Pamětní kniha 1. díl

Milí čtenáři, rodáci,

dostává se Vám do rukou přepis originálu 1. dílu pamětní knihy Obce Vyšehoří. Tento díl pamětní knihy se začal sepisovat v roce 1925 a záznamy byly ukončeny rokem 1959 stránkou 286.
Chtěl bych podotknout, že přepis kroniky jsem provedl přesně tak, jak to bylo sepisováno se všemi tvary slov, včetně případných gramatických chyb. Žádný slovní tvar a smysl věty jsem nezměnil.
Tento přepis 
kroniky by měl sloužit všem občanům, kteří chtějí něco vědět o historii a hlavních událostech naší tak malé, ale krásné vesničky od roku 1925 až po současnost. Vřele doporučuji přečíst, stojí to za to.
 
Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří