Pamětní kniha 3. díl

Milí čtenáři, rodáci,
3. díl pamětní knihy obce Vyšehoří v elektronické podobě navazuje na předchozí 1. a 2. díl, které byly sepisovány rok po roce tehdejšími kronikáři ručně. Do originálu této knihy jsem vložil nepřeberné množství fotografií a dokumentů. Fotografie jsem pořizoval sám, nebo jsem je skenoval ze zapůjčených fotek od občanů. Dále jsem do pamětní knihy vložil mnoho dokumentů z dávných dob, které jsem sehnal opět od občanů, nebo které byly k dispozici na obecním úřadě ve Vyšehoří. Kniha se skládá z textové a obrazové části.  Obrázek na straně č.2 je pořízen z Navrátilovy stráně z jara směren na střed obce. Opět jsem se snažil dodržovat styl psaní, jak to dělali moji předchůdci kronikáři.
 
Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří 25.12.1999