Pamětní kniha 4. díl

Milí čtenáři, rodáci,
4. díl pamětní knihy obce Vyšehoří byl vytvořen v červnu v roce 2006. Vždy se snažím události v obci popsat tak, jak se ve skutečnosti odehrály a staly bez ohledu na to, zda je te
n či onen můj dobrý známý, nebo ne. V tomto souboru je mnohem více fotografií, než v předešlých dílech. Větší důraz dávám také celkovému stavu a pohybu všech obyvatel v obci. Tato část je skutečně velmi podrobně popsána a dokumentuje nám veškerý pohyb občanů jak do obce stěhující se, tak i z obce jinam odcházejíce. Čtenář zde najde i statistiku obyvatel v celém období v dílu popsaném. Důraz kladu i na stavby v obci. Jedná se zejména o fotografie všech domů a staveb občanů a pasportu k nim. Ten ukazuje, kde se domky nachází přímo v mapě a kdo je jejich majitelem.
 
Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří 20.6.2006