Pamětní kniha 6. díl

Milí čtenáři, rodáci,
6. díl pamětní knihy Obce Vyšehoří se začal sepisovat od roku 2011. Po listopadových volbách v roce 2010 se prakticky celé zastupitelstvo změnilo. Novou starostkou se stala Vařeková Ilona a jejím zástupcem se stal Blaha Milan. Ve vedení obce zůstaly jen dva dosavadní členové a to Straka František a Pourová Dana. Já jsem již nekandidoval, protože bylo zapotřebí nových sil a také z důvodu mých nepravidelných nástupů do zaměstnání, pozdní návraty domů a mnohdy nemožnosti něco vyřizovat po institucích a úřadech. Pamětní kniha, kterou právě čtete, je psána chronologicky dále a navazuje na předchozí díly.
Naši obec poznamenalo v tomto období mnoho změn. Nejvíce v letech 2016 až 2017, kdy se kopala kanalizace po celé obci. Všechny komunikace byly rozkopány a ikdyž byly kanály zasypány, byla cesta po obci zcela zničena. Výkopy vedly zpravidla středem cesty, takže nebylo možno se nikde vyhnout kamenům a blátu. Občané se svými osobními automobily musely parkovat všude, kde se to dalo. Tak byly všechny zelené plochy po obci zastavěny auty občanů včetně dalšími technickými prostředky firmy, která výkopy prováděla.
Naše obec ale musela k tomuto kroku přistoupit, protože již nebylo žádoucí věčně pouštět splaškovou vodu z domácností do místního potoka, který se stal hlavně v létě zapáchající stokou.
 
Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří 1.4.2017