedly nahoru vedle jeho plotu a dále po okraji komunikace „Za Chaloupkem“. Koncem srpna byl celý vysílač postaven včetně oplocení kolem něho. Čekalo se až do konce roku, kdy byl před vánocemi vysílač uveden do provozu. Všem se okamžitě posílil signál. Na toto jsme všichni čekali dlouhá léta.
Obchod s potravinami:
V loňském roce provedla paní Blahová Eva rekonstrukci ve svém rodinném domku a přestavěla část této budova na obchod s potravinami. Jednalo se o místnosti směrem ke kapli. Zde s této strany zbudovali přístupové schody z místní komunikace a malé odpočívadlo. Nakonec vznikl malý, ale útulný obchůdek se zaměřením na všechny druhy potravin. Občané se tam naučili chodit a v odpoledních hodinách, hlavně v létě, se tam prodává pivo a občerstení.
Na obrázku jsou vidět zleva paní Vařeková Anna a Mlčuchová Zdenka při akci „sjezdu z vyšehorského kopce“ v létě.
Územní plán obce:
Na 12. února na 17 hodin bylo vyhlášeno společné veřejné jednání s účastí zástupců Městského úřadu v Zábřehu arch. Doležala a ing. Appla a také tvůrce územního plánu arch. Sohra. Na jednání přišlo několik občanů a svoje dotazy směřovaly na tyto zástupce. Krmela Petr se ohradil v tom směru, že p.č. 802/7 není zakreslena v zastavěném území obce, kde chtěl v budoucnu postavit rodinný domek. Hranice stavitelných ploch byly právě jen kolem tohoto pozemku a tato parcely již nebyla v tomto pásmu. Takže by tam v budoucnu nikdo nemohl postavit. Proto bylo dohodnuto to, že starosta obce Zdeněk Hroch navštíví Krajský úřad v Olomouci a zjistí se, co by se v tom dalo dělat. Návštěva dopadla dobře a vše obci bylo povoleno s tím, že můžeme znovu předělat mapy a celý územní plán a tuto parcelu tam ještě dodatečně doplnit jako stavitelné území obce.
Dne 19. února zastupitelstvo Obce Vyšehoří po dlouhé rozpravě ovšem schválilo ponechat řešení územního plánu Obce Vyšehoří v původním návrhu bez začlenění dalších pozemků. To znamená, že územní plán naší obce bude v nejbližší době schválen. Pozemky, které by měly být v budoucnu začleněny do stavitelných ploch v obci budou řešeny změnou územního plánu. Občané, kteří by měli zájem rozšířit zastavitelné plochy v obci, se měli přihlásit na obecním úřadě a podávat na zakreslených katastrálních mapách s vyznačením ploch pozemků svoje požadavky.
Změna územního plánu si tímto zásahem vyžádá další finanční náklady, které obec bude požadovat po těch občanech, kteří budou žádat změnu.
Dne 1. dubna na veřejném zasedání zastupitelstva byl územní plán schválen.
Protože však někteří občané požadovali změnu plánu, zastupitelstvo obce se dne 24. května dohodlo, že se oznámí občanům tento záměr s dobou do 30. června, do které mohou podávat svoje požadavky na obecní úřad. Celkem na obec přišly tři žádosti o změnu územního plánu.
Zastupitelstvo obce dne 26. července odhlasovalo 1. změnu ÚP s tím, že náklady budou hradit žadatelé. Starosta obce společně s místostarostou proto odjeli do Olomouce na krajský úřad, kde orodovali za žadatele o změnu. Ovšem nic se jim domluvit nepodařilo a úředníka přesvědčit o záměru obce. Krajský úřad povolil jenom jeden pozemek, který by byl schválen do změny ÚP. Jednalo se o pozemek p.č. 802/7 Krmely Františka, který z jara žádal o zařazení do zastavitelných ploch. Krajský úřad toto odůvodnil tím, že tak malá obec, jako je Vyšehoří nemůže žádat o tak velké plochy ke stavění a dále tím, že pokud nebude na již povolených plochách stát alespoň 50% nových domků, nebo nebude vyřízeno stejné množství stavebních povolení, nepovolí další plochy ke stavění.
Obecní úřad proto na žádost Františka Krmely zaslal žádost na Krajský úřad do Olomouce, aby nám písemně odpověděli, zda bude tento pozemek s určitostí zařazen do 1. změny ÚP. Bohužel, do konce roku odpověď nepřišla.
Kulturní akce:
Dne 8. května uspořádal obecní úřad v místním kulturním domě „den matek“. Zahájení bylo naplánováno na 15 hodin. Starosta obce Zdeněk Hroch přivítal všechny přítomné a popřál všem maminkám hodně zdraví a štěstí k jejich svátku. Potom následovalo vystoupení našich dětí pod vedením paní Hojgrové Boženy, která s dětmi nacvičila pěkný program. Celkem vystoupilo asi 10 dětí z celé vesnice. Všem se jejich vystoupení velice líbilo. Nakonec starosta obce poblahopřál všem maminkám k jejich svátku s kytičkou. Protože zbylo ještě asi 8 kytek, starosta s místostarostou jezdili po obci a blahopřáli maminkám, které nedošly. Všem bylo podáváno občerstvení. Akce skončila asi v 18 hodin.
Den matek 2010-1.jpg (73,0 kB)
Den matek 2010-2.jpg (107,0 kB)
Den matek 2010-3.jpg (110,0 kB)
Den matek 2010-4.jpg (113,1 kB)
Den matek 2010-5.jpg (118,7 kB)
Den matek 2010-6.jpg (170,9 kB)
Den matek 2010-7.jpg (99,9 kB)
Den matek 2010-8.jpg (111,6 kB)
Den matek 2010-9.jpg (94,0 kB)
Den matek 2010-10.jpg (105,1 kB)
Den matek 2010-11.jpg (93,2 kB)
Den matek 2010-12.jpg (88,2 kB)
Den matek 2010-13.jpg (88,4 kB)
Den matek 2010-14.jpg (87,3 kB)
Den matek 2010-15.jpg (90,6 kB)
Den matek 2010-16.jpg (106,0 kB)
Den matek 2010-17.jpg (98,7 kB)
Den matek 2010-18.jpg (110,8 kB)
Den matek 2010-19.jpg (106,8 kB)
Den matek 2010-20.jpg (114,2 kB)
Den matek 2010-21.jpg (107,9 kB)
Den matek 2010-22.jpg (98,2 kB)
Den matek 2010-23.jpg (97,7 kB)
Den matek 2010-24.jpg (108,8 kB)
Den matek 2010-25.jpg (105,7 kB)
Den matek 2010-26.jpg (120,7 kB)
Den matek 2010-27.jpg (112,1 kB)
Den matek 2010-28.jpg (113,9 kB)
Den matek 2010-29.jpg (101,1 kB)
Den matek 2010-30.jpg (110,0 kB)
Den matek 2010-31.jpg (100,8 kB)
Den matek 2010-32.jpg (106,1 kB)
Den matek 2010-33.jpg (110,7 kB)
Den matek 2010-34.jpg (102,8 kB)
Den matek 2010-35.jpg (83,9 kB)
Den matek 2010-36.jpg (102,5 kB)
Den matek 2010-37.jpg (117,8 kB)
Den matek 2010-38.jpg (84,2 kB)
Dne 11. září uspořádal obecní úřad "8. ročník sjezdu z vyšehorských Drah“. Protože ale většina rodičů se bála svoje děti pustit z Drah pro celkem velký kopec a také časté havárie dětí, rozhod se obecní úřad trochu místo akce změnit. Jezdilo se tedy z kopce od domku paní Blahové Evy směrem ke kapli. Nejprve děti malovaly a potom začal vlastní sjezd. Na tuto akci se sešlo nebývale mnoho dětí se svými rodiči. Celkem malovalo 21 dětí a i závodu se zúčastnil stejný počet závodníků. Byli vytvořeny tři kategorie, předškoláci, školáci a poškoláci. Jelo se celkem dvakrát. Po závodu se všichni přemístili na hřiště, kde všechny děti dostaly hodnotné ceny a dárky. Jako hlavní sponzor akce byla paní Blahová Eva, která dětem rozdávala sladkosti a také se postarala o postavení skákacího hradu, což se dětem velice líbilo. Po vyhodnocení následovala volná zábava za příjemné hudby.
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-1.jpg (163,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-2.jpg (145,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-3.jpg (147,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-4.jpg (147,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-5.jpg (160,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-6.jpg (139,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-7.jpg (155,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-8.jpg (159,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-9.jpg (128,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-10.jpg (159,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-11.jpg (142,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-12.jpg (144,6 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-13.jpg (149,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-14.jpg (134,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-15.jpg (136,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-16.jpg (121,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-17.jpg (137,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-18.jpg (136,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-19.jpg (141,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-20.jpg (125,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-21.jpg (127,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-22.jpg (150,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-23.jpg (126,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-24.jpg (146,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-25.jpg (130,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-26.jpg (145,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-27.jpg (124,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-28.jpg (140,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-29.jpg (127,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-30.jpg (129,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-31.jpg (128,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-32.jpg (118,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-33.jpg (141,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-34.jpg (122,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-35.jpg (156,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-36.jpg (169,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-37.jpg (159,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-38.jpg (161,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-39.jpg (149,6 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-40.jpg (83,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-41.jpg (73,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-42.jpg (69,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-43.jpg (78,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-44.jpg (75,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-45.jpg (97,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-46.jpg (167,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2010-47.jpg (158,3 kB)
Dne 12. prosince se uskutečnila „čertovská tancovačka“. Akci uspořádal obecní úřad. Po uvítání dětí a hostů starostou obce Zdeňkem Hrochem přišli do sálu Mikuláš, anděl a čert a děti trochu strašily. Pak děti musely na pódium k Mikuláši, kde mu přednášely básničky. Za to dostaly balíček v podobě sladkého a trochu ovoce. Návštěvnost byla obrovská, sešli se snad všichni občané se svými dětmi z obce. Akce skončila asi v 18 hodin.
Čertovská tancovačka 2010-1.jpg (83,4 kB)
Čertovská tancovačka 2010-2.jpg (98,6 kB)
Čertovská tancovačka 2010-3.jpg (105,8 kB)
Čertovská tancovačka 2010-4.jpg (98,87 kB)
Čertovská tancovačka 2010-5.jpg (105,4 kB)
Čertovská tancovačka 2010-6.jpg (102,9 kB)
Čertovská tancovačka 2010-7.jpg (110,9 kB)
Čertovská tancovačka 2010-8.jpg (121,5 kB)
Čertovská tancovačka 2010-9.jpg (132,6 kB)
Čertovská tancovačka 2010-10.jpg (105,3 kB)
Čertovská tancovačka 2010-11.jpg (122,5 kB)
Čertovská tancovačka 2010-12.jpg (115,5 kB)
Čertovská tancovačka 2010-13.jpg (123,9 kB)
Čertovská tancovačka 2010-14.jpg (120,2 kB)
Čertovská tancovačka 2010-15.jpg (120,1 kB)
Čertovská tancovačka 2010-16.jpg (121,1 kB)
Čertovská tancovačka 2010-17.jpg (120,9 kB)
Čertovská tancovačka 2010-18.jpg (135,6 kB)
Čertovská tancovačka 2010-19.jpg (133,1 kB)
Čertovská tancovačka 2010-20.jpg (106,1 kB)
Čertovská tancovačka 2010-21.jpg (148,3 kB)
Čertovská tancovačka 2010-22.jpg (133,1 kB)
Vítání občánků Na den 18. září uspořádal obecní úřad ve Vyšehoří „vítání občánků“. Poslední vítání bylo v roce 2008. Protože v roce 2009 dětí nebylo, rozhodl obecní úřad děti přivítat až v letošním roce společně i s těmi ostatními. Pozváni byly všechny rodiče.
Do zasedací místnosti se dostavili tito rodiče s dětmi:
Milan Andrea Mazákovi a se synem Danielem
Jan a Věra Papajkovi se synem Janem
Petr a Lenka Unzeitigovi se synem Václavem
Petr a Zuzana Honemannovi s dcerou Eleni
Milan a Miroslava Blahovi se synem Miroslavem
Pavol Lenčéš a Jitka Havlenová s dcerou Pavlínou
Lenka Kubíková a Stanislav Jurenka s dcerou Nicol
Martin Polách a Veronika Johnová se synem Matějem
Martin Šilar a Petra Urbanová se synem Martinem a dcerami Eliškou a Anežkou
Nedostavili se rodičové Lenčéš Pavol a Havlenová Jitka s dcerou Pavlínou a Šilar Martin a Urbanová Petra s trojčaty Martinem, Eliškou a Anežkou.
Akci zahájily děti Barbora Hojgrová a Veronika Krmelová přednesem několika básniček. Posléze přišel starosta obce Hroch Zdeněk společně s Krmelovou Martou, kteří všechny přivítali a po podepsání se rodičů do pamětní knihy bylo všem rodičům poblahopřáno s kytičkou. Následovalo předání dárků všem dětem a nakonec krátká volná zábava.
Vítání občánků 2010-1.jpg (95,2 kB)
Vítání občánků 2010-2.jpg (100,8 kB)
Vítání občánků 2010-3.jpg (74,7 kB)
Vítání občánků 2010-4.jpg (104,4 kB)
Vítání občánků 2010-5.jpg (107,3 kB)
Vítání občánků 2010-6.jpg (105,6 kB)
Vítání občánků 2010-7.jpg (99,9 kB)
Vítání občánků 2010-8.jpg (97,0 kB)
Vítání občánků 2010-9.jpg (99,5 kB)
Vítání občánků 2010-10.jpg (99,8 kB)
Vítání občánků 2010-11.jpg (103,7 kB)
Vítání občánků 2010-12.jpg (106,7 kB)
Vítání občánků 2010-13.jpg (133,3 kB)
Vítání občánků 2010-14.jpg (123,3 kB)
Vítání občánků 2010-15.jpg (134,1 kB)
Vítání občánků 2010-16.jpg (122,1 kB)
Vítání občánků 2010-17.jpg (113,7 kB)
Vítání občánků 2010-18.jpg (111,5 kB)
Vítání občánků 2010-19.jpg (125,5 kB)
Vítání občánků 2010-20.jpg (108,8 kB)
Vítání občánků 2010-21.jpg (120,1 kB)
Vítání občánků 2010-22.jpg (114,9 kB)
Vítání občánků 2010-23.jpg (122,3 kB)
Vítání občánků 2010-24.jpg (124,5 kB)
Vítání občánků 2010-25.jpg (119,1 kB)
Vítání občánků 2010-26.jpg (124,6 kB)
Vítání občánků 2010-27.jpg (120,0 kB)
Vítání občánků 2010-28.jpg (120,2 kB)
Vítání občánků 2010-29.jpg (137,3 kB)
Vítání občánků 2010-30.jpg (149,7 kB)
Vítání občánků 2010-31.jpg (149,7 kB)
Vítání občánků 2010-32.jpg (126,2 kB)
Vítání občánků 2010-33.jpg (125,6 kB)
Vítání občánků 2010-34.jpg (113,1 kB)
Vítání občánků 2010-35.jpg (87,5 kB)
Vítání občánků 2010-36.jpg (96,5 kB)
Vítání občánků 2010-37.jpg (88,1 kB)
Vítání občánků 2010-38.jpg (104,5 kB)
Vítání občánků 2010-39.jpg (90,7 kB)
Vítání občánků 2010-40.jpg (88,5 kB)
Vítání občánků 2010-41.jpg (79,2 kB)
Hasičská soutěž v Chromči:
V létě se naše nová zásahová jednotka účastnila hasičské soutěže ve vedlejší vesnici Chromči.
I když se moc dobře neumístnili, jejich aktivita byla velkou odvahou. Kdyby měli lepší stříkačku, určitě by byli na lepším místě. Vždyť jejich motorová stříkačka PPS 8 patří již do muzea a je dosti zastaralá. Nejvíce se ukázali s vozidlem AVIA, které jim zakoupila obec. Vozidlo si hezky nachystali a opravili. Zbytek, jako jsou hadice a další věci jim uhradila obec.
JSDH se ještě letos účastnila dalších akcí po okolí ve spolupráci s dosavadními členy sboru. Pomáhali i obecnímu úřadu při organizaci některých kulturních akcí.
Rekonstrukce domku:
V domku Navrátilových na horním konci obce se již od konce loňského roku bydlelo. Zatím na něm nebyla nová omítka, protože bylo plánována ještě s přístavba balkónu a garáže pod ním.
Výměna kotle ÚT v KD:
V letošní zimě se přišlo na to, že kotel na ústřední topení v kulturním domě začal téci pro prorezavění. Zastupitelstvo proto rozhodlo, že se kotel vymění za nový. Byly vyzvány tři firmy a nakonec vyhrála firma Nezbeda z Postřelmova. Nabídka činila 55.704 Kč včetně prací. Do výměny kotle se firma kotel pustila během léta a dále se přišlo na to, že i radiátory na chodbě včetně v kuchyni jsou téměř rezavé. Starosta ihned vyzval firmu, aby učinila nabídku na tuto výměnu, což bylo učiněno. Jednalo se o navýšení v částce o 33.587 Kč. Proto starosta rozhodl práce dodělat a radiátory vyměnit. Nakonec se celková cena vyšplhala na výši 89.291 Kč.
Stavba srubu:
Z jara se na výstavbě srubu pilně pracovalo. Srub byl v letošním roce dokončen. Je to nádherná stavba, celá ze dřeva a na toto místo se velice hodí.
Prodej domů:
Letos byl prodán domek, ve kterém kdysi bydleli Morávkovi. Později byl domek přepsán na Morávka Davida, který bydlel v Rovensku. Ten jej prodal a novým majitelem se stal Večeřa Jaroslav z Velkých Losin.
I domek po Krmelových se prodal. Ten vlastnil po Janovi a Anežce Krmelových jejich vnuk Pavel, který stejně bydlel v Šumperku. Novým majitelem se stal Ospálek Lukáš ze Šumperka.
Sraz zastupitelstva koncem roku:
Několikrát se za svého fungování zastupitelstvo sešlo někde při večeři. Bylo to jako poslední neveřejná sešlost společně se svými rodinnými protějšky. Většinou to bylo přímo v zasedací místnosti obecního úřadu, ale letos i v restauraci. Po slavnostním přivítání všech zastupitelů a přípitku si všichni dali večeři a potom se jen bavili. Většinou se šlo před půlnocí domů.
Setkání ZO na večeři 2010-1.jpg (102,9 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-2.jpg (96,5 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-3.jpg (104,1 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-4.jpg (95,9 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-5.jpg (103,6 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-6.jpg (105,4 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-7.jpg (96,6 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-8.jpg (102,2 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-9.jpg (113,8 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-10.jpg (107,2 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-11.jpg (104,6 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-12.jpg (136,0 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-13.jpg (112,6 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-14.jpg (117,7 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-15.jpg (116,0 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-16.jpg (114,8 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-17.jpg (102,3 kB)
Setkání ZO na večeři 2010-18.jpg (113,7 kB)
Významná výročí:
V únoru oslavil svoje 70. narozeniny pan Bezděk Jaromír. Poblahopřát mu přišli starosta obce Zdeněk Hroch společně s manželi Martou a Františkem Krmelovými. Oslavenec je na svoje roky v perfektní životní kondici a humor jej neopouští. V domku žije již 38 roků se svou družkou Miroslavou Souralovou, původně pocházející z Postřelmůvka.
V únoru oslavila hezké 81. narozeniny paní Štodtová Kristýna. Poblahopřát jí s kytičkou přišli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou a Františkem Krmelovými. I když paní Štodtová je po stránce zdravotní na tom docela špatně, stále je veselá a plná života.
V březnu se dožil 83 roků pan Macek Miroslav. Poblahopřát mu přišli Starosta Zdeněk Hroch společně s Martou a Františkem Krmelovými. Oslavenec byl v dobré kondici a stále veselý.
V červnu se dožil 83 roků pan Vařeka Jaroslav. Poblahopřát s kytičkou mu přišli Marta a František Krmelovi.
V červnu oslavila 75. narozeniny paní Štodtová Marie. Poblahopřát jí přišli Marta a František Krmelovi. Stále veselá a usměvavá paní všechny mile přivítala a pohostila.
V červnu oslavila svoje 80. narozeniny paní Unzeitigová Marie, trvalé bydliště má sice ve Vyšehoří, ale již bydlí v Rovensku u svého syna. Paní Unzeitigová je veselá a milá žena, která je plna životního elánu. Poblahopřát s kytičkou jí přišli starosta Zdeněk Hroch společně s manželi Martou a Františkem Krmelovými.
V září oslavil 83. narozeniny pan Urban Zdeněk. Poblahopřát mu přišli František Krmela s manželkou Martou.
V září slavila svoje 80. narozeniny paní Urbanová Božena. Navštívit s kytičkou ji přišli starosta Zdeněk Hroch společně s manželi Františkem a Martou Krmelovými.
V listopadu se dožila 75 roků paní Vařeková Matylda. Poblahopřát jí přišli v pověření obecního úřadu bývalý starosta Zdeněk Hroch společně s Hýblem Jaromírem.
Přehled významných osob v obci a statistika obyvatel ke konci roku 2010:
Přistěhovali se do obce:
V měsíci únoru se do obce přistěhovali mladí manželé ze Šumperka a to Pavel a Alice Smyčkovi. Alice Smyčková byla dcera Diblíka Vladimíra, který je majitelem tohoto domku.
Do nově zrekonstruovaného domku (bývalá stodola po Vařekových) se přihlásili k trvalému pobytu Urbanová Petra s trojčaty Šilarem Martinem, Šilarovou Eliškou a Šilarovou Anežkou. Původně měli trvalé bydliště ve Štítech, ale v domku již bydleli od konce loňského roku.
Do domku ke Kopových přihlásili rodiče Mazák Milan a Krobotová Andrea svého syna Mazáka Daniela.
Odstěhovali se z obce:
V září se obce odstěhoval Valentová Kateřina do Cotkytle ke své matce, kde bydleli.
V listopadu se z obce odhlásil Krmela Pavel. Tento domek se letošního roku prodal a Pavel měl byt v Šumperku.
Narodili se:
V lednu se Poláchovi Martinovi a Johnové Veronice narodil syn Matěj Polách.
V červenci se narodil manželům Miloslavě a Milanovi Blahovým syn Miroslav Blaha.
V září se narodila manželům Šárce a Pavlovi Nedomovi dcera Zuzana Nedomová.
V listopadu se narodila manželům Simoně a Františkovi Strakovým dcera Zuzana Straková.
Svatba:
V dubnu se provdala Hrochová Jitka za Gebauera Lukáše z Dolních Studének. Společné příjmení Gebauerovi. Od tohoto data se také Jitka přestěhovala za manželem do Dolních Studének, kde si postavili nový domek.
V červnu se oženil Mazák Milan. Za manželku si vzal Krobotovou Andreu z Postřelmůvka.
V červnu uzavřeli sňatek Basler Martin a Krobotová Soňa. Společně již několik roků bydleli v domku u Martinových rodičů.
Zemřeli:
Dne 13. února zemřela Pavlíková Jiřina ve věku 85 roků. Pohřeb se konal ve středu dne 17. února v obřadní síni šumperského krematoria. S paní Pavlíkovou se přišlo rozloučit jednak mnoho občanů z obce, ale také z okolí.
Dne 19. února zemřela paní Rozlowská Ludmila ve věku 85 roků. Paní Rozlowská v obci již nebydlela, ale byla u dcery Ludmily v Leštině. Pohřeb měla dne 23. února ve smuteční obřadní síni v krematoriu v Šumperku.
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Zima pokračovala ihned od začátku roku. Dne 1. ledna klesla noční teplota na -5°C, přes den bylo zataženo a mlhavo s teplotami kolem 0°C. Sníh stále drobně proletoval. V obci jej bylo asi 3 cm. Dne 4. ledna klesla ranní teplota na -6°C, přes den bylo zataženo s teplotami -3°C a sníh stále slabě padal. Dne 6. prosince padal od noci sníh a padal celý den. Noční teplota klesla na -2°C a i přes den se udržela slabě pod 0°C. Dne 8. ledna od rána hustě padal sníh. Noční teplota klesla na -4°C, přes den se udržela na -2°C. Sníh padal celý den a do večera jej napadlo asi 10 cm. V dalších dnech stále sníh padal a celkem jej připadlo ke dni 10. ledna asi 20 cm. Celkem je v obci asi 30 cm sněhu. Komunikace se musela každý den protahovat. Dne 11. ledna již sníh nepadal. Noční teplota klesla na -4°C, přes den se teplota udržela slabě nad °C. Stejné počasí se udrželo až do 16. ledna. Dne 17. ledna začal během dne opět padat sníh. Celkem ho do rána na 18. ledna napadlo asi dalších 10 cm. Dne 19. ledna klesla noční teplota na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Dne 20. ledna klesla ranní teplota na -6°C, přes den bylo kolem 0°C. Dne 21. a 22. ledna klesla ranní teplota na -11°C, přes den bylo zataženo a mrazivo s teplotami kolem -6°C. V dalších dnech se ještě více ochladilo. Noční teplota klesala až na -17°C, přes den bylo polojasno až jasno s teplotami stále kolem -8°C až -6°C. Dne 26. ledna již tak do rána nemrzlo, ranní teplota klesla na -7°C. V dalším dni se opět velmi ochladilo. Dne 27. ledna klesla ranní teplota na -20°C, přes den bylo jasno a velmi mrazivo s teplotami -8°C. Dne 28. ledna do rána napadlo asi 10 cm prašanu a padalo i přes den. Noční teplota klesla na -12°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem -6°C. V obci je už asi 45 cm sněhu. Dalších asi 15 cm sněhu napadlo do rána na další den dne 29. ledna. Do konce měsíce klesala noční teploty na -8°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +1°C.
Únor:
Dne 1. února klesla noční teplota na -8°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem -1°C. Stále proletoval sníh. Dne 2. února připadlo do rána asi 4 cm nového sněhu. Dne 3. února přišla sněhová kalamita. Do rána napadlo dalších asi 20 cm sněhu a noční teplota klesla na -2°C. Přes den stále sníh padal a ještě ho připadlo asi 5 cm. Denní teplota vystoupala na +2°C. V obci je již asi 80 cm sněhu. Komunikace se stále musí protahovat traktorem. Tyto práce nám letos opět provádí firma Čmakal z Chromče. Náklady v letošní zimě budou velké, protože se cesta musela již podruhé odhrnovat od velké sněhové masy nakladačem, z důvodu téměř nesjízdnosti pro úzkost. Dne 6. února přišla neočekávaná obleva. Denní teplota vystoupala až na +8°C a sníh rychle tál. Ovšem k večeru se opět ochladilo a teplota klesla hluboko pod 0°C. V dalších dnech bylo stále zataženo, noční teplota klesala na -8°C, přes den vystoupala jen na -1°C a slabě proletoval sníh. Od 8. února klesla noční teplota na -3°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 14. února vystoupala denní teplota na +4°C. Dne 15. února klesla noční teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami až +5°C. V dalších dnech se oteplovalo ještě více. Noční teplota klesala na +3°C až 1°C, přes den vystupovala na +7°C až +9°C. Bylo stále zataženo nebo oblačno. Dne 25. února vystoupala denní teplota za slunečné oblohy až na +11°C a sníh rychle odtával. V obci je již asi 30 cm sněhu. Dne 28. února odpoledne začalo pršet.
Březen:
Dne 1. března klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +10°C. Ode dne 2. března se začalo ochlazovat. Noční teplota klesla na -2°C, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem +6°C. Dne 3. března klesla ranní teplota na +1°C, přes den za oblačné oblohy proletoval sníh s teplotami kolem +6°C. V dalších dnech se citelně ochladilo. Noční teplota klesala až na -10°C, přes den bylo většinou polojasno až jasno s teplotami kolem -2°C až 0°C. Sněhu je v obci asi 15 až 20 cm, ale již se tvoří holá místa na slunci. Dne 8. března klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo polojasno s teplotami až +2°C. Dále bylo pořád zima. Noční teplota klesala stále hluboko pod 0°C. Přes den bylo většinou jasno nebo polojasno s teplotami kolem +3°C. Dne 9. a 10. března klesla noční teplota na -10°C. V dalších dnech se začalo pomalu oteplovat. Od 12. března klesala noční teplota na -1°C, přes den foukal nárazový velmi studený vítr s teplotami kolem +2°C. Dne 15. března do rána napadlo asi 3 cm sněhu. Přes den sníh stále popadával, ale sluníčko již bylo teplejší, a tak se sníh neudržel. Stále bylo větrno s denními teplotami, které vystupovaly až na +5°C. Od 17. března se začalo pomalu oteplovat. Dne 18. března klesla noční teplota na 0°C, přes den bylo polojasno s teplotami, které vystupovaly až na +14°C. V obci je ještě stále dosti sněhu, ale jen ve stinných místech. Jaro se pomalu blíží. V dalších dnech se ještě více oteplilo. Noční teplota sice klesala k 0°C, avšak přes den za slunečné a jasné oblohy vystupovala až na +16°C. Dne 24. března klesla noční teplota na +3°C, přes den bylo jasno s teplotami +17°C. Za těchto pár dnů sníh v obci úplně roztál. Až do dne 26. března denní teplota stále pomalu stoupala. Tohoto dne se vyšplhala až na +22°C. Dne 27. března přišlo ochlazení. Noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo zataženo s občasným slabým deštěm s teplotami kolem +12°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +3°C až +01°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo, foukal studený vítr s teplotami kolem +10°C. Takovéto počasí se udrželo až do konce měsíce.
Duben:
Stejné počasí pokračovalo i začátkem dubna. Dne 5. dubna klesla noční teplota na +4°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +15°C. Dne 6. a 7. dubna klesla noční teplota na -2°C, přes den bylo jasno s teplotami až +19°C. Dne 9. dubna bylo celý den zataženo s teplotami +17°C. V dalších dnech od 10. dubna se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala k 0°C, přes den bylo většinou zataženo s občasnými přeháňkami s teplotami kolem +10°C až +12°C. Od 15. dubna se začalo zase oteplovat. Noční teplota klesala na +8°C až +5°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +16°C až +18°C. Dne 20. dubna vystoupala denní teplota až na +20°C, ve večerních hodinách kolem 20. hodiny přišla slabší bouře s deštěm. Dne 21. dubna klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo zataženo, foukal silný nárazový vítr s teplotami jen kolem +12°C. Dne 22. dubna klesla ranní teplota na 0°C, přes den za slunečné oblohy teplota vystoupala na +15°C a pomalu se začalo oteplovat. Dne 24. až 26. dubna vystoupala denní teplota na +21°C. V odpoledních hodinách dne 26. dubna přišla slabá bouře s deštěm. Dne 27. dubna klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +16°C.
Květen:
V začátku května se počasí ještě více zhoršilo. Bylo stále zataženo a sychravo. Noční teploty klesaly na +10°C až +8°C, přes den vystupovaly na +13°C až +15°C. Obloha byla posetá mraky a občas i zapršelo. Dne 6. května klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo zataženo s občasným deštěm s teplotami jen +13°C. V dalších dnech bylo takovéto počasí téměř bylo stejné. Noční teplota klesala na +10°C až +7°C, přes den bylo oblačno až zataženo, občas se obloha i vyjasnila. Každý den většinou zapršelo. Od 14. května se počasí ještě více zhoršilo. Občasné dešťové přeháňky s foukáním studeného větru působily na všechny velmi špatně. Noční teplota klesala na +8°C až +6°C, přes den bylo stále zataženo s občasným deštěm s teplotami jen kolem +10°C. Dne 17. května od rána pršelo, foukal studený nárazový vítr s teplotami jen +8°C. Na horách v Jeseníkách napadl sněhový poprašek. V počasí hlásí, že na Lysé hoře napadlo 45 cm sněhu. Severní Morava a Slezsko je ve stavu povodňových záplav. Obec Troubky na Přerovsku postihly povodně tak, jako v roce 1997, kdy hlásí, že 450 domů je pod vodou. Dne 19. května od rána slabě poprchávalo s teplotami kolem +9°C. Až dne 20. května se obloha konečně trochu rozjasnila. Noční teplota klesla na +11°C, přes den bylo oblačno, trochu větrno s teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se opět obloha zatáhla a každodenní deště tropily problémy téměř po celé Moravě. Půda byla tak mokrá, že vůbec vodu nesála a všechna odtěkala pryč. Stačilo jen trochu zapršet a vznikaly lokální záplavy. Dne 24. května přišla v odpoledních hodinách silná bouře s lijákem. V dalších dnech se počasí opět střídalo s oblačnou oblohou a deštěm. Denní teplota se pohybovaly kolem +22°C. Takovéto počasí trvalo až do konce měsíce. Dne 30. května ve večerních hodinách přišla silná bouře s lijákem.
Červen:
Od začátku června stejné počasí pokračovalo i nadále. Noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo zataženo s deštěm s teplotami jen kolem +12°C. Stále pršelo a opět se začaly zvedat řeky. Prakticky pršelo jen na Moravě, ve Slezsku a Beskydsku. Tam si také voda vybírala svoje daně na majetkových škodách. Dne 2. června klesla ranní teplota na +8°C a od noci pršelo celý den. Foukal přitom silnější studený vítr a denní teplota dosahovala jen +13°C. Ode dne 4. června se konečně začalo oteplovat. Počasí se úplně změnilo a v dalších dnech bylo oblačno až jasno. Dne 5. června vystoupala denní teplota na +23°C, dne 6. června na +25°C a dne 6. června dokonce až na +28°C za polojasné oblohy. V noci teplota klesala na +13°C. V dalších dnech od 7. června se oteplovalo ještě více. Noční teplota klesala na +18°C až +16°C. Dne 9. června bylo přes den polojasno s teplotami až +32°C. Dne 12. června se obloha přes den začala zatahovat. V odpoledních hodinách bylo slyšet slabé hřmění. Noční teplota klesla na +21°C, přes den bylo oblačno s teplotami opět +32°C. Kolem šesté hodiny přišla slabá přeháňka a do večera slabě poprchávalo. Dne 13. června klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. V dalších dnech bylo stále velmi hezky. Dne 17. června klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo nádherné počasí s modrou oblohou a teplota se vyšplhala na +26°C. Dne 18. června se ale počasí rapidně změnilo. Noční teplota klesla na +16°C, od rána bylo zataženo a občas zapršelo. Denní teplota se vyšplhala na +22°C. Dne 20. června klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo zataženo a větrno s teplotami jen kolem +15°C. V dalších dnech se denní teplota trochu šplhala pomalu nahoru. Bylo stále oblačno a větrno s teplotami kolem +21°C. Dne 26. a 27. června bylo již letní počasí. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo slunečno až oblačno s teplotami kolem +27°C.
Červenec:
Od začátku července se teploty stále začaly pomalu zvyšovat. Noční klesaly na +18°C až +16°C, přes den vystupovaly až na +30°C. Dne 4. července vystoupily denní teploty až na +32°C a dále se zvyšovaly. V dalších dnech stoupaly až na +35°C a teploty v noci klesaly jen na +20°C. Vůbec nezapršelo a již bylo vše suché. Dne 17. července ve večerních hodinách přišla silná bouře a konečně napršelo hodně vody. V dalších dnech se trochu ochladilo. Noční teplota klesala na +18°C, přes den vystoupala dne 18. července na jen +19°C, dne 19. července na + 25°C. Dne 20. července už bylo ale velmi teplo s denními teplotami kolem +30°C. Dne 21. července bylo od rána oblačno s teplotami denními kolem +32°C. Ode dne 23. července přišla studená fronta a rapidně se ochladilo. Do rána na 24. července přišla malá bouře s lijákem, který trval až do ranních hodin. Toho dne klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo zataženo, občas mrholilo s teplotami kolem +20°C. Dne 25. července klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno až zataženo s větrem a teplotami jen kolem +17°C. V dalších dnech od 19. července se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +14°C, přes den bylo stále oblačno, místa až skoro zataženo s teplotami kolem +25°C. Dne 29. července přišla v odpoledních hodinách slabá bouře s deštěm. V dalších dnech do konce měsíce se na počasí již nic nezměnilo.
Srpen:
Dne 1. a 2. srpna klesla noční teplota na +13°C, přes den bylo krásně slunečno s denními teplotami kolem +30°C. Na severních Čechách v důsledku spadnutí ohromného množství vody vznikly velké povodně. Hrozivá předpověď se vyplnila! Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu spadlo na Liberecku za šest hodin kolem 100 milimetrů srážek a stále intenzivně pršelo. Přívalové deště zvedly hladiny řek a nápor až tisícileté vody od pátku 6. srpna drtila severní Čechy. Katastrofální situace na Liberecku, Frýdlantsku a Děčínsku vháněla slzy lidem do očí. Některé vesnice na Liberecku jako např. Chrastava, Česká Lípa, Děčín, Frýdlant atd., byly úplně zničeny. Spousta rodinných domků byly úplně zpustošena, nebo některé úplně zmizely z povrchu zemského. Škod se odhadovalo asi na 5 miliard korun. Celkem si povodně vyžádaly 5 lidských životů.
Dne 3. srpna klesla ranní teplota na +20°C, od rána bylo zataženo s denními teplotami +26°C. V dalších dnech se v noci trochu ochladilo. Noční teplota klesala na +13°C až +11°C, přes den ale bylo většinou oblačno až polojasno s teplotami kolem +25°C. Dne 10. srpna klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno s teplotami +27°C. Dne 12. až 13. srpna vystoupala denní teplota až na +30°C. Dorána na den 14. srpna přišla slabá bouře s deštěm. Denní teplota za slunečného počasí vystoupala až na +29°C. Dne 15. srpna bylo od rána zataženo, během dopoledne přišla bouře s deštěm. Denní teplota vystoupala na +25°C. Dne 16. srpna přišla v odpoledních hodinách bouře s lijákem. V dalších dnech bylo počasí stále oblačné, noční teplota klesala na +14°C až +12°C, přes den vystupovala na +22°C až +25°C. Ode dne 20. srpna se oteplilo ještě více. Noční teplota klesala na +11°C až +7°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +30°C. Dne 23. srpna se v odpoledních hodinách počasí začalo měnit. Kolem 18. hodiny přišla slabá bouře s deštěm. Dne 24. srpna bylo od rána zataženo s ranními teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se začalo stále ochlazovat. Noční teplota klesala na +12°C až +8°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +18°C. Dne 30. a 31. srpna od rána pršelo s denními teplotami jen +14°C.
Září:
Dne 1. září v noci do rána silně pršelo a od rána foukal silný nárazový vítr. Noční teplota klesla na +10°C, přes den vystoupala jen na +15°C. Tlaková níže s sebou přinesla zejména na návětří Beskyd a Jeseníků vydatné srážky. V Beskydách lokálně napršelo za posledních 24 hodin až 150 mm, v Jeseníkách přes 110 mm. Řeka Morava se začala rozvodňovat zvednutím na výšku hladiny v Raškově 237 cm a její průtok byl zde 74,1 m3/sec. V dalších dnech se počasí konečně začalo zlepšovat. Obloha byla většinou oblačná až polojasná, někdy přišla i slabá přeháňka. Noční teploty klesaly na +10°C, přes den vystupovaly na +15°C až +17°C. V týdnu od 13. září prakticky již nezapršelo a bylo překrásné slunné počasí s denními teplotami až +19°C. Noční teploty již klesaly až k +3°C. Dne 20. září klesla noční teplota na +2°C, přes den bylo jasno s teplotami až +21°C. V dalších dnech bylo počasí stejné až do 25. září. Od rána bylo zataženo s teplotami kolem +21°C. Dne 26. září pršelo od noci. Noční teplota klesla na +15°C, přes den vystoupala na +17°C. Odpoledne se ale začalo ochlazovat a teplota klesla na +9°C. Pršelo i do rána následujícího dne a i celý den 27. září. V dalších dnech až do konce září se počasí prakticky neměnilo.
Říjen:
Od začátku října se pomalu počasí začalo vylepšovat. Noční teploty klesaly na +8°C až ;6°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +14°C. Ode dne 7. října se počasí ještě více zlepšilo. Noční teploty klesaly na +4°C až +2°C, přes den bylo většinou polojasno s teplotami kolem +15°C. V dalších dnech od 9. října se počasí změnilo. Noční teploty klesaly za jasné oblohy na 0°C až -1°C, přes den bylo jasno s teplotami, které vystupovaly až na +16°C. Objevovaly se přízemní mrazíky. Takto bylo až do 14. října, když denní teploty pomalu po stupínku klesaly. Od 15. října se počasí trochu změnilo. Noční teplota klesla na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +13°C. V dalších dnech se ochlazovalo ještě více. Dne 18. října klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +10°C. Dne 20. října klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami jen +8°C. Dne 22. října klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +7°C. V dalších dnech se trochu oteplilo, ranní teplota klesala na +6°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +9°C. Dne 27. až 30. října klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo jasno s teplotami jen +5°C. Dne 31. října klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +14°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo skoro zataženo s teplotami kolem +16°C. V dalších dnech se pomalu oteplovalo a noční teploty zůstávaly na vysokých hodnotách ve výši kolem +13°C až +16°C. Denní teploty vystupovaly až na +20°C. Takovéto počasí se udrželo až do 7. listopadu, kdy se pomalu začalo ochlazovat a začalo občas i pršet. Dne 8. listopadu klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo, občas pršelo s teplotami kolem +11°C. Dne 9. listopadu pršelo od rána celé dopoledně, teplota přes den vystoupala jen na +10°C. Dne 10. listopadu klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +13°C. V dalších dnech se počasí neměnilo. Dne 23. listopadu se začalo pomalu ochlazovat. Noční teplota klesla na +5°C, přes den bylo zataženo s občasnými přeháňkami s teplotami jen +6°C. Tohoto dne napadl na horách první poprašek sněhu. Dne 24. listopadu klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s větrem s teplotami kolem +3°C a stále proletoval sníh. Pomalu stále více ochlazovalo. Dne 29. listopadu klesla ranní teplota na -7°C a do rána napadl poprašek sněhu. Přes den bylo zataženo se stále proletujícím sněhem s teplotami jen kolem 0°C. Dne 30. listopadu klesla ranní teplota na -4°C, z rána bylo polojasno, přes den oblačno s teplotami kolem +0°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo zataženo se slabým sněžením s teplotami, které se udržely na -3°C. V odpoledních hodinách přibývalo sněžení na intenzitě a začalo hustě padat. Večer se komunikace musela protáhnout. Do rána na den 2. prosince napadlo asi 15 cm sypkého sněhu. Noční teplota klesla na -7°C, přes den bylo zataženo až oblačno s teplotami kolem -2°C. Cesta se opět protahovala. Dne 3. prosince klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo zataženo s teplotami -4°C. Dne 4. prosince klesla ranní teplota na -14°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem -3°C. Dne 5. prosince klesla ranní teplota na -12°C, přes den bylo zataženo s teplotami -3°C. Dne 6. prosince klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo se slabým sněžením s teplotami kolem +1°C. Do rána na den 7. prosince se trochu oteplilo. Noční teplota klesla na +2°C a začalo slabě pršet. V dalších dnech sníh stále popadával a ode dne 12. prosince se začalo ochlazovat. Dne 12. a také 13. prosince napadlo do rána po 5 cm sněhu. Celkem je v obci asi 20 cm sněhu. Dne 13. prosince klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo zataženo, foukal silný studený nárazový vítr se slabým sněžením s teplotami kolem -1°C. V dalších dnech se teploty neměnily. V noci klesaly na -5°C, přes den zůstávaly na -3°C. Občas proletoval sníh. Dne 15. prosince do rána jej připadlo asi 6 cm. V dalším týdnu se toto počasí opakovalo a stále sníh občas padal. Dne 20. prosince klesla ranní teplota na -2°C, přes den přišla slabá obleva s teplotami kolem +2°C. Bylo pořád zataženo a i trochu mlhavo. V dalších dnech se oteplovalo stále dál. Noční teplota již pod 0°C neklesala, denní vystupovala až na +6°C. Sníh rychle odtával. Ode dne 25. prosince se opět začalo ochlazovat. Dne 26. prosince klesla ranní teplota na -7°C, přes den slabě popadával sníh s teplotami kolem -4°C. Dne 27. prosince klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem – 5°C. V dalších dnech se ještě více ochladilo. Noční teplota dne 29. prosince klesla na -10°C, přes den bylo zataženo, mrazivo s teplotami kolem -6°C. Dne 30. prosince klesla ranní teplota na -17°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem -8°C. Dne 31. prosince klesla ranní teplota na -18°C, přes den bylo polojasno a mrazivo s teplotami -7°C.
 

Další odkazy v pamětní knize

Hasičská slavnost v 60. letech-1.jpg (129,3 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-2.jpg (122,0 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-3.jpg (153,7 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-4.jpg (178,8 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-5.jpg (161,4 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-6.jpg (115,1 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-7.jpg (146,7 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-8.jpg (132,6 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-9.jpg (127,0 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-10.jpg (145,7 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-11.jpg (117,8 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-12.jpg (100,7 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-13.jpg (120,9 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-14.jpg (105,6 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-15.jpg (92,1 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-16.jpg (60,9 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-17.jpg (83,2 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-18.jpg (79,3 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-19.jpg (61,7 kB)
Hasičská slavnost v 60. letech-20.jpg (163,8 kB)
Hasičský sbor v 60. letech.jpg (144,7 kB)