Pamětní kniha 4. díl

Rok 2000 - 2002

Před deseti lety jsem si - a se mnou jistě velká část lidí - naivně myslel, že stačí zrušit restriktivní složky jako státní bezpečnost, komunistickou stranu a podobně, a že bude rázem za několik málo roků pořádek a blahobyt. Zkrátka, že naše vyspělá pracovní síla zamíchá hospodařením Evropy a že se prudce zvýší životní úroveň. Netušil jsem, že mnoho těch, kteří se nahrnuli pod hlavičkou Občanského fóra do různých funkcí, tam šli jenom ze zištných úmyslů, jenom z důvodu pomoci sobě a nikoliv této republice.
Z řady z nich se rozkradením a vytunelováním celého hospodářství, bankovnictví a všeho možného stali milionáři a miliardáři. Místo očekávaného hospodářského růstu a prosperity jsme se dostali do hospodářsky mnohem horší situace, než tomu bylo za komunismu. Z řady lidí, kteří předtím měli své zaměstnání a své jistoty, se stali žebráci a prosebníci o státní prostředky. A tomu, co bylo tehdy hlásáno, že tady bude právní stát, snad nevěří ani malé dítě.
Máme tu další rok, rok 2000. I když hodně lidí tvrdí, že je to rok magický, já v něm nevidím nic zvláštního. Jen snad to, že začíná tak trochu zvláštně svým názvem, svou číslovkou 2000. I když řada počítačových expertů měla strach z přechodu počítačů na tuto cifru a strašila mnoha variantami možných situací, nic z toho se nekonalo. Ona totiž řada starších počítačů, které ještě běží a řídí různé systémy, nebyly připraveny na tento rok. Toto číslo 2000, protože tehdy konstruktéři těchto sestav nepočítali s tím, že by tak dlouho přežily a tento datum, kde je na začátku dvojka neznaly.
Život a dění v naší obci běží stejně svou cestou a dál. Za posledních 8 roků od vzniku samostatné obce se podařilo vykonat mnoho. Největší akcí bylo dobudování společného vodovodu pro obce Vyšehoří, Postřelmůvek a Chromeč a tento vodovod byl již zkolaudován a zahájeno provozování. Tímto konečně začala do obce proudit pitná voda, která je jedna z nejčistějších jak po chemickém, tak i po bakteriologickém složení v okolí.
V závěru roku proběhla oprava místní komunikace na dolním konci obce balenou asfaltovou drtí. Na tuto opravu jsem doslova vyžebral několikerými dopisy na Okresním úřadě v Šumperku dotaci ve výši 300.000 Kč, zbytek byl dofinancován z prodaných akcií SME ve výši 310.000 Kč a z rozpočtu obce.
Dalším zpestřením v kulturním vyžití občanů byla rekonstrukce hřiště, na kterém kdysi nebylo prakticky nic a byla veliká ostuda tam něco pořádat. Dnes je již tento prostor plně funkční se všemi potřebnými vybaveními pro návštěvníky. V loňském roce zde byly uspořádány 2 karnevaly, které se v obci nikdy nepodařilo uskutečnit. I samotný sjezd rodáků v roce 1998 měl velikou odezvu, protože se konal v době, kdy slavila naše obec šestisté výročí od svého vzniku v roce 1397.
Za velký úspěch považuji i samotné dopsání kroniky, která se nevedla od roku 1969 až do roku 1998. V tomto roce jsem se dopsání kroniky ujal a jako již kronikář obce jsem ji dopsal a svázal jako knihu v Kartotisku v Bludově. Nyní má naše obec již 3 knihy kroniky vedené od roku 1925 až po současnost. Tato kronika, kterou čtete, je již v počtu čtvrtý díl kroniky obce Vyšehoří, navazuje na předchozí díly, ve kterých je zobrazeno celé dění a život naší obce. Samotnou kroniku se snažím vést objektivně, nikdy jsem neměl v úmyslu někoho zesměšňovat nebo pomlouvat. Vždy se snažím události v obci popsat tak, jak se ve skutečnosti odehrály a staly bez ohledu na to, zda je ten či onen můj dobrý známý, nebo ne. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 2. února bylo odhlasováno, že mám vytisknout ještě kopii této pamětní knihy, aby si ji občané mohli půjčovat domů. Toto jsem učinil a na dalším jednání zastupitelstva dne 2. května jsem kopii pamětní knihy předal a dále bylo odhlasováno, že půjčovné občanům bude činit 15 Kč týdně.
Vstup do nového roku a nejenom tento den, v jehož letopočtu se tentokrát změnily všechny čtyři číslice, hodlá každý z nás prožít jinak, podle svých představ. Možná neuškodí najít si v závěru posledního roku tohoto tisíciletí chvilku se v klidu posadit a zamyslet se nad tím, jak bychom my sami mohli přispět k tomu, aby se nám v tomto zvláštním roce dařilo co nejlépe. Jen těžko asi ovlivníme celkový stav naší nemocné ekonomiky, ale můžeme svým dílem přispět ke zlepšení oné pověstné špatné nálady, která mezi námi panuje.
Je mezi námi příliš mnoho závisti, nepřejícnosti, pohrdání druhými, ale i hněvu, lakomství a často i lhostejností. Tyto nedobré vlastnosti provázejí člověka již dlouhá tisíciletí, v poslední době se však zdá, že jejich vliv vzrůstá. Mračíme se na sebe, nedokážeme se chápavě pousmát při chybě druhého, přehlížíme prosby o pomoc. Z čeho pramení tato vzájemná nevraživost? Dokážeme ji překonat a chovat se k sobě lépe? Přestaneme se uzavírat do svého soukromí a budeme se snažit vyjít vstříc druhým?
Odpověď na tyto otázky by měl každý hledat ve svém nitru. A nejen jeden den v roce, ale každý den. Znovu a znovu si připomínat, že žádný z nás zde není navěky a že nemá smysl zkracovat si život sváry a okrádat se tak o trochu radosti, které máme v životě tak málo. Uvědomit si, že každý úsměv, každé pohlazení a každé, i to sebemenší pochopení problémů druhých se nám zákonitě vrátí. Tak už to v životě bývá a funguje. Jen na to někdy zapomínáme.
Kronikář Zdeněk Hroch ml.
 

Rok 2000

Zvyky a obyčeje:
Velikonoce se vždy slaví po jarní rovnodennosti (21. března) nejbližší neděli po jarním úplňku. Proto jsou každým rokem Velikonoce v jiný den. Jedná se vždy vlastně o očistu těla i duše po dlouhé zimě, kdy křesťanská liturgie kladla důraz na postění.
První neděle postní se nazývala „Liščí“, neboli „Pučálka“. Maminky napekly preclíky, které noc předem navlékly na vrbové proutky a pověsily na zahradě. Ráno dětem vyprávěly o dárečcích, které údajně lišky nechaly na zahradě.
Druhá postní neděle se nazývala „Pražná“. Ten den pojídali naši předkové pražmu (pokrm z naklíčeného obilí), který se pražil.
Třetí postní neděle před Velikonocemi byla „Kýchavá“ názvem. Kýchání je totiž též očista organismu. Proto se věřilo, že kdo kolikrát kýchne, tolik roků bude živ.
Čtvrtá neděle byla „Družebná“ a pátá se nazývala „Smrtná“. Vynáší se Morana či smrtka ze vsi pryč. Což znamenalo vynést vše negativní.
„Květná“ neděle byla poslední postní, kdy se světily větvičky jívy. Ty se zapichovaly na okraje polí, aby byla úroda.
Co se týká samotných předvelikonočních dnů, tak na Škaredou středu se vymetaly komíny, na Zelený čtvrtek se měla jíst zelená strava, na Velký pátek se mělo provést mytí v potoce před východem slunce, aby se lidé ochránili před nemocemi, na Bílou sobotu se světil zapálený oheň a popelem se sypala pole a louky. Na Boží hod velikonoční se nosily do kostela vysvětit (udržuje se dodnes) pokrmy jako beránek, mazanec, vejce, chléb a víno. Na mrskaný pondělek vyšlehal hospodář rodinu i další, aby byli všichni zdraví.
Bohužel, tyto tradice a zvyky se u nás v obci již téměř nedodržují. Jediné, co ještě zůstalo, je pravidelné vyklapávání. I u nás v obci na Velikonoce opět chodili kluci se svými klapači a dragači a tropili veliký rámus. Začali už ve čtvrtek dne 20. dubna a skončili v sobotu 22. dubna. Celkem jich bylo asi dvanáct.
I na sv. Mikuláše naše děti navštěvoval Mikuláš s čertem. Tyto postavy chodily obcí v úterý 5. prosince a děti jim musely přednášet nějakou básničku.
Společenské a kulturní akce:
Na „Den matek“ dne 13. května byla členy obecního zastupitelstva uspořádána oslava, která se konala v místním kulturním domě. Dříve se tento den slavil jako „Mezinárodní den žen“ vždy 8. března. Na tuto akci byly zhotoveny barevné pozvánky. Ve 14 hodin oslavu zahájil starosta obce Hroch Zdeněk svým proslovem a poté následovalo vystoupení dětí ze základní školy a z mateřské školky z Postřelmůvka spolu s ředitelkou Bartošovou a učitelkou Valentovou. Pro ženy si nacvičily hezký program. Po tomto vystoupení byly ženám rozdány kytičky s blahopřáním. Od 15 hodin následovala zábava s kapelou "MIROX" z Dolních Studének. Škoda, že na takovéto akce přijdou jenom samotné ženy a muži zůstávají sedět doma, jakoby se jich to netýkalo. Celá akce dopadla tak, že asi v 17 hodin byl kulturní dům prázdný, což byla veliká škoda, protože přítomná kapela krásně vyhrávala.
Další kulturní akcí byl dne 1. července „dětský den“, který uspořádaly pro naše děti společně zdejší obecní úřad spolu se staršími děvčaty z obce. Opět připravily pohádkový les a děti musely projít tímto lesem, kde na ně čekaly další děti, převlečené v různé postavičky pohádkových bytostí. Ukončení dětského dne se uspořádalo na místním hřišti, kde proběhlo vyhodnocení a předání diplomů nejšikovnějším dětem. Děti dostaly pohoštění a cukrovinky. Celá akce se naším dětem velmi líbila, což svědčilo o veliké účasti. Přišly i děti z Postřelmůvka a z Chromče. Oslava potom pokračovala dále ve formě zahradní slavnosti s táborákem a reprodukovanou hudbou. I když návštěvnost nebyla dle očekávání, celkem se prodalo 200 piv, asi 70 langošů a 10 kg opečeného kabanosu na rožni.
Druhý den uspořádali sportovně založení místní občané fotbalový turnaj, kde hráli ženatí proti svobodným. Zápas byl zahájen v 9 hodin a ukončení bylo asi v 11.45 hodin. Celý zápas vítězili ženatí a konečné skóre - 11 : 8 pro ženaté. Na tomto turnaji se dopilo všechno pivo a nealko, co zbylo z minulého večera. I návštěvnost byla veliká, hlavně místní omladina se přišla podívat, jaké máme v obci sportovce. Největším sportovcem a gólmanem se ukázal Krňávek Marek - manžel Krňávkové Michaely (Valentové).
Dne 9. července uspořádala omladina ze skupiny věřících, jménem „Antiochie“, v místním kulturním domě v 15 hodin hru „Lakomá Barka“. Samotnou hru nacvičili s našimi dětmi dohromady. Byli pozváni občané z naší obce a účast byla velká. Tato skupina má kulturní dům pronajat od začátku prázdnin a s místními dětmi pořádají různé malé akce jako jsou táboráky a sportovní hry.
Děti z této nábožensky založené skupiny velmi pomáhají naší obci svými bezplatnými brigádnickými hodinami. Již vyčistily od trávy část chodníků, natřely vrata a další oplechování na zbrojnici, provedly nátěry dřevěných laviček na hřišti včetně plotu kolem místní kaple.
Největší kulturní akcí obecního úřadu bylo uspořádání letního karnevalu dne 22. července na místním hřišti. Po okolních obcích bylo vyvěšeno 20 plakátů, které vytvořil starosta Hroch Zdeněk a na kopírovacím stroji v Chromči rozmnožil. O vyvěšení se postaral Krmela František. Od hasičů z Chromče bylo dovezeno 15 stolů a 30 laviček, dalších 60 plastových židlí s 10 stoly bylo postaveno ze zásob naší obce a ještě dalších 20 míst bylo k dispozici na hřišti ve formě dřevěných lavic a stolů. Celkem k sedění bylo 200 míst. Hřiště bylo před touto akcí osečeno motorovou sekačkou a křovinořezem, což provedli již výše zmiňovaní členové zastupitelstva. Je smutné, že pořadatelů pro tuto akci bylo jen 5, také nám pomáhala omladina ze skupiny věřících „Antiochia“, dále dovést parket ze zbrojnice pomohl Kvapil Milan. K tanci a poslechu byla pozvána kapela „STYL“, ve které zpívá i naše občanka Vařeková Ilona. Jejich aparatura má obrovský výkon, takže jsme museli omezit odběr elektřiny. Celkem se prodalo 104 vstupenek, omladina věřících měla vstup zdarma. Je smutné, že místní občané se této akce prakticky nezúčastnili, až na pořadatele a členy obecního úřadu přišli návštěvníci z okolních obcí. Prodával se guláš, který uvařila paní Doubravová Anna, celkem bylo navařeno asi 150 porcí, dále se opékal kabanos asi 13 kg. Piva se natočilo asi 250 kelímků. Letní karneval byl ukončen asi ve 4 hodiny ráno, kdy ještě bylo na hřišti mnoho lidí a ani neměli chuť k odchodu. Kapela stála 6.300 Kč.
V neděli dne 23. července uspořádala a sehrála opět a již podruhé omladina věřících hru „Červená Karkulka“ a „O kůzlátcích“. Tato představení se odehrála na hřišti za účasti několika občanů s dětmi. Po ukončení byl zapálen malý táborák včetně opékaných klobás.
Další kulturní akcí byl dne 5. srpna fotbalový turnaj, kde družstvo místní mládeže sehrálo hezký zápas s družstvem z Jedlí. Celkové skóre 13 : 8 pro naši omladinu z Vyšehoří. Celá akce se protáhla do pozdních večerních hodin, přišlo mnoho občanů a celkem se prodalo a vypilo téměř 80 piv.
Mnoho akcí uspořádala skupina mládeže věřících - „Antiochia“. Všechny tyto zábavné akce byly pořádány pro naše děti a mládež, kterými byli různé sportovní soutěže, hry. Dne 9. srpna uspořádala tato skupina a již v počtu třetí část mládeže opět v místním kulturním domě pro širokou místní veřejnost hru, která se jmenovala „Lotrando a Zubejda“.
I tato třetí divadelní akce byla velmi úspěšná, přišlo mnoho místních občanů a Další akcí o letošních prázdninách bylo uspořádání zábavného odpoledne dne 19. srpna, na které byl přichystán program společně s omladinou „Antiochia“. V 15 hodin bylo uspořádáno sportovní odpoledne, kde se vyřádily hlavně děti. V 19 hodin uspořádala tato skupina mládeže další divadlo jménem „Hra na divadlo“, což byla smýšlená pohádka „O Rumové Šípěnce“. Malá role se našla i pro starostu obce Hrocha Zdeňka.
Ve večerních hodinách byl zapálen táborák a akce pokračovala do ranních hodin. Celkem se vypilo asi 160 piv a snědlo 9 kg. Druhý den v neděli se na místním hřišti odehrál fotbalový zápas ženatí proti svobodným. Byl horký den s teplotami kolem +30°C a našim sportovcům bylo horko. Však se neustále posilňovali nápoji v podobě piva a limonád. Zápas dopadl 9 : 8 ve prospěch ženatých.
Dne 22. srpna uspořádala mládež z „Antiochie“ s místními dětmi táboření ve stanech s táborákem. Asi v 18 hodin odešli do nedalekého lesa, kde si stany postavili a utábořili se. Byl horký letní večer a tak někteří, ti více odvážní, spali ve spacácích přímo na zemi. Toto táboření ovšem netrvalo dlouho. Asi po druhé hodině ranní začal foukat silný vítr a tak se omladina ve strachu, že na ně spadne nějaký strom, odebrala asi ve 3 hodiny ráno zpět do obce, avšak do kulturního domu ke spánku. Stany nechali v lese a až se vyspali, vrátili se pro ně. Takto skončilo dobrodružné táboření našich dětí v přírodě.
Za dobu pobytu této mládeže v naší obci se mnoho udělalo. Velkou měrou přispěla „Antiochie“ ke zkrášlení samotné obce při vyčištění chodníků od trávy, natření vrat hasičské zbrojnice, laviček na hřišti, natření plotu kolem místní kaple a v neposlední řadě pomohla i se stavěním pódia pro červencový letní karneval včetně pomoci se zajištěním úpravy hřiště a prodeje vstupného. Čtvrtá skupina „Antiochie“ také nezahálela. Mládež natřela v obci oba dva kontejnery na domovní odpad a zakopala značku „Dej přednost v jízdě“ u domku č.13. Nutno podotknout, že veškeré tyto práce byly provedeny velmi ochotně a zdarma.
Dalšími akcemi, které měli kulturní charakter byly akce, jako táboráky na hřišti, sportovní akce se soutěžemi a výlety do okolí. Vše bylo zaměřeno pro naše děti, kterým se toto velice líbilo. Mnohé naše děti strávily celé dny s touto mládeží pohromadě, což dokumentují svými názory a vzpomínkami.
Děti si již na „Antiochii“ zvykly a moc je mrzelo, že koncem prázdnin odjela. Nikdo neví, kdy se zase do naší obce vrátí a navštíví nás. Každý rok jsou a působí na jiném místě, vždy tam, kde je málo místních věřících.
Každý turnus vždy, když odjížděl, procházel celou obcí a s místními obyvateli se loučil písničkami. Taktéž při oslavě narozenin nějakého občana přišli tomuto zahrát a poveselit ho.
Touto cestou bych chtěl jménem obce Vyšehoří jako starosta obce společenství „Antiochii“ co nejsrdečněji poděkovat.
Další kulturní akcí bylo „vinobraní“, které pořádala kapela „STYL“ dne 7. října v kulturním domě. Účast asi 120 lidí.
Poslední kulturní akcí byla dne 3. prosince mikulášská nadílka v kulturním domě, kterou uspořádali někteří členové zastupitelstva obce. Kulturní odpoledne zahájil starosta obce Zdeněk Hroch ve 14:30 hodin. Některé místní děti prakticky celý podzim nacvičovaly pod vedením Mgr. Nory Trúchla, která do naší obce dojížděla ze Štítů, divadlo, které se jmenovalo „Vánoční příběh“. S tímto divadlem se také děti představily. Po tomto divadlu si děti zahrály nějaké hry. Také přišel i Mikuláš se dvěma čerty. Děti musely Mikulášovi zarecitovat nějakou básničku, či písničku a ten je potom odměnil nějakou sladkostí. Na závěr byla volná zábava, kde se děti vyřádily. Na tuto akci přišlo mnoho dětí se svými maminkami. Bohužel tatínkové byli opět doma.
„Antiochia“:
Jelikož tato omladina pro naši obec mnoho udělala, považuji za důležité a také zajímavé vysvětlit a představit tuto skupinu mladých věřících lidí. „Antoichia“ je projekt bohoslovců olomouckého semináře s podporou otce arcibiskupa Jana Graubnera. Vznikl už před osmi lety a jeho cílem je přinést oživení života z víry do farností, které trpí malým počtem věřících, skrze přítomnost společenství mladých lidí žijících v duchu prvokřesťanské tradice. Jakási navenek aktivní forma působení se odehrává v průběhu letních prázdnin, kdy se účastníci (většinou studující mládež od 16 ti let věku) pod vedením bohoslovců účastní po čtrnáct dnů života vesnice, do které přijeli.Takovéto turnusy se vystřídají za dobu čtyři a snaží se samozřejmě navazovat na práci turnusů předchozích. Rytmus života v průběhu pobytu je rozdělen do tří základních částí, které by neměly žádný den chybět.
- život s Bohem(motlitba,katecheze,mše svatá nebo bohoslužba slova, adorace…)
- život uvnitř Antiochijského společenství (společné jídlo a jeho příprava, večerní kolečko s možností podělit se o zážitky z uplynulého dne, příprava dalšího programu…)
- život s vesnicí (hry a různé soutěže pro místní děti, výlety, táboráky, ochota nabídnout potřebným pomoc s prací, návštěvy starých a nemocných lidí…)
Dalším úkolem Antiochie je především to, aby měli rádi ty lidi, ať už věřící nebo nevěřící, kteří žijí v obci. Vidí v nich své bratry a sestry v Kristu a dle toho se chovají, pomáhají jim, aby se rozbily hradby předsudků vůči náboženství a církvi, které s v srdcích lidí vytvořily v době komunismu.
K „Antiochii“ ale kromě její aktivní části neodmyslitelně patří i společenství modlitby, které po celý rok tvoří ti, kdo se za „Antiochii“ - účastní i ti, ke kterým jdou. Jsou to nejen účastníci současní a bývalí, ale také řeholníci a řeholnice, staří a nemocní lidé, kteří o „Antiochii“ ví.
Protože na jednom turnuse se účastní vždy 10 - 20 lidí, existují během roku dvě víkendové akce, na kterých se můžou potkat všichni, kteří se k „Antiochii“ hlásí: na podzim je to „Setkání Antiochie“ (převážně na ně přijdou účastníci minulého ročníku) na jaře těsně po Velikonocích bývá „Pouť Antiochie“, na kterou jsou zváni všichni i ti, kdo uvažují o účasti v následující prázdniny.
Letošní „Antiochie“ - prázdninová probíhá ve dvou farnostech děkanátu Zábřeha na Moravě, v Cotkytli a v naší obci.
Na požádání ze strany pana faráře Šidleji z jara letošního roku obecní zastupitelstvo rozhodlo, že tato mládež bude umístěna ve zdejším kulturním domě. Celkem se přes tyto prázdniny vystřídají čtyři skupiny v cyklu 14 dnů. Mládež spí ve spacákách na karimatkách nebo na matracích. „Antiochia“ si vaří sama z toho, co si přivezou, co dostanou od občanů, nebo si nakoupí ze společných peněz. Loni dostali finanční dotaci z ministerstva a proto vybírali jen 200,- Kč na čtrnáct dní. Bez dotace by se potřebná částka pohybovala kolem 500,- Kč „Antiochia“ není seznamka, kdo by se chtěl po čtrnáct dní věnovat jedné osobě zvlášť milé osůbce, bude odeslán patrně domů.
Volby 2000:
V letošním roce proběhly volby do nově vzniklých krajů a zároveň do části senátu. Jako zapisovatelku volební komise stanovil starosta obce Hroch Zdeněk, Osladilovou Janu. Dne 20. října byla svolána schůze volební komise, které se zúčastnilo celkem pět navržených členů z jednotlivých stran včetně zapisovatelky, starosty a místostarosty. Do volební komise byli jmenováni tito občané: Unzeitigová Alena za volební stranu „Za životní jistoty“, Šturm Stanislav za stranu „Republikáni Miroslava Sládka, Hanák Jaroslav z Chromče za stranu „Čtyřkoalice“, Janošík Jan ze Zábřeha za stranu „KSČM“ a Flašar Vilém z Chromče za stranu „ODS“. Volby se uskutečnily dne 12. října v neděli od 8.00 hodin do 22.00 hodin. Celkem bylo v naší obci 161 voličů, z těchto přišlo odvolit 61 voličů a ti odevzdali 58 platných hlasů.
Do olomouckého kraje volili naši občané následovně:
Čtyřkoalice 25 hlasů
ODS 13 hlasů
Nezávislí 7 hlasů
KSČ 5 hlasů
ČSSD 4 hlasů
Republikáni 2 hlasů
Šance pro olomoucký kraj 1 hlasů
Moravská koalice 1 hlasů
Do senátu zvítězil ing. Adolf Jílek nynější přednosta Okú - Šumperk s 27 hlasy, za ním následovali Petr Krill 11 hlasů - starosta Šumperka, dále Krátký 5 hlasů, Reutinger 5 hlasů a Surma 5 hlasů. Protože nikdo z nich nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, muselo se konat druhé kolo do jedné třetiny senátu za týden 19. listopadu ve stejnou dobu. Voleb se zúčastnilo celkem 33 voličů a ti hlasovali 24 hlasy pro ing. Adolfa Jílka, který vyhrál volby v naší obci a i celkově. Ing. Petr Krill dostal pouze 9 hlasů.
Nezaměstnanost:
Ke konci října 1999 evidovaly úřady práce v naší republice 464.064 nezeměstnaných.
Je to sic o 5.776 osob méně než ke konci září, ve srovnání se stejným obdobím roku 1998 se však počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 112.288 osob. Vyjádřeno v procentech, nezaměstnanost v ČR za rok 1999 vzrostla ze 6,8% na 8,9%.
Proti předloňskému roku se okres Šumperk v přehledu nezaměstnanosti posunul z dvacátého prvního místa (8,2%) na sedmnáctou příčku (11,2%).
Po oba dva srovnávané roky vede tabulku nezaměstnanosti okres Most. V samotném městě Šumperk vzrostla nezaměstnanost ve srovnávaném období z 7,74% na 10,17%. Koncem října bylo úřadem práce registrováno v rámci celého okresu Šumperk 7.423 uchazečů o práci, z toho bylo 3.994 žen. Nejvíce nezaměstnaných je mezi mladistvými a čerstvými absolventy škol, což odpovídá i počtu uchazečů ve věku 19 - 24 let. Jejich podíl na celkové nezaměstnanosti činí 29,03%. Toto vše je důkazem kvalifikační nevyrovnanosti na trhu práce, která vznikla vlivem restrukturalizace podniků v uplynulých letech s následným útlumem některých výrob (textilní průmysl, papírenství, zemědělství). Průměrná doba, po kterou jsou nezaměstnaní registrováni na úřadu práce, se v Šumperku pohybuje kolem 327 dnů. Celkem je v měsíci dubnu v naší republice registrováno 495.400 nezaměstnaných a míra inflace dosáhla 9,5%.
Dopravní nehodovost v okrese:
V roce 1999 došlo v ČR celkem k 225.690 dopravním nehodám (o 15.552 více jak v roce 1998). Usmrceno bylo 1.332 osob (o 118 více), těžce zraněno 6.093 osob (o 59 méně), lehce zraněno 28.747 osob (o 478 méně). Škody dosáhly k 7.149 milionů Kč. Pod vlivem alkoholu došlo k 9.120 dopravním nehodám (o 202 méně jak v roce 1998).
V okrese Šumperk bylo evidováno v roce 1999 celkem 1.738 dopravních nehod (o 254 nehod více jak v roce 1998). Usmrceno bylo 8 osob (o 14 méně), těžce zraněno 44 osob (o 4 osob více) a 285 lehce zraněno (o 4 osoby více). Vznikly škody celkem za 37,2 mil. Kč (o 11,9 mil. více).
Na jeden den připadlo v okrese 4,8 nehod, při každé 5,1 nehodě došlo ke zranění osob a při každé 12-té nehodě byl zjištěn u viníka alkohol. Polovinu usmrcených osob (4) mají na svědomí podnapilí řidiči.
Řidiči motorových vozidel zavinili z celkového počtu 88,4% nehod, řidiči nemotorových vozidel 4,1% a chodci 1,2% (chodci každou třetí nehodu zavinili pod vlivem alkoholu).
Nejvíce nehod bylo způsobeno na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk (37%), dále OOP Zábřeh (21,9%), Mohelnice (15%). Nejméně v okrajových částech okresu - Libina (4%) a Staré Město (1,8%).
Pod vlivem alkoholu bylo nejvíce dopravních nehod u OOP Šumperk (29,9%) a Zábřeh 22,9%), nejméně na teritoriu Starého Města (2,8%).
Nejvíce k dopravním nehodám docházelo v pátek (17,1%) a v neděli (11,1%). Nejvíce usmrcených bylo ve středu a v sobotu (vždy 25%). Nejvíce nehod se stalo mezi 9-11 a 13-15 hodinou denní. K nejvíce nehodám došlo v obci (1169) a mimo obec (569).
Podle praxe řidičů: nejvíce nad 10 let praxe (537 nehod), nejméně mezi 1-2 roky praxe (97 nehod).
Podle věku řidičů: nejvíce mezi 30-39 lety (21,81%), nejméně do 17 let věku (9%).
Činnost obecního zastupitelstva:
Dne 2. února se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva, na kterém pan Pavlů Radomír podal rezignaci na funkci zástupce starosty ke dni 29. únoru 2000 a taktéž se vzdal funkce člena obecního zastupitelstva.
Na toto místo byla ihned jmenována a zvolena paní Hrochová Věra, která se ve volbách v listopadu v roce 1998 umístila na 8. pořadí.Ta se ujala své funkce, jako zástupce starosty, dnem 1. března 2000. Ani paní Hrochová se v této funkci neudržela dlouho - asi tři měsíce. Dne 13. června na veřejném jednání podala neočekávaně rezignaci na funkci zástupce starosty a i na člena obecního zastupitelstva. Tímto byl starosta v té samé situaci, jako před třemi měsíci. Obecní zastupitelstvo proto rozhodlo, že další z náhradníků se přijímat nebude a zvolilo zástupcem starosty pana Krmelu Františka ml., který vykonával doposud předsedu finanční komise. Na jeho místo byl jmenován pan Doubrava Petr a tímto je obecní zastupitelstvo šestičlenné. Zastupitelstvo obce se v tomto roce sešlo celkem 5 x a řešilo se mnoho důležitých problémů. Velké problémy byly v samotném prodeji vodovodu a dořešení prodeje finančně. Také samotná telefonizace obce byla pro zastupitelstvo velkým oříškem. Muselo se vyřešit zakopání kabelů po obci a problémy s tím související. I rekonstrukce místní komunikace na spodním konci obce nebyla jednoduchou záležitostí. Firma STRABAG nedodržela původní dohodu s obcí, ale toto je popsán více a podrobněji v části „Oprava místní komunikace“.
Brigády pro obec:
Na letošní rok obecní zastupitelstvo neplánovalo žádné větší akce, které by nějak více ohrozily rozpočet. Co se muselo udělat, bylo pouze sečení trávy na veřejném prostranství. Těmito úkoly byli pověřeni Krmela František, který sekl motorovou sekačkou a Hroch Tomáš, který sekal trávu motorovým křovinořezem.
V letošním roce na podzim byla v budově obecního úřadu, zatím v kanceláři, opravena podlaha. Práci provedl Doubrava Petr formou smlouvy o dílo. Podlaha již byla mokrá a vlhkota prostupovala parketami, které se začaly zvedat. Vždyť tato budova byla postavena v roce 1885, takže není se čemu divit. Na podlaze byly odstraněny parkety včetně starého betonu, byla znovu odizolována, zabetonována a pokryta linem z PVC. Cena za tyto práce byla stanovena ve výši 14.233 Kč.
Rozpočet obce:
a letošní rok byl dne 2. května schválen rozpočet naší obce ve výši celých 523.000 Kč. Jelikož má naše obec úvěr ohledně vodovodu, musely být příjmy upraveny a sníženy o přebytek z minulého roku dle vyhlášky, který činil 176.000 Kč. Celkem s tímto přebytkem by měla obec rozpočet ve výši 779.000 Kč. I samotná kontrola hospodaření naší obce za rok 1999, která byla provedena Okresním úřadem v Šumperku, dopadla velmi dobře. Nebyly zjištěny žádné podstatné závady v účtování, které by ohrozily hospodaření a vše se činí dle platných pravidel a zákonů.
Příjmy:
daň z příjmů ze závislé činnosti 140.000 Kč
daň z podnikání 100.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 200.000 Kč
daň z nemovitostí 60.000 Kč
poplatek ze psů 2.000 Kč
z pronájmu pozemků 9.000 Kč
z pronájmu kulturního domu 10.000 Kč
z pronájmu bytu č.50 14.000 Kč
úroky u peněžního ústavu 3.000 Kč
dividendy 1.000 Kč
dotace z okresního úřadu 32.000 Kč
správní poplatky 7.000 Kč
lesy 50.000 Kč
vyhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -105.000 Kč
CELKEM PŘÍJMY 523.000 Kč
Začátkem měsíce srpna přišla dotace od Okresního úřadu v Šumperku ve výši 300.000 Kč. Tato dotace měla být použita na opravu místních komunikací, protože takto starosta Zdeněk Hroch žádal začátkem letošního roku tento úřad o finanční pomoc. Tento finanční obnos musí být do konce tohoto roku vyčerpán, protože jdeo účelové peníze a nemohou být použity nanic jiného.
Prodej pozemků:
Ne veřejném zasedání dne 2. května bylo odhlasováno prodat obecní pozemky, které jsou různým způsobem zaplocené místními občany. Cena za jeden m2 je stanovena na 20 Kč. Žádost podal Doležel Ladislav o odkoupení parcelní plochy č.1/5 o výměře 435 m2 u kulturního domu, která je zaplocena u domku po Taláčkových. Tato transakce si ovšem vyžádala delší dobu řešení, protože domek již patří do vlastnictví vnuček paní Taláčkové z Radmilova a navíc pan Doležel Ladislav žádá odkoupení i tohoto domku po Taláčkových. Toto popíši v příštím roce.
Další žádost podali Štodt Karel a Marie na odkoupení obecních pozemků u potoka části parcelních čísel 863/4, celou parcelu 863/6 a dále díl z parcely 863/8 u autobusové čekárny. Dále ještě v jeho pozemku zůstal pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 863/4 - původu pozemkového katastru o výměře 88 m2. Vše popíši v příštím roce.
Další žádost na odkoupení obecního pozemku přišla během měsíce června od paní Unzeitigové Aleny, kde žádala odkoupení obecní parcely č.105/9 za jejich garáží o výměře 37 m2 za cenu 740 Kč. Vlastní prodej proběhl v podzimních měsících.
Prodej akcií SME:
Naše obec je vlastníkem akcií několika společností. Dne 13. června obecní zastupitelstvo schválilo prodej akcií SME, společnosti „Živnostenské bance“.
Na jednání zastupitelstva v loňském roce dne 28. června bylo odsouhlaseno akcie společnosti „Severomoravské energetiky“ v počtu 97 kusů prodat za pomocí svazku měst a obcí a něco jako výběrovým řízením hledat nejvýhodnější nabídku s největší nabídkovou cenou. Tohoto úkolu se ujal zástupce starosty z Městského úřadu z Jeseníku ing. Chytil, který mnohými jednáními s tímto svazkem obcí dospěl koncem června tohoto roku téměř k vytouženému cíli. Samozřejmě, že dále chodily různé nabídky od dalších spolků a zájemců, ale vždy nabízená cena za jednu akcii byla malá.
Náhle ale došlo k tomu, že zástupci tohoto svazku obcí přestali najednou jevit zájem o malé počty akcií malých obcí a dospělo to až tak daleko, že jesenický zástupce starosty odstoupil od všech jednání a dohod. Tímto nastal problém, kde obce, jak a za kolik své akcie prodají.
Jak říkám já, i něco špatné je k něčemu dobré, o akcie obcí projevila zájem „Živnostenská banka, a.s.“, která nabídla částku ve výši 2.700 Kč za jednu akcii s tím, že pokud obec podepíše kupní smlouvu do 20. června 2000, dostane ještě na každou akcii příplatek ve výši 500 Kč a dále po uvolnění obchodovatelnosti s těmito akciemi a provedení transakce na SCP dalších 300 Kč na akcii. Dohromady celkem tedy 3.500 Kč za kus. Tato cena je mnohem vyšší, než v loňském roce, kdy chodily do obce různé nabídky s cenami kolem 800 Kč až 1.600 Kč za kus.
Proto obecní zastupitelstvo ihned rozhodlo, že této nabídky využijeme a že své akcie prodáme. Toto vše se odehrálo ve velmi krátké době, několika pár dnů a nakonec dne 20. června jel starosta naší obce do Jeseníku akcie prodat již zmíněné bance.
Takto do našeho obecního rozpočtu přibyla částka ve výši 310.400 Kč a po budoucím uvolnění obchodovatelnosti, provedené transakci a zaknihování akcií na SCP ještě dalších 29.100 Kč, celkem tedy 339.500 Kč.
Uzavření smlouvy s EKO-KOM:
Se společností EKO-KOM Praha naše obec uzavřela smlouvu ohledně nakládání a hrazení nákladů se separovaným odpadem. Tato spolupráce obci zajistí, že za každou odevzdanou tunu tříděného odpadu na řízenou skládku bude naší obci uhrazena část nákladů. Takto by se měla část vynaložených prostředků ze strany občanů vrátit a cena za odvoz by měla být pro obec nižší. Ještě v letošním roce připsala tato firma na náš účet odměnu ve výši 2.083,30 Kč.
Energetický dokument:
Obce Chromeč - Postřelmůvek a Vyšehoří se rozhodly tento dokument společně vypracovat pro posouzení budoucího vytápění tohoto regionu a navržení vhodných variant, které by vyhovovaly pro jednotlivé obce.
Energetický dokument mikroregionu Chromeč - Postřelmůvek - Vyšehoří je kolektivním dílem, které by bez spolupráce dodavatelů i rozhodujících spotřebitelů energie nemohl vzniknout. Cílem tohoto dokumentu je stanovení zásad místní energetické koncepce a zároveň základním podkladem pro práci místního energetického managementu všech tří obcí, které se sdružily za účelem společného řešení optimalizace zásobování svých území energiemi. Prvořadým cílem tohoto dokumentu je zajistit v celém území plynulé a spolehlivé zásobování energiemi v potřebném čase a množství a bezporuchové a kvalitní dodávky energií. Tento dokument se stane závazným pro budoucí projektanty, dodavatele a spotřebitele energií. Nakonec ze 70-ti stránkového dokumentu vyplynulo, že v naší obci a v Postřelmůvku se jeví jako nejvýhodnější vytápět rodinné domky tuhými palivy spalovanými v ekologických kotlích, popřípadě elektřinou nebo propanem. Naopak v Chromči je nejvýhodnější přejít na centrální vytápění biomasou. Tato forma energie se v konkurenčním prostředí tuhých paliv, elektrické energie a kapalného propanu musí prosadit svojí cenou, komfortem a pořizovacími náklady. Plynofikace našeho regionu vzhledem k absenci velkých odběratelů má špatné ekonomické parametry a není vhodná. Roční odběrový diagram regionu by prohloubil letní propad a zvýšil nároky na zimní špičku.
Vodovod:
Náš obecní vodovod je již od loňského roku používán a voda teče skoro do každé domácnosti. Jen několik majitelů rodinných domků si přípojku nezbudovalo a jsou sami proti sobě, protože nemají další možnost v případě výpadku vody své čerpat náhradní vodu.
Na jednání obecního zastupitelstva dne 2. února bylo odhlasováno prodat společné části vodovodu společnosti "VHZ - Šumperk", tedy společné části obcí Vyšehoří, Postřelmůvka a Chromče. Taktéž bylo dne 2. května na veřejném zasedání OZ odhlasováno prodat této společnosti i distribuční řady po naší obci v částce finančních prostředků vložené naší obcí ze svého rozpočtu za akcie, které nám tato společnost převede.
Po tomto schválení o prodeji vodovodu starosta obce Zdeněk Hroch navázal kontakt s touto společností, kde předběžně dojednal, jakou formou a za jakých podmínek se náš vodovod prodá. Nutno ještě podotknout, že cena našeho vodovodu po obci bez dotací, které se starostovi podařilo získat na Ministerstvu zemědělství v Praze, činí 1 832.731,60 Kč.
Na jednání obecního zastupitelstva dne 13. června bylo rozhodnuto, že za tuto částku se vodovod prodá zmíněné společnosti a tato dlužná částka ze strany společnosti vůči naší obci bude rozdělena do dvou skupin. Část zmíněné kupní ceny ve výši 1 050.000 Kč bude kapitalizována při zvýšení základního jmění kupujícího, v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku a to na základě rozhodnutí valné hromady kupujícího s tím, že prodávající (obec Vyšehoří) obdrží 1.000 kusů akcií, každou o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o emisním kursu 1.050 Kč. Celkem tedy 1 050.000 Kč.
Druhá část dlužné částky z kupní ceny ve výši 782.731,60 Kč. zaplatí kupující (VHZ - Šumperk) v hotových penězích na účet obce Vyšehoří ve splátkách takto:
250.000 Kč do 30. dubna 2001
250.000 Kč do 30. dubna 2002
282.731,60 Kč do 30. dubna 2003
V týdnu od 31. července do 5. srpna byly zahájeny konečné úpravy po vodovodu, vyštěrkování některých komunikací, které nejsou asfaltovány. Dále byly opraveny některé ventilové poklopy, taktéž bylo provedeno celkové zaasfaltování balenou asfaltovou směsí po vodovodních příkopech po celé obci včetně zaasfaltování výkopů po přípojkách občanům na jejich náklady. Odečty vodoměrů u samotných občanů provádí na požádání VHZ - Šumperk Vařeka Karel, se kterým tato společnost uzavřela dohodu o provedení práce.
Další a již konečnou fází bylo konečné vyúčtování společných částí vodovodu, na jejichž stavbu byly použity finance všech tří obcí v roce 1997. Tyto finance držela Obec Postřelmůvek dle vzájemné dohody na svém účtu, protože se nevědělo, zda budeme muset společně zaplatit daň z převodu vodovodu. Nakonec se tyto peníze vrátily zpět do rozpočtů obcí a takto do našeho rozpočtu přibylo koncem listopadu 52.086 Kč.
Oprava místních komunikací:
Stav našich místních komunikací byl v katastrofálním stavu, zejména po vybudování vodovodu a telefonů. Nejhorší stav byl na spodním konci obce kolem kulturního domu směrem k domku k Valentovým. Proto starosta obce Zdeněk Hroch požádal začátkem tohoto roku o dotaci na tuto opravu okresní úřad v Šumperku. Tato žádost byla zamítnuta pro nedostatek financí a proto starosta požádal z jara ještě jednou. Nakonec bylo naší obci vyhověno a dotace ve výši 300.000 Kč obci poskytnuta. Tyto peníze musely ovšem být do konce roku vyčerpány, protože byly účelově poskytnuty. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že na opravu komunikací je toto málo a bude nutno použít finance z prodaných akcií ve výši 310.000 Kč. Po předběžném průzkumu ceny se zjistilo, že výše ceny díla přesáhne 500.000,- Kč, a proto musel starosta obce vypsat dle zákona veřejnou obchodní soutěž. Celkem byly vyzvány 3 firmy na účasti, které doručily své cenové nabídky do stanoveného termínu tj. do 19. září do 9.00 hodin. Tuto veřejnou soutěž vyhrála firma "STRABAG - Šumperk a.s." s nejnižší nabídkovou cenou 655.395 Kč.a tuto firmu obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 20. září schválilo jako zhotovitele díla opravy MK ve Vyšehoří. Nakonec byla s touto firmou uzavřena smlouva o dílo a práce započaly již dne 2. října kolem kulturního domu. Tam proběhlo odstranění stávajícího povrchu penetrace do hloubky asi 40 cm, poté dosypání štěrkem a tím došlo ke snížení hrbu před vchodem. Do konce týdne, tj. do 6. října, byly všechny komunikace opraveny balenou asfaltovou drtí včetně vyrovnání a vyspádování. Taktéž byly všechny vodovodní a kanalizační poklopy nadzvednuty a vyrovnány s povrchem asfaltu. Před vchodem a podél celé zdi kulturního domu ze strany od domku Doleželových byl zbudován ze zámecké dlažby chodník-násp, který byl lemován obrubníky. Oprava komunikací se týkala: Od chromečské cesty od značky pod domkem Fišerové Heleny až ke hlavní silnici, dále od domku od Valentových směrem ke kulturnímu domu, dále opět kolem k silnici, oprava pokračovala dále podél potoka k domku k Pourovým až k silnici a od Pourových přes mostek k domku k Navrátilovi, odtud za domkem za Rozlowskýma, dále po silnici k domku Zdeňka Valenty, kde oprava skončila. Tímto jsou všechny komunikace na spodním konci obce opraveny. Zároveň došlo k rozšíření komunikace u kulturního domu a to tak, že plot, který měli Taláčkovi u domku na straně u KD, se posunul asi o 1,5 m do jejich zahrady a tímto došlo ke zvětšení šířky silnice ode zdi KD po jejich plot a také k narovnání hranice s kulturním domem. Toto vše se samozřejmě provedlo až po zaměření pozemků a po dohodě s majiteli pozemků. Při vyúčtování konečných prací firmou STRABAG se zjistilo, že dohodnutá cena dle smlouvy o dílo byla navýšena na částku 724.447 Kč. Proto starosta Zdeněk Hroch zahájil jednání s touto firmou v tom směru, že obec Vyšehoří nemá dostatek financí na toto navýšení a že nehodláme jako obec nic platit navíc. Nakonec se zjistilo, že zmíněná firma vědomě rozšířila místní komunikace prakticky po celé délce nad rámec všech dohod bez předchozího projednání s obcí. Po delším dohadování se starostovi podařilo tuto firmu přemluvit a dohodnout se s ní na tom, že veškeré více-práce, které byly obcí objednány, budou obcí zaplaceny, avšak rozšíření komunikací půjde na vrub firmy STRABAG. Nakonec se původní dohodnutá cena vyšplhala na 667.004 Kč a tyto peníze byly firmě zaplaceny. Takto naše obec získala 57.443 Kč ve formě rozšíření komunikace zdarma.
Odvoz odpadů:
Tak, jak jsem slíbil v loňském roce, podávám nyní přehled o likvidaci tuhého domovního odpadu vyvezeného z naší obce.
Za rok 1998 se vyvezlo celkem 20,34 tuny popela, což představuje asi 407 popelnic. Nový systém plateb za pomoci paušální částky, který byl zaveden od poloviny tohoto roku, občany přinutil, aby svůj odpad ukládali do popelnic a neodváželi jej do přírody. V roce 1999 bylo z naší obce již vyvezeno 32,87 tuny popela, což představuje asi 657 popelnic. Jedná se o 62% navýšení váhy popela oproti roku 1998.
Cena za 1 kg popela se pohybovala v roce 1998 ve výši 1,173 Kč a v roce 1999 už klesla na 0,987 Kč. Celkem tedy došlo k poklesu ceny o 19%. Je to tím, že s větší váhou odpadu se náklady zmenšují.
Náklady za odvoz popelnic v roce 1999 činily 32.458 Kč a náklady za separaci - třídění činily 10.004 Kč. Celkem tedy celkové náklady za likvidaci TDO v naší obci činily 42.462 Kč.
Průměrně za jednu popelnici zaplatil občan v roce 1998 60,75 Kč a v roce 1999 již jen 44,46 Kč.
Diferenční částka pro letošní rok je stanovena novelou obecně závazné vyhlášky č.1/2000 „Stanovující systém nakládání s komunálním odpadem“ a to:
- pro lokální vytápění 188 Kč na jednoho občana
- pro vytápění kotlem na dřevo-plyn 156 Kč na jednoho občana
- pro vytápění elektrickými přímo-topy 124 Kč na jednoho občana
Tyto částky se bude platit čtvrtletně, takže se budou dělit čtyřmi a to:
- pro lokální vytápění 47 Kč na jednoho občana
- pro vytápění kotlem na dřevo-plyn 39 Kč na jednoho občana
- pro vytápění elektrickými přímo-topy 31 Kč na jednoho občana.
Dne 8.12.2000 schválilo zastupitelstvo obce větší přispění obce občanům na likvidaci odpadu v popelnicích ze 30% na 40% a dále přispění občanům na likvidaci separovaného odpadu v plastových kontejnerech ve výši 30%. Takto občané v příštím roce zaplatí o něco méně a částka pro obec bude ještě snížena o odměnu naší obci ve výši 2.083,30 Kč za to, že třídíme odpad.
Podnikání:
Počet podnikatelů v obci se nezměnil, výrobu rakví nadále provádí Doležel Ladislav v truhlářské dílně, výroba nábytku u Baslera Josefa stále pokračuje, firmu, která se zabývá revizemi elektro a hromosvodů, vede stále majitel Valenta Štěpán, revize hasících přístrojů a hydrantů provádí Kvapilík Josef v nově zrekonstruované dílně a prodejně, ve které prodává také ochranné pracovní oděvy a pomůcky. Obchod s potravinami byl do začátku měsíce července stále v zasedací místnosti obecního úřadu, avšak od 10. července opět Čulíková Jana prodávala ve svém domku, kam ji místní občané opět přestěhovali.
Udělení certifikátů kvality firmě:
Dne 15. února se udála v místním kulturním domě v klubovně veliká akce, kterou pořádal podnikatel Kvapilík Josef ohledně předání certifikátu kvality jeho firmě.
Na tuto událost bylo pozváno mnoho zástupců firem, s nimiž pan Kvapilík spolupracuje včetně starosty obce. Tato firma má tímto certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9002:1995 a získala certifikáty CQS, IQNET a SZÚ-Brno a toto vyznamenání jí bylo předáno za účasti zástupce certifikační organizace. Pan Kvapilík se o to snažil již patnáct měsíců a nakonec se mu to podařilo. Získáním těchto certifikátů se panu Kvapilíkovi splnil odvážný záměr a cíl z roku 1997. Získání certifikátů je uznáním jeho snažení a je to ujištění zákazníků, že mohou počítat s kvalitou jeho práce.
Firma byla založena koncem roku 1990 osamostatněním zakladatele firmy, který byl v té době zaměstnán 11 roků u podniku ETS Ostrava jako revizní technik hasících přístrojů. Postupně byli přibírání další spolupracovníci a začalo se i s opravami HP. V současnosti tvoří pracovní kolektiv pět pracovníků. Na některé práce jsou krátkodobě podle potřeby najímáni externí odborníci. Pracovníci firmy mají platná oprávnění na revize všech druhů a typů hasících přístrojů běžně používaných v ČR. Firma provádí i další činnosti. K tomu majitel firmy vybudoval na vlastním pozemku dílnu s odpovídajícím technickým i sociálním vybavením. Opravy provádí dle technických podmínek výrobců včetně zkoušek pevnosti a těsnosti nádob, zkoušky hadic atd.
Koncem roku 1999 otevřel novou prodejnu požárních potřeb, pracovních oděvů, obuvi a ochranných pracovních pomůcek.
Tříkrálová sbírka:
Na Zábřežsku byla uspořádána největší humanitární akce všech dob s názvem „Tříkrálová sbírka“, pořádaná zábřežskou „Charitou“. Akce probíhala v 69 obcích a podařilo se takto vybrat od občanů a nashromáždit částku bez padesáti haléřů 397.000 Kč. Ke sbírce, pořádané církevní organizací, se stavěli pozitivně nejen lidé věřící, ale také ti, kteří nemají s církví nic společného. Po obcích chodily děti přestrojené za tři krále (Kašpar, Melichar a Baltazar) a s nimi vždy dospělá osoba jako doprovod. U každého domku odříkali básničku o třech králích. Na dveřích domů psaly křídou iniciály těchto králů (K+M+B). I po naší obci chodili tito „králové“ společně s dospělou osobou, kterými byli Kvapilík Vojtěch, Švéda Tomáš, Vařeka Karel nejml. a jako dospělá osoba Navrátilová Věra. Bylo od občanů vybráno 1.750 Kč a celkově budou tyto peníze využity na humanitární pomoc jak u nás, tak i v zahraničí, na pomoc dětským domovům a dalším potřebným lidem.
Zvýšení cen energií:
Je tu konečně rok, v němž by se podle ekonomů mělo české hospodářství odrazit ode dna a podle prognostiků možná trochu naplnit naše peněženky. Anebo ještě více vyprázdnit? Radost nám neudělali ani energetici. V sazbě „B“, která se týká většiny domácností, se zdražuje elektřina o 16,5%. Pokud občané mají tu smůlu a vsadili před lety na vládní kampaň - topte přímotopy, musí počítat s účty vyššími o patnáct procent. Jak jsem již popisoval v minulých rocích pamětní knihy, občané hodně šetří a ti, kdo mají elektrické vytápění, topí, nebo přitápí stejně klasickými palivy, protože to již nemohou finančně utáhnout.
Podražily i poštovní služby se svolením ministerstva financí ČR o 9,5%. Zatímco před Novým rokem jsme zaplatili za psaní do dvaceti gramů 4,60 Kč, teď už 5,40 Kč. Zdražuje se prakticky stále a vše.
Nemilé překvapení nás potkalo i v českých a moravských lékárnách ve formě zdražení dalších běžně užívaných léků. Tentokrát však přišel zvláště silný kalibr - antibiotika. Na ně pacienti doplácí z vlastní kapsy padesát a více korun.
Cena hnědého uhlí „Kostky“ koncem loňského roku stoupla 177 Kč.za 1q. Takže jedna fůra o váze 55 q uhlí vyjde majitele domku na asi na 9.700 Kč. Průměrně se na patrový obytný dům za zimu spotřebuje asi 80 q uhlí, takže cena se potom vyšplhá téměř na 14.200 Kč. Když k tomu připočteme ještě dříví a odvoz odpadů, které musí majitel domu také zaplatit, vychází celková cena topení za jeden rok na částku okolo 17.000 Kč.
I ceny pohonných hmot rapidně stouply. Za jeden litr benzínu SPECIÁL koncem května občané platí již 30,30 Kč.
Telefony:
Taktéž se začátkem roku zdražily poplatky za telefony. Paušální sazba za samostatnou telefonní linku se zvedla ze 135 Kč na 175 Kč měsíčně. Když se k tomu připočte dalších asi 15 Kč za pronájem telefonního přístroje, vychází telefon na 190 Kč za měsíc a to bez hovorného. Jeden impuls vyjde na 2,60 Kč. Celkem tedy vyjde paušální poplatek za telefon v roce na částku 2.280 Kč bez hovorného. Už se vyplatí místo klasického telefonu pořídit si a jednorázově zaplatit mobilní telefon na „GO“ kupony, kde se platí jen volání. Volání z těchto telefonů je podstatně dražší ve špičkách, tj. pondělí - pátek od 7.00-19.00 hodin, avšak v ostatní době je volání již levné. Taktéž je volání levné na všechny tyto mobilní telefony jakéhokoliv druhu a hlavně nezáleží na době volání. Mobilních telefonů stále přibývá.
Dne 13. března se konečně začaly kopat telefonní výkopy a výkopy pro domovní telefonní přípojky. Práci prováděla firma "STAVING - Olomouc" svými pracovníky za pomocí malého bagru. Domovní přípojky se kopaly ručně. Cesta byla opět rozkopána těsně vedle vodovodního řadu po komunikaci „Draha“ (od kaple na horní konec). Kabely byly pokládány do země, avšak jen k domku Osladila Miloše. Dále na horní konec k domku ke Hrochovým a k domku k Pavlů se vedení táhlo po sloupech. Během 14 dnů byla komunikace „Draha“ hotova a kabely položeny a zasypány. V dalším týdnu, tj. od 20. - 24. března, byla komunikace rozkopána i v celé spodní části obce. Do 14. dubna byly všechny zemní práce v naší obci hotovy. Od 17. dubna se pokračovalo dále od domku od Mecové po poli ke „Struze“ a do konce posledního dubnového týdne bylo vše zakopáno až do Chromče, odkud se naše obec napojila na ústřednu, která je v Bludově. Touto přestavbou takto patříme již pod Šumperk s předčíslím 0649. Konečné přepojení naší obce na Šumperk se provedlo v posledních červnových dnech včetně demontáže starého vedení směrem do Postřelmůvka. Tímto zmizelo z obce mnoho nadzemních kabelů, které nepřispívaly ke vzhledu.
Obecní byt:
Nájemce v bytě, pan Švéda Leoš, koncem loňského roku přestal platit nájemné a již od měsíce září až do konce roku nereagoval na žádné upomínky zobecním e strany starosty obce a ani si pro ně nedocházel na poštu. Pan Švéda ovšem neplatil ani v letošním roce.
Dlužil obci za nájemné včetně poplatku z prodlení částku 6.490 Kč a komunikace s ním byla prakticky nemožná, protože nebyl viděn v bytě přes den, jen někdy v noci a to většinou pod vlivem alkoholu. Proto byla na tohoto nájemníka podána výpověď z nájmu z bytu soudní cestou. Jeho manželka Dana se svým synem Tomášem zde již nebydlí, mají v Šumperku vlastní byt a z obce jsou odhlášeni. Jeho dluh na nájemném se ke dni 30. červnu vyšplhal na 10.429,78 Kč včetně poplatku z prodlení, kdy opět nezaplatil nájemné za měsíc červen. První soudní stání se uskutečnilo dne 26. června, avšak pan Švéda se nedostavil bez omluvy. Proto starosta obce soudu doložil další materiály v jeho neprospěch s tím, že k dalšímu soudnímu jednání již volán nebude. Do soudního jednání byla také pozvána i jeho manželka Dana, která byla spolunájemnicí bytu. Po dlouhých tahanicích s panem Švédem se do konce roku nepodařilo nájemní vztah ukončit, protože pan Švéda nebyl ochoten se sejít a společně nájemní smlouvu o ukončení nájemního vztahu podepsat. Do konce roku již pan Švéda obci dlužil částku na nájemném ve výši 11.955,16 Kč Ukončení nájmu bude řešeno až v dalším roce.
Od tolaru ke koruně:
Pochybnosti se začnou vkrádat do mysli každého, koho zajímá také měna panující kdysi začátkem našeho století a ještě dříve. Tady začnou poletovat nejrůznější krejcary, tolary, zlaté a koruny, a to dosti nezávazně. Jak však bezpečně poznat, kdy která z těchto měn skutečně platila?
Počátky těchto měn sahají až do doby panování císařovny Marie Terezie, přesně do roku 1750, kdy v Rakouském císařství platila tzv. konvenční měna. Tehdy byla provedena měnová reforma, jejímž prvořadým úkolem bylo zabránit pronikání méně hodnotných měn do země. Za základní měnovou jednotku byl zvolen TOLAR (německy TALER), dělený na dva ZLATÉ (FLOREN). Jeden takový zlatý měl hodnotu 60 KREJCARŮ (KREUZER). K této měnové reformě se záhy v roce 1753 připojilo Bavorsko, posléze i jiné německé státy. Výsledkem bylo nakonec uzavření měnové dohody - konvence. Odtud tedy název konvenční měna.
I v naší první kronice, psané od roku 1925, se tato měna objevuje, a proto považuji toto blíže vysvětlit. Pokud se tedy setkáváme v některých dokumentech kroniky s označením ceny např.: 10 fl.C.-M. nebo 5 kr.C.-M., budeme bezpečně vědět, že jde o 10 zlatých nebo 5 krejcarů konvenční měny.
Konvenční měna platila v rakouské říši - a tedy i u nás - do roku 1857. Zákonem z 19. září tohoto roku byla s platností od 1. listopadu 1858 nahrazena měnou novou, nazývanou „rakouská“. Její základní měnovou jednotkou se stal jeden ZLATÝ nebo ZLATNÍK (německy GULDEN), který se začal dělit na 100 krejcarů. Na novou situaci reagoval i tehdejší nejvyšší železniční orgán v zemi, c. k. ministerstvo obchodu.
Označování nové měny v praxi vypadalo asi takhle: Pro zlaté se používala zkratka „G.ö.W.“, tedy GOLDEN öster. Wahrung neboli česky „ZLATÝ RAKOUSKÉ MĚNY“. Pro KREJCAR platilo označení „Kr.ö.W.“ V českých pramenech z oněch časů se setkáváme i s označením „ZLATÝ RAKOUSKÉHO ČÍSLA“, které je identické se zlatým rakouské měny.
Rakouská měna vydržela na vzdor poměrně složitému přepočtu k měnám jiných německých zemí příkladně dlouho. U jejího konce stojí až zavedení korunové měny v Rakousku, k čemuž došlo dne 2. srpna 1892. Říšský zákon číslo 126, který novou měnu uváděl v život, ustanovil KORUNU (KRONE) základní měnovou jednotkou a rozdělil ji na 100 HALÉŘŮ (HELLER). Zavedením této měny se - alespoň podle reakcí dobového tisku soudě - nesetkalo s projevy nevole či dokonce odporu. Tolik jen krátce o vývoji měny v našich zemích, která se i nás týkala.
Epidemie chřipky:
Epidemie chřipky ovládla celou republiku během měsíce ledna tak, jako každoročně.
Na 100.000 obyvatel připadá 2.900 nemocných. Hranice epidemie leží již od dvou tisíc. I u nás v obci se vyskytlo mnoho případů a onemocnění touto chorobou. Podle vyjádření hygienické stanice jsou nejpostiženější skupiny předškolních dětí, následují lidé od 15 do 24 let a školáci. V České republice bylo hodně úmrtí právě zaviněné touto chřipkou hlavně u starších lidí s chronickými záněty. První školu, kde vyhlásilo vedení chřipkové prázdniny, tentokrát ve formě dvoudenního ředitelského volna, se stala v závěru měsíce základní škola v Branné.
Chřipka naopak spíš než mezi dětmi řádí v řadách pedagogů. Na to, aby Školský úřad vyhlásil chřipkové prázdniny v celém okrese Šumperk, nejsou prý důvody. V polovině února chřipka začala pomalu ustupovat. V letošním roce další chřipka hromadného charakteru už nepřišla.
Zajímavosti z okolí:
Při procházení místní komunikace od domku Osladilových směrem k domku Navrátilovým najednou spatřil Hroch Zdeněk na obloze nad domkem Navrátilových rychle letící a silně zářící těleso, které bylo tak jasné, že blesklo do očí i přes listnatý strom na Navrátilově zahradě. Když se potom objevilo na bezmračné obloze, asi po dvou vteřinách se rozpadlo na více kusů a v atmosféře shořelo. Toto vše se událo dne 6. května ve 14 hodin odpoledne. Za tři dny 9. května hlásili v rádiu, že po obloze na severní Moravě právě v tuto dobu prolétl neznámý objekt a na Frýdecko-Místecku se rozpadl za několikavteřinového rachotu. Padla domněnka, že mohlo jít o nějaký bolid, či meteorit. Toto se v následujících dnech potvrdilo.
Za obdivuhodné považuji i to, že šípkové keře na horách podruhé v letošním roce v měsíci říjnu rozkvetly. Snad má toto za následek sama příroda, která je v posledních rocích nevyzpytatelná.
Uřezání lípy:
Dne 1. listopadu byla ořezána lípa na mostku u domku u Navrátilových. Tato lípa již pro svoje stáří byla zchátralá, dále se v posledních letech začala velice nebezpečně naklánět. Největším problémem bylo to, že se nakláněla přímo nad dráty elektrického vedení. Nikdo z našich občanů si ji netroufal uřezat, a proto byla požádána SME - Zábřeh. Po lípě zůstal jen asi 7 metrový pahýl, který byl odřezán firmou "SANTÉ" ze Šumperka. Po shlédnutí odřezaného kmene bylo zjištěno, že lípa byla úplně dutá a vyhnilá a obvodový masív byl silný pouze 15 cm.
Povodně:
Poslední dobou se často stává, že v mnoha místech naší republiky, jakoby v pravidelných intervalech, vznikají povodně, které mají většinou na svědomí i lidské životy. Začátkem letošního března 7. - 9. nepřetržitě pršelo a bylo velmi teplo. Co toto oteplení provedlo s řekami si dovedou představit jen pamětníci povodní z roku 1997. Řeka Morava se opět vylila ze svého koryta a zaplavila vše, co se dalo. V samotné obci Chromeč měli obyvatelé opět plné ruce práce, protože voda na poli za silnicí protěkala přes propusť mezi mostem a zastávkou přímo okolo domků a dále na pole. I na horním konci povodí byla zatopena obec Raškov a částečně i Ruda nad Moravou. Katastrofální povodně se vyskytly na Turnovsku, Semilsku na Divoké Orlici a na dalších tocích na území naší republiky. Nejhůře na tom bylo město Jaroměř. Škody byly opět veliké a vyšplhaly se ke třem miliardám Kč. Opět si přírody vyžádala velikou daň, vyhasly 3 lidské životy.
Zemědělství:
Letošní rok byl dosti výjimečný v proměnách počasí. Z jara byla velká horka a sucha, na tuto dobu nebývalé. Tráva ovšem narostla a sena se sušila již v průběhu měsíce května. I otavy narostlo, protože přišly i vydatné deště, které dostatečně zalily půdu. Pro velmi teplé jarní počasí začaly letošní žně v naší obci již dne1. července a kombajny sklízely pole směrem nad „Kloboučkem“. Na ostatní neposečené pole vyjely kombajny až v neděli 9. července, avšak sklizeň v obci nebyla dokončena. V dalších dnech začalo Zemědělské družstvo Bludov vozit přes naši obec hnůj a rozmetala jej na posečená pole. Potom ovšem nastala velmi dlouhá doba, kdy nebylo možno pro nepřízeň počasí na pole vůbec vyjet. Stále bylo velmi zataženo a celkem zima. Občas zapršelo a obilí, které se zdálo být již suché, opět zmoklo. Celkové žně v naší obci byly konečně dokončeny dne 11. srpna, kdy byla posečena pole na „Oséčí“, kde byl postaven veliký stoh slámy. Hned po osečení polí byly tyto plochy podmítnuty. Ovoce, zejména třešní, bylo mnoho i jablek se urodilo převelice. Jabloně se pod tíhou plodů skláněly k zemi a mnohé z nich tento nápor nevydržely a zlámaly se. Také hub narostlo mnoho. Houbaři procházeli lesem všemi směry a s plnými košíky se vraceli domů.
Myslivci:
V loňském roce bylo zastřeleno:
4 srnci, 3 srny, 4 srnčata. Z černé zvěře pak 1 lončák a 4 selata, dále 1 liška, 11 kun skalních, 1 kuna lesní a 2 kočky toulavé.
Dne 27. listopadu se uspořádal společný hon za obce Vyšehoří a Postřelmůvek, kde bylo tehdy uloveno: 4 zajíci, 1 bažant a 1 liška.
Vyšehorský úsek má 13 členů.
Dne 19. a 20.února uspořádal Okresní myslivecký spolek ČMMJ Šumperk z pověření Okresního úřadu v Šumperku jako každoročně chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v průběhu loňského roku. Hlavním posláním těchto přehlídek je zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosáhnout kvalitních trofejí.
Tato akce má každoročně ve Vyšehoří obrovskou tradici s velikou účastí. Na přehlídku byly předloženy trofeje ze 49 honiteb a celkem se na přehlídku přijelo podívat za tyto dva dny 762 návštěvníků. Celá silnice před kulturním domem byla tehdy lemována automobily od spodní zatáčky až po domek Janičových, taktéž bylo plno aut i v uličce za kulturním domem.
Tato výstava měla i svoji hodnotitelskou radu složenou Okresním úřadem v Šumperku, která prováděla dne 16. února hodnocení. Taktéž byla uspořádána za pomoci sponzorů, kterými byli např.: Jiří Rýznar, řezník a uzenář Zábřeh, Senft Zábřeh, s.r.o. a Pekařství a cukrářství Vašíček Zábřeh, s.r.o.
Dne 25. listopadu uspořádali myslivci v místním kulturním domě „poslední leč“.
Hasiči:
Na veřejném jednání dne 2. května starosta obce informoval obecní zastupitelstvo, že jako preventistu obce na úseku požární ochrany ustanovil Kvapilíka Josefa, který byl poslán na týdenní školení do Jánských lázní. Tento preventista má právo vstupovat do nebytový prostorů po celé obci za účelem kontroly těchto objektů po stránce, jakým jsou tyto objekty zabezpečeny proti požáru a dále má právo navrhovat starostovi obce opatření k nápravě.
Dne 17. dubna uspořádali místní hasiči sběr železného šrotu. Jako každoročně byl do naší obce před budovu obecního úřadu přistaven velký kontejner a hasiči do něj sváželi od občanů veškeré železo. Kontejner byl naplněn až po okraj. Celkem se z obce vyvezlo 3.256 kg železa.
Velká smutná událost zastihla místní hasiče, když na jaře letošního roku zemřel jejich velitel pan Unzeitig František. Do konce roku byla tato složka bez velitele.
Knihovna:
Naše místní knihovna, kterou vede nadále Rozlowská Petra, je umístěna doposud v malé místnosti nahoře v kulturním domě. Bohužel, zájem o vypůjčování knih v loňském roce skoro upadl. Zpráva o činnosti naší knihovny není utěšitelná. Bylo celkem dosaženo jen 37 výpůjček a zaregistrováno jen 5 čtenářů. Počet návštěvníků celkem jen 21.
Za dotace ve výši 1.000 Kč, kterou poskytla naše obec, bylo zakoupeno celkem 8 svazků knih např: Jedno léto s tebou od Longinové, Amorova střela od Cartlanda, Vykoupená láska od Riverse, 101 dalmatinů od Disneye, Vzali mi i dítě od Řeháčkové, Kroky, co slýcháš od Jašové, Stíny minulosti od Howarda a Nové kouzelné origami od Aytüre-Sche.
I na letošní rok poskytla obec dotaci ve výši 1.000 Kč, ze které bylo zakoupeno 9 svazků - Krtek a raketa od Milera, Sladké lži od Deverauxe, Česká kuchyně od Filipové, Pirátský princ od Foleye, Odpusť tati od Komendové, Květinové truhlíky od Rutherforda, Sušené květiny od Lawrence, Divoká zvířata od Aldertonta, Ušaté pohádky na dobr. a kniha Pes od Waglera. Celkem knihovna půjčovala v letošním roce 2 hodiny měsíčně. Výpůjček bylo 61, zaregistrovalo se 8 čtenářů a vypůjčit knihy si přišlo 14 návštěvníků.
Obecní les:
Pro nadměrné zarůstání křovím a travinami mladých stromků v „obecním lese“ bylo nutno z jara letošního roku toto odstranit. Práce prováděla jako každoročně firma „Lesy Ruda nad Mor. a.s.“ v měsíci dubnu za cenu 3.924 Kč. Na podzim se toto opakovalo a ještě byly tyto stromky opatřeny nátěrem proti okusu zvěří. Práci taktéž provedla již zmíněná firma v ceně 7.079,Kč. Práce se prováděly v měsíci říjnu.
Významná výročí:
Dne 4. května se dožil významného věku 95 roků pan Chaloupka Josef, narozen dne 4. května 1905. Dne 6. května byli panu Chaloupkovi poblahopřát kytičkou a malou upomínkou starosta obce spolu s paní Vařekovou Annou. Členové obecního úřadu dále během roku navštěvovali ostatní občany, kteří se dožívali významnějšího věku v 70 letech, dále v 75 letech, 80 letech a potom vždy po roce. Návštěvy s blahopřáním se zúčastňovali starosta Zdeněk Hroch, Vařeková Anna a Rozlowská Petra. Letos byli blahopřát Vařekovi Vlastimilovi a Marii k jejich významnému životnímu jubileu 70ti roků a dále se tito manželé dožili i 50 let společného života. Dalšími oslavenci byli Urbanová Božena a Šajová Marie, Unzeitigová Marie a Hroch Zdeněk st., kteří se dožili 70 let života. O gratulaci také nepřišli ještě starší občané, kterými byli Krmela Jan st., který se dožil 89 roků, dále Krmelová Anežka - věk 82 let, Tunysová Emilie - věk 82 roků, Dokoupilová Emilie - 81 roků.
Dne 16. srpna navštívili starosta obce Zdeněk Hroch spolu s paní Annou Vařekovou paní Balcárkovou Anežku v domově důchodců ve Štítech, která se v letošním roce dne 30. ledna dožila 84 roků. Paní Balcárková utrpěla před několika dny slabší úraz, kdy spadla a rozbila si hlavu, načež musela být převezena do nemocnice, kde si poležela pár dnů. Při vstupu do jejího pokoje návštěvu z obce nepoznala, protože téměř nevidí. Až při samotné komunikaci začala poznávat a vzpomínat na naši obec, na její zvířectvo a na své blízké. Je o ni dobře postaráno, což dokazuje pohled na ni. Dobře komunikuje, avšak pro její velkou sklerózu si téměř na nic nevzpomíná. Jsou to jen takové útržky vzpomínek, avšak hned na ně zase zapomene.
Balcárková Anežka 2000 84 roků - 1.jpg (74,9 kB)
Balcárková Anežka 2000 84 roků - 2.jpg (87,5 kB)

Přistěhování do obce:
Z Jedlí se v březnudo domku k Valentovým přistěhoval Krňávek Marek, manžel Valentové Michaely.
Do domku se přistěhovali Olga Hýblová a Jaromír Hýblovi st. na místo odstěhovaného syna Jaromíra se svojí rodinou a začátkem října se k nim přistěhovala jejich dcera Romana Doubravová ze Zábřehu, kde měla byt v paneláku.
Odstěhování z obce:
Paní Balcárková Anežka, která bydlela v malém domku, byla pro svoje stáří a svoji nemoc téměř bezmocná a poslední dob se nedokázala postarat ani o sebe samou. Obecní úřad proto vyvinul aktivitu a zařídil této milé paní domov důchodců ve Štítech. Doposud byla odvážena do domovinky do Zábřehu, avšak jen přes pracovní dny. Dne 24. ledna byla proto starostou obce Zdeňkem Hrochem společně s paní Vařekovou Annou odvezena a přestěhována do již zmíněného domova důchodců, kde ji mile přivítali. Bydlí na pokoji o dvou lůžkách s další paní. Je smutné, že ani vlastní rodina, tj. sestra s dětmi, se nedokázali postarat o tuto paní a nejevili zájem o ní samotnou i přes mnoho žádostí a urgencí ze strany obecního úřadu. Hodně práce v tomto udělala paní Vařeková Anna jako účetní obecního úřadu.
Začátkem roku se z obce odstěhovala Rozlowská Marta st. do Šumperka pro rodinné neshody se svým manželem. Během roku se rozvedli.
V lednu se z naší obce odstěhovali Jaromír a Silvie Hýblovi se synem Štěpánem do Nového Malína.
Z domku od Hrochové Věry se v březnu odstěhoval její druh Moravec Stanislav do Velkých Losin na Bukovickou ulici. Nakonec se z tohoto domku odstěhovali začátkem října i Hrochová Věra s dětmi Lucií a Pavlem do Šumperka.
Svatby:
V březnu se provdala Valentová Michaela za Krňávka Marka z Jedlí. Svatbu měli v místním kulturním domě. Společné příjmení - Krňávkovi.
Narodili se:
V červenci se narodil manželům Markovi a Michaele Krňávkovým syn Krňávek Daniel.
V září se Romanovi a Marcele Pavlíkovým narodila dcera Pavlíková Leona.
Zemřeli:
Dne 21. března zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 63 roků na rakovinu jater Kvapil Vladislav. Pohřeb měl ve smuteční obřadní síni městského krematoria v Šumperku dne 28. března za účasti mnoha našich občanů.
Další velmi smutná událost zasáhla naši obec, kdy dne 23. března náhle zemřel na astmatický stav velmi mladý člověk Osladil Pavel ve věku pouhých 18 roků. Pohřeb se uskutečnil dne 29. března za velké účasti našich občanů v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečních obřadech byl převezen ke zpopelnění do krematoria v Šumperku.
Prakticky v jednom týdnu naše obec zaznamenala další a již v počtu třetí smutnou událost, kdy dne 26. března zemřel Unzeitig František ve věku pouhých 49 roků na zhoubný nádor jater. Pohřeb se uskutečnil dne 1. dubna v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečních obřadech byl uložen na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 6. července zemřela náhle Mecová Zdeňka ve věku 86 roků. Pohřeb se uskutečnil dne 12. července v chrámu Páně v Klášterci za účasti mnoha občanů a po smutečním obřadu byla zpopelněna a uložena do rodinného hrobu.
Počasí:
Leden:
Na Nový rok 1. ledna bylo hezké slunečné počasí s ranními teplotami -12°C až -10°C, denní potom stoupaly pouze na -4°C až -2°C. Začátkem měsíce bylo celkem pěkné počasí hlavně přes den, kdy svítilo stále slunce. Sněhu bylo pořád stejně, a sněhová pokrývka se prakticky držela a neměnila již od vánočních svátků loňského roku se sílou sněhu asi 25 cm. V dalších dnech až do 10. ledna se teploty v noci držely na -3°C až -5°C a přes den vystupovaly až na +1°C až +3°C. Taktéž se vyskytlo i inverzní počasí s mlhami, kdy teplota přes den nevystupovala více jak na -5°C, ale to bylo jen zřídka. Dne 12. ledna teplota ráno klesla na -16°C, přes den se držela na -5°C a i v následujících dnech se držela hodně pod nulou. V týdnu od 17. ledna došlo k obratu v počasí. Přes den tento den a v následující noci hustě pršelo, bylo větrno a teplota přes den stoupala až na +6°C. Od 18. ledna začal padat sníh za silného severního větru a nejvíce ho napadlo ze čtvrtka 20. na pátek 21. ledna. Padalo téměř v celé Evropě. U nás v obci ho připadlo asi 8 cm, ale v mnoha okresech České republiky vznikala sněhová kalamita a dokonce i stav ohrožení. Cesta se musela opět protahovat. Tvořily se závěje a některé obce byly úplně i několik dní odříznuty od světa. V naší obci bylo asi 35 cm sněhu.
Teploty v noci se pohybovaly na -7°C až -9°C, přes den moc nestoupaly, jen tak na -6°C až -4°C. Na Pradědu hlásí 2 metry sněhu. V dalším týdnu od 24. ledna se ovšem prudce ochladilo, kdy za jasné noci klesla k ránu teplota na -15°C a 25. ledna dokonce konce až na -19°C. I přes den bylo -11°C až -9°C. Ke konci tohoto týdne se oteplilo s malou oblevou, noční teploty klesaly jen na -2°C a přes den vystupovaly na 0 až +2°C. Dne 30. ledna přišla velká obleva s denními teplotami kolem +6°C až +8°C a takto bylo až do konce měsíce. Sníh začal prudce tát. Ani v noci teploty neklesaly pod nulu.
Únor:
Začátkem února pokračovala obleva a dne 2. února bylo sněhu polovina, tj. asi 15-20 cm. Obloha byla oblačná, chvílemi svítilo slunce, avšak většinou bylo zataženo. Od 2. - 4. února se vyskytovaly mlhy, které neustupovaly ani přes den. Protože také často pršelo, i řeka Morava se trochu zvedla, avšak nevylila se. Noční teploty klesaly jen k nule, denní vystupovaly na +4°C až +7°C. V naší obci už bylo sněhu málo, na polích dne 6. února byla ještě souvislá sněhová pokrývka o síle asi 5 cm. Avšak bylo stále teplo a dne 9. února byly již pole beze sněhu, jen ve stínu se ještě držel. Místní komunikace byly čisté, jen místy bylo na nich trochu zledovatělého sněhu, ale ten rychle tál. Dne 10. února z rána napadlo trochu mokrého sněhu, avšak ten rychle ztál. Další sníh padal z rána dne 1. února a dále přes celý den. Bylo opět bílo. Teplota se držela kolem nuly a tak sníh byl mokrý. V dalších dnech 15. - 16. února připadl další mokrý sníh, celkem asi 6 cm a cesta se opět protahovala. S přibývajícími dny slunce nabývá na síle a tak sníh rychle taje. Dne 21. února přišly slabší ranní mrazy s teplotami kolem -6°C, dne 22. února teplota ráno klesla na -12°C, ovšem přes den stoupala na 0°C až +2°C. Přes den bylo většinou jasno. Opět se začalo oteplovat a dne 24. února pršelo od rána celý den. Poslední únorové dny bylo velmi hezky a teplo. Teploty v noci klesaly na -3°C až -5°C, přes den vystupovaly na +8°C až +10°C. Sněhu bylo jen ve stínu, pole už byla holá.
Březen:
Začátkem měsíce se teploty držely na stejné úrovni jako koncem února, ovšem dne 3. března v dopoledních hodinách začal padat mokrý sníh a napadlo ho asi 5 cm. V odpoledních hodinách začalo silně pršet a sníh opět rychle tál. Další sníh připadl 5. března, taktéž asi 5 cm a také během dne zmizel pro neustálé oteplování. V obci na zahradách se objevily první sněženky a bledule a v následujícím týdnu krásně rozkvetly. Teploty v noci klesaly zprvu jen k nule, přes den vystupovaly na +4°C až +6°C, avšak v dalších dnech se stále oteplovalo a dne 7. března přišla veliká obleva, kdy teploty v noci klesaly jen na +4°C až +6°C, přes den stoupaly za silného větru a deště na +8°C až +10°C. Pršelo prakticky nepřetržitě od 7. až do 9. března do noci. Dne 9. března ve 14 hodin přišla bouře se hřměním a blesky, avšak trvala jen asi půl hodiny. Na horách v Jeseníkách bylo ještě hodně sněhu, Praděd hlásí 2,70 m. Další nadílka sněhu připadla do rána dne 11. března, asi 5 cm a cesta se opět musela protahovat. Později do toho začalo pršet. Potom bylo většinou zataženo a denní teploty stoupaly na +3°C až +5°C. Dne 14. března není v obci po sněhu ani památka a slabě prší. Další sněhová nadílka připadla opět do rána dne 16. března. Sněhu napadlo asi 10 cm a v obci to vypadalo jako o vánocích. Cesta se ráno protahovala. V následujících dnech bylo počasí tak trochu vánoční, sněžilo skoro každý den, avšak sněhu již nepřibývalo, protože to hned tálo. Dne 20. března bylo slunečno, sněhu bylo jen v chládku a rychle zmizel. Na první jarní den se počasí začalo zlepšovat a ode dne 22. března svítilo stále slunce a bylo překrásné počasí. Teplota v noci klesala jen na +5°C až +7°C, přes den vystupovala na +12°C až +14°C. Nad poli zpívali skřivani a všude kolem nás se ozývali ptáci. Ovšem koncem týdne dne 25. března se rozpršelo a bylo zataženo s mlhami. V začátku dalšího týdne bylo přes den vcelku chladno se zataženou oblohou s denními teplotami něco kolem +6°C až +8°C. Taktéž pršelo a na horách byly i přeháňky sněhové, na Pradědu hlásí kolem 3 metrů sněhu.
Duben:
Hned první dubnové dny bylo hezké počasí, noční teploty klesly na +2°C až +4°C, přes den stoupaly na +12°C až na +14°C. Pole a louky se začaly zelenat a všude po obci bylo vidět, jak občané vyhrabávají meze a stráně od spadaného podzimního listí a staré trávy. Dne 3. dubna denní teploty dokonce vystoupily na +17°C až +19°C. Toto teplo ovšem netrvalo dlouho, dne 6. dubna se velmi ochladilo a foukal silný studený severní vítr. Ranní teploty klesly na -2°C, přes den potom stoupaly jen na 5°C. V následujících dnech se opět začalo oteplovat a bylo většinou slunečno. Teploty pomalu stoupaly, v noci bylo kolem +1°C, přes den +7°C až +9°C. V úterý dne 11. dubna teplota odpoledne vystoupala na +13°C až +15°C. Další den 12. dubna v 17.50 hodin přišla bouře s velikým lijákem. Hromy a blesky křížily oblohu jako v létě. V ten den pršelo asi 3 hodiny a napršelo mnoho vody. Dne 14. dubna se v obci objevila první vlaštovka. Následující dny bylo opravdu hezky za slunečného počasí bez mraků. Noční teploty klesaly jen na +8°C až +10°C, denní vystupovaly na +23°C až +25°C. Tráva se velmi rychle začala zvedat a objevovaly se první kvítky. Takovéto počasí panovalo až do konce měsíce dubna, kdy teplota přes den vystupovala až na +27°C. Stromy velmi rychle rozkvetly a tráva začala houstnout. Třešně byly letos opravdu krásně a velmi hustě rozkvetlé. V tyto dny bylo velmi teplo i v noci, kdy teploty klesaly jen na +11°C až na +13°C. Ke konci měsíce bylo již sucho, protože 18 dnů nepršelo a to ještě foukal teplý suchý vítr.
Květen:
I v prvních květnových dnech bylo počasí úplně stejné jako v dubnu. Bylo pořádně sucho, protože už nezapršelo od 12. dubna. Obloha byla úplně jasná bez mráčků a pofukoval slabý vítr. Jabloně také už krásně kvetly a tráva začala pomalu růst do květu. Dne 3. května v noci do rána teplota klesla na 0°C a místy se objevily i malé přízemní mrazíky. V dalších dnech noční teploty klesaly na +2°C až +5°C, denní vystupovaly za slunečného jasného počasí na +20°C až +23°C. Dne 8. května bylo od rána oblačno, v odpoledních hodinách trochu zahřmělo s malým slabým deštěm, který ani nezalil zahrádky. Teploty v noci +10°C až +12°C, přes den +23°C až +25°C. Na chatě Ovčárně v Jeseníkách leží ještě asi 60 cm sněhu. V dalších dnech bylo počasí ještě teplejší s denními teplotami kolem +27°C až +29°C. Sucho je čím dál větší a úroda bude špatná. Půda praská suchem. První slabý déšť přišel až v noci 17. května, ale jen zkropil prach. Následující den dne 18. května se ovšem konečně obloha zatáhla a ve večerních hodinách začalo pršet. Pršelo i následující dva dny. Teploty v noci klesly na +9°C až +11°C, přes den stouply jen na +15°C až 17°C. V dalších dnech se citelně ochladilo a obloha byla velmi oblačná až zatažená. Teploty v noci klesaly jen na +5°C až +7°C, přes den stoupaly jen na +10°C až +12°C. Takto bylo až do 23. května a dne 24. května se počasí trochu zlepšilo s denními teplotami kolem +20°C až +22°C. V dalších dnech od 26. do konce měsíce bylo velmi oblačno a větrno s častými přeháňkami. 28. května v odpoledních až večerních hodinách trochu zahřmělo s malým, ale delším deštěm. Teploty ke konci měsíce nebyly nijak vysoké, v noci klesaly na +8°C až +10°C a přes den vystupovaly na +17°C až +19°C. Vcelku je již dosti napršen a půda je mokrá.
Červen:
Hned v prvních dnech tohoto měsíce bylo velmi horko. Bylo slunečno s jasnou oblohou. Sena se krásně sušila a i když v nedávné době vůbec nepršelo, trávy přece trochu narostlo. Teploty v noci klesaly na +10°C až +12°C, přes den stoupaly na +29°C až +30°C. Další déšť přišel 5. června v odpoledních hodinách a do rána dne 6. června, ale jen trochu na zalití zahrádek. Nejtepleji bylo dne 6. června, kdy teplota k ránu klesla jen na +18°C a přes den stoupala na +29°C až +30°C. V odpoledních hodinách se ovšem začalo ochlazovat a druhý den dne 7. června bylo velmi chladno. Denní teploty vystoupily jen na +17°C až +19°C. Dne 8. června z rána teplota klesla na +5°C a v dalších dnech bylo jasno a teplo nad +20°C. Následující dny od 9. června se opět velmi oteplilo, bylo jasno a velmi horko s tropickými vedry. Noční teploty klesaly jen na +17°C až +19°C, denní vystupovaly na +29°C až +31°C a přes den foukal silnější, velmi teplý a suchý vítr. Dne 13. června ve večerních hodinách asi ve 22.00 hodin přišla bouře, ale prakticky vůbec nezapršelo. Následující den bylo ještě tepleji a v odpoledních hodinách v 18.30 hodin přišla veliká bouře s krupobitím, která trvala do pozdních večerních hodin, kroupy byly veliké do 1 cm. Následující den bylo velmi oblačno. V dalších dnech se ovšem citelně ochladilo, v noci bylo jasno s ranními teplotami +2°C až +4°C, ale i přes den nebylo nijak teplo, +13°C až +15°C. Ve dnech od 18. června se opět začalo oteplovat a znovu byla tropická vedra s denními teplotami od +28°C do +30°C za velmi jasné oblohy. Nejtepleji bylo 21. a 22. června, kdy se teplota vyšplhala na +33°C. V následujících dnech se opět citelně ochladilo s velkou oblačností. V noci teplota klesala na +12°C až +14°C, přes den stoupala na +17°C až +19°C a dokonce až jen na +12°C až +14°C. V tyto dny trochu zapršelo, ale velmi málo. Takto bylo až do konce měsíce.
Červenec:
V prvních červencových dnech se počasí vylepšilo a bylo téměř slunečno. Je hodně sucho, protože naposledy zapršelo 14. června. Noční teploty klesaly na +8°C až +12°C, denní vystupovaly kolem +25°C až +27°C a vál suchý teplý vítr. 4. července bylo od rána velmi teplo, téměř oblačno až zataženo. V odpoledních hodinách v 17 hodin přišla velká bouře se silným větrem. I když bouře netrvala dlouho, na mnoha místech v okolí napáchala škody ve formě vyvrácených a polámaných stromů. V dalších dnech se trochu ochladilo, noční teploty klesaly na +10°C až +12°C, denní potom stoupaly na +20°C až +22°C. Ke konci týdne 8. července přišla z rána asi ve 3 hodiny další bouře a celý den bylo velmi oblačno a chladno s teplotami +14°C až +16°C a s dešťovými přeháňkami. Velmi chladno se zataženou oblohou pokračovalo i v dalším týdnu od 10. července. Velký obrat v počasí nastal v sobotu dne 15. července, kdy asi ve 21 hodin začalo pršet a pršelo i další dny. Teploty v noci klesly na +11°C a ani přes den se nevyšplhaly více jak na +12°C. Byla zima jako na jaře. Později se postupně začalo oteplovat, ale stále byla na tento měsíc zima. Toto trvalo až do pátku 21. července. 22. července se začalo oteplovat a v dalších dnech již bylo celkem teplo. Noční teploty klesaly na +11°C až +13°C, denní stoupaly na +23°C až +25°C. Dne 25. července do rána pršelo, ale přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +23°C až +25°C. Oblačno se slabou přeháňkou bylo i 28.července s denními teplotami kolem +19°C až +21°C a toto pokračovalo až do 30. července. Potom se začalo oteplovat s denními teplotami kolem +23°C až +26°C.
Srpen:
První srpnové dny byly oblačné a teplé se stejnými teplotami jako v závěru měsíce předešlého. Dne 2. srpna ve večerních hodinách asi v 19.00 hodin přišla velká bouře s velikým lijákem. Z pondělí na úterý dne 8. srpna v ranních hodinách kolem čtvrté přišla další bouře s deštěm. Následující dny bylo opět polojasno a teplo s teplotami kolem +23°C až +25°C. Takovéto počasí panovalo i nadále, chvíli vylezlo slunce, pak se zase obloha zatáhla tmavými mraky jako kdyby měl přijít lijavec. Velmi teplo bylo dne 12. srpna, kdy se teplota vyšplhala na +25°C až +27°C. V následujících dnech se ještě více oteplilo a byla tropická vedra kolem +29°C až +31°C. Dne 18. srpna asi v 16 hodin přišel lijavec s malým krupobitím o velikosti hrachu. Pršení netrvalo dlouho, asi 10 minut. V dalších dnech tropická vedra pokračovala s denními teplotami přes +30°C, noční teploty klesaly jen na +17°C až +19°C. Dne 22. srpna po druhé hodině ranní začal foukat silný vítr a přes den klesly teploty na +24°C až +26°C, bylo slunečno. V dalších dnech se ochladilo s nočními teplotami +10°C až +12°C, nejchladněji z rána bylo dne 27. srpna, kdy teplota klesla na +7°C. Denní teploty stoupaly jen na +20°C až +22°C. Bylo slunečno. Dne 29. srpna v odpoledních hodinách trochu zapršelo.
Září:
První zářijové dny počasí pokračovalo stejně, jako koncem měsíce srpna. Avšak dne 3. září do rána slabě pršelo a teplota přes den klesla na pouhých +12°C až +15°C. I v dalších dnech byla přes den zima a obloha byla oblačná až zatažená. Sem tam přišly velmi slabé dešťové přeháňky s mírným větrem. Noční teploty klesaly jen na +10°C až +12°C. Počasí skoro podzimní. Dne 8. září se do rána tak ochladilo, že teplota klesla na +4°C. V následující dny přišlo tzv. „babí léto“, kdy bylo opravdu překrásně. Noční teploty klesaly na +8°C až +10°C, denní stoupaly na +22°C až +24°C. Toto se udrželo až do 15. září a následující den 16. září přišla změna počasí. Obloha se zatáhla a v odpoledních hodinách začalo trochu pršet. V dalších dnech bylo chladno s nočními teplotami +6°C až +8°C, denní teploty stoupaly jen na +13°C až +15°C. Dne 19. září v ranních hodinách teplota klesla na 0°C a v obci se vyskytly první přízemní mrazíky. V ostatních dnech až do konce září bylo opravdu nádherné počasí s jasnou oblohou, noční teploty klesaly na +5°C až +7°C, denní vystupovaly na +18°C až +20°C. Bylo velmi sucho, protože v letošním roce moc vláhy nenapršelo.
Říjen:
V neděli 1. října bylo celý den zataženo. Denní teplota stoupla na +18°C až +19°C a bylo velmi větrno. Následující dny se opět počasí zlepšilo s nočními teplotami kolem +7°C až +9°C, denní teploty stoupaly na +17°C až +19°C za krásného slunečného dne. Bylo pořád velmi sucho, protože prakticky vůbec nepršelo jen nějaké mrholení a to ještě krátce. Dne 7. října napadl na Šumavě první sníh o tloušťce 5 cm. Toto trvalo až do 8. října, kdy bylo přes den zataženo a slabě mrholilo. V následujících dnech se počasí velmi zhoršilo, bylo stále zataženo. Noční teploty klesaly na +7°C až +9°C, denní stoupaly jen na +10°C až +11°C. Taktéž občas mrholilo, ale stále bylo velmi sucho. Listí ze stromů začalo rychle opadávat a žloutlo. Dne 12. října se trochu oteplilo, z rána bylo polojasno, avšak v odpoledních hodinách se obloha znovu zatáhla. Denní teplota vystoupala na +17°C až +19°C. V následujících dnech od 13. října přišlo opět „babí léto“ s překrásným počasím a denními teplotami +20°C až +22°C. Takovéto počasí se drželo až do 18. října. Dne 19. října bylo velmi oblačno s odpoledními teplotami kolem +13°C až +15°C. K večeru slabě mrholilo. Celkově na toto podzimní období bylo velmi teplo. Noční teploty klesaly jen na +11°C až +9°C. Dne 21. října ráno bylo úplně jasno a teplota klesla na 0°C a objevily se přízemní mrazíky. I přes den bylo slunečno. Dne 23. října ranní teplota klesla dokonce na -3°C. Ve dnech od 25. října se počasí zhoršilo. Bylo zataženo se slabými dešťovými přeháňkami, ranní teploty klesaly na +5°C až +7°C, denní vystupovaly na +9°C až +11°C. Bylo již pravé podzimní počasí. Ke konci měsíce se opět počasí zlepšilo, bylo oblačno až polojasno, noční teploty klesaly na +6°C až +8°C, denní stoupaly na +17°C až +19°C. Ovšem bylo stále velmi sucho.
Listopad:
Dne 1. listopadu z rána slabě pršelo. V odpoledních hodinách se počasí vylepšilo, ale byla již zima. Teplota vystoupala na +7°C až +9°C. V dalším dni bylo zataženo s ranními mlhami. Dne 4. listopadu celý den slabě pršelo a toto následovalo až do rána 5. listopadu. V Jeseníkách na hřebenech napadl první sněhový poprašek. Potom se obloha vyjasnila a bylo slunečno. Teploty byly stále stejné jako začátkem měsíce. Na pondělí dne 6. listopadu do rána začal foukat velmi silný vítr, místy až o síle vichřice. Toto trvalo až do úterý 7. listopadu, kdy vítr ustal a v ranních hodinách začalo konečně pršet a bylo větrno. Obloha přes den byla zatažená a panovalo jakési přítmí. Teplota se pohybovala na +8°C až +10°C. Již bylo načase, protože od léta, kdy přišly krátké bouře, nepršelo až na nějaké slabé mrholení, které prakticky žádnou vláhu nepřineslo. Ranní teploty klesaly na +6°C až +8°C. Ani toto pršení moc vláhy nepřineslo. V dalších dnech se počasí zlepšilo, ráno se tvořily slabé mlhy, přes den bylo většinou polojasno a slunečno. Ranní teploty klesaly na 0°C až +2°C, denní stoupaly na +7°C až +9°C. Dne 16. listopadu do rána konečně zapršelo. Přes den bylo téměř jasno s teplotami kolem +8°C. Dále pršelo i v sobotu 18. listopadu, ale zase jen trochu. Následující den 19. listopadu klesly ranní teploty na -4°C a přes celý den bylo jasno a slunečno. Počasí bylo opravdu již podzimní, avšak na tuhle podzimní dobu dosti teplo. I další dny bylo zataženo, noční teploty klesaly na +6°C až +8°C a ani přes den se teplota moc neměnila. Dne 25. listopadu začalo pršlavé počasí. Pršelo a mrholilo i v následující dny a bylo zima. Noční teploty klesaly na +2°C až +4°C, denní teploty se téměř neměnily. 28. listopadu klesla ranní teplota na -3°C a i přes den a v následující dny bylo zima s teplotami slabě nad nulou. Občas byla přes den slabá mlha.
Prosinec:
Stejné počasí pokračovalo i začátkem měsíce. Noční teploty klesaly na 0°C až -2°C a ty denní se pohybovaly slabě nad nulou. 1. prosince přes den bylo jasno, ale v ostatních dnech bylo opět zataženo. Toto trvalo i nadále s častými slabými ranními mlhami a i přes den byla slabá mlha, nebo jakýsi opar. Panovala inverse počasí, kdy na horách je pěkné jasné počasí s vyššími teplotami a v dolinách je zataženo, mlhavo a zima. Ve d nech od 8. prosince se oteplilo, noční teploty klesaly jen na +4°C, denní stoupaly na +6°C až +8°C. Dne 11. prosince občas prosvítalo konečně i slunce. Následující den se denní teplota vyšplhala na +10°C. V dalších dnech občas pršelo a bylo zataženo. Teploty ale byly pořád stále vysoké na tuto dobu. První sníh v naší obci začal proletovat dne 16. prosince přes den. Do druhého dne se obec probudila do slabé sněhové pokrývky o síle asi 1 cm, který hned roztál. Noční teploty klesaly na 0°C až -2°C, denní stoupaly jen na 0°C až +1°C a bylo zataženo. Dne 18. prosince přes den bylo polojasno a denní teplota vystoupala na +4°C. V Jeseníkách na hřebenech hlásí 10 - 15 cm sněhu. Do rána na 19. prosince ranní teplota klesla na -8°C a celý den bylo jasno a slunečno a druhý den dokonce až na -12°C. Celé další dny včetně Štědrého večera mrzlo se stejnými teplotami a i přes den se teplota nevyšplhala na více jak -5°C. Teplota se ovšem v následující dny začala pomalu zvedat až dne 26. prosince ve večerních hodinách začal trochu padat mokrý sníh s deštěm. Dne 28. a 29. prosince pršelo se sněhem a denní teploty se pohybovaly kolem 0°C. Ve večerních hodinách začal padat mokrý sníh a do rána na 30. prosince bylo v obci bílo. Napadlo asi 5 cm sněhu a komunikace se musely protahovat. Noční teplota poklesla na -5°C. Další den na Silvestra do rána a celé dopoledne sněžilo a připadlo opět trochu sněhu, přes den bylo teplo kolem 0°C. Cesta se opět musela protáhnout. Avšak v odpoledních hodinách se začalo rychle vyjasňovat a ranní teplota na Nový rok klesla na -15°C. Sněhu bylo asi 10 cm.
 

Rok 2001

Úvodem:
Opět skončil rok, začíná druhý a my se ohlížíme, co nám ten starý přinesl dobrého, ale i špatného. K životu totiž patří obojí. Hodně však záleží na tom, jak na život pohlížíme my sami. Zda s optimismem a vírou, že nedostatky jsou zde proto, abychom se s nimi pustili do křížku a změnili je podle našich představ, anebo jako pesimisté, kteří o změnách k lepšímu neustále pochybují.
Naše národní povaha je snad již předurčena, bohužel, spíše k pochybnostem a nedůvěře. Pesimisté mezi námi sice namítají, že si svým postojem ušetří mnohá zklamání a plané naděje. Na druhé straně ovšem současně přicházejí o radosti, které jejich optimističtěji naladěné protějšky prožívají již jen pouhým těšením se na něco pěkného. Možná by nebylo špatné, kdyby si každý z nás ráno po probuzení řekl: dnes udělám nějaký dobrý skutek. Stačí maličkost, třeba pomoci někomu radou, povzbuzením, úsměvem. Nestojí to vůbec nic a přitom nám v duši zůstane dobrý pocit. Díky tomuto pocitu se nám pak i věci nepříjemné nejeví tak černě, jak by se nám jevily, pokud bychom se od rána mračili. Nevěříte, že to funguje? A což to alespoň občas zkusit? Tuto kroniku píši dále ještě zároveň s funkcí jako starosta obce.
V roce 1998 při volbách bylo ve Vyšehoří zvoleno 7 členné zastupitelstvo a prakticky od samého začátku to v něm velmi vřelo. Problémy, jako bylo schvalování platů členům zastupitelstva se řešily při každé změně zákona o odměňování zastupitelů a vždy se toto neobešlo bez trapných situací i před veřejností. Už tento postoj některých členů byl pro mě jako starostu signálem k tomu, že není něco v pořádku. Toto by mělo být dle mého názoru jednoduchou záležitostí, avšak jako starosta jsem byl zastáncem toho, že ten kdo nic nedělá, nezaslouží si odměnu. Jelikož jsem za ty roky věděl, co je v naší obci potřeba, jaké komise je nutno zvolit, co je jejich náplní, měl jsem na tuto problematiku svůj názor a chtěl jsem jej prosadit. V tomto jsem byl nekompromisní a v tomto jsem viděl hlavní důvod rozepří a hádání mezi některými členy zastupitelstva. Nakonec si členové přece přes můj nesouhlas prosadili to, že všichni budou mít nějaké funkce, aby měli nárok všichni na odměnu. Toto ovšem se zase nelíbilo i samotným občanům obce a oni mě na to upozorňovali, protože i oni věděli, že se zbytečně vynakládají finance za nic.
Už toto se mi od samého začátku nelíbilo a začal jsem uvažovat o tom, zda někteří členové si do obce nešli jen něco přivydělat pod zástěrkou člena zastupitelstva obce.
Toto se mi začalo časem potvrzovat a nemohl jsem se smířit s tím, že tříměsíční plat předsedy komise v celkové výši 1.500 Kč obnáší práci jenom jedenkrát účasti na veřejném jednání zastupitelstva včetně pětiřádkového zápisu z jeho kontrolní činnosti a aby byla tato kontrola provedena, musel jsem tohoto předsedy doslova do této kontroly přinutit.
Cítil jsem se zodpovědný obci ale i svým voličům a nemohl jsem se s tímto smířit a nadále toto trpět. Proto jsem asi po roce zrušil 3 komise, o kterých jsem věděl, že v naší tak malé obci nejsou potřeba, a tudíž peníze proplacené těmto předsedům se dají přece jinak využít ve prospěch obce.
Toto jsem ovšem neměl dělat, protože mi ihned bylo vytknuto a byl jsem varován, že s takovýmto postupem docílím toho, že se zastupitelstvo rozpadne. Já jsem stále věřil ve zdravý rozum, že to je jen blábol a nevěnoval jsem tomu moc pozornosti. Avšak velice jsem se zmýlil, protože peníze a závist dneska dělají mnoho. A právě ti, co chtěli peníze za neodvedenou práci, začali téměř vše, co se odhlasovalo bojkotovat a já jako starosta jsem neustále čelil různým pomluvám, které se mi donášely i z okolních obcí. Tyto pomluvy tam v hospůdkách roznášeli zase právě ti, kteří se nemohli vyrovnat s tím, že pokud se něco odhlasovalo a ono to bylo proti jejich vůli, takto schválně činili a dění o naší obci věděli i občané okolních obcí. Záviděli totiž také můj plat, který činil 2.620 Kč čistého měsíčně a tak se nakonec v těchto letech z tohoto důvodu ani nezvyšoval a zůstal nízký postaru, byť se zvýšit mohl a nejen u mne, ale i u ostatních. Plat neuvolněného starosty je jen almužnou za to, co musí starosta v malé obci vykonávat od „A“ až po „Z“ ve svém volném čase. Doposud není tato práce oceněna. Dokonce ani odměnu ve výši 2.000 Kč, která byla již dříve stanovena za vedení této kroniky za běžný rok, mi neodhlasovali, prý jsou to zbytečně vyhozené peníze - toto bylo odhlasováno až při jednání dne 25.6. ve složení čtyř členů, popisováno dále.
Dalším, z mého pohledu důvodem, proč bylo naše zastupitelstvo stále rozhádané bylo to, že někteří členové nemohli přenést přes srdce hlasování, se kterým oni nesouhlasili, leč byl bod jednání usnesením přijat. Pomluvy z jejich strany na moji adresu byly již tak neúnosné, že mi byla od samotných občanů stále vytýkána nespolupráce a nejednotnost mezi členy v zastupitelstvu a nemožnost se na ničem domluvit. Měli úplnou pravdu. Toto vše se samozřejmě odráželo na účasti ve veřejných jednáních, kdy účast občanů byla 2 - 3 lidé, někdy i nikdo.
Za velkou prohru naší obce považuji i to, že od jara loňského roku jsem bojoval za to, aby se Vyšehoří a hlavně místní potok, který protéká středem naší obce, vyčistil od všech splašků, co se z domácností vypouští, vybudováním kanalizace včetně čističky odpadních vod, která by byla společná i pro obce Chromeč včetně Postřelmůvka. Z jara loňského roku proběhlo jednání na obecním úřadě v Chromči za účasti odborníků, kteří by nám pomohli a prakticky vypracovali žádosti o dotace na tyto projekty. Na toto jednání jsem pozval i ostatní členy našeho zastupitelstva, aby i oni věděli, jak se situace má a co je možno získat. Mohli a ptali se na vše, co je zajímalo. Vše jim bylo vysvětleno i jak by se tyto akce financovaly. Společně jsme se dohodli na vypracování a odevzdání dotazníků pro občany, kde se měli rozhodnout a přiklonit se k určité variantě buď plyn, nebo kanalizace. Když byly dotazníky na obecní úřad odevzdány, bylo zjištěno, že si občané raději přejí vybudovat kanalizaci. Nakonec se o tomto důležitém rozhodnutí hlasovalo na veřejném jednání, ale bohužel marně, protože zase ti samí členové, co s ničím zásadně nesouhlasili, nezvedli ruku, nebo se zdrželi hlasování. Několikrát jsem tuto v budoucnu, myslím si, dobrou věc prosazoval, ale bez úspěchu. Samozřejmě, že uznávám demokratický způsob jejich rozhodnutí, ale toto bylo z mého pohlednu trestuhodné vůči svým voličům a samotné obci. V žádném případě nepostupovali ve prospěch občanů Vyšehoří, ale úplně opačně proti samotné obci a nerespektovali hlasy občanů. Nedovedu si toto jejich počínání vysvětlit, protože na začátku volebního období přece složili slib, ve kterém slíbili, že budou hájit zájmy obce.
Z těchto pár příkladů každý rozumný občan usoudí, že to jinak ve Vyšehoří skončit nemohlo. Můj názor je ten, že než mít takové zastupitelstvo, to raději nemít žádné, sehnat nové kandidáty a uspořádat nové volby.
Rozpad zastupitelstva:
Naše zastupitelstvo obce se prakticky rozpadlo během prvních dvou měsíců tohoto roku, kdy odstoupili a mandátu se vzdali dva členové. Byli to právě ti, co se nemohli smířit se zákony, vyhláškami a s mými zásadami ve funkci starosty a nemohli pochopit, proč se nehlasovalo podle nich. První, kdo rezignoval ke 3. lednu byl pan Doubrava Petr, který zastával funkci předsedy finančního výboru.
Dne 2. února jsem svolal veřejné jednání za účasti pracovníka Okresního úřadu v Šumperku Mgr. Němce, aby ještě těm, co chtějí vystoupit ze zastupitelstva vysvětlil, aby raději vyčkali do nových voleb příštího roku, ale nemělo to vůbec žádnou cenu.
Dalším údajným rezignujícím měl být pan Chaloupka Rostislav. Pan Chaloupka na tomto jednání kategoricky oznámil, že končí a důvod uvedl jako „starosta“. Na dotaz, jaký má proto svoje tvrzení vysvětlení, nic nedokázal rozumného objasnit, samé bláboly a nepodstatné věci a výmysly. Z tohoto jednání jsme odcházeli již z přesvědčením, že již zmíněný pan Chaloupka mi přinese hned v další úřední hodiny rezignaci a já ji budu muset přijmout. Toto se také stalo, takže ke dni 5. únoru 2001 se naše zastupitelstvo Obce Vyšehoří definitivně rozpadlo.
Dne 13. února jsem podle zákona o obcích svolal poslední veřejné jednání zastupitelstva obce za účasti zbývajících členů tj. Rozlowské Petry, Krmely Františka a mě, na kterém jsme už jen pro pořádek konstatovali, že se naše zastupitelstvo rozpadlo a mně jako starostu, který musí setrvat dle zákona ve své funkci do nových voleb, pověřili zajištěním a vyhlášením nových voleb.
Tohoto posledního jednání se ovšem zúčastnilo mnoho občanů, kteří na mne začali vytahovat samou špínu, která se týkala většinou rozhodnutí zastupitelstva jako takového za minulá léta, avšak, jak už to tak bývá, za všechno jsem mohl jen já sám, jako starosta. Bylo mi vytýkáno, že vždy říkám, že zastupitelstvo nic nedělá a v ničem mi nepomůže. Bodejť by pomohlo, když jsou všichni členové přes celý den v zaměstnání a vše zůstávalo jen na mně.
Jen pan Krmela František, místostarosta, mi za poslední rok mnoho pomohl. Staral se o odvoz odpadů z naší obce v kontejnerech, které byly vždy prázdné a pro občany připravené ke třídění. Dále se postaral i o vše ostatní, co bylo v obci potřeba udělat. Různé opravy a udržovací práce, které mu byly svěřovány, prováděl buď většinou sám, nebo tyto práce organizoval pomocí firem. I sl. Rozlowská Petra se oddaně účastnila většiny kulturních akcí, kterým byly blahopřání občanům k jejich významným životním jubileum a výročím.
Jako starosta jsem plnil nadále usnesení z minulých jednání, ale jen v rozsahu omezeném dle mého postavení bez zastupitelstva i když už sám. Koneckonců byl jsem na to zvyklý, protože veškeré akce, co se týká výstavby v obci od zajištění projektových dokumentací až po samotné provedení a uvedení stavby do provozu jsem zajišťoval stejně sám, protože ostatní členové byli od rána do večera v zaměstnání a nikdo z těchto členů neměl ani po svém zaměstnání snahu se přijít mne zeptat, jestli s něčím nepotřebuji pomoci. Vše nechali pouze na mně a také jsem si vše musel někdy doslova vyhádat mezi občany.
Členové, kteří rezignovali na mandát člena zastupitelstva a tím zapříčinili rozpad našeho zastupitelstva, si doufám uvědomili, že tím, co udělali, nepoškodili mě, ale zklamali svoje voliče, právě občany a poškodili obec, která nyní bude muset začínat od samého začátku. Nové volby samozřejmě zaplatíme ze svého rozpočtu.
Přál bych si, aby budoucí starosta ve Vyšehoří byl člověk, který bude měřit všechny stejným metrem, spravedlivě postihoval všechny bez rozdílu, kteří se nechtějí přizpůsobit většině a chtějí jednat proti zákonům a etice dobrého soužití všech. V tom vidím předpoklad dobrého vedení obce.
Občané nesmí zapomenout, že jací jsou oni, takový bude i jejich starosta a vše jim jednou bude muset vracet ať chce, nebo ne. Pokud by nechal občany a nevšímal si jejich konání, byl by na úřadě k ničemu a stejně by se mu to jednou vymstilo. Nakonec by byl stejně pomluven, že má v obci nepořádek. Takže, nemá to starosta lehké a jednoduché.
Zastupitelstvo znovu funguje:
Dne 18. května došel na obecní úřad dopis z Okresního úřadu ze Šumperka, ve kterém mně starostovi obce sdělují, že Vláda ČR přehodnotila zákony o obcích a o volbách v návaznosti na Ústavu ČR. Vláda takto dospěla k závěru, že si Ústava ČR a zákon o volbách odporují v zásadních otázkách a že naše zastupitelstvo se vlastně nerozpadlo, ale pouze klesl počet členů. Zastupitelstvo je podle nich stále funkční a je schopno se nadále usnášet a hlasovat o jednotlivých bodech programu. Vláda takto reagovat již musela, protože jsme jako obec nebyli jediní, kde se pro pokles členů zastupitelstvo rozpadlo. Celkem bylo v republice asi kolem 30 obcí, kde se zastupitelstva nemohla usnášet, a jelikož nebyl schválen zákon o volbách, muselo se takto postupovat. Tento názor vlády mě dosti překvapil, avšak na druhou stranu jsem byl rád, že se naše zastupitelstvo může zase scházet a řešit problémy v obci.
Proto jsem ihned svolal na den 23. května veřejné jednání za účasti pracovníka Okresního úřadu v Šumperku Mgr. Němce, který občanům a hlavně nám zastupitelům vysvětlil tento nový názor vlády a potvrdil toto rozhodnutí.
Naše zastupitelstvo tedy začalo opět pracovat, avšak v počtu 4 členů. Hlasování probíhá podle zákona, a to nadpoloviční většinou všech čtyř členů, tj. 3 členové musí být PRO a jeden PROTI, nebo se zdržet hlasování, aby byl bod programu schválen.
Protože musí naše obec počkat, než parlament schválí nový zákon o volbách a ministr vnitra vyhlásí nové volby, musí se naše zastupitelstvo scházet v počtu jen čtyř členů.
Práce brigádnické:
Veškerou pracovní činnost, co se týk brigád, úklidových akcí, sečení trávy atd. provádějí prakticky jen dvě osoby a to já starosta společně s Krmelou Františkem. Tak jako v loňském roce sečeme trávu jak na veřejných prostranstvích v centru obce kolem kaple, tak pod obcí, na hřišti a na všech plochách obecních. Dále provádíme čištění chodníků postřikem pomocí nově zakoupeného postřikovače v ceně asi 2.000 Kč. Bohužel občané, až na nějaké výjimky, nemají o tuto činnost zájem ani před svými domky a tak chodníky zarůstají travou a vůbec jim to nevadí. Proto jsme byli nuceni postřikovač zakoupit a takto činit. Zbytečně se musí vynakládat finance na tyto činnosti a občané dělají, jako by se jich to netýkalo. I veškeré přípravné práce pro kulturní akce provádíme většinou sami dva se svými rodinnými příslušníky od zajištění občerstvení, úklidu hřiště, postavení táboráku, prodávání v buňkách a všeho ostatního. Jsme na vše sami a není divu, že už toho máme dost, protože vždy celé minulé prázdniny jsme byli v jednom kole zajišťování kulturního vyžití občanů. V letošním roce jsme se rozhodli, že přes tyto prázdniny nebudeme nic organizovat, až na konci prázdnin jsme uspořádali akci, která uzavřela kulturní rok v přírodě.
Sčítání lidu:
Velkou akcí Českého statistického úřadu bylo letošní sčítání lidu, domů a bytů. Jako sčítací komisař byl obecním úřadem navržen a schválen pan Krmela Petr. Tento občan musel absolvovat školení a od 22. února začal roznášet sčítací lístky do rodin. Toto sčítání bylo dáno zákonem č.158/1999 Sb., bylo provedeno k 1. březnu 2001 a proběhlo to na celém území České republiky.
Práce sčítacích komisařů byla časově náročná (od začátku února do poloviny března 2001 cca 120 - 140 hodin). Za práci spojenou s provedením sčítání příslušela každému sčítacímu komisaři a revizorovi odměna, která byla stanovena podle rozsahu provedené práce (počtem sečtených domů, bytů a osob, velikosti sčítacího obvodu) a kvality předaných sčítacích materiálů. Tuto odměnu hradil stát.

O prázdninách vydal ČSÚ zprávu o počtu obyvatel v naší republice s následujícími údaji:
K 1. březnu 2001 měla naše republika 10 292.933 obyvatel, 2 000.000 domů a skoro 4,4 milionu bytů. V republice žilo 11.716 Romů, 17.681 Větnamců, 19.419 Ukrajinců a 8.767 Rusů. Město Praha má 1 178.576 obyvatel.
Dále byla vydána statistika o všech obcích a naše obec má tyto konkrétní údaje:
Vyšehoří tedy mělo k 1. březnu 198 obyvatel s trvalým pobytem.
Z toho bylo 95 mužů a 103 žen, což tvoří procentuální poměr 48 : 52.
co se týká rozdělení občanů podle věku je stav následující:
0 - 14 let = 31 občanů
15 - 59 let = 123 občanů, z toho 60 mužů a 63 žen
60 a více let = 44 občanů, z toho 19 mužů a 25 žen
Naše občany můžeme ještě rozdělit podle ekonomické aktivity takto:
pracujících mužů je v naší obci 50, což představuje 55,6% z celkového počtu pracujících občanů
pracujících žen je v naší obci 40, což představuje 44,4% z celkového počtu pracujících občanů
celkem pracujících občanů je v naší obci 45,5% z celkového počtu všech občanů
89,9% pracujících občanů dojíždí do zaměstnání do jiné obce nebo města
11,1% jde o občany podnikatele, kteří do zaměstnání nedojíždí
Obyvatelstvo můžeme rozdělit také podle národnosti takto:
moravské národnosti je 34 občanů
české národnosti je 163 občanů
slovenské národnosti je 1 občan
Naši občané jsou různého náboženského vyznání:
bez vyznání je 51 občanů, což představuje 25,8% z celku
věřících je 123 občanů, což představuje 62,1% z celku

Z věřících občanů je:
114 občanů vyznání římskokatolického
4 občané jsou vyznání husitského
5 občanů je v jiném vyznání
u 24 občanů nebylo zjištěno
Obec se dělí také podle domovního a bytového fondu takto:
ve Vyšehoří je 69 domů
51 domů je trvale obydleno, z čehož 1 dům není rodinný domek
neobydleno je 18 domů, což představuje 26,1% ze všech domů
celkem je v obci 80 bytů a z nich je pouze 61 bytů trvale obydleno, což představuje 76,3% z celku
neobydleno je 19 bytů, což představuje 23,8% z celku
3 byty slouží pro rekreaci, což představuje 15,8% z neobydlených bytů
6 bytů je k bydlení nezpůsobilých, což je 31,6% z neobydlených bytů

Zajímavé jsou také údaje o velikostech bytů:
obec má celkem asi 1.000 m2 kuchyní a kolem 4.000 m2 obytných místností
obec má 27 obytných místností s plochou 4 - 7,9 m2
obec má 204 obytných místností s plochou nad 8 m2
průměrný počet osob na jeden trvale obydlený byt je 3,25
průměrný počet obytných místností o velikosti nad 8 m2 na jeden trvale obydlený byt je 3,34
průměrný počet osob na 1 obytnou místnost nad 8 m2 je 0,97
Z těchto všech údajů je zřejmé, že počet obyvatel se za posledních 7 roků téměř nezměnil a dále se nemění. Za posledních 20 roků se postavil jen jeden rodinný domek se dvěma byty. Dochází pouze k rekonstrukcím a opravám, popřípadě k přístavbám.
Rozpočet na letošní rok:
Na letošní rok zastupitelstvo obce schválilo rozpočet ještě závěrem loňského roku na svém 16. zasedání dne 8. prosince. Tento rozpočet je opět vyrovnaný a shoduje se jak v příjmech, tak i ve výdajích.
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 156.000,- Kč
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 18.000,- Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 90.000,- Kč
DPH 341.000,- Kč
daň z příjmů právnických osob 128.000,- Kč
daň z nemovitostí 50.000,- Kč
poplatek ze psů 2.000,- Kč
z prodeje pozemků 5.000,- Kč
z pronájmu pozemků 2.000,- Kč
z pronájmu kulturního domu 10.000,- Kč
z pronájmu bytu č.50 5.000,- Kč
úroky u peněžního ústavu 2.000,- Kč
dividendy 1.000,- Kč
dotace z okr. úřadu (státní správa, sociální dávky, územně vyr. dotace) 8.000,- Kč
lesy 50.000,- Kč
vyhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -144.000,- Kč
splátka vodovodu od VHZ 250.000,- Kč
CELKEM příjmy 947.000,- Kč
Výdaje:  
odpady 24.000,- Kč
ošetřování obecního lesa 10.000,- Kč
dopravní obslužnost 30.000,- Kč
školné ZŠ 25.000,- Kč
knihovna 1.000,- Kč
KD                           odměny 10.000,- Kč
služby                     DKP + materiál 5.000,- Kč
elektřina + plyn 16.000,- Kč
                                palivo 8.000,- Kč
                                služby 10.000,- Kč
                                údržba 25.000,- Kč
                                dárkové balíčky 5.000,- Kč
vnitřní správa        odměny členům zastupitelstva, mzda pracovnice 109.000,- Kč
                                cestovné 10.000,- Kč
                                sociální a zdravotní pojištění 10.000,- Kč
                                časopisy a sbírky zákonů 5.000,- Kč
                                materiál a kancelářské potřeby 5.000,- Kč
                                elektřina 10.000,- Kč
                                TELECOM, pošta 10.000,- Kč
                                byt č.50 30.000,- Kč
                                údržba a opravy 30.000,- Kč
                                DKP 8.000,- Kč
sociální dávky  6.000,- Kč
veřejné osvětlení   elektřina 20.000,- Kč
                                údržba 20.000,- Kč
zimní údržba 20.000,- Kč
úvěrové úroky (investice) 90.000,- Kč
nákup služeb - (pojištění, revize) 20.000,- Kč
odměny - brigády 10.000,- Kč
vodovodní přípojka (hřiště) 60.000,- Kč
místní komunikace (oprava) 332.000,- Kč
CELKEM výdaje 974.000,- Kč
Během roku zastupitelstvo muselo ještě rozpočet upravit, protože se zjistily další výdaje, které nebyly plánované, nebo nebylo možno je v závěru loňského roku přesněji plánovat.
Rozpočet se tedy musel upravit takto:
- položce školné zvýšit z původních 25.000 Kč na 53.000 Kč
- položce úvěru - vodovod snížit z původních 144.000 Kč na 84.000 Kč
- položce lesy zvýšit z původních 50.000 Kč na 125.000 Kč
- položce byt zvýšit z původních 30.000 Kč na 250.000 Kč
- položce správa - vodovodní přípojka snížit z původních 60.000 Kč na 40.000 Kč
- položce komunikace snížit z původních 332.000 Kč na 239.000 Kč
Na jednání dne 12. prosince byl letošní rozpočet ještě upraven a to:
- položce odpady byly určeny ještě příjmy ve výši 30.000 Kč
- položce odpady byly zvýšeny výdaje z původních 24.000 Kč na 54.000 Kč
Nové OZV:
Dne 12. prosince zastupitelstvo obce schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky obce. První vyhláška č.1/2001 pojednává o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a druhá vyhláška č.2/2001 řeší místní poplatky. Tyto nové vyhlášky muselo zastupitelstvo přijat proto, že změnou zákona o odpadech vznikly další povinnosti občanům při likvidaci komunálního odpadu a také vznikl nový poplatek za tuto činnost.
Zastupitelstvo proto muselo stanovit nový systém v placení úhrad za tuto likvidaci a to formou dvou částek, které byly odvozeny a stanoveny dle skutečných nákladů obce na likvidaci odpadů z naší obce. První poplatek je ve výši 200 Kč a druhý poplatek činí 10 Kč na osobu a rok. Celkem tedy 210 Kč na osobu a rok včetně občanů mající v naší obci třeba i jen nemovitost, aniž by zde bydleli. Ti platí jen za jednu osobu. Občané, kteří mají v naší obci trvalý pobyt a nebydlí zde, musí také odvádět poplatek, avšak těm se to moc nelíbí.
Vytápění obcí biomasou:
V loňském roce vzešel na zastupitelstvu v Chromči zajímavý návrh, který by řešil vytápění obcí Mikroregionu Chromeč - Vyšehoří a Postřelmůvek pomocí kotelny, která by spalovala biomasu. Palivo pro tuto kotelnu by se dováželo od subjektů, které mají jako odpad buď piliny nebo dřevní štěpku. Po mnoha jednáních jsme se starostové dohodli, že se pokusíme nechat odborníky vypracovat studii proveditelnosti, která by řešila, zda j tento záměr reálný a za jakých podmínek. Obec Chromeč požádala na tuto studii o dotaci a nakonec začátkem letošního roku přišla odpověď, že tento mikroregion dostane dotaci ve výši 180.000 Kč. Zbytek ve výši asi 60.000 Kč si prý budeme muset hradit ze svých rozpočtů. Začátkem letošního roku dne 3. března byl uspořádán zájezd do obcí jižních Čech, kde občané mohli shlédnout již provozuschopné kotelny a informovat se na další podrobnosti. Z naší obce jelo jen 6 občanů a ostatní neměli zájem. Taktéž byla na obecním úřadě v Chromči uspořádána beseda s odborníky, kteří lidem vysvětlili tento systém, avšak z naší obce se prakticky nezúčastnil nikdo. Také jsme občanům rozdali 54 dotazníků, kde měli vyplnit určité důležité údaje o svém domku, kolik spálí uhlí, elektriky, dříví a jak velké jsou jejich domky a také se měli předběžně vyjádřit, zda by se eventuelně připojili na tento systém. Bohužel se dotazníků na obecní úřad vrátilo jen asi 10 a z těch deseti mělo jen šest občanů zájem využít nabídky. Proto musel obecní úřad dotisknout další dotazníky a znovu naše občany obejít a pokusit se od nich tyto údaje a informace získat. Toto bylo velmi nezbytné pro vypracování studie proveditelnosti. Avšak i z těchto občanů nebyl zájem vyšší, než těch zmiňovaných šest.
Proto jsem na den 21. června svolal poslední veřejné jednání k tomuto problému, kde jsem si přizval odborníky společně s chromečským starostou ing. Františkem Nezbedou a ing. Skrottem - pracovníka zasvěceného do této problematiky.
Bohužel se zjistilo, že i po tomto informativním jednání není v naší obci dostatečný zájem o toto vytápění a tak se veškeré přípravné práce se budou odehrávat jen v Chromči. Dle odborníků, kteří mají zkušenosti s tímto systémem vychází jednoznačně, že náklady občana na vytápění biomasou nejsou o moc větší, než náklady na dosavadní systém topení tuhými palivy - uhlím. Když si představíme komfort tohoto systému, není o čem hovořit. Navíc obec takto vytvoří nové pracovní příležitosti a hlavně cenu tepla si obec stanoví sama a ne nějaké monopoly.
Na jednání zastupitelstva obce dne 25. června bylo s konečnou platností rozhodnuto, že naše obec upouští od tohoto vytápění pro úplný nezájem místních občanů a nebyl schválen ani příspěvek na pořízení studie proveditelnosti, protože by to byly zbytečně vyhozené peníze.
Obecní byt č.50:
Dne 6. února došlo konečně k podepsání zrušení nájemní smlouvy na obecní byt ve Vyšehoří, který měl pronajat pan Švéda Leoš. Jak jsem se již zmiňoval v minulých letech, tento nájemce řádně neplatil nájemné a obec mu musela neustále k tomuto nájemnému připočítávat poplatky z prodlení. Po dlouhém dohadování se tento nájem nakonec podařilo vzájemně ukončit právě podepsáním zmíněné listiny ke dni 31.1.2001. Ihned jsem nechal přepsat elektroměr na obec, protože hrozilo odpojení tohoto odběrného místa pro neplacení spotřeby elektriky panem Švédem. Zatím však jeho dluh na nájemném včetně poplatků z prodlení činí stále 7.658,02 Kč. Zastupitelstvo nakonec dne 12. prosince rozhodlo, že tento dluh bude panu Švédovi prominut.
Rekonstrukce obecního bytu:
Po shlédnutí bytu bylo zjištěno, že je zde potřeba provést několik velkých oprav na elektrickém rozvodu, neodtěká voda z dřezu, různé zednické práce atd. Byt byl ve velmi dezolátním stavu, protože se v něm prakticky dva roky pořádně netopilo, zdi jsou zvlhlé a mokré a všude prosakovala vlhkota. Bylo zapotřebí, aby se do tohoto bytu v co nejkratší době někdo nastěhoval a byt vytápěl. Jinak hrozila úplná devastace. Proto jsem dal okamžitě souhlas k tomu, aby se v tomto bytě provedla nová elektroinstalace a smlouvu o dílo jsem podepsal s firmou Valenta Štěpán ml. z Vyšehoří za cenu 25.000 Kč. Koneckonců se částka ve výši 30.000 Kč dala i do letošního rozpočtu a odsouhlasila ještě zastupitelstvem. Zastupitelstvo obce ihned po zjištění, že se vlastně nerozpadlo, odhlasovalo, že byt bude rekonstruován celý v tomto rozsahu:
- výměna vchodových dveří za ocelové
- odizolování vlhkých zdí na WC včetně přístupového schodiště
- vybourání staré vany a montáž vany nové včetně odpadu
- zabudování přívodu vody pro automatickou pračku
- zazdění dveří mezi koupelnou a ložnicí
- vyrovnání podlahy v koupelně a zrušení odpadu uprostřed podlahy
- úprava příčky do spíže - rozšíření a zazdění nových dveří
- oprava odpadu z dřezu z kuchyně - neodtěká
- odstranění parket ve dvou pokojích, provedení izolace včetně nového betonu
- zhotovení obkladů v koupelně
- nový přívod vody od hlavního přívodu včetně zabudování 1 ks. vodoměru na chodbě OÚ, dále nové vodovodní potrubí do WC bytu
- nový COMBI WC včetně zabudování
- nová kuchyňská linka včetně odsavače par
- ostatní zednické práce - oprava prasklin ve zdech, zazdění komína atd.
Zastupitelstvo nakonec rozhodlo a vybralo jako nejvýhodnější firmu „Papoušek“ ze Zábřehu, která nabídla provést rekonstrukci za cenu 214.000,- Kč a s touto firmou byla nakonec uzavřena smlouva o dílo.
Samotné práce v bytě byly započaty 1. srpna a taktéž zaplacena první zálohová faktura ve výši 100.000 Kč a druhá zálohová faktura byla zaplacena začátkem září, taktéž ve výši 100.000 Kč. V průběhu rekonstrukce se vyskytly další problémy, které musely být řešeny formou víceprací a také některé práce se vůbec nedělaly pro jejich nepotřebnost. Původní smlouva o dílo byla doplněna dodatkem č.1, kde byly řešeny tyto změny a nakonec cena stoupla na výši 237.000 Kč.
Celá oprava měla být provedena do 20. září 2001, avšak pro úmrtí majitele firmy Papouška - (zastřelil se pistolí) - se veškeré práce zastavily a bylo nutno si nedodělky dodělat sami. Musely se poshánět firmy, které toto vše dodělaly. Během října se ozvali zástupcové rozpadlé firmy Papoušek a měli snahu finančně dořešit zakázku. Byl sepsán dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, ve kterém byly finančně vyřešeny všechny nedodělky a vícepráce skutečně tak, jak byly provedeny. Nakonec byla cena všech prací s touto firmou vyčíslena dne 17. října na částku 200.399 Kč i včetně pokuty, kterou naše obec uplatnila za nedodržení termínu dle smlouvy o dílo. K této sumě je nutno ovšem ještě připočítat další zakázky, které musely být uskutečněny dalšími firmami, jako nové ocelové vchodové dveře, stříška nad těmito dveřmi, pokládka nového PVC lina v bytě a zhotovení kuchyňské linky. Celkové náklady na celou rekonstrukci obecního bytu se tedy vyšplhaly na částku 287.531 Kč.
Přidělení obecního bytu:
Na jednání zastupitelstva dne 10. září se odhlasovalo, že cena za jeden metr podlahové plochy bude činit 18 Kč a že nájemné bude neregulované. Taktéž určilo, že nájemní smlouva bude s pronajímatelem sepsána na dobu určitou na dva roky a že pokud si bude pronajímatel plnit řádně svoje povinnosti, bude smlouva pravidelně vždy po dvou letech prodlužována. Takto má obec zaručeno, že se již nemůže stát, že bude problém případného neplatiče nájemného vystěhovat. V tomto případě by byl nájemce vystěhován bez náhradního bydlení.
Zastupitelstvo dále odhlasovalo, že byt bude přidělen paní Horákové Vladimíře z Bohutína, která měla problémy s bydlením pro neshody se svým druhem, který jí z bytu vyhazuje. Má 4 děti a je to takřka sociální případ.
Ovšem, proti tomuto rozhodnutí, lépe řečeno, proti přidělení bytu paní Horákové, se postavili někteří občané z obce, celkem pět občanů, protože nesouhlasili s tím, aby byl byt přidělen cizí osobě. Napsali proto jakési oznámení a doručili jej na obecní úřad, ve kterém projevili svůj nesouhlas. Proto se muselo tímto problémem znovu zabývat zastupitelstvo na mimořádném veřejné jednání dne 18. září. Pro zastupitelstvo to byl téměř neřešitelný požadavek občanů, protože zmíněná paní Horáková byt potřebovala ze všech nejvíce a jako první si podala svoji žádost. Nakonec bylo zastupitelstvo občany doslova dotlačeno do rohu, protože toto jednání nebralo konců a občané stále požadovali totéž. Nakonec zastupitelstvo rezignovalo a přistoupilo na požadavek občanů, že již volbu odhlasovaného nájemce paní Horákovou zruší a vyhlásí nové požadavky pro budoucího nájemce, ovšem ze strany jen našich občanů.
Občané byli o tomto informováni jak vyhlášením v místním rozhlasu, tak ve Vyšehorském zpravodaji, ale i vyvěšením tohoto záměru na úřední desce. Termín pro podání nových žádostí byl stanoven na 5. října do 12:00 hodin. Došli jen 3 žádosti a to od Doleželové Šárky, Hojgrové Anny a Krobotové Soňi.
Na veřejném jednání dne 5. října byl obecní byt nakonec přidělen novému nájemci slečně Šárce Doleželové. Nájemní smlouva byla sepsána ode dne 15. října.
Myslím si, že se stala veliká chyba, když se zastupitelstvo 18. září nechalo ovlivnit pěti občany, kteří požadovali změnit promyšlené rozhodnutí zastupitelstva, které mělo vše důkladně předem projednáno. Paní Horáková byt velice potřebovala a byla ochotna přistoupit na všechny požadavky obce ohledně úklidů v budově ve společných prostorách a na plochách kolem budovy. Navíc se stále informovala o pokračující rekonstrukci bytu a bylo vidět, že má veliký zájem. Právě těchto pět občanů si tak trochu hájilo své zájmy, což bylo nakonec vidět.
Obecní byt tedy dostala osoba, která má 25 roků, je svobodná, má kde bydlet a neměla žádnou sociální potřebu o byt žádat. Na tomto případu je dobře vidět, jak by se nemělo zastupitelstvo nechat ovlivňovat některými občany, kteří prosazují své návrhy a názory nepromyšlené a neodborné a kteří nedokáží promyslet všechny důsledku do konce. Z celého případu zbyla jen fraška po obci, protože se celkem dvakrát rozhodovalo o budoucím nájemci a veřejně a takhle to nakonec dopadlo.
Ošetření obecního lesa:
Jako každoročně bylo nutno mladé stromky v „obecním lese“ znovu prosekat od trávy a natřít proti okusu zvěří. Tyto práce provedla opět firma "Lesy Ruda nad Mor a.s.". Cena celková byla vyčíslena na 7.214 Kč. Mladé stromky jsou již zaopatřené, celkem se hezky zvedly a vyrostly nad trávu. Dle lesního hospodáře nebude již nutno tyto práce v budoucnu provádět. Ovšem mnoho stromků nevzešlo. Jak se k tomu postaví Lesní správa, bude známo příští rok.
Vodovodní přípojka na hřiště:
V letošním roce se ještě budovala vodovodní přípojka na hřiště, na kterou byla schválená projektová dokumentace, která stála 1.942 Kč. Napojení vody se uskutečnilo přímo pod plotem Kopy Josefa polyetylenovou hadicí průměru 1“. Byla zakoupena plastová šachta, kterou starosta přivezl z Jevíčka a byla usazena na rohu hřiště přímo u sloupu elektrického vedení. Šachta je vybavena vodoměrem s ventily a také vývodem na zahradní hadici pro napojení vody do buněk. Cena této šachty byla ve výši 13.196,50 Kč. Navíc byla ještě zakoupena 3/4“ plastová hadice o délce 50 m, která se napojovala přímo v plastové šachtě na vodovodní ventil a voda byla takto přivedena až k buňkám, vše za cenu 3.213 Kč. Nedostatek vody u těchto buněk byl v minulých letech vždy obrovským problémem. Vždy se musela voda odněkud přivážet v konvích a bylo jí málo. Vybudováním vodovodní přípojky na hřiště byla vyřešena celá věc a i hosté si již mohou bez problémů umýt ruce. Plastová šachta je uzamykatelná s poklopem. Výkopové práce provedl Žváček Miroslav z Chromče během měsíce července včetně dodání materiálu za cenu 19.635 Kč. K této ceně je nutno ovšem ještě připočítat cenu ve výši 3.452 Kč za provedené práce "ŠPVS - Šumperk" ve formě napojení samotné přípojky na hlavní řad pod Kopovýma. Takže celková cena přípojky byla ve výši 41.439,50 Kč. Nakonec byl výkop po této přípojce ještě upraven do původního stavu formou balené asfaltové drtě. Práci provedla opět firma Žváček z Chromče za cenu 10.000 Kč.
Zakoupení počítače:
Zastupitelstvo se konečně v létě domluvilo a odhlasovalo zakoupení výpočetní techniky včetně laserové tiskárny. Samotný počítač má tyto parametry:
výkon procesoru je 600 Mhz a pevný disk o kapacitě 20,5 Ghz s pamětí 128 Mb. Je to v celku velmi výkonný počítač, na kterém se dá dělat prakticky všechno. Jako základní operační program byl pořízen WINDOWS 98 s antivirovou ochrannou AVG a psacím a tabulkovým programem WORKS 2000. Celková cena tohoto všeho byla 39.974 Kč. Samotný stolek pod počítač vyrobil Hroch Tomáš a jeho cena byla 4.127 Kč. Taktéž je počítač připojen na internet, takže data je možno získat z celého světa. Toto rozhodnutí zastupitelstva bylo již nutné, protože od ledna 2002 je povinnost obcí podávat informace světu dálkovým způsobem, tzn. že jediná možnost byla pomocí internetu. Takto může každý občan, který má doma počítač a je napojen na internet, nahlédnout například do usnesení zastupitelstva, do vyhlášek obce a do všech ostatních materiálů, které musí být všem přístupné. Taktéž byl zakoupen program KEO v ceně 9.500 Kč, který je vlastně programem účetnickým s veškerou evidencí obce. Taktéž internetová stránka byla zřízena odborníkem ještě koncem října a obec má tímto svoji vlastní doménu. Měsíční poplatek za provoz této stránky je stanoven na 500 Kč.
Adresa elektronické pošty je E-mail: ou.vysehori@raz-dva.cz
Adresa internetové stránky je www.volny.cz/vysehori
Optický kabel:
Již v minulém roce došel na naši obec dopis od Českých radiokomunikací, že zamýšlí po našem katastru zakopat optický kabel, který povede z Ústí nad Labem až do Ostravy. Bylo zahájeno územní řízení a v letošním roce v květnu se začalo kopat v horních lesích a polích našeho katastru. Kabel vede hlavně přes soukromé pozemky, avšak také i přes obecní pozemky přes parcely č. 896/1, 897/3, 902, 725/10, 729/1 a 889/1. Samotné práce po našem katastru byly ukončeny v měsíci červenci ještě tohoto roku. Tímto naší obci vzniklo na těchto pozemcích věcné břemeno. Během měsíce byly práce hotovy až přes Chromeč dále směrem na Šumperk.
Zatmění Měsíce:
Dne 9. ledna asi ve 20 hodin začalo zatmění Měsíce. Obloha byla zatažená, takže nikdo nic neviděl. Měsíc byl tento den v úplňku. Až asi ve 22:15 hodin se trochu mraky rozestoupily a Měsíc bylo vidět ale jako srpek. V tu dobu již stín Země z kotouče Měsíce pomalu ustupoval a během půl hodiny byl opět Měsíc zase celý.
Požár seníku:
Dne 18. března ve večerních hodinách asi kolem 19:30 hodin byl zapálen seník, který měla rodina Ilkova na horním konci obce postaven u svého pole naproti domku Hrochových. Tento seník tam stál již mnoho let a zmínění majitelé do něj ukládali seno ze svého pole. Seník měl jen tři dřevěné strany, takže jedna strana byla odkrytá. Tento seník vzplál okamžitě velkým plamenem a než přijeli hasiči, bylo dílo dokonáno. Ti jen uhasili to, co z něj zbylo. I Policie České republiky se přišla podívat, avšak příčina požáru nebyla zjištěna. Jsou dvě možnosti, buď si tam hrály děti, což všichni vylučují, aneb to byla práce nějakého žháře. Dle usedlíků musel seník někdo zapálit, protože přes den bylo pršlavé počasí a od domů je dosti daleko, takže nějaká jiskra z komína tam doletět nemohla. Po seníku zůstaly jen ohořelé trámy.
Vykácení topolů v "Bahnech“:
Jelikož od 12. ledna začalo konečně pořádně mrznout, byla vyzvána firma „Lesy Ruda nad Mor. a.s.“ o provedení plánované těžby topolů v lokalitě „Bahna“. Samotné práce začaly dne 15. ledna. Práci prováděli zprvu dva dělníci motorovými pilami, avšak hned první den došlo k úrazu jednoho dělníka, na kterého spadla větev a rozbila mu přilbu. Měl štěstí, protože přilba byla sice prasklá, ale větev silná asi 8 cm mu hlavu moc nerozbila. Od této doby práci prováděl celý týden jeden dělník. Kmeny stahoval traktor „lakatoš“ na rampu k „mostku“ u Štodtových na točku, odkud se nakládaly a odvážely. Celkem se z této lokality odvezlo asi 12 nákladních aut kulatiny v kládách.
Celkem bylo vytěženo 155,09 m3 dříví a toto množství bylo rozčleněno v jednotlivé kategorie takto:
- loupačka 40,55 m3 x 1.600 Kč = 64.880,- Kč
- kulatina A,B 95,50 m x 800 Kč = 76.400,- Kč
- vláknina 13,86 m3 x 250 Kč. = 3.465 Kč
- palivo 5,18 m3 x 150 Kč = 777 Kč
CELKEM 155,09 m3 145.522 Kč
K této ceně byla ještě připočítána tržba z prodané kulatiny panu Kvapilíkovi Josefovi, kterému byly prodány 4 klády ve kvalitě loupačky, celkem 4,13 m3 za 1.600 Kč/m3 za cenu včetně práce a přibližování 7.308 Kč.
V týdnu od 15. ledna do 19. ledna byly topoly vykáceny a poté na pole nastoupili občané, kteří začali místo uklízet a čistit. Celkem o zbylé dříví mělo zájem 7 občanů. Zastupitelstvo odhlasovalo, že toto dříví bude občanům prodáno za 50 Kč za metr prostorový.
Tímto ještě naše obec utržila nějaké peníze za odprodej ponechaného dřeva na poli těmto občanům. Celkem naši občané uklidili a odvezli si domů jako palivo dříví v objemu 76 m3.
Na vymícené místo jsem vysázel 17 kusů mladých jasanů, které pěkně zakořenily.
REKAPITULACE
- Cena vytěženého dřeva (+) 145.522 Kč
- Odprodej 4 ks. klád Josefovi Kvapilíkovi (+) 7.308 Kč
- Odprodej palivového dřeva občanům (+) 3.800 Kč
- Náklady za práci Lesy Ruda nad Mor. a.s. (-) 27.203 Kč
CELKEM ZISK PRO OBEC VYŠEHOŘÍ 129.427 Kč
Tříkrálová sbírka:
V prvním týdnu ledna se v naší obci opět uskutečnila „Tříkrálová sbírka“. V loňském roce se vybralo 1.750 Kč a letos již 2.828 Kč, což svědčí o solidaritě našich občanů a pochopení, že tyto vybrané peníze půjdou skutečně na pomoc těch, co ji potřebují. Poděkování bylo naší obci uděleno písemně samotnou Charitou. Této sbírky se zúčastnili Kvapilík Vojtěch, Lukáš Hladil ze Zábřehu, syn bývalé rodačky Hany Vařekové a celou tuto skupinu vedla paní Kvapilíková Božena. Vybírané peníze byly odevzdávány do zapečetěných pokladniček a ty byly potom otevírány přímo na Charitě za účasti pořadatelů. Celkem se v zábřežské Charitě vybralo 613.652,70 Kč.
Prodeje pozemků:
I v letošním roce došlo k dalším prodejům obecních pozemků, které měli naši občané zaploceny svými zahrádkami. Těmito pozemky byly parcely, které se nacházely kolem kulturního domu. Dle dohody mezi manžely Marcelou a Ladislavem Doleželovými, dále majitelkami domku po paní Taláčkové sestrami Krmelovými z Hostic, dále paní Janičovou Boženou a Obcí Vyšehoří se dospělo k tomu, že již zmiňovaný domek odkoupí manželé Doleželovi včetně zahrady kolem něho a tyto pozemky se uvedou do skutečného právního stavu. Takže nakonec byly prodány tyto obecní pozemky:

Obec Vyšehoří kupuje od Dany a Jany Krmelových bytem Hostice:
novou parcelu 8/2 o výměře 82 m2 za cenu 1.640 Kč
Obec Vyšehoří prodala Janičové Boženě bytem Vyšehoří:
- parcelu 1/5 o výměře 90 m2 za cenu 1.800 Kč

Obec Vyšehoří prodala Ladislavovi a Marcele Doleželovým z Vyšehoří:
- díl „d“ z parcely č. 1/5 o výměře 331 m2 za 6.620 Kč
- díl „c“ z parcely č. st. 75/2 o výměře 14 m2 za 280 Kč
- díl „g“ z parcely č. 863/2 o výměře 4 m2 za 80 Kč
Další prodej se uskutečnil s manželi Karlem a Marií Štodtovými z Vyšehoří. Došlo k úpravě právních vztahů k pozemkům u autobusové zastávky a v zatáčce u kaple.

Manželé Štodtovi kupují od obce:
- díl „a“ 2x z parcely č.863/4 o celkové výměře 26 m2 za 520 Kč
- díl „b“ z parcely č.863/8 o výměře 17 m2 za 340 Kč
- celou parcelu č.863/6 o výměře 86 m2 za 1.720 Kč
- celou parcelu č.863/4 o výměře 88 m2 za 1.760 Kč
Kulturní akce:
Obecní ples uspořádali někteří členové zastupitelstva dne 20. ledna, na kterém vyhrávala kapela „METRONOM“ ze Zábřehu. I když reklama byla veliká, celkem na tuto akci došlo jen asi 23 platících hostů. Vše bylo připraveno, takže se zákusky musely rozprodat v místním obchodě u paní Čulíkové. Zbytek se rozdal. Ostatní pití a různé drobnosti byly zakoupeny u podnikatele Hýbla, který má hospůdku v Zábřehu, který vzal ochotně vše neprodané zpět. Dále se zde prodával guláš, který uvařila Vařeková Anna a také nechyběla ani tombola. Do ní přispěli naši místní podnikatelé a další občané a samozřejmě i obec jak věcnými dary, tak i finančními příspěvky. Je veliká škoda, že již občané nemají o takovéto akce vůbec zájem, které se kdysi těšili veliké oblibě. Proto zastupitelé rozhodli, že to byl snad poslední ples v naší obci.
Den matek se uskutečnil v neděli dne 27. května ve 14 hodin v kulturním domě. Děti z obce si nacvičily básničky a říkanky a toto přednesly na oslavě. Všem se vystoupení moc líbilo a nechybělo ani občerstvení se zákusky. Starosta obce Zdeněk Hroch poblahopřál v úvodu všem ženám s kytičkou. Sešlo se asi 25 žen a také další občané. Velká zasedačka v kulturním domě nahoře byla plná. Kytičky, které zůstaly, byly roznešeny po obci ostatním ženám, které z nějakého důvodu nepřišly.
Fotbalový zápas, to byla další akce naší mládeže na místním hřišti mezi družstvem z Postřelmůvka. Začalo se hrát asi v 16 hodin a bohužel naše omladina byla doslova rozdrcena. Prohrála 11:7. Zápas se uskutečnil dne 15. června. Další turnaj se konal dne 22. června a naše družstvo vyhrálo 12:7 proti Postřelmůvku.
Dětský den byl uspořádán zastupiteli obecního úřadu dne 30. června. Bylo velmi horko, avšak ani to neodradilo děti projít pohádkovým lesem, kde na ně čekalo mnoho překvapení ve formě pohádkových bytostí, kterým děti musely plnit všelijaké úlohy. Odchod do lesa byl od 14:00 hodin z místního hřiště a děti se postupně vracely asi od 16:00 hodin zpět na hřiště. Tam děti dostaly občerstvení.
První zahradní slavností pokračovala toho dne zábava dále. Vytočilo se asi 250 piv, prodalo se 14 kg grilovaných klobás a mnoho dalšího občerstvení. Byl také zakoupen nový gril v ceně asi 1.300 Kč, ve kterém se klobásy grilovaly na dřevěném uhlí. Akce se vydařila a byla ukončena fotbalovým zápasem, který měl formu jakéhosi jen pobavení v záři reflektorů. Bohužel se v obci našli i takoví občané, kteří se mohli přijít společně pobavit, avšak raději zůstali doma a prakticky to samé prováděli na svých zahradách v okruhu rodiny.
Druhou zahradní slavnost uspořádali členové obecního úřadu koncem prázdnin v sobotu dne 1. září. Protože ale tento den propršelo, byla akce přesunuta do kulturního domu. Od 18 hodin byla diskotéka pro děti a dále pak pokračovala od 20 hodin pro ostatní občany. Celkem se vypilo asi 90 piv, které točil Hýbl Jaromír, dále se prodávala uzená vařená žebra, vařený kabanos a klobásy. Opět návštěvnost místních občanů byla velmi malá, sešlo se asi jen 30 návštěvníků, takže zbylo mnoho jídla, které si pořadatelé odkoupili. Nálada ovšem byla dobrá, takže ukončení bylo až asi v 1:30 hodin.
Vínobraní, to byla další kulturní akce dne 6. října v kulturním domě. Tuto zábavu uspořádala skupina „STYL“, jako každoročně. Sešlo se mnoho lidí.
Vánoční nadílka s návštěvou Mikuláše a čerty se konala dne 9. prosince v kulturním domě. Začátek byl naplánován na 15 hodin a sešlo se mnoho místních dětí. Děti musely jako každoročně přednášet básničky a zpívat písničky a jako za odměnu jim Mikuláš nadělil sladké dárky. Nálada byla výborná, děti si zaskotačily a pobavily se.
Pamětní kniha:
Na popud občanů, kteří měli zájem o půjčování pamětní knihy, bylo rozhodnuto, že se ještě vytvoří kopie pamětní knihy prvního a druhého dílu, aby mohla být půjčována do rodin. Tento opis jsem vytvořil, protože mám vše sepsáno v počítači a nakonec knihu svázal v Kartotisku v Bludově. Takto má obec všechny pamětní knihy přepsány do kopií a občané si již mohou tyto půjčovat bez obav obecního úřadu, že by byly originály poškozeny.
Legionáři:
Po dlouhém úsilí pátrání mezi našimi občany, se mi podařilo sehnat několik dokumentů o rodácích, kteří bojovali v první světové válce v Rusku, Itálii a ve Francii jako legionáři. Byli to občané velmi uvědomělí, kteří se nebáli položit své životy za vlast. Tito občané prošli peripetiemi a strastmi tehdejší doby a je nutno nám všem připomenout, že státní samostatnost nikdy nikomu nespadla do klína bez boje a obětí. Ani dnes by neměl národ zapomínat na ty, kteří za něj položili životy, ani na ty, kteří místo poděkování byli za své postoje později vězněni a mučeni představiteli právě tohoto národa, za který tolik bojovali. Určitě nám všem neuškodí, když si připomeneme naše dědy či pradědy, sousedy vzpomínané i snad již zapomenuté a zachováme svým potomkům a rodákům alespoň jejich jména. Tímto vzdáme čest jejich památce.
Hroch Karel - narozen 13.3.1889 v Chromči, bytem Hanušovice, byl synem Hrocha Karla a Hrochové Magdaleny roz. Kvapilové z Chromče, svatba v Klášterci 18.12.1920.
Chaloupka Jan - narozen v prosinci 1897 ve Vyšehoří. V první světové válce rukoval, když mu bylo 17 roků do Olomouce. Po výcviku byl na ruské frontě, kde byl zraněn. Po léčení byl v Itálii. Po válce byl ještě 2 roky na vojně, potom šel k četníkům na Slovensko ve Skalici. Při oddělení Slovenska byl přeložen do Hodonína, kde pracoval v odboji. Byl zatčen a uvězněn v Brně, odkud byl potom převezen do Osvětimi, kde byl popraven.
Legionář Chaloupka Josef.jpg (30,9 kB)
Dalšími legionáři byli:
Hojgr Antonín narozen 21.11.1898, zemřel 20.10.1987, bytem Vyšehoří. Odešel do války 1916. Byl ve válce na italské frontě, byl zajatý, byl raněn do ruky a léčil se v Praze.
Hojgr Metod 11.7.1886 major 12.8.1916 - 7.5.1918
Janků František 25.3.1882
Krmela František 20.2.1893
Nezbeda Věkoslav 25.8.1889
Taláček Antonín 15.2.1891 střelec 23.8.1917-17.8.1918
Tunis František 20.10.1895
Z Vyšehoří padli 4 lidé:
Cyril Krobot pocházel ze šesti bratrů a všichni byli ve válce (Josef, František, Emanuel, Metoděj, Vilém).
Foit František (Fait) první manžel paní Albíny Mackové z Vyšehoří
Vlček František dcera paní Straková
Hlavatý Jan nevlastní otec pana Osladila Antonína
Knihovna:
V letošním roce měla naše místní knihovna 1.632 svazků knih. Z toho je 55 knih naučných, 662 knih je zařazeno jako beletrie, 117 knih je pro mládež jako naučných a 698 knih je pro mládež-beletrie.
Protože již byly některé knihy velmi opotřebované, navrhla Městská knihovna v Šumperku vyřazení některých z nich. Jednalo se o knihy v počtu 88 kusů z kategorie beletrie, z kategorie pro mládež naučnou bylo vyřazeno 11 knih, z kategorie knih pro mládež-beletrie bylo vyřazen 133 knih, takže celkem bylo vyřazeno 247 knih.
Polní práce:
První vyjetí zemědělské techniky se uskutečnilo ve čtvrtém dubnovém týdnu. Na některých polích nad obcí je zaseta travina, protože počet kusů dobytka v zemědělském družstvu poklesl na minimum. Na ostatních prostorách se pěstuje většinou ječmen, pšenice a řepka. V letošním roce narostlo mnoho trávy, protože v jarních měsících dosti zapršelo a pršelo hodně i v dalších měsících. Sušení sena se ovšem neobešlo bez potíží. Ten, kdo začal sušit koncem května, kdy bylo hezky, tomu to většinou vše uhnilo na poli, nebo sklidil seno vymočené. Žně začaly začátkem měsíce srpna a prakticky v jednom dni bylo posečeno. Na našich polích se v letošním roce přes léto oselo mnoho travin. Pole „Ptara“, částečně i „Červotočina“, „Pod Homolí“ a částečně „Na ošéčí“ jsou zkulturněny travinami, pouze část pole „Červotočina“ je zoráno.
Hasiči:
Po úmrtí velitele hasičů pana Františka Unzeitiga z jara loňského roku byl sbor bez vedení. Na schůzi v letošním roce v únoru se tato složka konečně domluvila a velitele si mezi s sebou zvolila. Stal se jím pan Zdeněk Valenta. Ihned jsem jej dle zákona o požární ochraně písemně jmenoval a tuto skutečnost oznámil Okresnímu požárnímu radovi v Šumperku. Do konce roku však pan Valenta neabsolvoval školení, na kterém by měl být proškolen o této funkci.
Myslivci:
Dne 17. - 18. února spolek mysliveckého sdružení uspořádal tradiční výstavu paroží. Vše bylo připraveno v místním kulturním domě tak jako loni. Na tuto akci se sjelo obrovské množství návštěvníků. Silnice byla v neděli úplně plná odstavenými automobily od kaple až po spodní konec. I v okolních uličkách auta stála.
Další kulturní akcí myslivců byla poslední leč dne 24. listopadu, která se konala v kulturním domě.
Obecní les:
Opět jako každoročně, se musely mladé vysázené stromky v obecním lese prosekat a očistit od trávy a ostatního porostu. Práce prováděla jako každoročně firma „Lesy Ruda nad Mor. a.s.“ v měsíci červnu za cenu 3.924 Kč. Na podzim v listopadu se ještě provedlo prosečení těchto stromků včetně nátěru proti okousání zvěří za cenu 7.214 Kč. Tímto pětiletým udržováním by měly být mladé stromky zabezpečeny do dalšího růstu.
Prodej domu:
V září byl odprodán domek po Krobotových manželům Hladilovým, neboli za svobodna Vařekové Haně a jejímu manželovi se dvěma dětmi, kteří bydlí doposud v Zábřehu. Tento domek již vlastnila jejich dcera Ludmila, která bydlela v Bludově s rodinou. Domek bude nutno celý zrekonstruovat, protože že jedná o starší dům a je zde jen kuchyň a dva malé pokoje. Se samotnými pracemi započali Hladilovi ještě v letošním roce.
Prodej domu:
Na podzim se prodal další domek po zemřelé paní Mecové. Tento dům koupila jedna rodina z Hanušovic, která se do naší obce ihned přestěhovala. Popisováno dále v „přistěhování do obce“.
Významná výročí:
I v letošním roce byli zástupci obecního úřadu blahopřát s kytičkou a nějakou tou malou upomínkou všem oslavencům naší obce, kteří se dožili významného výročí.
První dvě blahopřání se uskutečnily v měsíci lednu, kdy dne 7. ledna bylo blahopřáno panu Chaloupkovi Františkovi k jeho 70. výročí a podruhé v tomto měsíci přišli zástupci obecního úřadu poblahopřát dne 24. ledna Krmelové Anežce, která se dožila 83 roků. V měsíci březnu se dožil svého 75. životního jubilea pan Kop Josef.
Další návštěva s blahopřáním byla opět u pana Krmely Jana, který se dne 15. dubna dožil 90 roků. V tyto dny pan Krmela spolu se svojí manželkou Anežkou navíc ještě oslavili i výročí společného života - diamantovou svatbu, který jim trvá již 60 let.
Zástupci obce také v měsíci květnu blahopřáli panu Chaloupkovi Josefovi, který se narodil dne 4.5.1905, takže letos oslavil úctyhodné výročí 96 let života. Pan Chaloupka je zatím nejstarší občan ve Vyšehoří a na svůj věk je v celkem dobré pohodě.
V červnu oslavila své hezké životní jubileum 70 roků paní Kopová Věra. Opět jsme jí byli poblahopřát s kytičkou a malou pozorností ve formě dárkového balíčku.
Také dne 28. září oslavila své 83. narozeniny paní Tunysová Emilie. Je pořád stále velmi čilá a humor jí v žádném případě nechybí.
V listopadu se také dožil hezkých kulatých 70. narozenin pan Bartoš Jan. Na svůj věk je stále velmi čilý a ve výborné životní síle.
Poslední gratulaci jsme dali paní Dokoupilové Emilii, která dne 21. prosince oslavila 82. narozeniny. Paní Dokoupilová je ještě v dobré životní kondici a náladě, plná vzpomínek a legrace. Bohužel od loňského roku, kdy spadla, nemůže na nohy a tak je stále odsouzena na vozík.
Přistěhování do obce:
Do naší obce se v letošním roce v únoru přistěhoval Drozd Vlastimil ze Šumperka, který zdědil domek po matce Drozdové Jindřišce, která byla dcerou paní Jindrové. Tento domek již chátrá a bude nutno jej navíc zkulturnit a upravit.
Do koupeného domku po paní Mecové se přistěhovala v listopadu jedna rodina z Hanušovic, Bárta Oldřich, Fišerová Helena a jejich dcera Fišerová Zuzana. Tento domek je dosti zdevastovaný, protože v něm není rozvedena voda. Ta je ukončena ve sklepě. Topení prakticky jen kamna na uhlí a to ještě ne všude. Celé obvodové zdi jsou nad základy navlhlé a ani střecha není v pořádku. Rodina bude muset investovat nemalé finanční prostředky, aby toto vše uvedla do řádného stavu.
Narodili se:
Barbora Doubravová, dcera Hýblové Romany, která se do naší obce přistěhovala v loňském roce se svými rodiči.
Šturm Jiří.
Úmrtí občanů:
Dne 28. března tohoto roku zemřel Kvapil Ladislav ve věku 92 roků, narozen 14. února 1909, který kdysi bydlel na budově sousedící se zdejším kulturním domem. V tomto domku byla kdysi i malá hospůdka do které si chodili posedět místní občané na pivo. Bohužel byla v 70. letech zrušena, pan Kvapil Ladislav byl převezen do domova důchodců a potom tento domek chátral. Nikdo v něm nebydlel, až po revoluci si tuto budovu odkoupili manželé Čulíkovi, kde zřídili obchod s potravinami. Pan Kvapil bydlel do poslední chvíle v domově důchodců v Šumperku.
Dne 4. června zemřela ve věku 85 roků paní Balcárková Anežka, která bydlela od loňského roku v domově důchodců ve Štítech. Pohřeb se uskutečnil dne 8. června v chrámu Páně v Klášterci a její ostatky převezeny na zpopelnění do šumperského krematoria. Než byla převezena do domova důchodců, bydlela v domku společně se svojí maminkou. Ta ale zemřela v roce 1993 a paní Balcárková byla stále sama. Poslední léta na tom byla paní Balcárková velmi špatně. Také občas chodila do svého původního domku, kde bydleli dříve se svým manželem Josefem, který ji zemřel v roce 1986.
Dne 3. října zemřel pan Hájíček Jan ve věku 76 roků. Byl otcem paní Čulíkové Jany, která má právě ve zmíněném domku obchod s potravinami. Přistěhoval se do naší obce právě nedávno ze Zábřeha a byl na tom po zdravotní stránce velmi špatně. Pohřeb se uskutečnil dne 4. října v obřadní síni městského hřbitova v Zábřehu a jeho tělo bylo převezeno na zpopelnění. Byl to velmi ochotný a milý člověk.
 
 
Počasí:
Leden:
Do rána na Nový rok klesla teplota na -15°C. Bylo úplně jasno a slunce krásně svítilo. Celý den mrzlo kolem -7°C a do večera klesla teplota na -14°C. Po 17. hodině se začalo oteplovat a do rána na 2. ledna bylo jen -5°C. V následujících dnech se začalo oteplovat a panovaly mlhy. Teplota v noci a i přes den se pohybovala kolem nuly a bylo stále zataženo. Ze dne 5. ledna na 6. ledna do rána pršelo a přes den byla opět mlha. Denní teplota vystoupala na +2°C. Teploty kolem +2°C se stále držely jak přes den, tak i v noci. Dále pršelo ze 7. na 8. ledna a celý den. Pak se trochu počasí vylepšilo a druhý den dne 9. ledna bylo jasno a slunečno. Do rána na 10. ledna noční teplota klesla na -3°C a přes den bylo oblačno až zataženo. Druhého dne 11. ledna do rána napadly asi 4 cm sněhu, cesta se musela protáhnout a denní teplota kolem nuly. Od tohoto dne začalo mrznout. Bylo stále jasno, ranní teploty klesaly na -10°C až -12°C a dne 14. ledna teplota dokonce klesla na -14°C. Dne 17. ledna bylo celý den zataženo a ranní teplota klesla jen na -8°C. Další den se oteplilo ještě více a do rána byly jen -4°C a přes den opět zataženo s teplotami kolem nuly. Do rána dne 23. ledna sněžilo a napadlo asi 5 cm sněhu. Cesta byla protahována. Přes den bylo zataženo a noční teploty klesaly na -4°C, denní stoupaly na -1°C. Od 24. ledna se začalo pomalu oteplovat, noční teploty klesaly jen na -1°C, denní stoupaly až na +2°C. Dne 25. ledna do rána napadlo opět trochu sněhu, asi 4 cm, komunikace byla protažena, avšak sníh začal rychle tát. Bylo zataženo a panovalo inversní počasí. Dne 28. ledna se vyjasnilo a bylo skoro slunečno. Denní teplota vystoupala na +4°C, noční do druhého dne klesla na -4°C. Sněhu je asi 4 cm, avšak na místech, kde svítí slunce je beze sněhu. V Jeseníkách na Pradědu je 70 cm sněhu. Posledního lednového dne z rána trochu popadával sníh, avšak přes den bylo oblačno až skoro jasno. Denní teploty se pohybovaly slabě nad nulou.
Únor:
Začátek tohoto měsíce byl slunečný s ranními teplotami slabě pod nulou až -4°C, denní stoupaly na nulu. Od 2. února se začalo v noci vyjasňovat a ranní teploty klesaly hodně pod nulu a dne 3. února z rána bylo -11°C. Přes den celé dopoledne hustě padal sníh, ale byl tak zmrzlý, že z něho byl úplný prašan. Celkem ho napadlo do napoledne asi 5 cm. Komunikace se opět protahovala. Hned druhý den do rána napadlo dalších asi 10 cm nového sněhu a cesta se opět protahovala. Bylo jako o vánocích. Teplota se pohybovala stále slabě pod nulou. Druhý den nato 5. února pršelo od rána a přišla obleva, komunikace se tímto stala neprůjezdnou kvůli rozbředlému sněhu, takže se opět protahovala a noční teploty klesaly jen na +2°C, denní vystupovaly na až +7°C. Sníh rychle tál, bylo ho ještě asi 7 cm, avšak na místech, kde svítí slunce, není již nic. Denní teplota v dalších dnech ještě více stoupala až na +10°C a i když bylo zataženo bylo velmi teplo. V Jeseníkách na Pradědu hlásí 80 cm sněhu. V dalších dnech až do 17. února teploty v noci klesaly jen na -2°C až -4°C, přes den bylo stále stejně s překrásným slunečným počasím a teploty stoupaly na +6°C až +8°C. I o nocích bylo jasno. Dne 18. února do rána bylo zataženo, přes den byla zima -2°C se silným studeným severákem a v odpoledních hodinách proletoval slabě sníh. Do rána na den 19. února foukal velmi silný vítr. Sněhu v obci nebylo, jen místy ve stínu, ale jen trochu. V dalších dnech bylo stejné počasí se studeným severním větrem a proletoval sníh. Dne 21. února přes den pršelo a teplota se pohybovala těsně nad nulou. Druhý den ráno 22. února začal padat mokrý sníh a v doprovodu velmi silného nárazového větru ho během dopoledne napadlo asi 8 cm. Komunikace se protahovala. Příroda opět vypadala jako o vánocích. Další den 23. února připadlo asi 5 cm sněhu, takže pravá zima byla tady a opět se cesta musela protáhnout. Dne 24. února ranní teplota klesla na -12°C a foukal velmi silný vítr, někdy až velikosti vichřice. Polámal mnoho stromů i u nás v lokalitě „Bahna“ spadl jeden ponechaný topol. Druhý den ranní teplota dokonce klesla až na -15°C. Přes den bylo slunečno a denní teploty se již šplhaly na +2°C až +4°C. Takovéto noční mrazivé a denní překrásné slunečné počasí trvalo přesně až do konce měsíce.
Březen:
Začátkem března se začalo oteplovat a objevily se první kočičky a sněženky a pupeny na bezu se začaly nalévat a zvětšovat se. Ihned 1. března bylo od rána velmi zataženo, ranní teplota klesla na -3°C a přes den se pohybovala kolem nuly. Velmi slabě popadával mokrý sníh. Druhý den dne 2. března v 5 hodin ráno začal padat sníh a celkem ho během dopoledne napadlo asi 3 cm. Přes den pak bylo slunečno s teplotami slabě nad nulou. Taktéž bylo i 3. a 4. března. Pršelo celé tyto dny. Noční teploty klesaly slabě pod 0°C a ty denní slabě nad 0°C. Dne 5. března teplota přes den vystoupala až na +5°C a obloha se začala pomalu protrhávat. Dne 6. března bylo přes den polojasno s teplotami +4°C a další dny dokonce +8°C a bylo vidět, že se jaro pomalu blíží. V pátek 9. března dopoledne pršelo a i v neděli 11. března celý den. Noční teploty klesaly jen na +4°C. I v dalších dnech bylo stejné počasí, většinou pršlavé, ale i s krátkým slunečním svitem. Dne 15. března do rána klesla ranní teplota na -2°C, dopoledne bylo slunečno, avšak odpoledne se zatáhlo a začalo pršet s teplotou kolem +3°C. I v dalších dnech bylo počasí velmi proměnlivé. Chvílemi jakoby lezlo sluníčko, potom zase začalo pršet s vekou oblačností a takto se to střídalo stále dokola. Dne 17. března denní teplota vystoupala na +11°C. Velká změna v počasí nastala v následujících dnech. Dne 18. března v odpoledních hodinách foukal velmi silný nárazový vítr a další den ranní teplota klesla na 0°C. Tohoto dne odpoledne začal proletovat sníh a druhý den ráno dne 20. března bylo po okolí bílo se slabým sněhovým popraškem. Ranní teplota klesla na -5°C a ani přes den nevystoupala nad nulu. Byla dosti zima a sníh stále proletoval. Na první jarní den 21. března bylo celý den zataženo, ranní teplota klesla na -5°C a přes den na +1°C. V odpoledních hodinách začal padat mokrý sníh a do večera ho napadlo asi 2 cm. Druhý den 22. března ranní teplota klesla na -3°C a bylo taktéž zataženo a i v dalších dnech. Denní teplota vystupovala na +5°C až +7°C. Od 28. března se konečně začalo počasí zlepšovat. Přes den bylo nádherné slunečné počasí, ranní teploty klesaly na +3°C až +1°C, denní vystupovaly na +16°C až +18°C.
Duben:
Nádherné slunečné počasí panovalo i nadále, ranní teploty klesaly na +6°C až +4°C, denní teploty vystupovaly na +18°C až +20°C. Od čtvrtka 5. dubna se opět počasí zhoršilo a od rána pršelo. Přes noc na tento den bylo velmi větrno. Denní teploty vystupovaly na +10°C až +15°C, avšak pršení v odpoledních hodinách ustalo. V dalších dnech bylo velmi oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm s ranními teplotami kolem +6°C a denními +14°C. Dne 7. dubna v odpoledních hodinách začalo pršet a pršelo až do pondělí do rána. Bylo stále zataženo s denními teplotami +6°C. Avšak dne 10. dubna klesla ranní teplota na -1°C a přes den bylo krásné slunečné počasí a teplotami +12°C. Tento den také přiletěly do naší obce první vlaštovky. I v dalších dnech bylo z rána zima kolem nuly a přes den bylo oblačno s teplotami kolem +13°C. Dne 12. dubna se začalo ochlazovat, bylo slunečno s čerstvým severním větrem. Další den 13. dubna se ještě více ochladilo a celý den proletoval sníh. Ranní teplota klesla na -2°C a přes den vystoupala jen na +1°C. Na 14. dubna do rána napadl sněhový poprašek a ranní teplota klesla na -3°C, přes den stoupala na +4°C a bylo slunečno. Další den 15. dubna byla ranní teplota také pod nulou -2°C se sněhovým popraškem, avšak v odpoledních hodinách začalo pršet s teplotami +1°C. Takže přes velikonoční svátky byla zima a klapači museli být patřičně oblečeni. I další den 16. dubna pršelo celé dopoledne. Ranní teplota již pod nulu neklesla +2°C, denní vystoupala na +8°C a bylo slunečno. I v dalších dnech bylo polojasno a teplota přes den stoupala na +10°C. Toto oteplování ovšem netrvalo dlouho, zase se hned v dalších dnech počasí zhoršilo a byla stále zima. Foukal studený severozápadní vítr, bylo zataženo a někdy byly i dešťové přeháňky. Teplota v noci klesala na +3°C až +1°C, denní stoupala jen na +4°C až +5°C. V Jeseníkách na Pradědu je ještě asi jeden metr sněhu. Od 23. dubna se začalo opět oteplovat a přes den bylo jasno. Ranní teplota klesala na +4°C až 0°C, denní vystupovala na +15°C až +18°C. Dne 26. dubna z rána pršelo a ranní teplota klesla jen na +8°C, přes den bylo zataženo a k večeru asi v 19 hodin přišla jakoby bouře s deštěm a se silným větrem, avšak bez hřmění a blesků. Příroda se začíná pomalu probouzet a na stromech se začínají tvořit malé lístečky. Loni v tuto dobu již vše kvetlo. Na druhý den 27. dubna ranní teplota klesla k nule, přes den bylo jasno a slunečno s teplotami +16°C. Od těchto dnů až do konce dubna se náhle oteplilo a denní teploty vystupovaly za jasného slunečného počasí na +22°C až +24°C. Bylo opravdu nádherně, úplně letní teploty, avšak vždy přes den foukal dosti silný teplý vítr.
Květen:
Třešně na 1. máje již krásně rozkvetly, avšak jabloně a ostatní stromy ještě jakoby spaly. I začátek května byl stejný, překrásné slunečné počasí s denními teplotami stále nad dvacet stupňů a ani do rána teplota neklesla na méně jak +10°C. Takto bylo až do 4. května do večerních hodin, kdy asi ve 22 hodin přišla bouře s velkým hromobitím a lijákem. I na mnoha místech České republiky byly bouře, na Tachovsku byly zatopeny zahrádky a domky skoro v celé vesnici Ostrovce bahnem. Bohužel, jedna žena se utopila. Celou noc do rána se ještě blýskalo a druhý den 5. května bylo zataženo s teplotami +18°C. V odpoledních hodinách kolem 18. hodiny přišla krátká bouře s krupobitím. V dalších dnech se začalo pomalu ochlazovat s větrem a bylo oblačno. Ranní teploty klesaly na +7°C až +9°C, denní stoupaly na +14°C až +16°C. Na státní svátek 8. května do rána pršelo, avšak přes den bylo slunečno s teplotami +18°C až +20°C. Od tohoto dne se začalo opět oteplovat a počasí bylo překrásné slunečné. Přestože, jakmile se ráno začalo šeřit, začal foukat studený vítr a přes den zesiloval až na nepříjemný vítr silný. Takto bylo stále každé dny a tímto docházelo k vysušování půdy. Noční teploty klesaly na + 6°C až +4°C, na období ledových mužů dne 12. - 14. května klesly dokonce až na +2°C. Denní teploty stoupaly jen na +15°C až +17°C. Na Žofii 15. května ve večerních hodinách přišel lijavec, tolik očekávaný. V dalších dnech se začalo oteplovat s oblačným, až slunečným počasím. Teploty v noci klesaly na +7°C až +9°C, přes den vystupovaly na +20°C až +22°C, dne 17. května dokonce až na +25°C. Tráva již hodně vyrostla a bude jí asi hodně. Ve čtvrtek 17. května se počasí změnilo a v odpoledních hodinách se obloha zatáhla. Večer a do rána se stále blýskalo a kolem 3. hodiny ranní přišla veliká bouře, několikrát se opakující s velikým lijákem. Celé dopoledne 18. května propršelo a teploty přes den nestoupaly více jak k +15°C. Pršelo i v sobotu dopoledne 19. května a potom se vyjasnilo. V dalších dnech bylo jasno a ranní teploty klesaly až na +2°C, denní stoupaly na +20°C. Dne 22. května bylo téměř zataženo, avšak ranní teplota klesla jen na +9°C a denní se vyšplhala jen na +16°C. Od 23. května se opět oteplilo s denními teplotami až +24°C. Rána byla ovšem studená +2°C až +4°C, ale bylo stále překrásně. Dne 29. května v odpoledních hodinách ve 14. hodin přišla krátká bouře s velkým, ale krátkým lijákem. Hezké počasí pokračovalo až do 30. května, ale bylo velmi větrno. Dne 31. května bylo celý den zataženo a v odpoledních hodinách v 17 hodin přišla opět velká bouře s lijákem. Noční teploty klesaly na +8°C, denní vystupovaly na +12°C až +14°C.
Červen:
První červnový den bylo opět zataženo, ranní teplota klesla na +9°C a přes den nevystoupala více jak na +14°C. V dalších dnech od 2. června se ještě více ochladilo s častými krátkými lijavci a noční teplota klesala na +4°C až +6°C a denní stoupala jen na +10°C až +12°C. Byla zima, zataženo a foukal studený severozápadní vítr s dešťovými přeháňkami. Hezké počasí nastalo ode 6. června, kdy celý den svítilo slunce a bylo polojasno. Noční teploty klesly na +5°C a denní vystoupaly na +18°C. Dne 8. června se počasí zhoršilo, přes den bylo skoro zataženo se slabými dešťovými přeháňkami. Denní teplota vystoupala na +17°C. Dne 9. června v odpoledních hodinách přišel slabý déšť a bylo stále velmi oblačno. Pršet začalo hodně až od neděle 10. června od 16 hodin a pršelo i přes pondělí 11. června se slabým větrem. Noční teploty klesaly jen na +12°C a přes den se držely prakticky stejně na +12°C. Až dne 13. července se konečně začalo oteplovat, bylo polojasno s denními teplotami +20°C. Další den 14. června bylo opravdu letní oblačné počasí s denními teplotami +23°C. Avšak zase od 15. června v odpoledních hodinách se počasí zhoršilo, přišla dešťová přeháňka a nadále i v dalších dnech bylo oblačno až zataženo s častými přeháňkami. Teplota denní stoupala jen na +16°C až +18°C. Dne 18. června ve 13 hodin přišla slabá bouře s malým deštěm. Nadále bylo velmi oblačno, ranní teploty klesaly na +10°C, denní stoupaly dne 19. června jen na +12°C a v dalších dnech na +15°C až +17°C. Na první letní den - letní slunovrat 21. června bylo hezké počasí, polojasno s ranními teplotami +9°C, odpoledními +24°C a foukal slabý vítr. Dne 22. června ve 13:30 hodin přišla bouře s deštěm. Dne 23. června pršelo celý den a foukal studený vítr, denní teplota se pohybovala jen kolem +12°C. V následujících dnech se začalo oteplovat a počasí bylo opravdu letní. Noční teploty klesaly na +7°C až +9°C, denní vystupoval na +24°C, foukal slabý vítr. Dne 27. června denní teploty vystoupaly až na +27°C. Dne 28. června v odpoledních hodinách se obloha zatáhla a bylo slyšet slabé hřmění. Další den 29. června bylo přes den slunečno a odpoledne zataženo s denními teplotami kolem +27°C a foukal slabý vítr. V odpoledních hodinách se obloha zase zatáhla a bylo slyšet slabé hromobití. Dne 30. června bylo opět horko s teplotami kolem +27°C, v odpoledních hodinách se obloha začala opět zatahovat, avšak nic z toho nebylo.
Červenec:
Ihned na první prázdninový den 1. července bylo zataženo a pršelo. Noční teploty klesly na +16°C a denní vystoupaly na +20°C. Dne 2. července bylo polojasno s denními teplotami +21°C. Dne 3. července se ochladilo a na léto bylo trochu chladno s teplotami kolem +17°C. V poledne slabě zapršelo a foukal studený vítr. Dne 4. července bylo polojasno s denními teplotami +23°C. Počasí je, jak je vidno, kolísavé a velmi proměnlivé. Na státní svátky dne 5. - 6. července a i 7. července byly opravdu velká vedra, noční teplota klesala na +14°C, denní vystupovala na +28°C. Dne 8. července asi o jedné hodině ráno trochu zahřmělo a spadlo pár kapek deště. Celý den bylo zataženo a asi ve 13 hodin začalo pršet s teplotami +17°C. Dne 9. července bylo polojasno s denními teplotami +24°C, v odpoledních hodinách v 17:30 krátce, ale vydatně zapršelo. V dalších dnech bylo stejně a až dne 11. července od 16:00 se obloha zatáhla a začalo pršet. Napršelo hodně vody, protože lilo jako z konve až do večerních hodin asi do 22:00. Dne 12. července bylo opět polojasno a příjemně. Počasí je stále dosti proměnlivé, ale na léto nijak zvláštní. V dalších dnech se počasí ještě více zlepšilo. Dne 15. července bylo přes den velmi horko s teplotami, které vystupovaly na +32°C ve stínu. V odpoledních hodinách v 16 hodin trochu v dáli zabouřilo. Noční teplota na druhý den 16. července klesla jen na +18°C, bylo skoro zataženo a velmi dusno s teplotami +26°C. V noci asi ve 23 hodin začala bouře s lijákem, avšak netrvala dlouho. Dne 17. července bylo celý den zataženo a v odpoledních hodinách silně pršelo až do večera. Noční teploty klesly na +13°C a denní jen +17°C. V dalších dnech 18. července a 19. července bylo polojasno s denními teplotami +20°C. Dne 20. července se proháněly oblohou bouře, první slabší přišla asi v 11 hodin, druhá velmi silná v 15 hodin. Trvala asi dvě hodiny a byla doprovázena velmi silnou průtrží mračen a krupobitím o velikosti krup hrachu, někdy i většími. Počasí se změnilo, ochladilo se a pršet přestalo asi v 18 hodin. Druhý den byla zima, foukal silnější studený vítr. Denní teploty vystoupaly jen na +16°C a v dalším dni 22. července na +20°C. Ani v dalších dnech se počasí nezlepšilo, 23. července bylo z rána slunečno, avšak během dopoledne se obloha zatáhla mraky a celý den slabě pršelo s teplotami kolem +17°C. I další den 24. července pršelo v dopoledních hodinách, odpoledne bylo polojasno s teplotami kolem +20°C. Dne 25. července bylo přes den opět zataženo s občasnými přeháňkami s teplotami +18°C. Totéž počasí s občasným pršením bylo i 26. července, odpoledne v 15 hodin bylo slyšet slabé hřmění. Dne 27. července bylo oblačno až slunečno s teplotami +25°C a takové počasí se udrželo až do konce měsíce, kdy denní teploty vystupovaly až na +30°C.
Srpen:
V první srpnový den se počasí trochu zhoršilo, avšak bylo stále velmi teplo s teplotami +28°C. Nadále pokračovalo hezké letní počasí s denními teplotami kolem +30°C. V noci ve 23 hodin dne 3. srpna přišla bouře s deštěm, která netrvala dlouho. I druhý den bylo zataženo a v odpoledních hodinách v 17:30 začalo pršet a pršelo i 5. srpna celý den. Od tohoto dne se velmi ochladilo s občasnými přeháňkami, noční teploty klesaly na +10°C, denní vystupovaly jen na +15°C až +17°C a foukal studený vítr. Dne 12. srpna bylo nádherné slunečné počasí, teplota ráno klesla až na +6°C a na Opavsku se vyskytly přízemní mrazíky. Denní teploty vystoupaly na +20°C. Dne 13. srpna se trochu zamračilo, avšak bylo vcelku hezky. Dne 14. srpna byl horký letní den s teplotami +26°C a stále se oteplovalo. Noční teploty klesaly jen na +16°C, denní vystupovaly až na +30°C dne 16. srpna. Horka byla stále i do dalšího týdne, až dne 20. srpna v 19 hodin přišla bouře s deštěm. Druhý den 21. srpna bylo oblačno až zataženo s denními teplotami +25°C, v odpoledních hodinách bylo slyšet slabé bouření. Dne 22. srpna bylo polojasno s denními teplotami +25°C a následující den 23. srpna bylo dopoledne oblačno až zataženo, kolem jedenácté hodiny slabě hřmělo a odpoledne ve 13 hodin přišla bouře se silným hřměním, avšak deště prakticky nespadlo. Denní teploty se držely stále na +25°C. Zato dne 24. a 25. srpna bylo opět letní počasí s denními teplotami +28°C, které panovalo až do odpoledních hodin 27. srpna. Ve večerních hodinách tohoto dne se obloha zatáhla a bylo slyšet hřmění a trochu i zapršelo. V dalších dnech se citelně ochladilo, noční teploty klesaly na +10°C a denní vystupovaly jen na +19°C. Dne 30. srpna klesla ranní teplota až na +5°C a přes den vystoupala na +20°C za slunečného počasí. Dne 31. srpna bylo celý den zataženo a denní teplota vystoupala na +18°C. Ve večerních hodinách se počasí začalo měnit a v 1 hodin slabě pršelo.
Září:
Ihned první zářiový den propršelo a bylo opravdu škaredě. Denní teplota vystoupala jen na +14°C. Dne 2. a 3. září bylo polojasno s teplotami +18°C a foukal studený vítr. Dne 4. září bylo zataženo a denní teploty stoupaly na +17°C. Ve večerních hodinách začalo pršet a pršelo celou noc i další den 5. září. Dne 6. i 7. září bylo opět zataženo, teplota do rána klesla na +8°C a před den vylezla jen na +15°C. Druhý den dne 8. září pršelo celé dopoledne a v asi 15 hodin přišla slabá bouře s krátkým lijákem. Další den 9. září bylo celý den zima a stále pršelo, noční teploty klesly na +6°C a foukal studený vítr. Na Pradědu napadl první sněhový poprašek. Na horách hlásí první sněhové přeháňky. Pršelo i další den 10. září, a protože již napršelo hodně vody, hlásí i stavy ohrožení na některých řekách, zejména v Krkonoších. I v dalších dnech bylo stále zataženo, s častými dešťovými přeháňkami a panovala jakási inverze počasí, protože noční i denní teploty se pohybovaly stále kolem +8°C až +10°C. Dne 15. září bylo polojasno až oblačno s denními teplotami kolem +14°C. Další den dne 16. září bylo zataženo, avšak v 17 hodin začalo opět pršet. Druhý den 17. září bylo opět zataženo až oblačno a ve večerních hodinách začalo opět pršet. Pršelo i druhý den 18. září. Dne 19. - 21. září bylo stále oblačno až polojasno, noční teploty klesaly na +8°C, denní vystupovaly na +12°C až +14°C. V odpoledních hodinách dne 22. září začalo pršet. Druhý den dne 23. září bylo jasné počasí, avšak ranní teplota klesla na +4°C. Ve večerních hodinách začalo opět pršet. Dne 24. září pršelo jen dopoledne a potom dále bylo zataženo. Úplně stejně tomu bylo i v dalších dnech. Dne 27. září klesla ranní teplota až na +1° a v dalších dnech se počasí trochu zlepšilo, bylo slunečno s denními teplotami až +18°C. Dne 30. září bylo opět zataženo, avšak ještě teplo +17°C.
Říjen:
Od 1. října se počasí začalo zlepšovat ještě více a bylo letní počasí téměř s letními teplotami. V rádiu hlásí, že přichází „Babí léto“, což se nakonec i v dalších říjnových dnech potvrdilo. Noční teploty klesaly jen na +11°C až +13°C, denní vystupovaly až na +22°C. Dne 4. října se počasí zhoršilo, noční teploty klesly na +12°C, denní vystoupaly na +16°C a bylo zataženo. V odpoledních hodinách začalo pršet. Do rána na 5. října se úplně vyjasnilo a ranní teplota klesla na +5°C. Přes den bylo nádherné počasí a slunečno s teplotami +17°C a dne 6. října bylo ještě tepleji. Ode dne 7. října se počasí začalo pomalu zhoršovat, bylo oblačno. Dne 8. října bylo zataženo, do rána trochu pršelo, avšak denní teploty byly pořád vysoké až +17°C. V dalších dnech se opět počasí vylepšilo, bylo oblačno, někdy až slunečno. Dne 10.října bylo letní počasí s letními teplotami +19°C a slunečno. Dne 11. října klesla teplota do rána na +5°C, avšak přes den bylo opět jasno s teplotami +19°C. Překrásné počasí pokračovalo i nadále. Dne 17. října z rána byly husté ranní mlhy a teplota k ránu klesla na +5°C. Přes den bylo jasno, avšak v odpoledních hodinách se obloha zatáhla. V dalších dnech 18. až 20. října bylo celý den zataženo s denními teplotami jen do +14°C. Dne 21. října v odpoledních hodinách začalo trochu slabě pršet a slabě pršelo i v noci. Druhý den 22. října bylo opět zataženo, teplota k ránu klesla na a přes den vystoupala na +13°C. Ve večerních hodinách přišly slabé dešťové přeháňky. Dne 23. října se ve večerních hodinách vyjasnilo a k ránu 24. října klesla teplota na 0°C. Přes den bylo skoro jasno s teplotami jen +12°C. Dne 25. října bylo celý den zataženo a slabě mrholilo. Ranní teplota klesla na +4°C, denní vystoupala na +8°C. Druhý den 26. října bylo mlhavo s deštěm s ranními teplotami +4°C. Dne 27. října klesla ranní teplota na -4°C a přes den bylo jasno s teplotami +8°C. Dne 28. října bylo od rána mlhavo a slabě mrholilo, v odpoledních hodinách začalo pršet. Druhý den 29. října začalo pršet až k večeru. Dne 30. října bylo celý den jasno s denními teplotami +10°C až +12°C a druhý den 31. října denní teploty vystoupaly na +16°C.
Listopad:
V noci na 1. listopadu foukal velmi studený a silný nárazový vítr, ranní teploty klesly na -2°C a přes den bylo velmi zima jen +3°C se studeným větrem. Oblohou se honily tmavé mraky, které předcházely silným větrným a dešťovým přeháňkám. Dne 2. listopadu na „Památku zesnulých“ bylo celý den jasno s denními teplotami +7°C. Dne 3.-5. listopadu bylo zataženo s denními teplotami +7°C. Dne 6. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, dopoledne bylo polojasno, v odpoledních hodinách se zatáhlo a večer začalo pršet. Druhý den 7. listopadu klesly ranní teploty na +3°C, přes den bylo opět zataženo. Na Pradědu hlásí 20 cm sněhu. V odpoledních hodinách začalo pršet, lilo jako z konve i druhý den 8. listopadu, odpolední teploty +8°C. Dne 9. listopadu klesla ranní teplota na +2°C a přes den bylo oblačno, zima s teplotami +2°C. Dne 10. listopadu klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami +2°C. Druhý den na „Martina“ 11. listopadu klesla ranní teplota až na -9°C a dopoledne bylo polojasno, odpoledne bylo zataženo s teplotami jen +1°C. Dne 12. listopadu bylo dopoledne polojasno až oblačno, ranní teploty klesly na -2°C, v odpoledních hodinách se zatáhlo s teplotami +3°C. Dne 13. listopadu bylo oblačno až zataženo, ranní teplota klesla na -2°C. Všechny hory v naší republice jsou již pod sněhem a někde jezdí i vleky. Dne 14. listopadu bylo polojasno s denními teplotami +2°C, k večeru se vyjasnilo a druhý den 15. listopadu klesla ranní teplota na -8°C. I v dalších dnech 16 - 17. listopadu bylo jasno s denními teplotami slabě nad 0°C. Ranní teplota klesala až na -5°C. Dne 18. listopadu klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo zataženo s teplotami 0°C. Dne 19. listopadu bylo zataženo, teplota ráno -4°C, přes den zataženo, odpoledne začalo pršet. Dne 20. listopadu se v naší obci objevily první sněhové vločky, teplota ráno klesla na -2°C, přes den bylo zataženo +2°C. Takové počasí bylo i 21. listopadu. Dne 22. listopadu celý den propršelo, ranní teploty +1°C, denní teploty +2°C. Dne 23. listopadu v 5 hodin ráno začal slabě padat sníh a foukal celý den silný studený vítr. Noční teploty klesly na -1°C a denní vystoupaly na +2°C. Dne 24. listopadu napadlo do rána asi 4 cm sněhu a ranní teploty klesly na -4°C. Přes den stále sníh slabě popadával. Dne 25. listopadu bylo polojasno a teploty se pohybovaly na +2°C. K večeru se vyjasnilo a druhý den dne 26. listopadu ráno klesla teplota na -10°C. I přes den bylo slunečno a stále mrzlo -2°C, sníh držel a netál. Dne 27. listopadu slabě popadával celý den sníh a teploty se pohybovaly kolem 0°C. Dne 28. listopadu do rána napadlo asi 2 cm sněhu, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C a slabě padal sníh. Vypadalo to jako o vánocích. Dne 29. listopadu přišla ovšem obleva, bylo polojasno s denními teplotami +3°C. V odpoledních hodinách začalo pršet a později i se sněhem. Dne 30. listopadu napadlo do rána asi 3 cm sněhu, avšak přes den bylo slunečno teplotami +2°C a sníh tál.
Prosinec:
Prosinec byl opravdu zimním měsícem. Začátkem tohoto měsíce přišly mrazy, které dosahovaly až -20°C. Před Štědrým dnem byly velice silné mrazy se silným sněžením, celkem až do vánoc napadlo asi 50 cm sněhu. Na horách dosáhla sněhová vrstva síly až dva metry. Místní komunikace se musela každý den protahovat. Protahování prováděl Hojgr Josef z Chromče svým traktorem. Bylo tolik sněhu, že už ho nebylo kam hrnout. Vánoční svátky byly opravdu v zimním kabátě. Stále mrzlo i přes den a teploty vystupovaly jen na -6°C až -8°C. I po vánočních svátcích bylo počasí stále stejné. Bylo slunečno, mrzlo až praštilo a dne 31. prosince klesla noční teplota až na -23°C. V Šumperku naměřili až -26,7°C a na Zlínsku dokonce až -30°C. Takovéto mrazy už dlouho nepamatujeme. Sněhová nadílka koncem roku byla pořád stejná, asi 60 cm a protože stále mrzlo, sníh vůbec netál.
 

Rok 2002

Nové komunální volby:
Letošní rok se stal pro naši obec rokem volebním. První komunální volby a to nové mimořádné se konaly 20. dubna. Právě na tento den vyhlásil ministr vnitra nové volby, které měly sestavit nové zastupitelstvo, protože počet starého klesl v loňském roce na čtyři. Tyto volby se z celého šumperského okresu konaly jen ve Vyšehoří, protože jen u nás jsme měli nízký počet členů v zastupitelstvu. Nový volební zákon začal platit začátkem roku a tak se muselo podle něho postupovat. Měl několik podstatných změn. Pro naši obec byl utvořen registrační úřad na Městském úřadu v Zábřehu, kam všechny kandidující strany podávali kandidátní listiny. Dříve tomu bylo přímo na obci. Starosta obce Zdeněk Hroch svolal všechny kandidáty na den 5. února do zasedací místnosti obecního úřadu, kde se všichni dohodli, že vytvoří dvě kandidátky jako sdružení nezávislých kandidátů, jednu
„Za Vyšehoří krásnější“ a druhou „Za Vyšehoří čistější“. Celkem se přihlásilo 10 občanů, kteří chtěli obci pomoci a kandidovat do zastupitelstva, kterými byli:
1. Zdeněk Hroch ml. dosavadní starosta obce
2. František Krmela ml. dosavadní místostarosta
3. Miroslav Krobot dosav. předs. kontrol. výboru
4. Petra Rozlowská dosav. předs. finančního výboru
5. Alena Unzeitigová st.  
6. Petr Krmela  
7. Stanislav Šturm  
8. František Straka  
9. Jaromír Hýbl  
10. Radek Pour
Na den 13. února byl vyhlášen termín, kdy musely volební strany podat svoje kandidátní listiny. Všechny strany byly nakonec zaregistrovány a obec mohla jen čekat na den voleb. Starosta obce jmenoval dne 10. března zapisovatele okrskové volební komise Janu Osladilovou. První zasedání této komise svolal starosta obce Zdeněk Hroch na den 25. března, kde si komise zvolila svého předsedu Krmelovou Martu a místopředsedu Krmelovou Marii. Další členem se stala Vařeková Anna.
Dne 28. března byly obci doručeny hlasovací lístky v počtu 220 kusů. Tyto hlasovací lístky byly rozdány 167 voličům tři dny před volbami, které roznesla Jitka Hrochová. Na den 18. dubna svolal starosta Zdeněk Hroch školení členů okrskové volební komise.
Hlasovací lístek-duben 2002.jpg (133,5 kB)
Den 20. dubna byl den voleb. Volební místnost byla otevřena již od 7:00 hodin od rána do 22:00 hodin do večera. Celkem se dostavilo ze 167 voličů 124 občanů. Z toho 4 občané hlasovali špatně, tzn. že zaškrtli větší počet kandidátů, nebo zaškrtli obě volební strany. Tyto hlasovací lístky byly neplatné. Takže platných hlasů bylo 120. Nevolilo 43 občanů. Celkem tedy odvolilo 74,2% občanů trvale v obci přihlášených.
Dohromady tedy kandidáti dostali tento počet hlasů:
1. Zdeněk Hroch ml. 104 hlasů
2. František Krmela ml. 92 hlasů
3. Miroslav Krobot 51 hlasů
4. Petra Rozlowská 99 hlasů
5. Alena Unzeitigová st. 90 hlasů
6. Petr Krmela 62 hlasů
7. Stanislav Šturm 74 hlasů
8. František Straka 80 hlasů
9. Jaromír Hýbl 85 hlasů
10. Radek Pour 42 hlasů
Z těchto kandidátů bylo nakonec složitým výpočetním způsobem vybráno nové sedmičlenné zastupitelstvo obce a to:
1.  Hroch Zdeněk ml. 104 hlasů
2.  Petra Rozlowská 99 hlasů
3.  František Krmela ml. 92 hlasů
4.  Alena Unzeitigová st. 90 hlasů
5.  František Straka 80 hlasů
6.  Stanislav Šturm 74 hlasů
7.  Miroslav Krobot 51 hlasů
A zde jsou fotografie nového zastupitelstva.

Hroch Zdeněk

Krobot Miroslav

Straka František

Šturm Stanislav

Rozlowská Petra

Krmela František

Unzeitigová Alena

Krmelová Marta účetní
Jako náhradníci volební strany „Za Vyšehoří krásnější“ byl určen Hýbl Jaromír s 85 hlasy a za stranu „Za Vyšehoří čistější“ Krmela Petr s 62 hlasy a Pour Radek s 42 hlasy.
Volební strana „Za Vyšehoří krásnější“ dostala celkem 470 hlasů, volební strana „Za Vyšehoří čistější“ celkem 309 hlasů.
Na den 23. dubna dal Zdeněk Hroch svolat neveřejnou pracovní poradu těchto členů, kde se všichni dohodli, jak budou postupovat na veřejném ustavujícím zasedání dne 25. dubna.
Dne 25. dubna bylo svoláno veřejné ustavující zasedání, na kterém byl zvolen nový starosta obce pan Zdeněk Hroch a jeho zástupcem se stal pan Krmela František ml. Všichni členové zastupitelstva nakonec složili slib.
Parlamentní volby:
Dne 14. a 15. června se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Dne 4. května jmenoval starosta obce zapisovatele okrskové volební komise paní Osladilovou Janu. První zasedání okrskové volební komise dal starosta svolat na den 24. května, kde si komise zvolila svého předsedu a místopředsedu. Předsedou se stal Jánošík Jan za stranu „KSČM“ ze Zábřehu a místopředsedou sl. Hanáková Kateřina z Chromče. Členem zůstal Otto Wágner za stranu „ODS“ z Chromče.
Volební místnost se dne 14. června otevřela již od 14:00 hodin a zavřela se ve 22:00 hodin. Druhý den dne 15. června se hlasovalo od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Celkem se do volební místnosti dostavilo ze 167 zapsaných voličů 118 občanů a takto volili:
1. Česká strana sociálně demokratická 21 hlasů
2. Sdružení nezávislých 21 hlasů
3. Občanská demokratická strana 19 hlasů
4. Koalice KDU-ČSL / US-DEU 15 hlasů
5. Komunistická strana Čech a Moravy 20 hlasů
6. Naděje 6 hlasů
7. Strana zelených 7 hlasů
8. Akce za zruš. Senátu a proti vytunelov. důchodových fondů 3 hlasy
9. Moravská demokratická strana 3 hlasy
10.  Občanská demokratická aliance 1 hlas
11. Strana venkova - spojené občanské síly 1 hlas
Celkem 117 hlasů
Jeden hlas byl neplatný, takže celkem 118 voličů.
Voleb v celé České republice se zúčastnilo celkem 58% voličů a takto se jednotlivé strany, které utvoří parlament, umístili:
POLITICKÁ STRANA VÝSLEDEK
  Republika Kraj Okres
Česká strana sociálně demokratická 30,2% 31,92% 30,33%
Občanská demokratická strana 24,47% 20,34% 20,99%
Komunistická strana Čech a Moravy 18,51% 21,02% 22,31%
Koalice KDU-ČSL / US-DEU 14,27% 13,94% 13,71%
Ostatní strany 12,55% 12,78% 12,66%
Komunální volby:
Řádné komunální volby byly stanoveny na den 1. a 2. listopadu. Dne 7. srpna zastupitelstvo obce odhlasovalo, že počet členů nového zastupitelstva bude opět sedm.
Do voleb se přihlásili kandidovat tito občané:
1. Hroch Zdeněk ml. nezávislý kandidát
2. Krmela František ml. nezávislý kandidát
3. Hýbl Jaromír nezávislý kandidát
4. Šturm Stanislav nezávislý kandidát
5. Straka František nezávislý kandidát
6. Unzeitigová Alena st. nezávislý kandidát
7. Doleželová Šárka nezávislý kandidát
8. Krmela Petr nezávislý kandidát
9. Kvapil Karel nezávislý kandidát
10. Pour Radek nezávislý kandidát
11. Osladilová Silvie nezávislý kandidát
Dne 21. srpna dal starosta obce Zdeněk Hroch svolat jednání kandidátů, na které následovala dohoda jak budou jednotliví kandidáti kandidovat. Dohodlo se, že všichni kandidáti budou kandidovat sami za sebe jako nezávislí, protože se zdálo, že nový způsob posuzování hlasů není dobrý pro tak malou obec. Poté se všichni kandidáti zaregistrovali na Městském úřadu v Zábřehu. Dne 21. září starosta obce jmenoval zapisovatelku okrskové volební komise Osladilovou Janu. Celkem starosta jmenoval tříčlennou volební komisi ve složení: Navrátilová Věra, Straková Simona a Vařeková Anna, která se sešla dne 11. října na svém jednání, kde všichni členové nakonec podepsali slib.
Dne 29. října byly roznášeny do domků hlasovací lístky, každý občan s právem hlasovat doslal jeden hlasovací lístek. Na tomto lístku bylo všech jedenáct kandidátů na jedné straně.
Dne 1. listopadu ve 14:00 hodin se otevřela volební místnost a občané přicházeli se svými hlasy k volbám. Ukončení hlasování bylo ve 22:00 hodin. Druhý den v sobotu se začalo hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Potom následovalo sčítání hlasů a takto vyšehorští občané hlasovali o svých zástupcích:
1. Hroch Zdeněk ml. 116 hlasů
2. Krmela František ml. 103 hlasů
3. Hýbl Jaromír 100 hlasů
4. Šturm Stanislav 100 hlasů
5. Straka František 97 hlasů
6. Unzeitigová Alena st. 93 hlasů
7. Doleželová Šárka 81 hlasů
8. Krmela Petr 58 hlasů
9. Kvapil Karel 41 hlasů
10. Pour Radek 35 hlasů
11. Osladilová Silvie 28 hlasů
Celkem se tedy voleb zúčastnilo ze 167 voličů 131 občanů, takže 36 občanů nevolilo. Volební komise vydala 131 obálek a zpět se jich navrátilo stejné množství. Jeden hlas byl neplatný. Celková účast občanů ve volbách byla 78,5%, což svědčí o velkémzájmu občanů, kdo bude obec řídit. Do zastupitelstva Obce Vyšehoří se tedy dostává prvních sedm kandidátů z předešlé tabulky.
Dne 13. listopadu svolal Zdeněk Hroch na 18 hodin pracovní poradu, na které se všichni noví členové zastupitelstva dohodli, kdo bude v nastávajícím volebním období dělat starostu obce a místostarostu. Druhý den 14. listopadu od 19 hodin následovalo ustavující veřejné zasedání zastupitelstva, kde proběhlo vlastní zvolení těchto navržených kandidátů. Starostou obce se stal opět dosavadní starosta Zdeněk Hroch a místostarostou František Krmela.
Nakonec všichni noví členové zastupitelstva složili slib. Dne 27. listopadu se uskutečnilo veřejné zasedání, kde proběhla volba předsedů výborů, kterými se stali: Hýbl Jaromír - finanční, Šturm Stanislav - kontrolní.
1. Hroch Zdeněk ml. starosta obce
2. Krmela František ml. místostarosta
3. Šturm Stanislav předseda kontrolního výboru
4. Hýbl Jaromír předseda finančního výboru
5. Unzeitigová Alena st. členka zastupitelstva
6. Straka František člen zastupitelstva
7. Doleželová Šárka členka zastupitelstva
Znak a prapor obce:
Na jednání zastupitelstva dne 17. června bylo odhlasováno pořízení znaku a praporu naší obce. Toto byl můj dlouhodobý záměr, jako starosty obce, který jsem prosazoval několik let. Myslím si, že každá obec by měla mít svoje výsostné emblémy, znaky a symboliky, kterými se prezentuje na veřejnosti tak, jako třeba kraj nebo republika.
Samotný návrh znaku a praporu zastupitelstvo obce zadalo vypracovat heraldiku Mgr. Tejkalovi Janovi, který jedině on s dekretem byl oprávněn předložit svoje návrhy obecních symbolů. Po zkontaktování heraldika následovalo podepsání smlouvy o dílo a následně návrh tří variant praporu a znaku Obce Vyšehoří. Všechny návrhy zpracované tímto heraldikem odpovídají zásadám heraldické a vexilologické tvorby a mohou být předloženy podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání. Autor zcela správně převzal jednoduchou symboliku z historické obecní pečeti, která je velmi pěkná po historické stránce. Při rozhodování o barevné variantě je možno vycházet z estetického cítění. Zastupitelstvo odhlasovalo, že budou vytvořeny tři varianty v ceně 7.900 Kč.
Nyní několik objasnění a vysvětlení návrhů tří variant k novému znaku a praporu Obce Vyšehoří tak, jak toto heraldik vidí z pohledu odborného zpracování.

Historická pečetní symbolika:
V případě naší obce existuje doklad o užívání pečetního typáře, jehož kulaté pole tvoří linkami oddělený nezřetelný opis „…SEHORI *DEDINA175…* a vyobrazení postavené radlice, provázené z pohlednu pozorovatele vlevo třemi a vpravo čtyřmi heraldickými hvězdami. Nezřetelná datace v opise pečeti napovídá, že pečeť Vyšehoří pochází z 18. století.
Symbolika pečetního obrazu spočívá jistě ve vyjádření tehdejšího zemědělského charakteru obce prostřednictvím snad nejfrekventovanější figury vesnických pečetí - radlice.
Přítomnost hvězdiček v pečetním poli, odlišující obrazový dojem vyšehorské pečeti od pečetí jiných moravských obcí s obdobnou rolnickou tématikou, pak má nejspíše jen dekorativní funkci, tj. bez nesení nějakého konkrétního významu.

Nový heraldický znak obce:
V souladu se zásadami heraldické tvorby, naznačenými v obecním úvodu těchto řádek, lze tedy nejlépe vytvořit nový heraldický znak Vyšehoří jako doslovný heraldický přepis starého pečetního znamení. Základním figurálním námětem návrhu znaku se tak stává radlice provázená sedmi hvězdičkami, držící kontinuitu s doloženým historickým pečetním symbolem obce.
Všechny tři varianty návrhu tedy počítají s heraldicky stylizovaným vyobrazením figury postavené radlice, provázené sedmi hvězdičkami, čtyřmi heraldicky vpravo a třemi heraldicky vlevo. Hvězdy jsou přitom fixovány popisem jako hvězdy osmihroté a tedy odkazují na nejstarší doloženou zmínku o obci a její vazbu k rudskému šternberskému panství (osmihrotá hvězda je znamením pánů ze Šternberka).
Varianta 3 pak dále doplňuje dominantní figurální námět tzv. heroldskou, neboli geometrickým dělením štítu vzniklou figuru tzv. hlavy štítu, oddělené od hlavního pole znaku třemi oblouky. Jedná se o vykreslení polohy obce v kopcovitém terénu a tedy i o vyjádření pravděpodobného původu jejího názvu. V heraldice se takto koncipovanému znamení (tj. znamení, jež vystihuje název svého nositele) říká mluvící.

Barevné ztvárnění znaku obce:
Obecně lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší, kromě kompozičního řešení, také v barevném provedení. Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov.
Co to znamená? V klasické heraldice hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž později přibyly dalšídoplňkové „odstíny“, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní (červená, modrá, zelená a černá) jsou nazývány barvami.
Je tedy možno volit buď kovový štít a barevné figury, či opačně barevný štít a figury kovové. V obou případech je přitom nutno zachovat co nejmenší možný počet tinktur. V případě návrhu znaku pro Vyšehoří pak můžeme, při uplatnění pravidla o kombinaci kovu a barvy, užít tyto tinktury a barevné kombinace s následujícími významy:
1. kombinace zlaté a modré = odkaz na první zmínku o obci a její tehdejší vazbu k k rudskému šternberskému panství
2. zelený štít = poloha obce v mimoměstské oblasti Zábřežské vrchoviny
Popisy jednotlivých variant návrhu obecního znaku

VARIANTA 1:
V modrém štítě stříbrná, ostřím doleva postavená radlice provázená vpravo čtyřmi a vlevo třemi zlatými osmihrotými hvězdami
VARIANTA 2:
V zeleném štítě stříbrná, ostřím doleva postavená radlice provázená vpravo čtyřmi a vlevo třemi zlatými osmihrotými hvězdami
VARIANTA 3:
V modrém štítě pod stříbrnou, třemi oblouky oddělenou hlavou stříbrná, ostřím doleva postavená radlice provázená vpravo čtyřmi a vlevo třemi zlatými osmihrotými hvězdami
Symbolika návrhu obecního znaku Vyšehoří stručně
1. Základní figurální námět radlice provázená hvězdami je doslovným heraldickým přepisem staré obecní pečeti Vyšehoří z 18. století
2. Heroldská figura třemi oblouky oddělené hlavy štítu představuje tzv. mluvící znamení, když odkazuje na název obce
3. Barevné řešení znaku:
- zlatá + modrá = rudské šternberské panství
- zelená = venkov, kopcovitý terén Zábřežské vrchoviny
Obecně platí, že podoba praporu by měla odpovídat koncepci znaku. V případě všech variant návrhu se přitom ukazuje jako nejlepší přistoupit k určité geometrizaci znakové kompozice. Figuru radlice lze velmi dobře zjednodušit do podoby kantonu (tj. obdélníku v horním rohu vlajky), nebo do podoby vodorovného či jinak orientovaného pruhu.
Varianta 1 tak počítá s modrým listem, v němž bílý kanton provází sedm žlutých osmicípých hvězd ve dvou řadách (2 v horní a 5 v dolní řadě). Variantu 2 tvoří tři stejně široké vodorovné pruhy, horní a dolní v barvách znakového štítu a s hvězdami (3 + 4) a prostřední v barvě radlice.
Varianta 3 pak představuje pět šikmých pruhů, dva v barvách radlice a hlavy štítu a tři v barvách znakového pole a s hvězdami (1 + 5 + 1).

Poznámka:
Kompozici listu praporu variant 1 a 2 lze zaměnit. K „modré“ variantě 1 návrhu znaku tak můžeme přiřadit variantu 2 návrhu praporu, ovšem namísto zelené barvy zobrazit modrou. A opačně k „zelené“ variantě 2 návrhu znaku lze připojit variantu 1 návrhu praporu, ovšem barva listu nebude modrá, ale zelená.
Poměr šířky k délce listu praporu je dán zásadami Podvýboru pro heraldiku a vexilologii a je totožný s poměrem stran české státní vlajky - 2:3

Popisy jednotlivých variant návrhu obecního praporu:
Varianta 1:
Modrý list s bílým kontonem a sedmi žlutými osmicípými hvězdami, dvěma v horní a pěti v dolní řadě.
Varianta 2:
List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený se třemi žlutými osmicípými hvězdami, bílý a zelený se čtyřmi žlutými osmicípými hvězdami.
Varianta 3:
List tvoří pět šikmých pruhů, střídavě modrý a bílý, v poměru 2:1:2:1:2. V horním rohu a dolním cípu po jedné žluté osmicípé hvězdě, v prostředním pruhu pět žlutých osmicípých hvězd.
Všechny tři varianty byly vyvěšeny na úřední desce k nahlédnutí a byla vytvořena anketa, ve které se občané vyjadřovali podpisem k té variantě, které jim připadala nejhezčí. Nakonec byla vybrána varianta č.3 a tuto zastupitelstvo odhlasovalo na veřejném jednání dne 7. srpna. Ihned byla tato varianta objednána u heraldika. Dne 16. srpna odeslal starosta obce žádost o schválení znaku a praporu obce do Parlamentu České republiky do Prahy. Asi po měsíci přišla z parlamentu odpověď, že je naše obec zaregistrována a vedou nás v evidenci.
Rozpočet obce 2002:
Již dne 12. prosince 2001 schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na letošní rok. Rozpočet je opět vyrovnaný, tj. příjmy a výdaje jsou stejné.
Příjmy:
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 150.000 Kč
daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 15.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 70.000 Kč
DPH 280.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 160.000 Kč
daň z nemovitostí 45.000 Kč
poplatek ze psů 2.000 Kč
odpady 30.000 Kč
z pronájmu pozemků 2.000 Kč
z pronájmu kulturního domu 10.000 Kč
z pronájmu bytu č.50 20.000 Kč
úroky u peněžního ústavu 10.000 Kč
dividendy 1.000 Kč
dotace z okresního úřadu (státní správa, sociální dávky, územ. vyr. dotace) 8.000 Kč
vyhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -96.000 Kč
splátka vodovodu od VHZ 250.000 Kč
CELKEM 957.000 Kč
Výdaje:
odpady likvidace a svoz 55.000 Kč
ošetřování lesů nátěry a prožínání 8.000 Kč
dopravní obslužnost dotace na autobusy 31.000 Kč
školné neinvestiční dotace 55.000 Kč
knihovna nákup knih a časopisů 1.000 Kč
KD odměny, brigády 5.000 Kč
DKP + materiál 6.000 Kč
elektřina + plyn 16.000 Kč
palivo 8.000 Kč
služby 8.000 Kč
údržba 20.000 Kč
dárkové balíčky 13000 Kč
vnitřní správa odm.ěny členům zastupitelstva, mzda pracovnice 110.000 Kč
cestovné 9.000 Kč
sociální a zdravotní pojištění 13.000 Kč
časopisy, sbírky zákonů, knihy 7.000 Kč
materiál a kancelářské potřeby 7.000 Kč
elektřina 18.000 Kč
TELECOM, pošta 10.000 Kč
byt č.50 0 Kč
údržba a opravy 20.000 Kč
DKP 8.000 Kč
sociálnídávky účelové dotace Okú 6.000 Kč
veřejné osvětlení elektřina 20.000 Kč
údržba 15.000 Kč
zimní údržba protahování a posyp MK 15.000 Kč
úvěrové úroky investice - splátka vodovodu 80.000 Kč
nákup služeb pojištění, revize 20.000 Kč
odměny brigády občanů, péče o vzhled obce 12.000 Kč
místní komunikace oprava, údržba 361.000 Kč
CELKEM 957.000 Kč
Dne 14. října zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na příští rok ve výši 982.000 Kč.
Kultura:
První letošní akcí byla oslava „Svátku matek“ dne 11.května. Oslava se uskutečnila v kulturním domě, kterou zahájil starosta obce Zdeněk Hroch. Potom následovalo krátké vystoupení našich dětí se svým programem, který byl hezký, který si sami připravily. Děti vyzdobily oponu jeviště a stoly různými vystřihovánkami a na vstupní dveře do sálu připevnily uvítací obrázek. Dále bylo poblahopřáno všem matkám k jejich svátku a nakonec volná zábava s občerstvením. Celkem se sešlo asi 25 žen a mnoho dětí. Celou akci organizovali členové zastupitelstva.
Druhou akcí byl „dětský den“, který se uskutečnil dne 29. června na závěr školního roku. V poledne se začaly děti shromažďovat na hřišti, odkud odcházely do pohádkového lesa. Byla přizvaná i maskérka, která dětem nalíčila tváře, takže vypadaly jako skutečné příšery. Bohužel, počasí nepřálo, oblohou stále putovaly mraky, které přiváděly občasný déšť a tak děti z lesa nakonec utekly zpět na hřiště. Vše se tedy odehrávalo na hřišti. V 16:00 přijela zábavná agentura "PERGER" z Brna. Pořadem provázel kouzelník a k pohodě hrál další člen skupiny na klávesy. Dětem se tento pořad moc líbil a také si zasoutěžily. Pro všechny byla nakonec přichystaná sladká odměna. Po 18. hodině přijeli dobrovolní hasiči z Kolšova, 8 dětí a čtyři dospělí. Po hřišti si roztáhli hadice a motorovou stříkačku a jako terče jim posloužila dřevěná polena, které srážely proudem vody. I tato akce byla velkým zpestřením pro všechny hosty, ale hlavně pro děti. Sešlo se mnoho místních dětí, občanů, ale i přespolních. Celkem se vypilo asi 300 piv, opeklo se asi 14 kg klobás a kabanosu a také se pekly makrely. Ty pekl a prodával Petr Doubrava. Akce se protáhla do pozdních večerních hodin asi do půlnoci. Samotnou akci pomáhali připravit členové zastupitelstva, místní jednotka dobrovolných hasičů, dále členové Českého červeného kříže pod patronací Valentové Jany (Osladilové, bydlící nyní v Šumperku) a Osladilové Lenky a za účasti další mládeže nejen z obce, ale i ze širokého okolí. Sponzor dětského dne byla také „Vila Doris“ Šumperk.
Třetí akcí byl dne 12. října „koncert pěveckého souboru Olgy Havlové“ z Ostravy - Poruby pod vedením jejich vedoucí. Akce byla naplánována od 19 hodin, ale mnoho diváků nedošlo, protože silně v tuto dobu pršelo. Soubor se skládal z 9 hochů a z 26 děvčat ve věku od 12 do 18 roků. Soubor přijel již v pátek a v kulturním domě přespával až do neděle. Mezi tím uskutečnil několik vystoupení po okolí. Jak jsem již naznačil, občanů přišlo málo, asi tak kolem dvaceti, mezi nimiž byli i občané z Postřelmůvka a Chromče.
Čtvrtou akcí byla „vánoční nadílka“ pro místní děti, která se uskutečnila 8. prosince ve 14:00 hodin v kulturním domě. Zastupitelstvo si připravilo, jako každoročně, pro děti program s návštěvou Mikuláše a čerty. Děti musely přednášet básničky a říkadla a nakonec byly obdařeny sladkou odměnou z rukou přímo Mikulášových. Akce se vydařila, přišlo mnoho místních dětí se svými rodiči.
Změna správce kulturního domu:
Během prosince podal bývalý správce kulturního domu Navrátil Ivo výpověď. Odůvodnil to tím, že nemá čas se o kulturní dům starat. Funkci správce vykonával několik let společně se svojí manželkou Věrou.
Bylo proto nutno se znovu poohlédnou po novém správci. Jako nový správce se přihlásil Doubravova Petr. Pomáhat mu bude jeho manželka Anna se svým otcem Františkem. Vše další se bude řešit začátkem roku 2003.
Knihovna:
Místní knihovna půjčovala v roce 2001 1 hodinu denně. Funkci knihovníka vykonává stále sl. Petra Rozlowská. Knihovna dosáhla 111 výpůjček a zaregistrovala 9 čtenářů. Počet návštěvníků byl 29. Protože zastupitelstvo na tento rok neschválilo žádnou dotaci, nebyly zakoupeny žádné knihy ani časopisy. Toto bylo řešeno dodáváním výměnných souborů v celkovém počtu 32 svazků. V místní knihovně proběhla revize knihovního fondu ukončená protokolem. Po revizi bylo opraveno 278 svazků. Bohužel, téměř žádná návštěvnost naší knihovny zapříčinilo to, že se zastupitelstvo muselo znovu zabývat udržováním knihovny na svém zasedání dne 18. února. Co bude s naší knihovnou, to bude muset řešit zastupitelstvo v příštím roce.
V letošním roce podal starosta obce žádost na Ministerstvo kultury České republiky do Prahy, o zaregistrování „Obecní knihovny ve Vyšehoří“. Toto muselo být provedeno ze zákona č.257/2001. Začátkem listopadu přišlo osvědčení o zápisu do evidence knihoven pod evidenčním číslem 1746/2002.
Skácení jasanu:
Na horním konci obce u domku pana Osladila u cesty stál veliký jasan. Pro svoje stáří a napadení dřevomorkou a mravenci bylo rozhodnuto, že bude skácen. Uřezání provedla firma EKO - servis Zábřeh dne 4. dubna za cenu 3.801 Kč. Dříví z něho a pozemek uklidil Osladil Miloš ze zmíněného domku, kterému bylo naúčtováno celkem 500 Kč za dříví.
Oprava zbrojnice:
Na jednání zastupitelstva dne 18. února bylo odhlasováno, že bude opravena požární zbrojnice. Zejména oprava střechy byla nutná pro její zatěkání. Dále se musel opravit komín a oplechování včetně nátěrů. Na tuto práci byla sepsána smlouva o dílo s firmou "Répal Vladimír" z Dolních Studének, který toto vše provedl za cenu 30.000 Kč. Samotné práce byly započaty 27. března a zakázka byla předána dne 3. dubna.
Ošetření obecního lesa:
V podzimních měsících bylo objednáno prosečení mladých stromků v Obecním lese.
Stromky byly již prorostlé mlázím a tento porost byl tak velký, že stínil. Práci provedla firma „Lesy Ruda nad Mor. a.s.“ za cenu 4.753 Kč. Nato bylo provedeno téže firmou ošetření stromků nátěrem proti okusu zvěří v ceně 3.290 Kč.
Oprava střechy na budově oú:
Další opravu musela prodělat střecha obecního úřadu. Protože komín, postavený v roce 1992 se rozpadal z důvodu netopení v něm, musel být odstraněn a střecha zaslepena. Taktéž byly provedeny nátěry celkového oplechování, nátěry okapů a svodů. Práci opět provedla firma "Répal Vladimír" z Dolních Studének za cenu 25.000 Kč.
Rekonstrukce bývalé kotelny oú:
V měsíci květnu probíhala i rekonstrukce bývalé kotelny v budově obecního úřadu.
Práce prováděla firma Kašpar Pavel z Bohutína, který u sebe zaměstnával Drozda Vlastimila. Smlouva o dílo byla sepsána na opravu a izolaci podlah včetně dlažby, částečné odstranění staré omítky a její obnova, která stále páchla po kotelně, odstranění příček a dveří a zazdění okna směrem ke kapli. Ze dvou místností tj., bývalého kabinetu a sociálních zařízení, vznikla jedna místnost velká s elektrickým vytápěním. Cena za práci byla stanovena na částku 51.000 Kč. Práce byly částečně dokončeny ještě před volbami dne 13. června, avšak kvůli vysychání byla místnost ještě znovu malována později. Elektroinstalaci provedla firma "SEPARE - Valenta Štěpán".
Položení nové dlažby na chodbě obecního úřadu:
Taktéž zmíněnou firmou "Répal Vladimír" z Dolních Studének byla opravena vstupní chodba položením nové dlažby.
Dlažba je světlé barvy a samotná chodba je nyní důstojná reprezentace. Cena byla stanovena na 29.000 Kč. Samotnou práci ovšem provázely nemalé problémy. Zmíněná firma odvedla nekvalitní dílo tím, že dlažba byla neodborně řezána a položena a také byla zakoupena dlažba II. třídy. Toto nebylo ve smlouvě a nakonec byla dlažba reklamována a opravována.
Oprava kulturního domu:
V měsících srpnu až říjnu probíhala oprava kulturního domu. Prosakující vlhkota, která se tlačila do sklepa přes zdivo, se musela kompletně vybourat podlaha, zhotovit novou izolaci a opravit vstupní šachtu, kterou byla přivedena vodovodní přípojka. Dále i na všech WC vlhkota hojně bujela. Proto se musely vykopat podlahy, zhotovit nová izolace včetně nalepení nových obkladů. Práci provedl místní občan Doubrava Petr za cenu dle smlouvy o dílo ve výši 106.098,60 Kč.
Bohužel koncem prosince došlo k havarijní situaci, kdy začala do opraveného sklepního prostoru natěkat voda a zatopila všechny prostory včetně kotelny. I když hladina se držela asi na 1 cm, způsobila nasáknutí všech obvodových zdí včetně podlah. Po znovu rozkopání části opravené podlahy bylo zjištěno, že došlo k ucpání drenážní trubky, která musela být propláchnuta vodou. Protože v tuto dobu panovaly celodenní mrazy, bylo rozhodnuto, že práce budou obnoveny až z jara.
Vybudování kanálu na svedení vody z „Oséčí:
V měsíci říjnu zastupitelstvo rozhodlo vybudovat kanál, který by řešil svedení povrchové vody z místní komunikace, která vede od „Oséčí“ k domku paní Šajové k silnici.
Problémy způsobovaly větší přívalové deště a voda, která se valila z horní části této komunikace tropila zaplavení celé šířky silnice včetně zahrádky Jurenkovy a i Valentovy. Zastupitelstvo rozhodlo, že bude místo stávajícího nefunkčního kanálu, který tam byl vybudován v 70. letech, postaven kanál nový a hlavně širší, aby tento příval vody byl schopen pohltit. Zakázka byla předána firmě "EKOZIS - Zábřeh" a cena byla stanovena na částku 136.039 Kč. Práce byly započaty 2. prosince v pondělí. Nato ovšem přišly silné mrazy a veškeré práce byly zastaveny.
Zvýšení ochranné sítě na hřišti:
Začátkem června byla provedena oprava ochranného pletiva na hřišti. Mládež si již ranné sítě delší dobu stěžovala na to, že když překopnou balon přes stávající síť, spadne jim do zahrady Blahové Evy.
Proto zastupitelstvo rozhodlo její navýšení o další pole pletiva. Práci provedla firma "Osladil" z Postřelmůvka za cenu 7.218 Kč.
Zakoupení nové sekačky na trávu:
Dne 8.7. byla zakoupena nová motorová sekačka na trávu. Protože ta stará se úplně rozpadla a její oprava by stála asi 7 - 9.000 Kč, rozhodl starosta se svým zástupcem, že bude zakoupena sekačka úplně nová. Protože se toto stalo v době, kdy bylo potřeba trávu sekat o prázdninách, nakonec byla zakoupena sekačka ještě výkonnější značky Huskvarna 610 RD o výkonu 2,7 kw s motorem Briggs & Stratton a se širším záběrem v ceně 19.990 Kč. V letošním roce veškeré tyto udržovací práce provádí občan Vicenec Artur, který má sice bydliště v Raškově, ale zdržuje se v domku u Janičové. Od jara seče celou obec včetně hřiště a jeho práce je perfektní. Práci provádí formou brigády.
Hasiči:
Dne 1. února uspořádali místní hasiči schůzi, na kterou si pozvali starostu obce a přišel také místostarosta František Krmela. Cílem tohoto jednání bylo se konečně dohodnout, jakým způsobem bude využívána požární zbrojnice a kdo bude mít do ní přístup. Po vzájemných výměnách názorů bylo dohodnuto, že požární zbrojnice bude přehrazena stěnou z pletiva a klíče od levých vrat budou mít jen hasiči a od pravých vrat jen obec. Taktéž bylo dohodnuto, že se opraví rozbitá skla ve vratech a provede se celková oprava střechy, kterou již zatěká. Toto bylo nakonec splněno.
Velké předsevzetí si ovšem dali hasiči, když prohlásili, že chtějí znovu obnovit práci s mladými požárníky. Představitelům obce předali listinu - reklamní plakát, a chtěli zveřejnit tento záměr místním rozhlasem a pomocí Vyšehorského zpravodaje. Starosta Zdeněk Hroch toto velmi uvítal, avšak si nebyl jist, že toto vše bude uskutečněno. Po těch dlouhých několikaletých zkušenostech s hasiči nebylo divu.
Dále hasiči požadovali po obci, aby byla s nimi sepsána dohoda o využívání zbrojnice. Předali starostovi jakýsi návrh, který ovšem neobsahoval prakticky žádné údaje, které musí na dohodě být. Proto starosta tuto listinu přepracoval a její návrh hasičům předal.
Další spory mezi hasiči a starostou obce nastaly v okamžiku, kdy starosta po nich požadoval, aby již konečně jimi navržený velitel v roce 2001 pan Zdeněk Valenta absolvoval řádné školení. Velitel a členové jednotky bez patřičného proškolení nemohou býti nápomocni starostovi, který je zase podle zákona o požární ochraně povinen zajistit bezpečnost obce a samotných občanů. Udivujícím faktem také bylo to, že místní hasiči ani nevěděli, že jsou dle dřívějších zřizovacích dokumentů ustanoveni jako Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Vyšehoří, a proto mají pravomoci zásahové jednotky. Ovšem bez proškolení to nejde. Protože stálé spory mezi hasiči a starostou nadále přetrvávaly, pozval starosta obce na další jednání, které se uskutečnilo dne 1. března, zástupce Okresního požárního sboru ze Šumperka pana Karla Paciorka. Nakonec po dalších hádkách vyšlo najevo, že naši hasiči jsou ustanoveni skutečně jako zásahová jednotka obce, o čemž starosta dle svých dokumentů na obecním úřadě dávno věděl, a proto podle toho v minulosti stále tak jednal. Naši hasiči to stále nemohli pochopit a bylo vidět, že chtějí být raději jen jako jakési občanské sdružení, které nemá žádné pravomoci a nemá také žádné povinnosti vůči obci. Protože toto stále nemohli pochopit, dal jim starosta do příštího jednání čas se rozmyslet. Sliboval si od toho, že mu konečně podají návrh, ve kterém bude jejich konečné stanovisko. Chtěl, aby tato jednotka skutečně fungovala a mohl si z ní vytvořit skutečnou zásahovou jednotku obce, která by chránila občany při požáru atd.
Dne 12. dubna konečně odjíždí do Jánských Koupelí na školení Valenta Zdeněk, aby získal oprávnění funkci velitele hasičů.
Dne 29.dubna došlo z Hasičského záchranného sboru ze Šumperka „Osvědčení o odborné způsobilosti“ velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Vyšehoří na pana Zdeňka Valenty. Pan Valenta Zdeněk byl oficiálně jmenován velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů dne 3.5.2002 z rukou starosty obce Zdeňka Hrocha.
Myslivci:
Dne 16. a 17. února se konala chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za rok 2001. Jako každoročně se akce pořádala v místním kulturním domě za velké účasti. Celkem se za tyto dva dny přijelo podívat 983 návštěvníků, což svědčí o velikosti akce. Hlavním posláním těchto přehlídek je zhodnocení kvality zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosáhnout kvalitních trofejí. Uspořádáním chovatelské přehlídky bylo pověřeno Myslivecké sdružení „Vlčí doly“ se sídlem v Zábřehu. Tajemníky přehlídky byli jmenováni Emil Bodanský a z naší obce Kruš Jaromír.

Celkem se hodnotilo trofejí:
29 kusů z jelena evropského
15 kusů z jelena siky
70 kusů z daňka skvrnitého
1079 kusů ze srnce obecného
32 kusů z muflona
654 kusů z prase divokého
12 kusů z lišky obecné
1 kus z jezevce lesního
1 kus z mývalovce kuního
Honební společenstvo:
Dne 17. června zastupitelstvo odhlasovalo, že Obec Vyšehoří zůstane se všemi pozemky ve stávajícím honebním společenstvu. Stalo se tak proto, že někteří členové nejen z Postřelmůvka, ale i jeden člen z Vyšehoří začali vyvíjet tlak na stávající společenstvo v tom směru, že majitelé pozemků nemají žádné zisky z pronájmu svých pozemků myslivcům při lovech. Proto chtěli založit nové honební společenstvo svoje a pronajímat svoje pozemky prakticky komukoliv za větší zisky. Smutné bylo i to, že i vlastní členové se postavili proti společenstvu dosavadnímu, nikomu předem nic neřekli a rozeštvávali svoje členy tajně. Proto přišla na obec žádost od stávajícího honebního společenstva, ve které představitelé žádali obec, aby se k tomu všemu vyjádřila a na žádost odpověděla. Starosta obce Zdeněk Hroch si proto přizval na vlastní jednání předsedu honebního společenstva pana Ing. Diviše z Rovenska, který všem vysvětlil daný problém a objasnil, proč by se stávající honební společenstvo nemělo rozdělit. Proto zastupitelstvo nakonec vyslovilo souhlas se členstvím ve stávajícím honebním společenstvu.
Dne 18. října svolalo honební společenstvo „Zábřežsko“ valnou hromadu, na kterou byli pozváni všichni majitelé pozemků ze všech katastrálních území tohoto společenstva. Valná hromada se konala v našem kulturním domě a začátek byl stanoven na 14. hodinu, kdy probíhala registrace všech zúčastněných. Potom následovalo schvalování jednacího řádu, volebního řádu a stanov honebního společenstva. Jednání se protáhlo až do 17:00 hodin. Podávalo se bezplatně občerstvení jako guláš a pivo. Starosta obce měl k dispozici 13 hlasů, jeden hlas = jeden hektar půdy. Valná hromada si zvolila nový výbor, který okamžitě začal pracovat. Další valná hromada bude svolána za rok.
Katastrofální povodně v Čechách:
V srpnovém týdnu od 5. začalo v jižních a v jihozápadních Čechách silně pršet a prakticky celý týden. V tyto dny se velice rozvodnily všechny řeky. Postupně začaly dosahovat kritických stavů až do půli týdne, kdy již byla situace neudržitelná a celé tyto prostory byly zatopeny, tak, jako v roce 1997 u nás na Moravě. Konce týdne se situace uklidnila a lidé začali uklízet. Pršet s větrem ovšem začalo v neděli 11. srpna znovu a řek již tak rozvodněné začaly opět stoupat. Nejhorší situace nastala v noci na 13. srpna, kdy povodňová vlna dorazila do Českých Budějovic a pokračovala dále na Prahu. Tu zasáhla asi ve 20 hodin 14. srpna a tam řeka Vltava dosahovala průtoku 4700 m3 za sekundu oproti svých 150 m3. Až tisíciletá voda v Čechách si také vyžádala daň na lidských životech. Celkem zemřelo, nebo se utopilo 17 lidí. V dalších dnech voda postupovala na sever naší republiky a zatopila všechna území kolem těchto toků. Obrovské škody materiální, které se odhadují asi na 80 miliard korun, ale také duševní vypětí a únava na občanech, toto vše jsou důsledky až stopadesátileté vody v Čechách. V některých obcích bylo zlikvidováno až 80% domů a následkem podmočení jich ještě mnoho spadlo, nebo bylo zbouráno pro neobyvatelnost. Celkem bylo evakuováno na 220.000 lidí, z toho 2.000 lidí bylo přímo zachráněno před utopením. Na záchranářských pracích se podílelo 18.300 záchranářů.
I naši sousedé v Německu, Rakousku a na Slovensku se doslova topili v rozvodněných řekách, které převyšovaly stoleté vody. Takovéto stavy řek si nikdo z občanů nepamatuje a protože nebyly zkušenosti, byl veliký problém s tímto vodním živlem zápasit. V samotné Praze bylo zatopeno 6 stanic metra kompletně i s dvěma soupravami. Štěstí bylo to, že voda přestala onoho kritického 14. srpna stoupat, a že se nedostala přes ochranné vybudované bariéry do samotné historické části starého města. Tam by natropila neodstranitelné historické a materiální škody na památkách, na které se jezdí dívat celý svět.
Prodej domu:
V říjnu se prodal rodinný domek, ve kterém kdysi bydleli manželé Pavlíkovi. Po jejich smrti tento domek zdědil jejich syn Pavlík Josef. Protože bydlel v Rudě nad Moravou, dojížděl sem nepravidelně a o domek se prakticky nikdo nestaral. Domek koupil Kvapil Karel, který doposud bydlel se svými prarodiči na domku u Vařekových.
V červenci se také prodal domek, kde kdysi bydleli Navrátilovi. Protože byl tento trvale neobydlen, chátral. I když vypadal z venčí dosti zachovalý, bude se muset do něj vložit nemálo financi na opravu. Navrátil Václav, kterému domek patřil, jezdil do Vyšehoří jen zřídka, bydlel totiž až v Pardubicích, kde měl svoji rodinu. K domku také patřilo mnoho lesa na našem katastru, který ovšem zůstal Navrátilovi. Domek koupil Gibiec Petr s manželkou Eliškou a dvěma dětmi, kteří se do naší obce přistěhovali ze Zábřeha. Z domku a jeho okolí chtějí vytvořit jakýsi westernový příbytek na způsob ranče, kde domácí zvířectvo bude volně pobíhat po zahradě. Snad se jim tento záměr podaří.
Zbourání domku:
Domek po Taláčkové Žofii, který loni koupil Doležel Ladislav, byl letos zbourán. Na jeho místě má být postaven úplně nový dům, ve kterém by měla bydlet Doleželová Šárka, dcera Doležela Ladislava. Ta nyní bydlí v budově obecního úřadu v obecním bytě. Územní řízení na stavbu nového domku začal Doležel vyřizovat ještě letos.
Stavba domku:
Na zahradě pod domkem Popura Radka se letos staví další nový domek. Tento dům staví syn bývalé rodačky Štodtové Heleny Marek Brokeš, která již dlouhá léta v obci nebydlí. Domek to bude jednopatrový a vcelku malý. V létě byla samotná stavba započata o do konce roku byla již pod střechou včetně oken, dveří, vnitřních omítek a elektroinstalace. Dostavba bude provedena v příštím roce.
Prodej akcií SMP:
Dne 7. srpna zastupitelstvo obce odhlasovalo prodej akcií „Severomoravské plynárenské a.s.“. Cena za kterou měly být tyto akcie odprodány byla stanovena na částku 2.400 Kč za jednu akcii. Kupujícím byla společnost „SPP Bohemia a.s.“ Ostrava. Obec Vyšehoří doposud vlastní celkem 52 kusů těchto akcií a po prodeji obec získala 124.800 Kč. Peníze přišly na účet koncem října.
Výročí našich občanů:
Dne 24. ledna se dožila hezkého věku 84 roků paní Krmelová Anežka. Pro svůj věk, i když nemůže na nohy, je pořád usměvavá a dobře komunikuje. Obecní úřad ji přišel poblahopřát s kytičkou a nějakou tou malou pozorností.
V březnu slavil hezké životní jubileum 75 roků pan Macek Miroslav. Narodil se v roce 1927. Zástupci obecního úřadu mu byli popřát s kytičkou.
Dne 15. dubna 1911 se narodil pan Krmela Jan st.. Zastupitelé mu byli popřát s kytičkou dne 15. dubna. Pan Krmela, pro svoje stáří 91 roků, je v celkově špatném stavu. Moc si nepamatuje a komunikace s ním prakticky žádná.
Dne 4. května 1905 se narodil pan Chaloupka Josef. Právě letos oslavil své 97. narozeniny. Je to nejstarší občan v obci a na svoje léta ještě čilý. Špatně sice slyší, ale zase dobře vidí. I noviny ještě přečte bez brýlí. Zástupci obecního úřadu mu byli popřát s kytičkou.
V červnu roku 1927 se narodil Vařeka Jaroslav, který původně bydlel v domku č.18 se svými rodiči. Potom si postavili společně se svým bratrem Karlem nový dvojdomek nad bývalým rybníkem na horním konci obce. Tam žije dodnes se svou manželkou Matyldou a dcerou Janou s rodinou. Pan Vařeka je na svůj věk ještě čilý, rád opatruje zahrádku a ještě donedávna byl čilým myslivcem. Do lesa si ovšem rád zajde i nyní. Společně mu byli poblahopřát starosta obce Zdeněk Hroch s jeho zástupcem Františkem Krmelem.
V září oslavil své 75. narozeniny pan Urban Zdeněk. Je to vcelku dosti čilý člověk a pracuje rád na zahradě a v lese. Společně mu byli poblahopřát starosta obce Zdeněk Hroch se Šturmem Stanislavem.
Dne 28. září oslavila své 84. narozeniny paní Tunysová Emilie. Tato milá paní je na svůj věk ještě stále čilá a přívětivá. Mnoho si o obci pamatuje a také o samotných občanech. S blahopřáním a kytičkou ji přišli navštívit starosta obce Zdeněk Hroch spolu s paní Vařekovou Annou.
V listopadu byl starosta obce společně s Františkem Krmelem poblahopřát paní Valentové Boženě. Paní Valentová oslavila 70. narozeniny. Na svůj věk je však ještě velice čilá, takže pracuje na zahradě a kolem domu.
Dne 19. prosince oslavila své 83. narozeniny paní Dokoupilová Emilie. Obecní úřad ji přišel poblahopřát.
Dne 20. prosince oslavili krásné životní jubileum, 50 let společného života - zlatou svatbu, manželé Božena a Zdeněk Urbanovi. Starosta obce společně s Vařekovou Annou jim byli poblahopřát s kytičkou.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci srpnu se z naší obce odhlásil Krňávek Marek, který byl trvale přihlášen v domku u Valentových. Poslední dobu v obci vůbec nebydlel pro neshody v rodině se svojí manželkou Michaelou.
V listopadu se z obce odstěhoval Novák Libor do Prahy Vršovic. Byl to kluk Unzeitigové Veroniky, která v Praze studuje.
V prosinci se z obce odstěhovala i Unzeitigová Veronika do Prahy Vršovic, kde studovala.
Nemoc:
Koncem letošního roku byla převezena do nemocnice paní Vařeková Marie. Stalo se tak proto, že utrpěla mozkovou příhodu a nemohla se sama o sebe postarat. V nemocnici v Zábřehu byla do konce roku.
Rozvod:
V květnu se rozvedl František Dokoupil. I když již mnoho roků v naší obci nebydlí, je zde stále trvale hlášen. Bydlí v Rovensku.
V červenci bylo také rozvedeno manželství Krňávka Marka s rodačkou Michaelou Krňávkovou - Valentovou. Ta nyní stále bydlí u svých rodičů ve zmíněném domku v obci se svým dvouletým synem Danielem.
Další manželství bylo v říjnu rozvedeno mezi Blahovou Alenou a Blahou Jiřím.
Úmrtí občanů:
Dne 13. července zemřel Krmela Jan ve věku 81 roků. V poslední době byl těžce nemocen a prakticky svoji rodinu nepoznával. Také utíkal z domů a svoji rodině dělal starosti. V poslední době byl převezen do nemocnice ve Šternberku, kde vlastně zemřel. Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 17. července v chrámu Páně v Klášterci. Přišlo mnoho místních občanů a jeho ostatky byly uloženy do rodinného hrobu na tamním hřbitově.
Dne 13. října zemřel ve věku 59 roků pan Kvapilík Josef. Prakticky přesně rok bojoval s nevyléčitelnou nemocí - rakovinou, která jej nakonec zdolala. Jeho zásluhy v obci byly nemalé. Jako předseda „Občanského výboru“ v letech osmdesátých se zúčastňoval jednání v Bludově, dále jako majitel firmy na revizích a opravách hasičských přístrojů, také se staral o veškerou tuto techniku v obci. Vždy byl velmi ochotný ke všem, kteří od něj něco potřebovali. Jeho pohřeb se uskutečnil v sobotu 19. října ve 13:30 hodin v chrámu Páně v Klášterci. Návštěvnost byla ohromná. Po smutečních obřadech byl uložen na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Počasí:
Leden:
Od samého začátku ledna počasí pokračovalo stejným způsobem jako koncem prosince. Sněhu ovšem nepřibylo, avšak zůstal o stejné síle, jako koncem roku. Noční teploty klesaly až na -18°C, přes den vystupovaly na -6°C až -8°C. Skutečná kalamita nastala v celé České republice právě začátkem tohoto měsíce. V tyto dny začal foukat velmi silný nárazový vítr do sypkého zmrzlého sněhu. Co se stalo pak, to si každý dokáže představit. Obrovské masy sněhu z polí a luk byly odfukovány do nižších terénních ploch a tvořily se obrovské závěje. Spousty vlaků nejely, celé úseky silnic nebyly i několik dnů průjezdné a mnoho obcí bylo odříznuto od světa. Dne 4. ledna byly objednány dva mechanismy, které rozšiřovaly místní komunikace od nahromaděných mas sněhu. Přijely jeden nakladač UNC a jeden traktor se speciálně upravenou radlicí, kteří společnými silami sníh odhrnovali. Vše se provádělo za silného severáku a za teploty -8°C. Od 7. ledna začaly silné mrazy pomalu ustupovat. Od té doby již sněhu nenapadlo, jen stále mrzlo i přes den. Noční teploty klesaly na -10°C až -12°C, denní vystupovaly na -6°C až -4°C. Na okapových žlabech se utvořily obrovské rampouchy, které vypadaly dosti nebezpečně. Takto to bylo až do 18. ledna, avšak od této doby se začalo oteplovat. Dne 19. ledna klesla ranní teplota jen na -2°C, přes den bylo zataženo, ale teplota vystoupala na +2°C. Dne 20. ledna bylo ještě tepleji, noční teplota kolem nuly, přes den +5°C. Ve večerních hodinách začalo pršet a noční teplota na druhý den dne 21. ledna klesla jen na +2°C, denní vystoupala na +7°C za zatažené oblohy. Místní komunikace se rázem změnila v jedno ledovisko a stala se býti nesjízdnou. Sníh na střechách domů rychle tál, avšak působil majitelům různé nepříjemnosti v podobě zatěkání po zdech omítek a dokonce i vlhnutí vnitřních zdí. Celkem je v obci asi 50 cm mokrého sněhu. Dne 22. ledna klesla ranní teplota na +2°C, během dopoledne vystoupala na +7°C za polojasné oblohy, avšak odpoledne se zničehonic přihnala hustá mlha a teplota klesla na +1°C. Dne 23. ledna bylo mlhavo celý den, ranní teploty klesly na -1°C, odpolední +2°C. Dne 24. ledna bylo celý den zataženo, teploty ráno +1°C, denní +3°C. V poledne začalo pršet. Dne 25. ledna do rána pršelo, ranní teplota klesla na +2°C a dopoledne se začalo vyjasňovat s větrem. Dne 26. ledna popadával dopoledne sníh, ranní teplota klesla na 0°C. Přes den bylo zataženo, chvílemi pršelo +2°C. Dne 27. ledna klesla ranní teplota na +1°C, denní vystoupala na +7°C. Pršelo celý den až do 17 hodin. Dne 28. ledna z rána padaly mlhy, teplota klesla na 0°C, přes den bylo zataženo 4°C. K večeru se začalo oteplovat a ve 20 hodin vystoupala teplota na +9°C a foukal silný nárazový vítr. Dne 29. ledna bylo polojasno, ranní teplota klesla na +7°C, odpolední vystoupala až na +12°C. Sníh rychle tál, v obci jej bylo asi 20 cm. Komunikace byly téměř bez sněhu. Dne 30. ledna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo polojasno +9°C. Některé vodní toky po republice dosahovaly místy až stupňů ohrožení a zaplavovaly částečně obce. Dne 31. ledna klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo +4°C.
Únor:
Dne 1. února klesla ranní teplota na -2°C, bylo polojasno s odpoledními teplotami +7°C. Dne 2. února klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo polojasno +7°C. Sněhu je v obci asi 15 cm a to ještě jen na severních stranách a ve vyšších polohách. Na spodních polích již sněhu není a na horních se tvoří tmavá místa. Na mnoha místech v obci již rozkvétají bledule. Dne 3. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo nádherné slunečné „jarní“ počasí s teplotami +11°C. I další den 4. února bylo krásně, ranní teploty 0°C, přes den +8°C, sněhu v obci již nebylo. Dne 5. února klesla ranní teplota na -2°C, od rána byla silná mlha a ani přes den nespadla. Denní teplota +2°C. V dalších dnech od 6. do 8. února bylo zataženo a sychravo. Ranní teploty klesaly na 0°C, denní stoupaly na +2°C a ještě poprchávalo. Dne 9. ledna klesla ranní teplota na +1°C, přes den byla mlha a slabě pršelo s teplotami +3°C. Ve večerních hodinách déšť zesílil a pršelo i druhý den 10. února a foukal vítr. Ranní teploty +5°C, odpolední +7°C. Dne 11. února ranní teplota +3°C, celý den pršelo, odpolední teplota +7°C. Dne 12. února klesla ranní teplota jen na +9°C, přes den pršelo s větrem při teplotě +11°C. Dne 13. února klesla ranní teplota na +4°C, od rána pršelo s větrem, odpolední teplota +8°C a k večeru se začalo vyjasňovat. Řeky na mnoha místech v republice se začaly vylévat. I řeka Morava byla vylita, avšak větší záplavy v okolí nebyly. Do rána na den 14. února bylo jasno s teplotami -1°C. Přes den bylo skoro jasno s větrem +3°C. Dne 15. a 16. února klesla ranní teplota na -6°C, přes den bylo jasno +3°C. Dne 17. února klesla teplota ráno na -1°C a přes bylo zataženo s teplotami +3°C. Na druhý den 18. února do rána slabě pršelo, teploty ranní +2°C, přes den zataženo +6°C. Dne 19. února klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo polojasno +6°C a začal foukat vítr. Odpoledne se obloha zatáhla, začalo pršet se sněhem. Na druhý den do rána 20. února a přes dopoledne napadlo asi 6 cm mokrého sněhu a začalo pršet, ranní teplota 0°C, odpolední +3°C. Dne 21. února klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno +3°C, v odpoledních hodinách se začalo ochlazovat, proletoval sníh a navečer klesla teplota na -3°C. Dne 22. února klesla ranní teplota na -8°C. Přes den bylo oblačno 0°C. V odpoledních hodinách začal padat mokrý sníh. Dne 23. února napadlo do rána asi 10 cm mokrého sněhu, teplota klesla na -1°C, komunikace se musela protáhnout. Přes den se objevovaly časté sněhové přeháňky, teplota +3°C. Navečer opět sněžilo. Dne 24. února připadlo dalších 5 cm mokrého sněhu, ranní teplota klesla na -1°C. Přes den opět oblačno se silnými sněhovými přeháňkami doprovázené silným větrem. Dne 25. února padal sníh od rána celé dopoledne, napadlo jej asi 7 cm, ranní teploty 0°C, přes den +3°C. Cesta se opět protahovala. Dne 26. února pršelo celý den, ranní teploty +1°C, přes den +5°C. Sněhu je asi 15 cm. Dne 27. února klesly ranní teploty na +2°C, dopoledne bylo polojasno s teplotami až +11°C. V poledne přišla silná bouře s kroupami a deštěm, potom se ochladilo na +7°C a obloha se zatáhla. Dne 28. února z rána pršelo, ranní teplota +1°C, odpolední +7°C a bylo oblačno bez deště.
Březen:
Dne 1. března z rána byly mlhy, ranní teploty -2°C, během dopoledne bylo polojasno, slunečno s teplotami +9°C. Foukal vítr, k večeru začalo pršet. V 16 hodin přišla sněhová bouře se silným větrem. Dne 2. března klesly ranní teploty na -1°C, přes den bylo zataženo +6°C. Dne 3. března bylo z rána polojasno s teplotami -2°C, přes den oblačno větrno +4°C, slabě proletuje sníh, k večeru zataženo. Dne 4. března ranní teploty -1°C, celý den polojasno +9°C. Dne 5. března ranní teploty -3°C a jasno, přes den polojasno +10°C, na večer oblačno. Dne 6. března ranní teploty -2°C polojasno, přes den jasno +12°C. Dne 7. března ranní teploty +7°C zataženo prší, přes den foukal velmi silný nárazový vítr o síle vichřice a bylo oblačno +12°C. V odpoledních hodinách začalo pršet za silného větru. Dne 8. března ranní teploty +4°C, zataženo větrno, přes den oblačno až polojasno +8°C, na večer oblačno. Dne 9. března z rána polojasno -1°C, přes den oblačno +12°C, k večeru zataženo. Dne 10. března z rána polojasno +4°C, foukal silný nárazový vítr o síle vichřice, přes den vítr ustupoval, oblačno +8°C, k večeru jasno. Dne 11. března klesla ranní teplota na -4°C, přes den jasno +13°C. Dne 12. března z rána jasno, teploty -2°C, přes den polojasno +14°C, k večeru jasno. Dne 13. března ranní teplota +1°C zataženo, přes den polojasno +13°C. Dne 14. března ranní teplota -1°C jasno, přes den jasno se slabým větrem +15°C. Dne 15. března od rána zataženo +3°C, denní teploty +9°C. Dne 16. března ranní teplota +1°C zataženo, přes den opět zataženo +7°C a na večer začalo pršet. Dne 17. března ráno zataženo +6°C, přes den zataženo se slabým větrem +14°C. Dne 18. března ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno +12°C, k večeru opět zataženo. Na Pradědu hlásí ještě 190 cm sněhu. Dne 19. března ranní teplota +4°C, zataženo prší, teploty přes den +6°C a stále prší. Dne 20. března opět zataženo, dešťové přeháňky, ranní teploty +6°C, odpolední teploty +8°C. Na „první jarní den“ 21. března bylo zase zataženo, pršelo od rána, teploty ranní +5°C, přes den zataženo s přeháňkami, teploty +8°C. Dne 22. března ranní teploty +6°C, z rána zataženo deštivo, přes den se začalo ochlazovat, bylo oblačno a odpoledne začal proletovat sníh s teplotami +5°C. Dne 23. března napadlo do rána asi 3 cm mokrého sněhu, ranní teploty 0°C, přes den sněhové přeháňky, avšak sníh rychle tál. Odpolední teploty +4°C, k večeru klesly na 0°C za silného sněžením. Dne 24. března sněžilo do rána, opět napadlo 3 cm mokrého sněhu, teploty klesly na -1°C, přes den větrno se sněhovými přeháňkami +4°C. Dne 25. března klesly ranní teploty na -1°C, přes den bylo zataženo +2°C. Dne 26. března klesly ranní teploty na-1°C, přes den oblačno větrno +2°C. Na Pradědu hlásí 270 cm sněhu. Dne 27. března ranní teploty +1°C oblačno, přes den oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách až jasno slunečno s teplotami +6°C. Dne 28. března bylo jasné počasí celý den. Ranní teploty klesly na -3°C, přes den vystoupily na +11°C. Dne 29. března klesly ranní teploty na -4°C, přes den bylo jasno s teplotami +15°C. Dne 30. března bylo ještě tepleji až +16°C. Dne 31. března ranní teploty -1°C, přes den jasno +18°C.
Duben:
Dne 1. dubna ranní teplota klesla jen na +6°C, bylo polojasno, přes den zataženo +14°C. Dne 2. dubna z rána jasno +3°C, přes den oblačno +17°C. I další den 3. dubna klesla ranní teplota na +3°C, bylo jasno, přes den bylo větrno, jasno +17°C. Dne 4. dubna ranní teplota -4°C, přes den jasno +13°C. Dne 5. dubna ranní teplota -1°C, přes den polojasno +9°C. Dne 6. dubna klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo oblačno, místy proletovaly sněhové vločky a bylo větrno a chladno s teplotami jen +1°C. Dne 7. dubna klesla ranní teplota na -6°C, přes den bylo polojasno až oblačno +7°C. Dne 8. dubna ranní teplota -5°C, přes den jasno +9°C. Dne 9. dubna ranní teplota -2°C jasno, přes den zataženo +8°C, odpoledne oblačno až polojasno +12°C. Dne 10. dubna ranní teplota -2°C jasno, přes den polojasno +13°C. Dne 11. dubna ranní teplota +7°C zataženo, slabé mrholení, přes den zataženo větrno +9°C. Dne 12. dubna ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo, odpoledne začalo slabě pršet, teplota +11°C. Dne 13. dubna od rána zataženo se slabým deštěm +7°C, přes den zataženo +10°C. Dne 14. dubna ranní teplota +9°C, přes den deštivo s lijáky s teplotami +12°C. Dne 15. dubna opět zataženo, ranní teploty +6°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami +8°C. Dne 16. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až slunečno s teplotami +14°C. Dne 17. dubna ranní teplota +2°C polojasno, přes den opět polojasno, slunečno s teplotami +17°C. Dne 18. dubna ranní teplota +8°C, zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +19°C. Dne 19. dubna ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +17°C, večer zataženo se slabým deštěm. Dne 20. dubna ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno +16°C, k večeru zataženo. Dne 21. dubna ranní teploty +9°C jasno, přes den polojasno +21°C. Dne 22. dubna ranní teploty +9°C zataženo, přes den oblačno +19°C, v odpoledních hodinách se obloha zatáhla a směrem k Zábřehu bylo slyšet slabé hřmění. Na večer se opět vyjasnilo. Dne 23. dubna ranní teplota +7°C jasno, přes den oblačno +20°C se slabým větrem. Tento den přiletěly první vlaštovky. Dne 24. dubna ranní teplota +10°C oblačno, přes den zataženo, odpoledne přeháňka s teplotami +13°C. Dne 25. dubna klesla ranní teplota na 0°C oblačno, přes den oblačno +16°C. Dne 26. dubna ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +20°C. V odpoledních hodinách slabě zapršelo. Dne 27. dubna ranní teplota +9°C a přes noc do rána pršelo. Přes den oblačno, větrno a zima s teplotami jen +11°C. Dne 28. dubna ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno, větrno +16°C. Na Pradědu hlásí ještě 105 cm sněhu. Dne 29. dubna ranní teplota +5°C jasno, přes den oblačno +18°C. Odpoledne se začala obloha zatahovat a asi v 15:30 přišel první déšť. Na večer opět začalo silně pršet. Dne 30. dubna klesla ranní teplota na +5°C a bylo jasno, přes den bylo zataženo +15°C.
Květen:
Dne 1. května bylo překrásné slunečné počasí. Ranní teploty klesly na +5°C, přes den vystoupaly na +21°C. Dne 2. května ranní teplota +9°C jasno, přes den jasno +24°C. Dne 3. května ranní teplota +11°C jasno, přes den oblačno až zataženo +24°C. Dne 4. května ranní teplota +12°C jasno, přes den oblačno +26°C, k večeru jasno. Dne 5. května od rána pršelo, ranní teplota klesla jen na +14°C. Přes den opět pršelo s teplotami +16°C. Dne 6. května ranní teplota +12°C zataženo prší, přes den polojasno +21°C. Dne 7. května teplota ráno +10°C jasno, přes den polojasno +24°C. Ve 20:00 hodin zapršelo. Dne 8. května ranní teplota +9°C jasno, přes den polojasno s nárazovým větrem o síly až vichřice s teplotami +23°C. Na večer jasno. Dne 9. května ranní teplota +11°C jasno, přes den jasno s teplotami +25°C. Dne 10. května ranní teplota +11°C jasno, přes den zataženo s větrem s teplotou +22°C. Na večer slabě zapršelo. Dne 11. května ranní teplota +14°C jasno, přes den opět jasno +24°C. Dne 12. května na „Pankráce“ ranní teplota +11°C polojasno, přes den opět polojasno +23°C, odpoledne se obloha začala zatahovat a bylo slyšet slabé hřmění. Ve večerních hodinách ve 22:00 přišla bouře s lijavcem. Dne 13. května klesla ranní teplota na +13°C a bylo polojasno. Přes den vystoupala za jasné oblohy na +22°C. Dne 14. května ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno +22°C, odpoledne oblačno, ve 13 hodin přišla slabá bouře bez deště. Dne 15. května ranní teplota +9°C jasno, přes den oblačno +20°C. Dne 16. května ranní teplota +8°C oblačno, přes den polojasno +23°C. Dne 17. května ranní teplota +11°C, přes den polojasno +27°C. Dne 18. května ranní teplota +13°C jasno, přes den jasno modrá obloha s teplotami +26°C. Dne 19. května ranní teplota +12°C polojasno, přes den polojasno +25°C, na večer se obloha zatáhla s větrem. Dne 20. května ranní teplota +13°C zataženo, přes den zataženo +17°C. Dne 21. května od rána zataženo s teplotami +13°C, přes den oblačno +22°C, k večeru se vyjasnilo. Dne 22. května ranní teplota +14°C zataženo, přes den zataženo, větrno +23°C. Dne 23. května z rána zataženo +15°C, přes den oblačno až zataženo +25°C. Dne 24. května ranní teplota +15°C zataženo a slabě poprchává, přes den oblačno až zataženo s větrem +21°C. Dne 25. května ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno +23°C, k večeru zataženo. Dne 26. května od rána prší, ranní teplota +14°C, přes den oblačno +20°C. Dne 27. května ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +19°C. Dne 28. května teplota ráno +15°C oblačno, přes den oblačno až slunečno a větrno s teplotami +24°C. Dne 29. května ranní teplota +14°C, zataženo a slabě prší, přes den oblačno +18°C. Dne 30. května ranní teplota +13°C polojasno větrno, přes den polojasno +22°C. Dne 31. května teplota ranní jen +8°C jasno, přes den oblačno +22°C.
Červen:
Dne 1. června ranní teplota +11°C jasno, přes den polojasno +17°C, k večeru oblačno. Dne 2. června ranní teplota +7°C zataženo, dopoledne slabé dešťové přeháňky s větrem, přes den oblačno až zataženo, místy až slunečno větrno s teplotami jen +17°C. Dne 3. června ranní teplota +7°C zataženo, přes den větrno, oblačno až slunečno s teplotami +16°C, k večeru se obloha zatáhla. Dne 4. června ranní teplota +12°C, dopoledne oblačno, po poledni se obloha zatáhla, v dáli bylo slyšet slabé hřmění a začalo pokapávat. Teploty v poledne vystoupaly na +22°C. Potom se trocho ochladilo, ale odpoledne bylo opět horko s teplotami +24°C. Dne 5. června ranní teplota +12°C jasno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +25°C. Dne 6. června od rána pršelo, teploty ranní klesly na +14°C, přes den slabé dešťové přeháňky s teplotami +17°C. Dne 7. června ranní teplota +14°C zataženo, ale ihned po sedmé hodině začaly přeháňky s lijavci, které brázdily oblohu celý den. Teplota odpolední +17°C a bylo oblačno. Dne 8. června ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno a později zataženo s teplotami +19°C. Dne 9. června ranní teplota +12°C zataženo, přes den oblačno +19°C. Dne 10. června ranní teplota +13°C zataženo, přes den zataženo s dešťovými přeháňkami s teplotami jen +17°C. Dne 11. června ranní teplota +12°C zataženo větrno, přes den polojasno až oblačno s větrem s teplotami +21°C. Dne 12. června ranní teplota +11°C oblačno, přes den oblačno +23°C. Dne 13. června ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +27°C, na večer se obloha zatáhla mraky. Dne 14. června ranní teplota +16°C zataženo, přes den oblačno +22°C, na večer se vyjasnilo. Dne 15. června ranní teplota +10°C jasno, přes den oblačno a tropické vedro +30°C. Dne 16. června teplota ráno +19°C polojasno, přes den polojasno +25°C. Dne 17. června ranní teplota +14°C polojasno, přes den oblačno +26°C. Dne 18. června ranní teplota +15°C jasno, přes den jasno +31°C a začala tropická vedra s modrou oblohou. Dne 19. června ranní teplota +16°C jasno, přes den jasno s teplotami +32°C. Dne 20. června ranní teplota +20°C jasno, přes den polojasno, větrno +33°C. Dne 21. června ranní teplota +19°C jasno, přes den polojasno +31°C, na večer se obloha rychle zatáhla a ve 20:30 hodin přišla silná bouře se silným nárazovým větrem o síly vichřice. Na mnoha místech České republiky natropila mnoho škod. Dne 22. června ranní teplota +18°C polojasno, přes den polojasno +29°C. Dne 23. června ranní teplota +18°C jasno, později polojasno, během poledne se obloha začala zatahovat a ve 13:40 přišla bouře s lijákem a kroupami. Byly většinou kulaté asi 1 cm, ale padaly i veliké kusy ledu asi 2 cm v průměru. Potom se ale znovu oteplilo až na +26°C, bylo dusno a oblačno. Dne 24. června ranní teplota +17°C zataženo, bouře přišla časně ráno ve 3:00 hodiny a opakovala se v 8:00 hodin se silným deštěm a pršelo celé dopoledne. Odpoledne bylo zataženo s přeháňkami +19°C, na večer se vyjasnilo. Dne 25. června bylo celý den oblačno. Ranní teploty +11°C, přes den +20°C. Dne 26. června ranní teplota +11°C polojasno, přes den oblačno +23°C. Dne 27. června ranní teplota +13°C polojasno, přes den zataženo +23°C. Dne 28. června přišla ráno ve 3:00 hodiny bouře s lijákem, ranní teplota +14°C, přes den pršlavo a zataženo +18°C. Dne 29. června ranní teplota +12°C oblačno, přes den oblačno s přeháňkami +19°C. Dne 30. června ranní teplota jen +8°C jasno přes den oblačno +21°C.
Červenec:
Dne 1. července klesla ranní teplota na +12°C oblačno, přes den polojasno a větrno +25°C. Dne 2. července ranní teplota +14°C oblačno až zataženo, přes den oblačno +27°C. Ve 23:00 hodin přišel liják. Dne 3. července ranní teplota +14°C zataženo, přes den polojasno +27°C. Ve večerních hodinách ve 23:30 přišla slabá bouře s lijákem. Dne 4. července ranní teplota +17°C, zataženo déšť celé dopoledne, přes den zataženo, déšť +16°C. Dne 5. července ranní teplota +12°C polojasno, přes den oblačno +23°C. Dne 6. července ranní teplota +11°C polojasno, přes den polojasno +26°C. Dne 7. července asi ve 4 hodiny slabě zapršelo, z rána bylo zataženo s teplotami +21°C, přes den oblačno. Dne 8. července ranní teplota +14°C jasno, přes den jasno horko s teplotami +29°C. Dne 9. července ranní teplota +15°C jasno, přes den jasno +31°C. Dne 10. července ranní teplota +19°C polojasno, přes den oblačno +31°C. Ve 23:00 hodin začal foukat silný nárazový vítr. Dne 11. července ranní teplota +18°C zataženo a větrno, přes den oblačno +26°C, večer jasno. Dne 12. července ranní teplota +16°C oblačno, přes den jasno +26°C. Dne 13. července ranní teplota +16°C jasno, během dopoledne se obloha zatáhla a asi ve 13:00 hodin přišla silná bouře s lijavcem. Do večera následovaly slabé dešťové přeháňky. Teplota odpoledne +21°C, večer jasno. Dne 14. července ranní teplota +19°C polojasno, přes den oblačno +28°C. Dne 15. července ranní teplota +18°C jasno, během dopoledne se obloha začala zatahovat, odpoledne oblačno +27°C, večer zataženo. Dne 16. července ranní teplota +20°C, přes den zataženo +26°C. V 16:00 hodin slabě zapršelo. Večer ve 20:00 hodin přišla malá bouře s deštěm, který tak akorát zalil zahrady. Dne 17. července ranní teplota +17°C oblačno, přes den oblačno teplo +29°C, o 18. hodině trochu zapršelo a zkropil se prach. Dne 18. července ranní teplota +18°C polojasno, přes den oblačno +28°C. K večeru se obloha zatáhla, bylo větrno a občas slabě mrholilo. Dne 19. července ranní teplota +15°C pršlavo zataženo, během dopoledne slabě prší, odpoledne zataženo +19°C. Dne 20. července ranní teplota +17°C oblačno až zataženo, přes den polojasno +23°C, na večer jasno. Dne 21. července ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno +29°C. K večeru o 18. hodině se obloha rychle zatáhla a najednou přišla větrná smršť, která sice nebyla dlouhá, ale v obci polámala několik stromů. Trochu také zapršelo a ochladilo se. Dne 22. července ranní teplota +15°C polojasno, přes den oblačno +21°C a bylo větrno. Dne 23. července ranní teplota +13°C zataženo, větrno, přes den oblačno +22°C. Dne 24. července ranní teplota +16°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +23°C. Po 19. hodině přišel vítr s krátkým deštěm. Dne 25. července ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno až zataženo +22°C. K večeru se ochladilo a po 20. hodině trochu zapršelo. Dne 26. července ranní teplota jen +10°C polojasno, přes den polojasno až oblačno +22°C. Od 27. července se teplota začala zvyšovat a v následujících dnech byla tropická vedra. Ranní teplota 27. července +12°C, bylo jasno, přes den polojasno +26°C, večer jasno. Dne 28. července ranní teplota +13°C jasno, přes den polojasno +29°C, večer jasno. Dne 29. července ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno +30°C, večer jasno. Dne 30. července ranní teplota klesla jen na +20°C oblačno, přes den polojasno až oblačno +29°C. Odpoledne ve 14:30 přišla slabá bouře, trochu zapršelo a teplota klesla na +22°C. Večer bylo oblačno. Dne 30. července ranní teplota +20°C polojasno, přes den bylo polojasno až oblačno +29°C. Ve 14:30 hodin přišla slabá bouře s deštěm, pak se ochladilo na +22°C. Dne 31. července ranní teplota +19°C zataženo, přes den oblačno +29°C.
Srpen:
Dne 1. srpna ranní teplota +19°C zataženo pršlavo, přes den zataženo teplota +28°C, v poledne přišla bouře s lijákem a pršelo až do večera. Teplota odpoledne klesla na +17°C. Dne 2. srpna ranní teplota +19°C zataženo, od 10:00 hodin prší a přes celý den až do večera se blýskalo a hřmělo s teplotami +22°C. Dne 3. srpna ranní teplota +16°C jasno, přes den polojasno horko +29°C, na večer jasno. Dne 4. srpna ranní teplota +16°C jasno, přes den oblačno až zataženo +28°C. Od 15:00 hodin prší a bouří celé odpoledne. Dne 5. srpna ranní teplota +18°C zataženo, přes den oblačno +25°C, k večeru jasno. Dne 6. srpna ranní teplota +16°C zataženo, přes den oblačno +26°C, v 19:00 hodin slabý déšť. Dne 7. srpna ranní teplota +19°C zataženo - větrno, přes den zataženo +24°C. Dne 8. srpna ranní teplota +16°C zataženo, přes den oblačno +25°C. Dne 9. srpna ranní teplota +17°C oblačno, přes den oblačno +26°C. V 18:00 slabě začalo hřmět. Dne 10. srpna ranní teplota +16°C zataženo a slabě mrholí. Přes den oblačno, větrno +24°C, večer zataženo. Dne 11. srpna ranní teplota +16°C zataženo, přes den zataženo, větrno +24°C. Večer ve 20:00 hodin začalo pršet a pršelo až do rána do druhého dne. Dne 12. srpna ranní teplota +17°C zataženo, přes den oblačno, slunečno s teplotami +22°C. Odpoledne od 17 - 20 hodin prší. Dne 13. srpna ranní teplota +15°C zataženo, prší a fouká silný vítr. Přes den zataženo prší až do odpoledne s teplotami +15°C. Dne 14. srpna ranní teplota +13°C zataženo a větrno se slabými dešťovými přeháňkami celý den. Odpolední teplota +17°C. Dne 15. srpna ranní teplota +17°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +24°C. Dne 16. srpna ranní teplota +19°C zataženo, přes den oblačno, odpoledne slabě bouří bez deště s teplotami +24°C. Dne 17. srpna ranní teplota +19°C polojasno, přes den polojasno až oblačno +26°C. Dne 18. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno až oblačno +28°C, večer jasno. Dne 19. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno +30°C. Dne 20. srpna ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno +30°C, večer jasno. Dne 21. srpna ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno +28°C. Večer ve 20:30 zataženo se slabým hřměním a deštěm. Dne 22. srpna ranní teplota +14°C polojasno, přes den oblačno +25°C, po poledni a celé odpoledne slabě hřmělo se slabým deštěm. Ode dne 23. do 27. srpna klesala ranní teplota +14°C až +16°C jasno, přes den vystupovala na +28°C až +30°C za jasné oblohy. Dne 28. srpna ranní teplota +15°C oblačno, přes den oblačno až zataženo, větrno s teplotami +24°C. Dne 29. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +26°C, večer zataženo. Dne 30. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +27°C. Dne 31. srpna ranní teplota +16°C polojasno, přes poledne polojasno +30°C, odpoledne oblačno a teplota klesla na +22°C, k večeru zataženo.
Září:
Na 1. září po půlnoci přišel konečně asi jednohodinový lijavec, ranní teplota klesla na +18°C, přes den bylo zataženo +22°C a foukal silný studený vítr. Dne 2. září ranní teplota +13°C oblačno a větrno, přes den oblačno a teplota jen +18°C, k večeru jasno. Dne 3. září ranní teplota +12°C jasno, přes den jasno +25°C, k večeru polojasno. Dne 4. září teplota ranní klesla na +13°C a bylo jasno, přes den polojasno +25°C. Dne 5. září ranní teplota +14°C jasno, přes den oblačno až zataženo. Ve 14:30 hodina přišla bouře s deštěm. Teplota odpoledne +23°C. Večer v 19:30 přišla druhá bouře, která byla velmi silná. Po obrovském lijáku, který trval asi hodinu přiteklo do místního potoka mnoho vody a silnice za Jurenkem byla tradičně spláchnuta až po domek č.33. Nánosy bahna občané uklízeli z místní komunikace. Tuto noc pršelo až do půlnoci na den 6. září. Dne 6. září ranní teplota +12°C polojasno, přes den polojasno +21°C. Dne 7. září ranní teplota +10°C jasno, přes den jasno +23°C. Dne 8. září ranní teplota +11°C jasno, přes den polojasno +26°C. Dne 9. září ranní teplota +13°C polojasno, přes den zataženo +22°C. Dne 10. září ranní teplota +13°C polojasno, přes den skoro zataženo se slabým hřměním s teplotami +21°C. Dne 11. září ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno +22°C. Dne 12. září ranní teplota jen +8°C jasno, přes den jasno a větrno s teplotami jen +18°C. Dne 13. září ranní teplota klesla až na +3°C jasno, přes den polojasno +18°C. Dne 14. září ranní teplota +3°C jasno, přes den polojasno +19°C. Večer ve 22:00 hodin začalo pršet. Dne 15. září ranní teplota +9°C, větrno a občasné dešťové přeháňky, přes den oblačno až zataženo, větrno s přeháňkami s teplotami jen +15°C. Dne 16. září ranní teplota +5°C oblačno, přes den nejprve polojasno, potom zataženo s přeháňkami +13°C. Dne 17. září ranní teplota +7°C zataženo s deštěm, přes den zataženo, odpoledne oblačno, k večeru zataženo a prší s teplotami +12°C. Dne 18. září ranní teplota +10°C zataženo pršlavo, přes den oblačno až zataženo +12°C, k večeru se vyjasnilo. Dne 19. září ranní teplota jen +6°C jasno, přes den polojasno +18°C. Dne 20. září ranní teplota +10°C zataženo, přes den zataženo +15°C. Od 17:00 hodin prší. Dne 21. září ranní teplota +9°C oblačno až zataženo, přes den polojasno až oblačno +17°C, k večeru zataženo. Dne 22. září ranní teplota +9°C zataženo, přes den zataženo +12°C. Odpoledne v 16:00 hodin začalo slabě pršet. Dne 23. září ranní teplota +8°C zataženo, přes den skoro zataženo +10°C. Dne 24. září ranní teplota +6°C zataženo se studeným větrem, přes den stejně +8°C. Odpoledne foukalo ještě více i s deštěm. Dne 25. září ranní teplota +4°C zataženo, pršlavo, přes den zataženo větrno +8°C se slabými přeháňkami, po poledni silný déšť do 15:00 hodin, potom zeslábl až do noci. Dne 26. září ranní teplota +4°C zataženo, přes den stále zataženo +12°C, na večer pršlavo. Dne 27. září ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno až polojasno +14°C. Dne 28. září ranní teplota +7°C zataženo, přes den zataženo +12°C. Dne 29. září ranní teplota -1°C jasno, přes den polojasno +12°C. Dne 30. září ranní teplota +3°C jasno, přes den oblačno, později zataženo +14°C.
Říjen:
Dne1. října ranní teplota +3°C jasno, přes den oblačno +15°C. Dne 2. října ranní teplota +5°C jasno, přes den jasno +16°C. Dne 3. října ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +15°C. Dne 4. října ranní teplota +11°C zataženo - pršlavo, přes den zataženo s deštěm od 15:30 hodin s teplotami +13°C. Dne 5. října ranní teplota +8°C zataženo – větrno, přes den oblačno s přeháňkami s teplotami +16°C. Dne 6. října ranní teplota +7°C zataženo pršlavo, přes den zataženo +11°C, navečer od 18:00 hodin silně prší. Dne 7. října ranní teplota +4°C zataženo větrno, přes den pršlavo, větrno +7°C, odpoledne bylo vidět padat i zmrzlé krupky. Dne 8. října ranní teplota +3°C s přeháňkami celý den s odpoledními teplotami +5°C. V Jeseníkách napadl první sníh. Dne 9. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den zataženo +9°C. Dne 10. října ranní teplota +6°C zataženo, přes den zataženo +8°C. Dne 11. října ranní teplota +6°C pršlavo, celý den pršelo +6°C. Dne 12. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den zataženo, odpoledne od 16:00 hodin prší s teplotami +5°C. Dne 13. října ranní teplota jen +2°C zataženo, přes den zataženo +5°C. Dne 14. října ranní teplota +3°C zataženo, přes den zataženo +6°C. Dne 15. října ranní teplota +7°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +17°C. Dne 16. října ranní teplota +9°C zataženo, mlhavo, přes den zataženo, občas mlhavo s teplotami +11°C. Po 13. hodině slabě prší. Dne 17. října ranní teplota +11°C zataženo, mlhavo, pršlavo, přes den dešťové přeháňky a odpoledne vytrvalý déšť s teplotami +15°C. Dne 18. října ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo, větrno zima s teplotami +9°C. Dne 19. října ranní teplota +4°C zataženo, od 11:00 hodin začalo pršet, přes den větrno s přeháňkami a velmi zima s teplotami jen +7°C. Odpoledne oblačno a k večeru se začalo vyjasňovat a teplota klesla na +1°C. Dne 20. října ranní teplota +4°C zataženo s přeháňkami, přes den přeháňky, které padaly i s krupkami s teplotami +8°C. Dne 21. října ranní teplota -1°C oblačno, přes den zataženo, od 16:00 hodin prší s teplotami +7°C. Dne 22. října ranní teplota +7°C zataženo, přes den zataženo, od 14:00 hodin prší s teplotami +10°C. Dne 23. října ranní teplota +9°C prší a je mlhavo, přes den stejně s teplotami +13°C, k večeru oblačno. Dne 24. října ranní teplota +7°C zataženo větrno, přes den oblačno až polojasno s teplotami +9°C, odpoledne pršlavo. Dne 25. října ranní teplota 0°C oblačno, přes den oblačno větrno +9°C. Od 21:00 hodin prší až do rána. Dne 26. října ranní teplota +9°C zataženo větrno a prší, přes den oblačno s přeháňkami +10°C. V odpoledních hodinách je slyšet hřmění a v noci se v dáli blýská. V Jeseníkách je čerstvě napadaný sníh. Dne 27. října ranní teplota +3°C oblačno, od 12:00 hodin začalo opět pršet s teplotami +8°C. Od 19:00 hodin začal foukat silný vítr, který dosahoval síly vichřice, místy až orkánu. Dne 28. října z rána panovala stále vichřice, která doslova ohýbala stromy. Po celé naší republice způsobila mnoho škod, které se odhadují na jednu miliardu korun. Vichřice taktéž natropila mnoho škod i po celé Evropě a zabila mnoho lidí. Ranní teplota +8°C a občasné přeháňky. Přes den přeháňky se silným větrem s teplotami +8°C. Dne 29. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno až polojasno slunečno s teplotami +10°C, večer zataženo a později s deštěm. Dne 30. října ranní teplota +4°C zataženo pršlavo, přes den pršlavo s teplotami +9°C. Dne 31. října ranní teplota +4°C zataženo, přes den zataženo +7°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu ranní teplota +6°C zataženo mlhavo, přes den polojasno +10°C. Dne 2. listopadu ranní teplota +6°C zataženo a prší, přes den přeháňky +10°C, na večer větrno. Dne 3. listopadu ranní teplota -2°C jasno, přes den polojasno a slunečno +7°C. Do rána na den 4. listopadu napadl asi 1 cm mokrého sněhu, ranní teplota 0°C a slabě mrholí. Přes den zataženo, pršlavo +3°C. V Jeseníkách na Pradědu je již 10 cm sněhu. Dne 5. listopadu ranní teplota -2°C oblačno, přes den slunečno - polojasno s teplotami +3°C. Dne 6. listopadu ranní teplota -4°C oblačno, přes den polojasno +1°C. Dne 7. listopadu ranní teplota -2°C oblačno, přes den oblačno +2°C. Dne 8. listopadu ranní teplota 0°C zataženo s inversním počasím, během dopoledne začalo slabě sněžit s deštěm s teplotami +2°C. Dne 9. listopadu ranní teplota 0°C zataženo, od 9:00 hodin začalo hustě sněžit a do 12 hodin napadlo 10 cm mokrého sněhu. Komunikace se musela poprvé protahovat, což zajišťuje Matura Václav z Chromče. Odpolední teploty +1°C s deštěm. Dne 10. listopadu ranní teplota +2°C oblačno větrno, přes den oblačno +4°C, na večer polojasno. Dna 11. listopadu ranní teplota 0°C zataženo, od 8:00 do 11:00 hodin hustě sněží, potom slabě prší, odpolední teploty +1°C zataženo. Dne 12. listopadu ranní teplota +2°C zataženo, přes den zataženo, mlhavo +4°C. Dne 13. listopadu ranní teplota +3°C zataženo, přes den zataženo +7°C. Dne 14. listopadu ranní teplota +6°C zataženo, přes den zataženo +10°C. Dne 15. listopadu ranní teplota +7°C zataženo, přes den oblačno, občas i slunečno s teplotami až +16°C. Dne 16. listopadu ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo +14°C. Dne 17. listopadu ranní teplota +8°C polojasno a větrno, přes den polojasno slunečno s teplotami +12°C. Dne 18. listopadu ranní teplota +5°C zataženo přes den pršlavo +7°C. Dne 19. listopadu ranní teplota +6°C zataženo mlhavo, přes den pršlavo +7°C. Dne 20. listopadu ranní teplota +4°C zataženo, přes den oblačno +4°C. Dne 21. listopadu ranní teplota +3°C zataženo, přes den zataženo +6°C. Dne 22. listopadu ranní teplota +5°C polojasno, přes den oblačno +10°C, k večeru zataženo. Dne 23. listopadu ranní teplota +6°C pršlavo, přes den zataženo, pršlavo +6°C. Dne 24. listopadu ranní teplota +5°C mlhavo, přes den polojasno s teplotami +8°C. Dne 25. listopadu ranní teplota +4°C polojasno, přes den zataženo +11°C. Dne 26. listopadu ranní teplota +5°C polojasno, přes den oblačno +11°C, na večer pršlavo. Dne 27. listopadu ranní teplota +8°C pršlavo, přes den zataženo +9°C. Dne 28. listopadu ranní teplota +7°C zataženo, přes den zataženo +7°C. Dne 29. listopadu ranní teplota +8°C pršlavo, mlhavo, přes den zataženo, mlhavo +8°C. Panovalo inversní počasí. Dne 30. listopadu ranní teplota +6°C mrholí, přes den mrholí s teplotami +6°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince ranní teplota +4°C zataženo, přes den zataženo +6°C. Dne 2. prosince ranní teplota +4°C pršlavo, přes den zataženo +5°C. Dne 3. prosince ranní teplota +3°C pršlavo, přes den zataženo +7°C. Dne 4. prosince ranní teplota +3°C prší, přes den zataženo +5°C. Dne 5. prosince ranní teplota +2°C zataženo, přes den větrno polojasno, většinou slunečno s teplotami +6°C. Dne 6. prosince ranní teplota 0°C zataženo větrno, přes den zataženo pršlavo s teplotami jen +3°C. Dne 7. prosince ranní teplota -3°C oblačno, přes den polojasno s teplotami kolem 0°C. K večeru začala teplota rychle klesat až na -4°C. Dne 8. prosince ranní teplota -10°C jasno, přes den jasno -5°C. Dne 9. prosince ranní teplot -12°C jasno, přes den jasno -7°C. Dne 10. prosince ranní teplota -14°C jasno, přes den jasno s teplotami -5°C. Dne 11. prosince ranní teplota -12°C jasno, přes den jasno -3°C. Dne 12. prosince ranní teplota -12°C jasno, během dopoledne se obloha začala zatahovat a dále bylo zataženo s teplotami -4°C. Dne 13. prosince ranní teplota -5°C zataženo se slabě poletujícím sněhem, přes den zataženo -4°C. Dne 14. prosince ranní teplota -12°C jasno, přes den jasno s teplotami -4°C. Dne 15. prosince ranní teplota -6°C zataženo, slabě proletují malé sněhové vločky. Odpolední teploty -4°C. Dne 16. prosince ranní teplota -2°C, zataženo a sněží, celkem je asi 4 cm sypkého sněhu. Přes den zataženo 0°C. Celý den slabě popadával sníh. Dne 17. prosince ranní teplota -1°C, do rána připadlo asi 4 cm sněhu, cesta se musela ráno protáhnout. Přes den slabě padá sníh s teplotami +1°C. Celkem je v obci asi 8 cm sněhu. Dne 18. prosince ranní teplota -1°C zataženo, přes den zataženo až oblačno s teplotami +2°C. Dne 19. prosince ranní teplota -3°C polojasno, přes den polojasno +2°C. Dne 20. prosince ranní teplota -15°C jasno, během dopoledne mlhavo, přes den polojasno -6°C. Dne 21. prosince ranní teplota -5°C se slabým mrholením, přes den oblačno -3°C, na večer zataženo. Dne 22. prosince ranní teplota -9°C jasno, během dopoledne se obloha zatáhla s teplotami -3°C. Dne 23. prosince ranní teplota -1°C sněží od předešlé noci, přes den oblačno +2°C. Napadlo asi 10 cm sněhu, celkem je v obci asi 20 cm sněhu. Dne 24. prosince na Štědrý den ranní teplota klesla na -9°C zataženo, přes den zataženo až oblačno s teplotami -3°C. Dne 25. prosince ranní teplota klesla na až -14°C, bylo jasno, přes den zataženo -5°C. Dne 26. prosince ranní teplota -6°C zataženo se slabým mrholením, přes den zataženo -4°C. Dne 26. prosince ranní teplota -6°C slabé mrholení zataženo, přes den zataženo -3°C. Dne 27. prosince ranní teplota -6°C zataženo se slabým mrholením, přes den zataženo -3°C. Ode dne 28. prosince přicházela obleva, ranní teplota jen -1°C zataženo, přes den zataženo +2°C. Dne 29. prosince ranní teplota +2°C zataženo slabě mlhavo, přes den pršlavo s teplotami až +6°C. Cesta se musela protáhnout pro rozbředlý sníh, který rychle taje. Dne 30. prosince ranní teplota +1°C, pršelo do rána celou noc, i přes den prší. V poledne z ničeho nic začal foukat vítr a naráz se oteplilo, že teploty vystoupaly na +9°C. Dne 30. prosince napadlo do rána asi 2 cm sněhu, teplota klesla na -2°C. Přes den přišla obleva a teplota během krátké doby vystoupala na +9°C. V odpoledních hodinách leje jako z konve. Dne 31. prosince ranní teplota -2°C a sněží, připadlo asi 2 cm sněhu, přes den zataženo -3°C a teplota k večeru dále klesá až na -12°C.