Pamětní kniha 2. díl

Rok 1965 - 1968

Rok 1965

Rok 1965 byl v celku velmi deštivý a studený, proto pro zemědělství velice nepříznivý, čímžto se nesplnily očekávané předpoklady a zemědělství pořád zůstává ve svém vývoji daleko za průmyslem, což se projevuje nedostatkem pracovních sil v zemědělství.
Míst. národní výbor:
Místní národní výbor provedl opravu mostu železnými pražci na strouze u Chromče. Dále provedl opravu cesty na horní konec obce a k budově MNV. O prázdninách byla opravena místní škola. K okrase obce byly zřízeny parčíky u kaple, na dolním konci obce a u sušárny.
Obyvatelstvo:
Počet mužů v naší obci je 90, počet žen 92, chlapců 28, děvčat 26, celkem 236 obyvatel.
Narodilo se jedno děvče Chmelařova Dáša.
Zemřela:
Marie Krobotová na rakovinu ve věku 80 let.
Přistěhovala se:
Marie Pavlů  roz. Kunertova z Rovenska.
Odstěhovali se:
Krmela Josef do Bernartic u Javorníka.
Odstrčilova Zdenka roz. Balcárková a Odstrčil Oldřich do Šumperka.
Škola:
Počet žactva naší školy jest 23, z toho 8 chlapců a 15 děvčat. Nastoupilo 6 žáků a do Bludova přestoupili 3 žáci.
Oslavy:
K mezinárodnímu dni žen, měli žáci přednášky a říkanky. MNV uspořádal 9. května vzpomínkovou slavnost dvacetiletého osvobození naší vlasti sovětskou armádou od německých okupantů. Při této příležitosti rozdával čestné diplomy některým občanům naší obce, kteří se zasloužili o její zvelebení.
Míst. lid. knihovna - literatura:
Spisy svazků marxismu – leninismu 31 společensko politických 96, přírodovědeckých 121, zemědělských 88, technických 15, naučných 62, celkem 413 svazků. Výpujčky těchto knih: spisy marxismu – leninismu 42, společenských 53, přírodovědeckých 18, naučných 46, celkem 336 výpujček.
Literatura pro mládež: 1.971 svazků, výpujček 1.005  knih.
Čtenářů celkem 58, z toho 31 do 15 let.
Zábavy:
Jako obvykle, byla uspořádána požárníky hodová zábava a v zimě požárnický ples. SRPŠ uspořádal 28. února dětský maškarní ples.
Kultura:
Počet posluchačů rozhlasu naší obce v letošním roce je 52. Počet televisních přijímačů je 34. Divadla se u nás nehrají.
Červený kříž:
Červený kříž měl svoji valnou schůzi dne 6. února za účasti 15 členů. Funkcionáři byli zvoleni: za předsedu Dokoupilova Emilie, místopředsedou Urbanova Bož., jednatel Unzeitigova Marie a hospodář Kopova Věra. Jeho členové pomáhali osazovati květinami parčíky na návsi.
Jednotné zem. družstvo:
Výročí členská schůze JZD se konala 26. února za účasti 30 členů. Do vedoucích funkcí byli zvoleni: předsedou Pelikán Josef ze Zábřeha, agronom Kvapilík Bohuslav, zootechnik Krmela Bedřich. Ostatní funkcionáři jako účetní Dokoupilova Marie, pokladník Hojgr Antonín a skladník Tunysova Emilie, zůstávají nadále ve svých funkcích.
Polní práce započaly 3. dubna. Pro deštivé jaro v jakém není pamětníka, práce na poli se zpožďovaly. Brambory se sázely chvílemi do blátivé ornice, mák se musel pro mokro zaorati a sena se nadala pořádně usušiti.
Výnosy po ha:
Pšenice plán 27 q  skutečnost 27 q. Žito plán 25 q, skut. 22 q. Ječmen jarní 29 q, skutečnost 29 q, brambory 150 q, skutečnost 110 q, řepa 600 q, skutečnost 435 q.
Mléko plán 143.000 l. splněno 150.000 l.
Vejce 350.000 ks. 330.000 ks.
Maso hovězí plán 150 q 158 q
Maso drůbeží plán 34 q 32 q
Peněžitá norma odměny 17,- Kčs., byla zvýšena o 1,- Kčs. na 18,- Kčs. na každou odpracovanou normu.
V důsledku nedostatku pracovních sil, zůstala výstavba započaté silážní jámy nedokončena.
Snad aby se vyřešil problém nedostatku pracovních sil a výstavba stáje pro mladý dobytek a teletníku, proto se navázalo částečně jednání o sloučení s JZD Rovensko, protože JZD Chromeč nemá zájem o sloučení s JZD Vyšehoří.
Pohromy a nehody:
Následkem trvalých jarních dešťů stoupla voda na Dunaji o 5,25 m, protrhla hráze na Slovensku u Číčova na Komárenském okrese a jako dravec vtrhla do kraje, kde bořila domy, rdousila zvířata i lidi a zaplavila 60.000 ha půdy.
50.000 lidí bylo evakuováno, 105.000 ks. dobytka bylo přestěhováno, mimo spousty zvířat které utonuly. 5 1/2  miliardy Kčs. je smutná bilance rozkáceného živlu. Avšak peněžitá pomoc i materiální pomoc občanům naší Republiky z nepostižených krajů, pomáhá stírati slzy zoufalství nad ztraceným majetkem. JZD Vyšehoří zaslalo vagon sena.
13. prosince silné sněžení a námraza strhla telefonní dráty, a tím bylo na týden přerušeno telefonní spojení. V květnu byla zničena výbuchem bludovská míchárna krmiv a do základu vyhořela. Škoda obnáší 3 1/2 milionu Kčs.
Co nás také zajímá:
18. března po prvé v dějinách Alexej Leonov vystoupil při obletu kolem zěměkoule ze Sovětské kosmické lodi „Vostok 2“ do vesmíru a po 20 minutách se vrátil opět do kosmické lodi. Oblet kolem Země trval 26 hodin.
Krátce nato americká kosmická loď „Gemini 5“ létala kolem Země 191 hodi  a její letec Gooper vystoupil z lodi také 20 minut.
Americká družice „Gemini 6“ podle programu se setkala na oběžné dráze s družicí „Gemini 7“ a po 14 dnech letu ve vesmíru přistála na zemi 18. prosince.
Počasí:
Leden:
Nový rok počal častým sněžením a mimo 6.,7.,11.,16.,25.,29. každý den padal sníh. Slabší větry vanuly od západu až severozápadu. Teploty do 23. noční -2°C až -6°C, denní +2°C až +6°C. Ku konci měsíce se o 3°ochladilo.
Únor:
Měsíc únor pokračoval častým sněžením za severního větru, který se změnil 8. ve vychřici. Teplota klesla v noci na -5°C až -17°C, denní -1°C až +4°C. Sněhová pokrývka 68 cm.
Březen:
Ještě počátkem března trvaly sněhové přeháňky které se po 8. změnily v dešťové. Od 18. do 23. polojasno, od 24. do konce měsíce jasno. Vítr se stočil od jihovýchodu. Teploty noční -2°C až +5°C, denní +6°C až +10°C.
Duben:
4. dubna se rozpršelo za jihozápadního větru v občasných přeháňkách. Vítr se změnil na severozápadní a dalo se do trvalého deště od 16. až do konce měsíce. Teplota v průměru se pohybovala v noci -1°C až -3°C, ve dne +4°C až +12°C. V půli měsíce se o 2°ochladilo a ku konci měsíce o 3°oteplilo.
Květen:
Mizerné deštivé a chladné počasí trvalo dále jako v dubnu a nebylo po celý květen jediného dne aby nepršelo. Teplota se pohybovala v noci 0°C, ve dne +2°C až +9°C.
Červen:
Počasí v červnu se nezlepšilo. 21. a 22. přišly bouře a přeháňkové počasí trvalo do konce měsíce. Vanuly většinou západní až severní větry. Teplota ojediněle stoupla až na +27°C, jinak byl průměr +8°C až +21°C.
Červenec:
Byl v průměru také deštivý. Ve dnech 16. a 17. přišly bouře s menším krupobitím a mimo 4 dny v měsíci každý den pršelo. Vítr se stočil na jihozápadní.
Srpen:
Deštivé počasí trvalo do 6. a 9. přišla bouře a následující přeháňky trvaly do 12.. Potom se vyjasnilo do 25. a do konce měsíce nastalo další přeháňkové počasí. Teplota noční +6°C až +13°C, denní +13°C až +24°C.
Září:
Měsíc září převzal deštivé počasí po svém předchůdci a deštivé počasí za severozápadního větru trvalo do 14.. Potom se vyjasnilo a 28. v noci přišla silná bouře s průtrží mračen a zaplavila celou náves. Po bouři se vyjasnilo až do konce měsíce. Teplota se pohybovala +4°C až +17°C.
Říjen:
Jasné počasí za mírného severozápadního větru trvalo až do 28., výjma 16. kdy byla menší přeháňka. 29. nastaly mlhy a 31. se rozpršelo. Noční teplota +4°C až +7°C, denní +11°C až +15°C. Ku konci měsíce se o 4°ochladilo.
Listopad:
Začal deštivým počasím za teploty +4°C. Po 18. se ochladilo na -4°C až -7°C. Vítr vanul od severu a do konce měsíce byly občasné sněhové přeháňky.
Prosinec:
Počátkem měsíce sněžilo při teplotě -4°C. Potom se dále oteplovalo na -1°C až +4°C a 18. a 26. pršelo, teprve koncem měsíce klesla teplota ráno na -11°C, odpoledne na -4°C. Vanuly občasné severozápadní větry.
 

Rok 1966

Rok 1966 byl dosti bohatý na události v obci, ve státě a nejbohatší byl na přívaly vod z mraků. Sotva se slunko usmálo, jež se přihnal černý mrak, zlobně zakryl sluneční zář s neúprosně bičoval zemi lijavcem, k němuž častokrát vichr přitakával.
Místní nár. výbor:
V letošním roce vystavěl MNV před svoji budovou okolo zahrádky podezdívku se železným plotem. Dále zakoupil železnou čekárnu pro cestující autobusem. Svaz ČSPO a Sokola pomohl darovaným štěrkem a pískem při opravě sokolovny.
Počet obyvatelstva:
V naší obci jest celkem 245 obyvatel. Z toho mužů jest 98, žen 92 a dětí 55.
Narození:
Narodily se 4 děti, z toho 1 chlapec a 3 děvčata.
Narození oproti úmrtí vykazuje špatný výhled do budoucna.
Úmrtí:
Zemřelo 6 občanů a to:
František Král ve věku 86 let,
Marie Dokoupilová ve věku 76 let,
Frant. Krobotová ve věku 86 let,
Karel Hroch ve věku 77 let,
Osladil Antonín ve věku 82 let,
Růžena Kvapilová ve věku 58 let.
Zpopelnění:
První občané této obce byli zpopelněni a to: Růžena Kvapilová a Karel Hroch.
Zdravotnictví:
Čsl. červený kříž měl svoji výroční členskou schůzi 12.1. a byli zvoleni předseda Dokoupilová Emilie, místopředseda Urbanova Božena, jednatel Unzeitigova Marie, hospodář Kopova Věra a pokladník Baslerova Anna. Schůzi řídil Dr. Kocáb za přítomnosti 16 členů, zástupce MNV a KSČ.
Knihovna:
Stav knihovny je 1.039 svazků. Z toho bylo výpujček: spisy základy Marxismu a Leninismu 14, společensko politické 63, přírodovědecké 109, zemědělské 34, technické 17, naučné 102, celkem výpůjček 939 knih. Knih pro mládež bylo zapůjčeno 1.913.
Kultura:
Počet rozhlasových koncesí v letošním roce jest 48 a televisních koncesí jest 38. Šumperské divadlo hraje každý měsíc pro Postřelmov a okolí divadelní představení. Na toto představení má zdejší JZD předplaceno 6 stálých míst.
Účastníky představení přiváží a odváží zdarma autobus, který objíždí okoleční obce. Počet majitelů automobilu v letošním roce jest 5.
Výstavba:
Byl vydán zákon o pozemcích pro výstavbu, podle něhož nemůže býti pozemek pro výstavbu prodán, aneb převeden jinému než státu aneb organisaci k tomu předpisem určené. Zákon připouští výjimku, aby takový pozemek mohl vlastník darovati svým dětem. Místo dosavadního prodeje pozemků stavebních, zaveden občanský zákoník osobní používání stavebních pozemků.
Právo osobního užívání pozemků slouží k tomu, aby si občané na pozemcích, ku kterým si právo zřídí, mohli si vystavěti rodinný domek, chatu, garáž a i zahrádku. Toto právo není časově omezeno a přechází na dědice.
Změna v cenách:
Nižší sklízeň v minulém roce způsobili snížení stavu vepřového i hovězího dobytka a tím klesla výroba masa. Naproti tomu stoupla poptávka po mase o 5%. Nesoulad nabídky a poptávky způsobil další zatížení dovozu, což by vyústilo v neúnosných platebních podmínkách. Následkem toho stouply ceny vepřového masa o 11,7%. Ceny sádla klesly na 1 kg o 2,- Kčs., slaniny o 3,- Kčs.. Ceny cukru klesly o 13,1%, kakao o 36,7%. Pomeranče ze 16,- Kčs. na 14,- Kčs., citrony z 12,- Kčs. na 6,- Kčs. za 1 kg.
Něco podobného je u piva. Následkem veliké poptávky stouplo pivo na 1/2 litru obyčejné z 0,80 Kčs. na 0,90 Kčs., 10% z 1,40 Kčs. na 1,70 Kčs. Pivo „ležák“ je 2,50 Kčs., „prazdroj“ je za 3,30 Kčs..
Škola:
V letošním roce docházelo do zdejší školy 9 chlapců a 10 děvčat. V lednu tito žáci uspořádali ve zdejší sokolovni odpolední maškarn  pobavení. Z naší obce do bludovské školy docházeli 4 chlapci a 4 děvčata.
Zábavy:
8.1. pořádal Svaz požárníků ples. 8.10. byla pořádána hodová zábava Svazem Čsl. mládeže.
Jedn. zem. družstvo:
Jednotné zemědělské družstvo mělo svoji výroční schůzi 16. února za účasti 18 členů, zástupce okresu a MNV. Funkcionáři zůstávají ještě jeden rok ve svých funkcích. Bylo konstatováno, že rok 1966 po stránce finanční vyšel příznivě a proto se mohlo na každou odpracovanou normu 3,- Kčs. doplatiti. Dohromady 21,- Kčs. na odpracovanou normu.
V tomto roce se dokončilo odvodnění zamokřelých luk a pozemků. Tato meliorace zvýší kvalitu sena a ušetří ruční práce, kde se nedalo použíti mechanisace.
Během roku došlo v tomto JZD k významné události. Palčivá skutečnost nedostatku pracovních sil dere se víc a více do popředí. Když někdo onemocněl z ošetřovatelů v živočišné výrobě, nebylo za něj náhrady a musel poklízeti zootechnik. Silážní jámy a výstavba pro mladý dobytek neměl kdo dělati. Aby se tyto problémy snadněji vyřešily, bylo navázáno jednání o spojení s JZD Rovensko, což nevedlo k výsledku.
Spojení JZD Chromče a Vyšehoří:
Proto se začalo jednati s JZD Chromeč o spojení s JZD Vyšehoří a toto spojení obou těchto družstev bylo v lednu jak ve Vyšehoří tak i v Chromči odhlasováno.
Výnosy na 1 ha: pšenice 28,50 q, žito 20 q, ječmen 33 q, oves 24,20 q, řepa 920 q, brambory 170 q, zelená píce 250 q, strništní směsky 150 q, seno z pícnin 37 q, seno z luk 45 q.
Výroba mléka:
K veřejnému zásobování bylo dodáno 145.122 l.
Vajec 357.101 ks.
Masa hovězího 145,08 q
Masa drůbežího 33,90 q
Výstavba:
Byla postavena železná kůlna na stroje. Byl zakoupen dvouřádkový vyorávač bramborů a pluh za pásový traktor.      
Zájezd:
Ve dnech 24. až 27.5. byl uspořádán zájezd do Liberce na výstavní trhy, do Českého Brodu na výstavu sklářských výrobků, do Hřenska a Třebechovic na shlédnutí pohyblivého Betlému. Tento pohyblivý Betlém je unikát ve světě a v letošním roce je vystaven na výstavě v Kanadském Montreálu.
Geodesie:
V červnu provedl úředník Geodesie v Šumperku výmazy zašlých výměnků a závad v pozemních knihách a projednal vlastnictví pozemků. Akce byla provedena zdarma.
Co nás zajímá:
2. února prvně přistála Sovětská družice „Sonda Venuše 3“ na Venuši.
3. února prvně přistála měkce na Měsíci Sovětská „Luna 9“, odkud vysílala údaje měřících přístrojů.
Vyšehorský rodák Mr. Pk. Jan Tunys, dosavadní technický náměstek ředitele „SPOFY“ sdružení podniku pro zdravotnickou výrobu v Praze, byl jmenován vědeckotechnickým ředitelem tohoto nár. poniku. Je členem vědecké rady při ministerstvu zdravotnictví v Praze, dále členem vědecké rady při farmaceutické fakultě university Komenského v Bratislavě.
Počasí:
Leden:
Do 3. sněžilo a 4. za silného severozápadního větru se vyjasnilo.Teplota klesla na -10°C, potom se začalo oteplovat a do 9. vystoupila teplota na -1°C až +4°C. V půli měsíce opět klesla teplota na -10°C a ku konci měsíce se opět oteplilo na -1°C až -2°C. Po celý měsíc panovalo zamračené počasí s mírnými přeháňkami.
Únor:
Do 12. bylo přeháňkové počasí se sněhem při teplotě 0°C až +5°C za mírného severozápadního větru. Po 20. se oteplilo na +2°C až +10°C vítr zesílil. Ku konci měsíce bylo střídavě zamračeno, vítr zesílil.
Březen:
Počátkem měsíce bylo přeháňkové počasí při teplotě +3°C až +8°C. Okolo 14. se ochladilo na -4°C až +1°C. Občas sněžilo za mírného severozápadního větru. Teplota stoupla na +4°C až +7°C.
Duben:
V začátku dubna bylo pěkné a teplé počasí a 7. přišla první bouře sdeštěm. Potom nastalo přeháňkové počasí za silného severozápadního větru pršelo vyjma 22. a 29.. Teplota se pohybovala v noci kolem 0°C, ve dne +6°C.
Květen:
V květnu se vyjasnilo a 7. zase nastaly přeháňky s deštěm. Po 19. se počasí ustálilo a 25. přišla bouře se třemi dny deště a potom se opět vyjasnilo. Teplota se pohybovala ráno +5°C až +10°C, odpoledne +9°C až +20°C.
Červen:
Pěkné počasí počátkem června přerušila bouře 19. s vydatným děštěm, který mimo 22. a 23. ve vydatných přeháňkách trval až do konce měsice. Vítr vál od západu až severozápadu. Ranní teplota +5°C až +17°C, odpoledni +12°C až +36°C.
Červenec:
Rovněž v červenci trvalo špatné počasí. Dlouhodobé deště se střídaly s přeháňkami a nebylo po celý měsíc dne, aby nebylo pršelo. Vítr vál většinou od západu a severozápadu, který se změnil 14. ve vichřici. Panující teplota počátkem měsíce +16°C až +27°C klesla koncem měsíce na +9°C až +17°C.
Srpen:
A i srpen byl deštivý. Ve dnech 7. a 13. bylo jasno, 8. a 28. polojasno. 21. přišla bouře největší za posledních 30 roků. Noční teplota byla +9°C až +11°C, denní teplota byla +12°C až +30°C. Vanuly většinou západní až jihozápadní větry.
Září:
Začátek září začal s deštěm a 9. se počalo vyjasňovati. 14. přišla bouře a po ní se počasí ustálilo a do konce měsíce trvalo jasné až polojasné počasí. Jihozápadní vítr se stočil na jihovýchodní. Teplota se pohybovala ráno +4°C až +13°C, odpoledne +14°C až +22°C.
Říjen:
Měsíc říjen pokračoval jasným až polojasným počasím až do 25., kdy se dalo do deště, který trval v přeháňkách až do konce měsíce. Noční teplota byla +6°C až +8°C, denní teplota byla +12°C až +18°C. Jihovýchodní vítr se stočil na jihozápadní.
Listopad:
Měsíc listopad počal svoji vládu s brzkými sněhovými přeháňkami za teploty +2°C až +4°C a dále se oteplovalo až na +14°C a koncem měsíce se ochladilo na -2°C až +3°C, jinak měsíc listopad byl poměrně teplý. Za střídavého západního větru byly časté přeháňky s deštěm a sněhem.
Prosinec:
A i prosinec byl poměrně teplý. Ráno se pohybovala teplota na -1°C až -4°C, odpoledne 0°C až +6°C. Byly časté sněhové přeháňky za střídavého západního větru až severozápadního větru.
Prověrka kroniky 17.11.1967.

 

Rok 1967

Rok 1967 jako předchozí léta zapadl do nenávratna a nám se marně vracejí vzpomínky na události o kterých jsme četli, aneb viděli na obrazovkách televise, kde vynálezy razí cestu ku prospěchu a blahu lidstva a možná také ku zkáze lidstva (nukleární zbrojení) nebudeli rozumné dohody mezi národy rasami lidstva, kde to neustále vře.
Místní nár. výbor:
předseda MNV Karel Štodt, převzal pokladnictví a funkci finančního referenta a pokladník a finanční referent MNV Jaroslav Štodt, převzal funkci předsedu MNV, kterou již jednou vykonával.
MNV postavil čekárnu ČSAD včetně natření a zasklení. Byl proveden posyp drceným kamením po cestách obce, aby zase na čas zmizelo bláto na těchto cestách. Dále obstaral a vyřídil pohřeb zemřelému malíři starému mládenci Metoději Balcárkovi o kterého se jeho bratr rovněž starý mládenec Benjamin Balcárek a bratrovo pohřbení vůbec nestaral.
Narození:
V letošním roce se narodil jen 1 chlapec.
Úmrtí:
Zemřel 1 muž a 2 ženy:
Benjamin Balcárek,
Novotná Pavlína,
Unzeitigová Marie.
Budeli populace v naší obci takto dále pokračovati, tak je naše obec odsouzena k vymření, což neodpovídá světovému přírůstku lidstva, kdy za předpokladu již v roce 1978 následkem přírůstku obyvatelstva na naší zeměkouli, hrozí hlad z nedostatku výživy obyvatelstva.
Počet obyvatel:
Počet obyvatelstva celkem je 191, z toho 94 mužů, 97 žen.
Nová soustava řízení:
Nařízení. Byla zavedena od 1.1.1967 nová soustava řízení závodů.
Každý závod musí na sebe vydělávati, jinak bude (zavřen) zastaven. Ale jak ukázala prakce, nebylo to prováděno.
Také pro JZD budou vypláceny diferenční příspěvky na horší bonitu půdy v předpokladu, že toto bude plniti úkoly dodávek státu a pro JZD na rovinách budou daně zvýšeny podle bonity půdy. JZD Vyšehoří bude platiti včetně daně z 1 ha orné půdy 10,- Kčs., a JZD Chromeč z 1 ha 300,- Kčs.
Nová úprava elektr. energie:
V nové úpravě elektrické energie byla dřívější sazba za elektrický proud 0,52 Kčs. za 1 kW a za světelný proud 0,70 Kčs. za 1 KW. Z motorového počítadla se platilo měsíčně 1,20 Kčs., nyní se dalo místo těchto dvou počítadel jedno čtyřfázové za poplatek 1,20 Kčs. měsíčně a cena proudu se zvedla v celku na 0,70 Kčs. za 1 kW. Kdo má větší spotřebu jako 210 kW za půl roku, tak si může zažádati o sazbu 0,30 Kčs. za 1 kW nad tuto spotřebu.
Jednotné zeměď. družstvo:
Jednotné zemědělské družstvo. Ku JZD „Družba Chromeč“ bylo  v dubnu připojeno JZD Klášterec. Spojení JZD Chromeč, Vyšehoří a Klášterce má po stránce mechanisace svoje výhody a i platební bilance byla výhodná a uspokojivá, vyplatilo se na plánovanou odpracovanou normu 21,- Kčs. a 2,- Kčs. příplatku.
Na katastru obce Vyšehoří se muselo část ozimých směsek a jetelů na jaře zaorati. Hektarové výnosy: pšenice 28 q, žito 25 q, oves 26 q, ječmen 30 q, brambory 180 q a řepa 800 q.
Pracovníci JZD. Ačkoliv je jídlo první podmínkou lidského dění, přece nastává otázka kdo to jídlo bude vyráběti, když za onemocnělou osobu v živočišné výrobě není náhrada a musí nastoupiti vedoucí živočišné výroby pokud to jde. Mladí lidé do družstva nejdou, kdo může tak z něho uteče a mechanisace všechno sama nenahradí, obzvlášť když jsou nekvalitní stroje.
Důchody:
Důchody do 400,- Kčs. byly zvýšeny těmto občanům: Krobot Emanuel, Mackova Albína, Jánětova Marie, Pavlů Annast., Vařeka Štěpán, Heclova Helena, Kubíčkova Filomena, Strakova Marie, Straka Frant., Chaloupka Fr., Chaloupka Rud., Indra Rudolf, Urban Jan, Vařekova Helena.
Míst. sk. Čs. červen kříže:
Místní skupina ČS červeného kříže měla svoji výroční členskou schůzi 16.2.1967 v místnosti MNV ve Vyšehoří v 19,30 hod. Schůze se zůčastnilo z celkového počtu členů 24 členů 18, a Dr. Kocáb, předseda a tajemník MNV jako hosté. Do výboru byli zvoleni: předseda Emilie Dokoupilová, místopředseda Bož. Urbanová, jednatel Marie Unzeitigová, hospodář Věra Kopová, pokladník Anna Baslerová, referent pro zdravot. práce Anna Vařeková a Boh. Bartošová.
Skupina věnovala na doplnění zdravotních brašen 110,- Kčs. Zajistila 10 čestných odběrů krve z 12 přihlášených dárců krve.
Udržovala květinové záhony na veřejných prostranstvích obce.
Škola:
Do zdejší školy docházelo 20 žáků, z toho 11 chlapců a 9 děvčat. Do bludovské devítileté školy přestoupili 4 žáci.
Prodejna Jednota:
Prodejna Jednota měla svoji výroční schůzi 5. února 1967 za účasti 25 členů a při této schůzi byla výstavka některých výrobků prodejny. Do výboru byli zvoleni: předseda Jos. Volf, místopředseda Morávek Jan, pokladník Dokoupilova Emilie, rev. účtů Macek Mir. a Zigal Karel, člen představ. Kopova Věra a  Rozlovský Václav.
ČSS svaz požár. ochrany:
Českosl. svaz požární ochrany měl svoji výroční členskou schůzi v únoru v místním hostinci za účasti 18 členů. Na vedoucí místa byli zvoleni: starosta Unzeitig Fr. starší, náčelník Pour Jan, kterého v běžném roce vystřídal Morávek Jan a na konec Zigal Karel, jednatelem Valenta Štěpán a pokladníkem Basler Josef. Valenta Štěpán se během roku vzdal funkce jednatele a tuto funkci převzal Pavlík Bohuslav.
Přesun obyvatel:
Přistěhovali se: Krmelova Marie roz. Minářová z Hor. Studének.
2.11.1967, Alois Vlček z Květína 28.4.1967, Kvapilová Mar. roz. Čmakalová z Bludova 21.7.1967, Bezděk Jaromír z Brna 25.2.1967.
Odstěhovali se: Švéda Ant., Švédova Anna do Šumperka 20.1.1967.
Zábavy:
V únoru uspořádali požárníci ples, který byl četně navštíven. Rodičovské sdružení pořádalo v únoru odpolední dětskou zábavu maškarní s průvodem od školy k sokolovně. Požárníci jako obvykle měli v září zábavu vinobraní.
Hodovou zábavu měli požárníci společně se svazem mládeže. V červnu požárníci oslavovali 75. výročí založení požárního sboru, kde též soutěžila školní družstva v rychlosti přísunu vody a spojenou se sjezdem rodáků zdejší obce.
Sjezd rodáků:
Sjezd rodáků. Jako vlaštovky se rády vracejí každoročně do svého rodného hnízda, tak zdejší rodáci alespoň po čase se přišli podívat na svou obec a do svého rodného domova, aby se setkali se svými bývalými spoluobčany a přáteli, upřímně si zavzpomínali na prožité doby. Skutečně bylo o čem vypravovati, co se za ten čas změnilo. Uběhlá léta každého poznamenala stářím, někoho více, někoho méně.
Počasí:
Leden:
Napočal rok s vydatným sněžením a to tak že pod tíhou sněhu propadaly střechy u kůlen JZD se slabší konstrukcí. Počátek a konec měsíce byl poměrně teplý, ráno -2°C až -4°C, odpoledne +4°C až +9°C. V půli měsíce byla teplota -9°C až -18°C, odpoledne -2°C až -6°C. Vál většinou severozápadní vítr. Sněhová pokrývka 70 cm.
Únor:
Oteplení na +2°C až +4°C a mrholení. Potom od 15. ochlazení s občasným sněžením za severovýchodního větru, který se později stočil na jihovýchodní a teplota klesla na -10°C, později se opět oteplilo na +3° až +7°C.
Březen:
V tomto měsíci bylo většinou zamračené počasí se sněhovými přeháňkami s deštěm. Od 27. se počasí ustálilo a vanuly většinou střídavě severozápadní větry. Teplota kolísala ráno -2°C až +3°C, odpoledne +2°C až +7°C.
Duben:
Počátek měsíce byl mokrý až do 12. kdy se vyjasnilo za severního větru a později za severovýchodního, který zesílil ve sněhových přeháňkách až do 25. a potom se počasí ustálilo. Teplota v začátku měsíce v noci +8°C ve dne +16°C, ku konci měsíce se trochu oteplilo.
Květen:
Rozpršelo se do 7. a 16. přišla první bouře a v přestávkách pršelo do konce května. V půli května vanoucí větry od jihozápadu se stočily na západ. Teplota začátkem května +4°C až +7°C, v půli měsíce +10°C až +24°C, ku konci měsíce klesla na +7°C až +10°C.
Červen:
Ve dnech 6. přišla bouře za teploty +24°C, zůstalo zamračeno, vítr se stočil na sever a teplota klesla na +3°C až +7°C a na Pradědu padal sníh. Od 16. do 22. byly přeháňky a nastalo oteplení.
Červenec:
Bouře přišly 3., 14., 15. a 23. byla bouře s krupobytím. Vál většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který v bouřkách zesílil. Teplota se pohybovala ráno +13°C až +19°C, odpoledne +15°C až +31°C.
Srpen:
S počátkem jasno a 4., 9. bouře a 5., 11., 27. deštivo, jinak střídavě jasno. Kolem 9. jihovýchodní vítr se stočil na východní, později na severovýchodní. Teplota začátkem měsíce noční +16°C až +20°C, denní +26°C až +33°C. Později se ochladilo na +9°C až +22°C.
Září:
Do 10. bylo pěkné počasí, potom se střídavě rozpršelo do 22., a na to se vyjasnilo do konce měsíce. Vanul severozápadní a v půli měsíce jihozápadní vítr. Teplota začátkem měsíce +12°C až +24°C, v půli měsíce +8°C až +14°C, ku konci měsíce +12°C až +21°C.
Říjen:
2. října se rozpršelo až do 20. za jihozápadního až západního větru kdy se vyjasnilo a 26. opět pršelo a dále bylo polojasno a západní vítr se stočil od severozápadu. Teplota začátkem měsíce +9°C až +15°C pozvolna klesala na -1°C až +9°C a ku konci měsíce se opět trochu oteplilo.
Listopad:
Mlhavé počasí se 6. proměnilo v deštivé až do 19. potom bylo polojasno s ranními mlhami. Vál střídavě severozápadní vítr. 29. napadl první sníh. Teplota poč. měsíce +4°C až +9°C, v půli měsíce -3°C až -1°C, ku konci měs. -6°C až +2°C.
Prosinec:
Začátek měsíce byl dosti mírný, teplota +1°C až +4°C potom se ochladilo na -12°C v noci a na -8°C ve dne. Po předchozím ochlazení se opět oteplilo ráno na -5°C až -8°C odpoledne -4°C až +1°C. Vál většinou západní až severozápadní vítr, s častými přeháňkami.
 
Kontroloval okrskový
kronikář Lad. Janů
dne 21.11.1968.
 

Rok 1968

Přišel rok 1968, který svým významem zaujal význačné místo v dějinách našeho národa. Přehlédneme – li historii, zdá se nám, jakoby ta osmička na konci letopočtu nám byla osudová: 1848, 1918, 1948, 1968.
Vývoj politických událostí:
Hned první měsíc roku přinesl překvapení: Ústřední výbor Komunistické strany Československa, vedoucí strany ve státě, kriticky zhodnotil hospodářský a politický vývoj posledních let, odhalil jeho chyby a nedostatky a vytyčil nové směrnice k jeho nápravě. Poněvadž už i ve vedení Komunistické strany Sovětského svazu a ostatních zemí Varšavské smlouvy uznalo, že politika starého vedení Komunistické strany Československa v čele s Antonínem Novotným byla chybná a neúnosná, uznal Ústřední výbor za nutné zbavit s. Novotného funkce prvního tajemníka strany, a tak se v našem politickém životě objevuje jméno Alexander Dubček, jméno tak populární, že je těžké pro to najít v posledních letech obdoby.
Nový akční program, který vzešel z lednového zasedání, obsahoval řadu opatření, která měla ozdravit hospodářskou situaci, zlepšit poměr mezi Čechy a Slováky a napravit křivdy, napáchané starým vedením (zákon o rehabilitaci).
Zveřejnění programu vyvolalo velmi živý ohlas, komunistická strana získala důvěru širokých mas našeho obyvatelstva i sympatie v mezinárodním dělnickém hnutí.
Volba nového presidenta:
Pod tlakem nových událostí vzdal se  Antonín Novotný úřadu presidenta a tento nejvyšší úřad vložilo Národní shromáždění do rukou velmi povolaných: představitelem státu byl zvolen slavný hrdina druhé světové války armádní generál Ludvík Svoboda. Stalo se tak 30. března 1968.
Pro další vývoj bylo důležité, že obrodné síly, které se zasadily o změny a vytvořily charakter „Československého jara“, byly uvnitř komunistické strany a že všechna rozhodnutí vycházela ze zásadního principu Komunistické strany Československa jako vedoucí síly ve státě, ze zásady socialistické demokracie. V tomto duchu byl vypracován vládní program, kterým se veřejnosti představila vláda, v jejíž čelo jmenován Ing. Vladimír Černík.
Nová vláda:
Široká politická diskuse byla věnována otázce federatizace státu, Slovensko získalo splnění svých tužeb ustanovením vlastní vlády.
Přineslo tedy jaro 1968 mnoho změn, rozvířilo hladinu veřejného života, vyburcovalo lid ze sobecké lhostejnosti, všude bylo vidět zvýšenou aktivitu na ozdravění tíživé hospodářské situace. Lidé odkládali starou nedůvěru, pod heslem humanity hledali nové cesty ke vzájemnému sblížení a opravdovou snahu pomoci svému vedení projevovali dojemně dary na rychle rostoucí fond republiky. Věřili svým politikům, že dobře a schopně budou řídit obrodný proces. Široká veřejnost netušila, že vedení pěti zemí „Varšavské smlouvy“ má o dění v Československé republice protikladné názory. A proto jako hromový úder přišly srpnové události.
Srpen 1968:
Bylo to v úterý 20. srpna. Ticho letní noci bylo pojednou prolomeno. Vzdálený hukot letadel dunění obrněných vozů na blízkých silnicích naplnily celý obzor. Otřesný dojem. Válka? Všichni jsme ji dobře znali a naše srdce se zastavila. Ranní rozbřesk našel skupiny lidí rozčileně diskutujících. To už byli rozhlasem informováni, že vojska pěti zemí Varšavské smlouvy překročila v noci hranice Československé republiky. Proč, to nikdo v těch chvílích nechápe. Když se pak rozezněly všechny zvony a rozezvučely sirény, bylo to otřesné – jakoby země sténala, žalovala. Poněvadž naše vesnice neleží při hlavní silnici, minul ji první proud vojska. Tvořili jej Poláci, kteří obsadili Šumperk a posunovali se po silnici od Bludova ke Klášterci a dále na Červenou Vodu. Uprášení a unavení vojáci vysvětlovali našim občanům, že mají za sebou vojenské cvičení a že nevědí, kde jsou.
Hned první den se projevily potíže se zásobováním prodejen a lidí se zmocňuje panika. Objevují se první zprávy o ztrátách lidských životů a o bojích v Praze. President republiky odjíždí do Moskvy a lidé ožívají nadějí, že situace bude šťastně vyřešena. Vždyť to musí být nějaký strašný omyl. V paměti se vybavuje odkaz z r. 1945: po silnici přijíždějí „katuše“, lidé se tlačí až do vozovky, mávají, házejí květiny, vojáci tančí, chovají naše děti – kolik lásky a vděčnosti! A dnes – nenávist, předstíraná lhostejnost a netečnost.
Proč ten rozdíl? Nikdo nepodá vody, chleba, lidé netečně přihlížejí, když v chladném ránu si prokřehlý voják – chlapec ohřívá ruce u ohníčku. Vše je popsáno hesly, zdá se, že celá naše zem: vozovky, ploty, domy, auta: „Dubček – Svoboda“, „Okupanti jděte domů!“ Směrovky z křižovatek byly odstraněny a nahrazeny falešnými údaji, aby postupující vojsko bylo desorientováno. U Loučení se objevila tabule s nápisem: „Moskva 2000 km“.
President Svoboda a Al. Dubček se vracejí z Moskvy, ale jejich projev k národu jasně ukazuje, že jednání bylo těžké, že náš život bude hodně složitý a že bude vyžadovat pevnou kázeň a sebezapření.
Během měsíce října bylo polské vojsko odsunuto a kasárna v Šumperku a Karlově obsazena sovětským vojskem. Vlny vzrušení pomalu opadávaly, život se vracel do normálních kolejí.
MNV:
Dne 23. března 1969 budou provedeny doplňovací volby do MNV.
Počasí:
Rok 1968 se ohlásil silnými mrazy. 10. ledna klesla teplota na -30°C. Zima byla bohatá na sníh, ještě v březnu způsobily závěje kalamitu v dopravě. Zato jaro bylo krásné, teplé, málo dešťů. Červenec přinesl úmorná vedra až 30°C ve stínu. Srpen byl mokrý, s častými bouřemi, sklizeň obilí vázla.
I podzim zaznamenal nadprůměr srážek, první mrazy přišly začátkem prosince a konec roku zastihl zemi pod sněhovou pokrývkou. Pole dala dobrou úrodu, ač část zrna vlivem mokrého počasí porostla. Úroda ovoce byla nadprůměrná.
Chybou našeho hospodářství ovšem je špatná organizace ve výkupu ovoce. Sběren je málo, odvoz vázne pro nedostatek skladných prostorů a malou kapacitu konzerváren. Zatím co města trpí nedostatkem ovoce, na jiných místech se kazí.
Činnost JZD:
Obce: Vyšehoří, Klášterec a Chromeč tvoří společné JZD, které obhospodařuje 552,01 ha zemědělské půdy; z toho je 412,80 ha orné a má 136 členů, z toho 82 trvale pracujících. V roce 1968 vykázalo 672.892 Kčs. čistého zisku.
V rostlinné výrobě dosaženo následujících výnosů:
Pšenice z 1 ha 27,2 q    
Žito   21,8 q    
Ječmen   26 q    
Oves   22 q    
Brambory   205 q    
V živočišné výrobě dodáno:
Mléka 475.731 l tj. 35.731 l nad plán
Vepřové maso 237,44 q -//- 7,44 q -//-
Telecí maso 71,29 q -//- 16,29 q -//-
Drůbeže 36,94 q -//- 1,94 q -//-
U vajec a hovězího masa nebyl plán splněn ------- ------- ------- -------
Představenstvo JZD připravilo jako odměnu pro členy zájezd do Rakouska, který se konal ve dvou etapách a měl 70 účastníků.
Také v roku 1968 měla smrt bohatou žeň mezi starými obyvateli naší obce.
Úmrtí:
18. února zemřel Metoděj Balcárek, malíř pokojů. Jako svérázný samouk malíř – samouk zanechal řadu pěkných obrazů, převážně s motivem náboženským. MNV uspořádal výstavku jeho prací a obrazy zájemcům rozprodal.
Metoděj Balcárek žil osaměle se svým bratrem a oba byli známi svým podivínstvím. „Bejin“ – jak se mu všeobecně říkalo, živil se do vysokého stáří jako kolář. Byl velmi nedůvěřivý, uzavřené povahy ale při práci se někdy rozpovídal a vzpomínal na mladá léta a dobu, ztrávenou ve Vídni. MNV mu vypravil pohřeb, kterého se účastnila celá obec. Poněvadž nebylo příbuzných, převzal dědictví MNV a prodal chalupu Vasilu Rozlovskému.
17. srpna skončil strastiplný život Heleny Heclové. Tři roky byla upoutána na lůžko po infarktu, který se po intervalech opakoval. Trpělivě snášela bezmocnost, způsobem ochrnutím a vděčně přijímala péči své švagrové Fil. Kubíčkové, která ji obětavě opatrovala. Když se stav nemocné zhoršil, byla odvezena do zábřežské nemocnice a pak umístěna v domě důchodců v Sobotíně. Její mrtvola byla převezena d  rodného domu a pochována v Klášterci. Všichni sousedé ji měli rádi pro její tichou, milou povahu.
19. září zemřel v šumperské nemocnici František Chaloupka, bývalý malozemědělec v důchodě, ve stáří 76 let. Prodělal první světovou válku, bojoval v Srbsku, kde onemocněl malarií; následky si přinesl jako výslužku. Byl znám jako vášnivý nimrod. Velká účast na pohřbu svědčila o tom, že byl oblíben a znám v širokém okolí.
6. října zemřel jeden z nejstarších občanů, Jan Balcárek ve stáří 87 let. Býval dělník v olšanské továrně.
12. října byl pohřeb Zdenka Švédy, významného chromečského rodáka a doktora církevních věd. Zemřel ve věku 43 let. Protože jeho rodina nesouhlasila, aby se stal knězem, odešel z domova, vystudoval v Rakousku a byl zde vysvěcen na kněze. Pílí a vytrvalostí postupoval v hodnostech, stal se doktorem církevních věd a působil v Kolíně nad Rýnem, kde byl velmi oblíben.
V koncentračním táboře byl posilou svých spoluvězňů. Se svou rodnou vsí udržoval stálý kontakt, ještě na jaře se zúčastnil slavnostního otevření nové školky. V poslední době onemocněl a po nezdařené operaci zemřel. Byl převezen k poslednímu odpočinku do rodné obce. Zesnulý měl velký podíl na zavedení slovanské liturgie u nás.
28. prosince měl v olomouckém krematoriu pohřeb žehem Josef Unzeitig. Zemřel na Štědrý den po dlouhé a bolestné nemoci, rakovině plic.
Škola:
Přírůstek obyvatelstva daleko nekryje úbytek; mnoho mladých lidí odchází do měst, kde nalézá lepší podmínky v zajišťování životních potřeb. Proto se jeví citelný nedostatek dětí. Ve školním roce 1968/69 neměla zdejší škola ani jednoho žáka pro 1. post. ročník. Celkem má 18 žáků, z toho je 8 chlapců a 10 děvčat. Do Bludova dochází 17 žáků. V tomto roce nastoupila na zdejší školu učitelka, paní Ondráčková z Chromče. Žáci dostali pozemek pro pracovní vyučování, kde se prakticky seznamovali se zásadami pěstování rostlin. Na závěr roku připravili vánoční besídku.
Kulturní události:
4. února připravilo Rodičovské sdružení za vedení nového předsedy Miroslava Macka dětem zdejší školy veselý karneval. Průvod maskovaných dětí prošel vesnicí do sokolovny, kde ztrávil veselé odpoledne. Obětavé maminky zacvičily s dětmi národní tanečky, které se velmi líbily, takže musely být opakovány. Je třeba jen litovat, že podobných kulturních akcí je u nás tak poskromnu. Doby, kdy i dospělí se tímto způsobem společensky vyžívali, jsou už dávno minulé.
10. března uspořádal Míst. nár. výbor obvyklou oslavu Mezinárodního dne žen, spojenou s kytičkou a pohoštěním.
15. října byl v čítárně MNV promítán dokument. film s názvem „V srdci Evropy“. Podával historický obraz událostí naší republiky v letech 1918 – 1968. Znovu se na plátně objevila řada sympatických tváří, které jsme  dlouho neviděli.
28. října byla v naší obci z podnětu MNV zasazena uprostřed návsi lípa svobody k 50. výročí vzniku Československé republiky. Akce to jistě záslužná, vždyť lípa, strom slovanský, byla vždy okrasou našich vesnic; pod jejich korunami spřádaly své osudy nesčetné generace našich předků a ty první lípy svobody už vzrostly v mohutné stromy a zůstanou vždy věrnou památkou na dny mladého svobodného Československa. Byla by si tedy tato věc zasloužila větší účasti a pozornosti občanů. Chybou je, že místní rozhlas nefunguje, a tak je obec nedostatečně informována. Při té příležitosti je dlužno připomenout, že není správné, bez důvodu odstraňovat lípy velikány, a ničit tak nejlepší okrasu vesnice.
20. prosince uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy pro žáky vánoční besídku. S. učitelka nacvičila se žáky koledy a žertovné výstupy. Slavnost se vydařila k spokojenosti diváků i účinkujících, kteří kromě pohoštění dostali pěknou knížku.
Výstavba obce:
I naše malá obec se pomalu rozrůstá. Starší domky jsou přestavovány nebo dostávají aspoň novou fasádu, přibývá nových staveb. V tomto roce začal se stavbou rodinného domku Vojtěch Valenta, který se do obce přiženil, novou fasádu dostal domek Josefa Hýbla, Josef Krmela postavil na zahradě dům pro svého syna Františka Krmely.
Také naše stará kaplička, která v posledních letech silně chátrala, dočkala se renovace. Přípravy na opravu začaly už v r. 1967: vyhašeno vápno a připraveno dřevo, které daroval Václav Navrátil se svolením předsedy JZD Josefa Pelikána. Lešení postavil za brigádnické pomoci Josef Hýbl. A bylo to právě v pohnutých srpnových dnech, kdy obětaví brigádníci dokončovali novou fasádu.
Uměleckou práci na plechové věži provedli klempíři: Bartoš z Crhova a Nýdecký z Horních Studýnek. Zásluha za opravu střechy patří Josefu Joklíkovi, který obětavě celou akci řídil a také finanční úhradu zajistil sbírkou mezi občany. Většími obnosy (nad 500 Kčs.) přispěli: Filomena Kubíčková, Boh. a Marie Kvapilíkovi, Žofie a Antonín Taláčkovi, Helena Heclová, Anna a Josef Joklíkovi, Josef Krmela, Josef Hýbl, Marie Ptáčková, Marie Kvapilová. Menšími obnosy pak na sbírku přispěli až na nepatrnou vyjímku všichni obyvatelé vesnice bez rozdílu náboženského přesvědčení.
Záznam o sbírce předán do farní kroniky v Klášterci.
Dík za záslužnou práci patří též obětavým brigádníkům, kterým nebylo líto volného času pro dobrou věc. Dluží především vedle Josefa Joklíka jmenovat: Jos. Hýbla, Jana Mece, Lad. Doležela, Jos. Kvapila, Štěp. Vařeku, Fr. Nejedlého st., Jiří Krmelu, Jos, Jáně, Jana Krmelu, Jana Hojgra ml., Štěp. Valentu, A. Bezděkovou, A. Taláčka.
MNV projevil kladné stanovisko k opravě darem 1.600 Kčs., dále věnoval 20 q cementu a eternit na střechu kaple. Je třeba zhodnotit tuto akci, která zachránila historickou památku. Nově opravená kaplička je dnes velmi pěknou okrasou naší obce. Dík za to všem.
 
Zapsala Milada Janků.
 

Opravy a připomínky občanů k I. a II. dílu pamětní knihy

(Čísla v závorkách jsou shodná s přepisem kroniky)
Str. 133 - přidělení půdy tzv. nucený nájem po p. Haitmarovi a po rodině Poláchových - není tam zmínka v nemovitostech po rodině Kamlarových.
Str. 146 - zemřel Benjamin Balcárek. Kronikářka p. učitelka Janků se dopustila chyby.
(242) Charakteristika uvedená v kronice patří jeho bratrovi Metoději Balcárkovi, který zemřel 1967 a byl malířem, učil se ve Vídni a snad, že s Adolfem Hitlerem. Benjamin byl kolář a také trochu podivín.
Obdivuji všechny, kteří kroniku psali. Velmi se mi to líbilo.

Díky za půjčení Indra
Str. 148 - Dodatek k sázení lípy svobody v roce 1968. Tuto sázeli za doprovodu rovenské hudby a účasti dosti malého počtu místního občanstva.
Dále 4 lípy a 1 jeřáb nasadil na hřišti nad prodejnou z iniciativy MNV Balcárek Josef roku 1971.

Balcárek Josef a Rozlovský Vasil.