Pamětní kniha 2. díl

Milí čtenáři, rodáci,

2. díl pamětní knihy Obce Vyšehoří nvazuje na díl první rokem 1960 a pokračuje až do roku 1968. Bohužel v tomto roce bylo veškeré sepisování z neznámých důvodů ukončeno na dlouhou dobu 30 ti roků.
Posledním kronikářem byla paní Milada Janků z Vyšehoří, která v již zmíněném roce pamětní knihu přestala vést. Podle mě chtěla, aby se srpnové události do pamětní knihy dostaly popravdě, avšak strach jí to nedovolil, protože tehdejší doba byla nekompromisní pro ty, kteří chtěli hlásat pravdu. Vůbec se jí nedivím.
Chtěl bych podotknout tak jako v 1. dílu, že přepis pamětní knihy jsem provedl přesně tak, jak to bylo sepisováno se všemi tvary slov, včetně případných gramatických chyb. Žádný slovní tvar a smysl věty jsem nezměnil. Jedinou věc, co jsem udělal, bylo zvýraznění některých částí textu (jména občanů, nadpisy a čísla domů) pro větší úpravu, čitelnost a orientaci. Samozřejmě i stránkování originálu vůči přepisu pamětní knihy navzájem si neodpovídá z důvodu jiného písma.

Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří